Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew ť Vecse (Vág-)
rc ť Mocsonok
Horná Krážová

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kiralyi, Kralowa, 1786 Királyi, Králowa, 1808 Királyi, Králowce, 1863–1913 Királyi, 1920 Krážová, Krážovce, 1927–1948 Horná Krážová, Királyi, 1948–1974, 1990– Horná Krážová

POPULATION of Horna Kralova in 2005: 1853 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bako Bako Bako Benko Benko Benko Benková Benkova Benkova Bilo Bilo Bilo Bilová Bilova Bilova Bleho Bleho Bleho Blehová Blehova Blehova Bočák Bocak Bocsak Boháčová Bohacova Bohacsova Borza Borza Borza Borzová Borzova Borzova Brindza Brindza Brindza Dičér Dicer Dicser Dúc Duc Ducz Dúcová Ducova Duczova Fica Fica Ficza Ficová Ficova Ficzova Hanáková Hanakova Hanakova Hipp Hipp Hipp Hippová Hippova Hippova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Ištokovič
... above surnames continue below the google map

Horna Kralova bordering the villages(towns): Bab | Brakon | Branc | Cabaj | Cabaj-Capor | Capor | Chrenova | Diakovce | Dlha nad Vahom | Dolna Malanta | Dolna Streda | Dolne Krskany | Dolne Mesto | Dolny Cepen | Drazovce | Galanta | Gan | Gergelova | Hajske | Hetmen | Hody | Horna Malanta | Horne Krskany | Horne Mesto | Horny Cepen | Ivanka pri Nitre | Janikovce | Jarok | Jatov | Kajal | Kajsa | Kralova nad Vahom | Kynek | Lehota | Luky | Luky-Gergelova | Luzianky | Maly Bab | Matuskovo | Mlynarce | Mocenok | Mojmirovce | Mostova | Nebojsa | Nitra | Nitrianske Hrnciarovce | Parovce | Pata | Polny Kesov | Puste Sady | Rastislavice | Rumanova | Sala | Salgocka | Sarluzky | Sered | Seredske Nove Mesto | Sintava | Soporna | Stefanikovo | Stefanovicova | Stitare | Stredny Cepen | Surovce | Svatoplukovo | Topolnica | Trnovec nad Vahom | Vahovce | Valtov Sur | Varov Sur | Veca | Velka Dolina | Velka Maca | Velka Ves | Velke Surovce | Velke Zaluzie | Velky Bab | Vinohrady nad Vahom | Zemianske Sady | Zemianske Surovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Istokovic Istokovics Ištokovičová Istokovicova Istokovicsova Kalaba Kalaba Kalaba Kalabová Kalabova Kalabova Kališ Kalis Kalis Karlubíková Karlubikova Karlubikova Kišš Kiss Kiss Kiššová Kissova Kissova Klinka Klinka Klinka Kokeš Kokes Kokes Kokešová Kokesova Kokesova Kotlár Kotlar Kotlar Kotlárová Kotlarova Kotlarova Kováč Kovac Kovacs Kunová Kunova Kunova Lenčeš Lences Lencses Lenčéš Lences Lencses Lenčešová Lencesova Lencsesova Lenčéšová Lencesova Lencsesova Lencsés Lencses Lenczszesz Lencsésová Lencsesova Lenczszeszova Lenická Lenicka Leniczka Lenický Lenicky Leniczky Less Less Leszsz Lešš Less Less Leššová Lessova Lessova Lovás Lovas Lovasz Lovásová Lovasova Lovaszova Lovász Lovasz Lovasz Lovászová Lovaszova Lovaszova Mesároš Mesaros Meszaros Mesárošová Mesarosova Meszarosova Mikleová Mikleova Mikleova Mondočko Mondocko Mondocsko Mondočková Mondockova Mondocskova Morvay Morvay Morvay Morvayová Morvayova Morvayova Móryová Moryova Moryova Odráška Odraska Odraska Odrášková Odraskova Odraskova Packa Packa Paczka Packová Packova Paczkova Pápay Papay Papay Pápayová Papayova Papayova Rábek Rabek Rabek Rábeková Rabekova Rabekova Rác Rac Racz Rácová Racova Raczova Révayová Revayova Revayova Ristová Ristova Risztova Sabo Sabo Szabo Sabová Sabova Szabova Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Sklenár Sklenar Szklenar Sklenárová Sklenarova Szklenarova Slamka Slamka Szlamka Slamková Slamkova Szlamkova Šoka Soka Soka Šoková Sokova Sokova Števko Stevko Stevko Straňák Stranak Sztranyak Straňáková Stranakova Sztranyakova Suchá Sucha Szuha Švondra Svondra Svondra Švondrová Svondrova Svondrova Terner Terner Terner Tóth Toth Toth Tóthová Tothova Tothova Vagunda Vagunda Vagunda Vencel Vencel Venczel Vencelová Vencelova Venczelova Vereš Veres Veres Vőrős Voros Vőrősz Vörösová Vorosova Vöröszova Vöröšová Vorosova Vörösova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Alena Alena Alena Andelova Andelova Andelova Bakova Bakova Bakova Becka Beczka Beczka Beckova Beczkova