Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Nagyszombat
luth » Nagyszombat
rc » Zavar
Dolné Lovčice

OLD NAMES of the village(town):
1773 Alsó-Locz, Dolne Lorossicze [!], 1786 Alschó-Locz, Dolne Lo[w]czice, 1808 Alsó-Lócz, Dolní Lowcyce, 1863–1913 Alsólóc, 1920–1960, 1990– Dolné Lovčice

POPULATION of Dolne Lovcice in 2005: 704 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamcová Adamcova Adamczova Adamec Adamec Adamecz Adamíčková Adamickova Adamicskova Bachratá Bachrata Bahrata Barbírik Barbirik Barbirik Baroš Baros Baros Barošová Barosova Barosova Bartovič Bartovic Bartovics Bartovičová Bartovicova Bartovicsova Baša Basa Basa Belisová Belisova Beliszova Cáder Cader Czader Chmelárová Chmelarova Hmelarova Čírová Cirova Csirova Ďuriš Duris Gyuris Ďurišová Durisova Gyurisova Franko Franko Franko Franková Frankova Frankova Gašparovičová
... above surnames continue below the google map

Dolne Lovcice bordering the villages(towns): Bab | Bahon | Biely Kostol | Bohdanovce nad Trnavou | Bohunice | Bojnicky | Boleraz | Borova | Brestovany | Bucany | Cataj | Cervenik | Cifer | Dolna Streda | Dolne Risnovce | Dolne Trhoviste | Dolne Zelenice | Dolny Cepen | Dudvah | Dudvah | Dudvah | Dvorniky | Hlohovec | Horne Lovcice | Horne Oresany | Horne Risnovce | Horne Trhoviste | Horne Zelenice | Horny Cepen | Hoste | Hrnciarovce nad Parnou | Hrusov | Igram | Jablonec | Jarna | Jaslovce | Jaslovske Bohunice | Jelenova | Kaplna | Klacany | Koplotovce | Kosolna | Krizovany nad Dudvahom | Leopold | Leopoldov | Lovcice | Majcichov | Male Brestovany | Maly Bab | Malzenice | Modranka | Opoj | Pac | Pastuchov | Pata | Pavlice | Posadka | Puste Sady | Ratkovce | Risnovce | Rumanova | Ruzindol | Salgocka | Sasinkovo | Selpice | Sered | Seredske Nove Mesto | Siladice | Sintava | Slovenska Nova Ves | Spacince | Stredny Cepen | Sucha nad Parnou | Sulekovo | Surovce | Svaty Peter pri Vahu | Teplicky | Trakovice | Trnava | Valtov Sur | Varov Sur | Velke Brestovany | Velke Surovce | Velky Bab | Vinohrady nad Vahom | Vlckovce | Voderady | Zavar | Zelenec | Zelenice | Zelenice | Zemianske Sady | Zemianske Surovce | Zlkovce | Zvoncin

