Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1600 romancatholic
• Manor-House built-1700

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Galgócz
rc » Udvarnok
Šalgočka

OLD NAMES of the village(town):
1773 Salgocska, Salgow, 1786 Schalgocschka, Ssalgow, 1808 Salgócska, Ssalgowá, Ssalgowka, 1863–1913 Salgócska, 1920 Šalgóčka, Šalgovka, 1927– Šalgočka

POPULATION of Salgocka in 2005: 444 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamcová Adamcova Adamczova Babuška Babuska Babuska Babušková Babuskova Babuskova Bokorová Bokorova Bokorova Bubák Bubak Bubak Bubáková Bubakova Bubakova Čapkovič Capkovic Csapkovics Čapkovičová Capkovicova Csapkovicsova Daniš Danis Danis Danišová Danisova Danisova Degma Degma Degma Degmová Degmova Degmova Dekan Dekan Dekan Dekanová Dekanova Dekanova Drápalová Drapalova Drapalova Farkaš Farkas Farkas Ficel Ficel Ficzel Ficelová Ficelova Ficzelova Gábor Gabor Gabor Gáborová
... above surnames continue below the google map

Salgocka bordering the villages(towns): Abraham | Aleksince | Andac | Bab | Bojnicky | Brakon | Brestovany | Bucany | Cab | Cabaj | Cabaj-Capor | Cab-Sila | Cakajovce | Capor | Dolna Streda | Dolne Lovcice | Dolne Risnovce | Dolne Trhoviste | Dolne Zelenice | Dolny Cepen | Drazovce | Dudvah | Dudvah | Dudvah | Dvorniky | Gan | Hajske | Hlohovec | Horna Kralova | Horne Lovcice | Horne Risnovce | Horne Zelenice | Horny Cepen | Hoste | Janikovce | Jarok | Kajsa | Klacany | Krizovany nad Dudvahom | Kynek | Lehota | Lovcice | Lukacovce | Luzianky | Majcichov | Male Brestovany | Male Zaluzie | Maly Bab | Mlynarce | Mocenok | Modranka | Nove Sady | Opoj | Pastuchov | Pata | Pavlice | Perkovce | Posadka | Puste Sady | Risnovce | Rumanova | Sarluzky | Sasinkovo | Sered | Seredske Nove Mesto | Sila | Siladice | Sintava | Soporna | Spacince | Stitare | Stredny Cepen | Sulekovo | Surianky | Surovce | Svatoplukovo | Svaty Peter pri Vahu | Trakovice | Trnava | Vahovce | Valtov Sur | Varov Sur | Velka Maca | Velke Brestovany | Velke Surovce | Velke Zaluzie | Velky Bab | Vinohrady nad Vahom | Vlckovce | Zavar | Zbehy | Zelenec | Zelenice | Zelenice | Zemianske Sady | Zemianske Surovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gaborova Gaborova Hilka Hilka Hilka Hornák Hornak Hornak Hrachová Hrachova Hrahova Hýbela Hybela Hybela Ilovičová Ilovicova Ilovicsova Kadlec Kadlec Kadlecz Klány Klany Klany Klištincová Klistincova Klistinczova Klištinec Klistinec Klistinecz Knorová Knorova Knorova Kohýl Kohyl Kohyl Kohýlová Kohylova Kohylova Kollár Kollar Kollar Kosmál Kosmal Koszmal Kosmálová Kosmalova Koszmalova Košťál Kostal Kostyal Košťálová Kostalova Kostyalova Košťaniová Kostaniova Kostyaniova Košťany Kostany Kostyany Košťány Kostany Kostyany Koštanyová Kostanyova Kostanyova Košťanyová Kostanyova Kostyanyova Košťányová Kostanyova Kostyanyova Krajná Krajna Krajna Krúpová Krupova Krupova Lukáčová Lukacova Lukacsova Majka Majka Majka Majková Majkova Majkova Martinka Martinka Martinka Martinková Martinkova Martinkova Mesároš Mesaros Meszaros Mesárošová Mesarosova Meszarosova Mičo Mico Micso Mihálik Mihalik Mihalik Miháliková Mihalikova Mihalikova Mihálko Mihalko Mihalko Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Mošath Mosath Mosath Motolíková Motolikova Motolikova Munka Munka Munka Myjavcová Myjavcova Myjavczova Myjavec Myjavec Myjavecz Nemeček Nemecek Nemecsek Nemečková Nemeckova Nemecskova Oborák Oborak Oborak Oboráková Oborakova Oborakova Ottahel Ottahel Ottahel Petrovská Petrovska Petrovszka Práznovská Praznovska Praznovszka Práznovský Praznovsky Praznovszky Psota Psota Pszota Psotová Psotova Pszotova Račkovič Rackovic Racskovics Račkovičová Rackovicova Racskovicsova Remenár Remenar Remenar Remenárová Remenarova Remenarova Remiaš Remias Remias Remiašová Remiasova Remiasova Remiášová Remiasova Remiasova Šandor Sandor Sandor Šandorová Sandorova Sandorova Šatarová Satarova Satarova Ščasná Scasna Scsaszna Ščasný Scasny Scsaszny Škoda Skoda Skoda Soboňová Sobonova Szobonyova Sobotovič Sobotovic Szobotovics Sobotovičová Sobotovicova Szobotovicsova Sopúch Sopuch Szopuh Sopúchová Sopuchova Szopuhova Stanová Stanova Sztanova Stranovská Stranovska Sztranovszka Stranovský Stranovsky Sztranovszky Vaško Vasko Vasko Vašková Vaskova Vaskova Vincenty Vincenty Vinczenty Žák Zak Zsak