Beczkova Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benko Benkova Benkova Benkova Bensikova Benszikova Benszikova Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihari Bihariova Bihariova Bihariova Bilo Bilo Bilo Bilo Bilo Bilo Bilo Bilo Bilo Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Bleho Blehova Blehova Blehova Blehova Blehova Blehova Bobek Bobek Bobek Bobula Bobula Bobula Bobulova Bobulova Bobulova Bobulova Bobulova Bobulova Bocak Boczak Boczak Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohacova Bohaczova Bohaczova Bohacova Bohaczova Bohaczova Borza Borza Borza Borza Borza Borza Braun Braun Braun Braunova Braunova Braunova Brindza Brindza Brindza Brnkova Brnkova Brnkova Ceska Czeszka Cseszka Ciesarikova Czieszarikova Csieszarikova Dicer Diczer Gyiczer Dicer Diczer Gyiczer Dicer Diczer Gyiczer Dicerova Diczerova Gyiczerova Dicerova Diczerova Gyiczerova Dicerova Diczerova Gyiczerova Dobisova Dobiszova Gyobiszova Dubnicka Dubniczka Gyubniczka Dubnicky Dubniczky Gyubniczky Dubnicky Dubniczky Gyubniczky Dubnicky Dubniczky Gyubniczky Duc Ducz Gyucz Duc Ducz Gyucz Duc Ducz Gyucz Duc Ducz Gyucz Ducova Duczova Gyuczova Ducova Duczova Gyuczova Ducova Duczova Gyuczova Ducova Duczova Gyuczova Ember Ember Ember Fabik Fabik Fabik Ferencey Ferenczey Ferenczey Fica Ficza Ficza Fica Ficza Ficza Ficova Ficzova Ficzova Ficova Ficzova Ficzova Filo Filo Filo Filo Filo Filo Fogel Fogel Fogel Fogelova Fogelova Fogelova Franta Franta Franta Franta Franta Franta Frkala Frkala Frkala Frkala Frkala Frkala Gaher Gaher Gaher Gaher Gaher Gaher Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Gombalikova Gombalikova Gombalikova Gonova Gonova Gonova Gonova Gonova Gonova Gyarfas Gyarfasz Gyarfasz Gyarfas Gyarfasz Gyarfasz Gyarfas Gyarfasz Gyarfasz Gyarfas Gyarfasz Gyarfasz Gyarfasova Gyarfaszova Gyarfaszova Gyarfasova Gyarfaszova Gyarfaszova Gyarfasova Gyarfaszova Gyarfaszova Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hadnad Hanak Hanak Hanak Hanakova Hanakova Hanakova Harabis Harabisz Harabisz Harabis Harabisz Harabisz Harabis Harabisz Harabisz Harabis Harabisz Harabisz Harabisova Harabiszova Harabiszova Harabisova Harabiszova Harabiszova Henrich Henrih Henriczh Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hipp Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Hippova Holec Holecz Holecz Holec Holecz Holecz Holubek Holubek Holubek Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hradil Hradil Hradil Hradil Hradil Hradil Hvizd Hvizd Hvizd Hvizdova Hvizdova Hvizdova Hvizdova Hvizdova Hvizdova Hvizdova Hvizdova Hvizdova Igor Igor Igor Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovic Isztokovicz Isztokovicz Istokovicova Isztokoviczova Isztokoviczova Istokovicova Isztokoviczova Isztokoviczova Ivanova Ivanova Ivanova Jan Jan Jan Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jaros Jarosz Jarosz Jarosova Jaroszova Jaroszova Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalaba Kalabova Kalabova Kalabova Kalabova Kalabova Kalabova Kalabova Kalabova Kalabova Kalina Kalina Kalina Kalis Kalisz Kalisz Kalis Kalisz Kalisz Kalis Kalisz Kalisz Kalis Kalisz Kalisz Kalis Kalisz Kalisz Kalis Kalisz Kalisz Kalis Kalisz Kalisz Kalisova Kaliszova Kaliszova Kalisova Kaliszova Kaliszova Karlubik Karlubik Karlubik Karlubik Karlubik Karlubik Karlubikova Karlubikova Karlubikova Karlubikova Karlubikova Karlubikova Kasala Kaszala Kaszala Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinka Klinkova Klinkova Klinkova Kokes Kokesz Kokesz Kokes Kokesz Kokesz Kolencikova Kolenczikova Kolenczikova Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kompas Kompasz Kompasz Kompas Kompasz Kompasz Kompasova Kompaszova Kompaszova Kondocko Kondoczko Kondoczko Kondrot Kondrot Kondrot Kondrot Kondrot Kondrot Kondrotova Kondrotova Kondrotova Kopiary Kopiary Kopiary Korgo Korgo Korgo Kostka Kosztka Kosztka Kostka Kosztka Kosztka Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlar Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kovac Kovacz Kovacz