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gasparovicova Gasparovicsova Gocoláková Gocolakova Goczolakova Grgač Grgac Grgacs Hába Haba Haba Hábová Habova Habova Hanakovič Hanakovic Hanakovics Hanakovičová Hanakovicova Hanakovicsova Horník Hornik Hornik Horníková Hornikova Hornikova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hrušovská Hrusovska Hrusovszka Hrušovský Hrusovsky Hrusovszky Hýbelová Hybelova Hybelova Janík Janik Janik Janíková Janikova Janikova Jašek Jasek Jasek Jobek Jobek Jobek Juriš Juris Juris Jurišová Jurisova Jurisova Karel Karel Karel Karelová Karelova Karelova Kirsch Kirsch Kirszh Kirschová Kirschova Kirszhova Kolenová Kolenova Kolenova Kovačič Kovacic Kovacsics Kovačičová Kovacicova Kovacsicsova Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kútny Kutny Kutny Lubušký Lubusky Lubusky Maruniak Maruniak Maruniak Maruniaková Maruniakova Maruniakova Masaryk Masaryk Maszaryk Matejovská Matejovska Matejovszka Matejovský Matejovsky Matejovszky Michaličková Michalickova Mihalicskova Mitanová Mitanova Mitanova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Oberle Oberle Oberle Ohrablo Ohrablo Ohrablo Ohrablová Ohrablova Ohrablova Ondreička Ondreicka Ondreicska Ondriš Ondris Ondris Ondrišová Ondrisova Ondrisova Pardavá Pardava Pardava Pardavý Pardavy Pardavy Pastva Pastva Pasztva Pastvová Pastvova Pasztvova Pavlík Pavlik Pavlik Péči Peci Pecsi Podskočová Podskocova Podszkocsova Pokrývková Pokryvkova Pokryvkova Poláková Polakova Polakova Polakovič Polakovic Polakovics Polakovičová Polakovicova Polakovicsova Richnák Richnak Rihnak Rozič Rozic Rozics Sabová Sabova Szabova Ščibravá Scibrava Scsibrava Ščibravý Scibravy Scsibravy Šišková Siskova Siskova Škoda Skoda Skoda Sláviková Slavikova Szlavikova Slováková Slovakova Szlovakova Štibravá Stibrava Stibrava Štibravý Stibravy Stibravy Šturdík Sturdik Sturdik Šturdíková Sturdikova Sturdikova Suchoň Suchon Szuhony Suchoňová Suchonova Szuhonyova Šulko Sulko Sulko Tomíková Tomikova Tomikova Vidlička Vidlicka Vidlicska Vidličková Vidlickova Vidlicskova Vilinovič Vilinovic Vilinovics Volek Volek Volek Voleková Volekova Volekova Voštinár Vostinar Vostinar Voštinárová Vostinarova Vostinarova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamcova Adamczova Adamczova Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamickova Adamiczkova Adamiczkova Antal Antal Antal Bachrata Bahrata Baczhrata Bachraty Bahraty Baczhraty Bachraty Bahraty Baczhraty Bachraty Bahraty Baczhraty Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbirik Barbora Barbora Barbora Barosova Baroszova Baroszova Barosova Baroszova Baroszova Barosova Baroszova Baroszova Bartovic Bartovicz Bartovicz Bartovic Bartovicz Bartovicz Bartovic Bartovicz Bartovicz Bartovic Bartovicz Bartovicz Bartovic Bartovicz Bartovicz Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belisova Beliszova Beliszova Brna Brna Brna Budinska Budinszka Budinszka Chmelar Hmelar Cshmelar Cira Czira Csira Cira Czira Csira Cirova Czirova Csirova Drgon Drgon Gyrgon Duris Durisz Gyurisz Duris Durisz Gyurisz Fedrova Fedrova Fedrova Fisera Fiszera Fiszera Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Gasko Gaszko Gaszko Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gocolakova Goczolakova Goczolakova Gocolakova Goczolakova Goczolakova Gocolakova Goczolakova Goczolakova Grgac Grgacz Grgacz Haba Haba Haba Haba Haba Haba Hanakovic Hanakovicz Hanakovicz Hanakovic Hanakovicz Hanakovicz Harsanyi Harszanyi Harszanyi Harsanyiova Harszanyiova Harszanyiova Helena Helena Helena Hlboky Hlboky Hlboky Holcekova Holczekova Holczekova Hrusovska Hruszovszka Hruszovszka Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Idunk Idunk Idunk Jakabova Jakabova Jakabova Janik Janik Janik Janikova Janikova Janikova Jasek Jaszek Jaszek Jasek Jaszek Jaszek Jasekova Jaszekova Jaszekova Jasekova Jaszekova Jaszekova Jednota Jednota Jednota Jobek Jobek