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Alayova Alayova Alayova Babuska Babuszka Babuszka Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Danis Danisz Gyanisz Degmova Degmova Gyegmova Dekan Dekan Gyekan Demgova Demgova Gyemgova Grancova Granczova Granczova Hornakova Hornakova Hornakova Hracho Hraho Hraczho Izidor Izidor Izidor Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Klany Klany Klany Klistinec Klisztinecz Klisztinecz Klistinec Klisztinecz Klisztinecz Knor Knor Knor Knor Knor Knor Kohyl Kohyl Kohyl Kohylova Kohylova Kohylova Kohylova Kohylova Kohylova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kosmal Koszmal Koszmal Kosmal Koszmal Koszmal Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostany Kosztany Kosztany Kostany Kosztany Kosztany Kostany Kosztany Kosztany Kostany Kosztany Kosztany Kostany Kosztany Kosztany Kostanyiova Kosztanyiova Kosztanyiova Lach Lah Lyaczh Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majka Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Majkova Martinka Martinka Martinka Martinkova Martinkova Martinkova Maska Maszka Maszka Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Mihalik Mihalik Mihalik Mihalikova Mihalikova Mihalikova Miklova Miklova Miklova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravec Moravecz Moravecz Mosath Moszath Moszath Motolikova Motolikova Motolikova Myjavcova Myjavczova Myjavczova Myjavcova Myjavczova Myjavczova Myjavec Myjavecz Myjavecz Myjavec Myjavecz Myjavecz Myjavec Myjavecz Myjavecz Myjavec Myjavecz Myjavecz Myjavec Myjavecz Myjavecz Nemecek Nemeczek Nyemeczek Nemeckova Nemeczkova Nyemeczkova Oborak Oborak Oborak Ottahel Ottahel Ottahel Petrovsky Petrovszky Petrovszky Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Praznovska Praznovszka Praznovszka Praznovska Praznovszka Praznovszka Praznovska Praznovszka Praznovszka Psota Pszota Pszota Psota Pszota Pszota Psota Pszota Pszota Psota Pszota Pszota Psota Pszota Pszota Remias Remiasz Remiasz Remias Remiasz Remiasz Sandor Szandor Sandor Sandor Szandor Sandor Sandor Szandor Sandor Sandorova Szandorova Sandorova Semelakova Szemelakova Semelakova Sobon Szobon Sobon Sopuchova Szopuhova Sopuczhova Vincenty Vinczenty Vinczenty Vincenty Vinczenty Vinczenty Vincentyova Vinczentyova Vinczentyova Zak Zak Zsak Zak Zak Zsak

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Nicoaus Hubinszky Nicolaus Miko Joannes Vitek Venceslaus Tvarduk Venceslaus Jancsik Joannes Krupla Joannes Sumbera

n78_19_107 n78_19_546

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.