Kovacova Kovaczova Kovaczova Krivosik Krivoszik Krivoszik Krivosikova Krivoszikova Krivoszikova Kunova Kunova Kunova Kurbelova Kurbelova Kurbelova Laliova Laliova Lyaliova Laluchova Laluhova Lyaluczhova Lau Lau Lyau Lau Lau Lyau Lau Lau Lyau Lauova Lauova Lyauova Lauova Lauova Lyauova Laurencik Laurenczik Lyaurenczik Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lences Lenczesz Lyenczesz Lencesec Lenczeszecz Lyenczeszecz Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lencsasova Lenczszaszova Lyenczszaszova Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencses Lenczszesz Lyenczszesz Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lencsesova Lenczszeszova Lyenczszeszova Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicka Leniczka Lyeniczka Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Lenicky Leniczky Lyeniczky Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Less Leszsz Lyeszsz Lessova Leszszova Lyeszszova Lessova Leszszova Lyeszszova Lessova Leszszova Lyeszszova Lessova Leszszova Lyeszszova Loffler Loffler Lyoffler Loffler Loffler Lyoffler Lofflerova Lofflerova Lyofflerova Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovasova Lovaszova Lyovaszova Lovasova Lovaszova Lyovaszova Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovaszova Lovaszova Lyovaszzova Machalik Mahalik Maczhalik Machalkova Mahalkova Maczhalkova Malcho Malho Malczho Malcho Malho Malczho Malchova Malhova Malczhova Malik Malik Malik Malik Malik Malik Matusicova Matusziczova Matusziczova Medovcikova Medovczikova Medovczikova Melo Melo Melo Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Micik Miczik Miczik Mikle Mikle Mikle Mikle Mikle Mikle Mikleova Mikleova Mikleova Minarikova Minarikova Minarikova Mitas Mitasz Mitasz Mitas Mitasz Mitasz Mitas Mitasz Mitasz Mitasova Mitaszova Mitaszova Molnar Molnar Molnar Mondocko Mondoczko Mondoczko Mondocko Mondoczko Mondoczko Mondocko Mondoczko Mondoczko Mondocko Mondoczko Mondoczko Mondocko Mondoczko Mondoczko Mondocko Mondoczko Mondoczko Mondockova Mondoczkova Mondoczkova Morvay Morvay Morvay Morvay Morvay Morvay Mory Mory Mory Moryova Moryova Moryova Moryova Moryova Moryova Moryova Moryova Moryova Nagy Nagy Nyagy Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Nozicka Noziczka Nyoziczka Nozicka Noziczka Nyoziczka Nozicka Noziczka Nyoziczka Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraska Odraszka Odraszka Odraskova Odraszkova Odraszkova Odraskova Odraszkova Odraszkova Olahova Olahova Olahova Ondraska Ondraszka Ondraszka Ondraska Ondraszka Ondraszka Ondraska Ondraszka Ondraszka Ondraska Ondraszka Ondraszka Ondraska Ondraszka Ondraszka Ondraska Ondraszka Ondraszka Ondraskova Ondraszkova Ondraszkova Ondrusekova Ondruszekova Ondruszekova Oszi Oszi Oszzi Oszi Oszi Oszzi Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packova Paczkova Paczkova Paday Paday Paday Pakozdyova Pakozdyova Pakozdyova Papai Papai Papai Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papay Papayova Papayova Papayova Papayova Papayova Papayova Paskeric Paszkericz Paszkericz Paskevic Paszkevicz Paszkevicz Paskevic Paszkevicz Paszkevicz Paskevic Paszkevicz Paszkevicz Paskevic Paszkevicz Paszkevicz Paskevicova Paszkeviczova Paszkeviczova Pastiakova Pasztiakova Pasztiakova Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolo Patkolova Patkolova Patkolova Peli Peli Peli Pistovic Pisztovicz Pisztovicz Pistovic Pisztovicz Pisztovicz Pistovic Pisztovicz Pisztovicz Pistovic Pisztovicz Pisztovicz Pistovicova Pisztoviczova Pisztoviczova Polackova Polaczkova Polaczkova Polackova Polaczkova Polaczkova Poturicova Poturiczova Poturiczova Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabek Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rabekova Rac Racz Racz Rac Racz Racz Rac Racz Racz Rac Racz Racz Rac Racz Racz Rac Racz Racz Racova Raczova Raczova Racova Raczova Raczova Ratkovsky Ratkovszky Ratkovszky Ratkovsky Ratkovszky Ratkovszky Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Rist Riszt Riszt Rist