Jobek Jobekova Jobekova Jobekova Jozef Jozef Jozef Juris Jurisz Jurisz Juris Jurisz Jurisz Juris Jurisz Jurisz Juris Jurisz Jurisz Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karel Karelova Karelova Karelova Kirsch Kirszh Kirszczh Koleno Koleno Koleno Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kostialova Kosztialova Kosztialova Kovacicova Kovacziczova Kovacziczova Krutek Krutek Krutek Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubica Kubicza Kubicza Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifajova Kulifajova Kulifajova Kutna Kutna Kutna Kutny Kutny Kutny Letovanec Letovanecz Lyetovanecz Libusska Libuszszka Lyibuszszka Malecova Maleczova Maleczova Malich Malih Maliczh Maronova Maronova Maronova Maruniak Maruniak Maruniak Maruniak Maruniak Maruniak Maruniakova Maruniakova Maruniakova Maruniakova Maruniakova Maruniakova Maruniakova Maruniakova Maruniakova Marunika Marunika Marunika Masaryk Maszaryk Maszaryk Masaryk Maszaryk Maszaryk Michalicka Mihaliczka Miczhaliczka Michalkova Mihalkova Miczhalkova Miklencic Miklenczicz Miklenczicz Mikus Mikusz Mikusz Mikus Mikusz Mikusz Mikus Mikusz Mikusz Mikus Mikusz Mikusz Mitana Mitana Mitana Mitanova Mitanova Mitanova Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Oberle Oberle Oberle Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Oberlova Ohrablo Ohrablo Ohrablo Olah Olah Olah Ondreicka Ondreiczka Ondreiczka Ondreicka Ondreiczka Ondreiczka Ondrejicka Ondrejiczka Ondrejiczka Ondrejickova Ondrejiczkova Ondrejiczkova Ondrejickova Ondrejiczkova Ondrejiczkova Ondris Ondrisz Ondrisz Ondris Ondrisz Ondrisz Ondrisova Ondriszova Ondriszova Ondrisova Ondriszova Ondriszova Ondrisova Ondriszova Ondriszova Ostrcil Osztrczil Osztrczil Ostrcil Osztrczil Osztrczil Ostrcil Osztrczil Osztrczil Osvald Oszvald Oszvald Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Paluskova Paluszkova Paluszkova Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pardavy Pastvova Pasztvova Pasztvova Pastvova Pasztvova Pasztvova Patrik Patrik Patrik Paulinyova Paulinyova Paulinyova Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlusova Pavluszova Pavluszova Pavlusova Pavluszova Pavluszova Peci Peczi Peczi Peci Peczi Peczi Podskoc Podszkocz Podszkocz Podskoc Podszkocz Podszkocz Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovicova Polakoviczova Polakoviczova Pollak Pollak Pollak Pollakova Pollakova Pollakova Radovan Radovan Radovan Radovan Radovan Radovan Rejduga Rejduga Rejduga Rejdugova Rejdugova Rejdugova Remza Remza Remza Remza Remza Remza Robert Robert Robert Roman Roman Roman Rychtarikova Ryhtarikova Ryczhtarikova Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabova Szabova Sabova Sabova Szabova Sabova Scibravy Szczibravy Sczibravy Scibravy Szczibravy Sczibravy Scibravy Szczibravy Sczibravy Scibravy Szczibravy Sczibravy Sekerova Szekerova Sekerova Siska Sziszka Siszka Skoda Szkoda Skoda Slovak Szlovak Slovak Slovakova Szlovakova Slovakova Soldan Szoldan Soldan Stanova Sztanova Stanova Stefan Sztefan Stefan Straka Sztraka Straka Striz Sztriz Striz Striz Sztriz Striz Sturdik Szturdik Sturdik Sturdik Szturdik Sturdik Sturdik Szturdik Sturdik Suchon Szuhon Suczhon Suchon Szuhon Suczhon Sutiakova Szutiakova Sutiakova Tarda Tarda Tyarda Tarda Tarda Tyarda Tomanekova Tomanekova Tyomanekova Tomik Tomik Tyomik Torac Toracz Tyoracz Toracova Toraczova Tyoraczova Uhliarikova Uhliarikova Uhliarikova Vargova Vargova Vargova Vidlicka Vidliczka Vidliczka Vidlicka Vidliczka Vidliczka Vidlickova Vidliczkova Vidliczkova Vidlickova Vidliczkova Vidliczkova Vilinovic Vilinovicz Vilinovicz Vilinovic Vilinovicz Vilinovicz Volekova Volekova Volekova Vrbovska Vrbovszka Vrbovszka Vrbovska Vrbovszka Vrbovszka Vrbovska Vrbovszka Vrbovszka Vrbovsky Vrbovszky Vrbovszky Warenichova Warenihova Wareniczhova Zdenka Zdenka Zsdenka Zeleznik Zeleznik Zseleznik

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.