Riszt Riszt Ristova Risztova Risztova Robert Robert Robert Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabova Szabova Sabova Sarkezi Szarkezi Sarkezi Sarkozi Szarkozi Sarkozi Sarkozy Szarkozy Sarkozy Sarkozy Szarkozy Sarkozy Sarkozy Szarkozy Sarkozy Sarkozyova Szarkozyova Sarkozyova Sarkozyova Szarkozyova Sarkozyova Sarkozyova Szarkozyova Sarkozyova Seresova Szereszova Sereszova Siladiova Sziladiova Siladiova Siladiova Sziladiova Siladiova Siladiova Sziladiova Siladiova Silvester Szilveszter Silveszter Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Sirka Szirka Sirka Siron Sziron Siron Sironova Szironova Sironova Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenar Szklenar Sklenar Sklenarova Szklenarova Sklenarova Sklenarova Szklenarova Sklenarova Sklenarova Szklenarova Sklenarova Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamka Szlamka Slamka Slamkova Szlamkova Slamkova Slamkova Szlamkova Slamkova Soka Szoka Soka Soka Szoka Soka Sokova Szokova Sokova Sokova Szokova Sokova Solcansky Szolczanszky Solczanszky Solcansky Szolczanszky Solczanszky Stevko Sztevko Stevko Stevko Sztevko Stevko Stevko Sztevko Stevko Stevko Sztevko Stevko Stevko Sztevko Stevko Stevkova Sztevkova Stevkova Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranak Sztranak Stranak Stranakova Sztranakova Stranakova Stranakova Sztranakova Stranakova Stranakova Sztranakova Stranakova Stranakova Sztranakova Stranakova Stranakova Sztranakova Stranakova Stranakova Sztranakova Stranakova Strapkova Sztrapkova Strapkova Strapkova Sztrapkova Strapkova Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suraba Szuraba Suraba Suraba Szuraba Suraba Surabova Szurabova Surabova Svitek Szvitek Svitek Svondra Szvondra Svondra Svondra Szvondra Svondra Svondrova Szvondrova Svondrova Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykorova Szykorova Sykorova Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabova Szabova Szabova Szekeres Szekeresz Szekeresz Szklenar Szklenar Szklenar Szoke Szoke Szoke Szoke Szoke Szoke Szollosyova Szolloszyova Szolloszyova Terner Terner Tyerner Terner Terner Tyerner Terner Terner Tyerner Terner Terner Tyerner Thurociova Thurocziova Tyhurocziova Torac Toracz Tyoracz Torac Toracz Tyoracz Toracova Toraczova Tyoraczova Toracova Toraczova Tyoraczova Toracova Toraczova Tyoraczova Toracova Toraczova Tyoraczova Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Trubac Trubacz Tyrubacz Trubac Trubacz Tyrubacz Trubac Trubacz Tyrubacz Turjan Turjan Tyurjan Turkaljova Turkaljova Tyurkaljova Turkaljova Turkaljova Tyurkaljova Turkaljova Turkaljova Tyurkaljova Uher Uher Uher Uher Uher Uher Uhrova Uhrova Uhrova Vaclav Vaczlav Vaczlav Vagunda Vagunda Vagunda Valenta Valenta Valenta Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vencel Venczel Venczel Vencel Venczel Venczel Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veresova Vereszova Vereszova Viera Viera Viera Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Voros Vorosz Vorosz Vorosova Voroszova Voroszova Vorosova Voroszova Voroszova Vorosova Voroszova Voroszova Vorosova Voroszova Voroszova Vrablik Vrablik Vrablik Vrba Vrba Vrba Vrbistan Vrbisztan Vrbisztan Vrbistan Vrbisztan Vrbisztan Zabak Zabak Zsabak Zelenak Zelenak Zselenak Zelenak Zelenak Zselenak Zelenak Zelenak Zselenak Zelenak Zelenak Zselenak Zoltan Zoltan Zsoltan

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Michael Lencses Stephanus Ducz Laurentius Papai Andreas Thoót Stephanus Mikla ifj. Joannes Thoót Stephanus Főldváry Andreas Juhasz Stephanus Mikle id. Urbanus Mikla Stephanus Takacs Joannes Bara Paulus Csecseni Paulus Szegyi Michael Nyuli Albertus Gala Joannes Bogyi Emericus Illess Georgius Thoót Joannes Takács Andreas Zambo Stephanus Nyul Andreas Veress Franciscus Lovasz Georgius Thoót Franciscus Lencses Joannes Siska Stephanus Jaluss Joannes Thoót Michael Blaho Franciscus Czetényi Stephanus Ducz Stephanus Magyar Joannes Thoot

n78_19_087 n78_19_088 n78_19_546

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.