Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1300

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
Kostolná Ves

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kostolnafalva, Kostolnadorff, Kostolnejsa, 1786 Kosztolnafalwa, Kosztolnejsza, 1808 Kosztolnafalva, Kostolnowejsa, Kostolnejsa, 1863–1907 Kosztolnafalu, 1913 Kisegyházas, 1920 Kostolná Ves, Kostolnejsa, 1927– Kostolná Ves

POPULATION of Kostolna Ves in 2005: 467 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Ačko Acko Acsko Antalíková Antalikova Antalikova Babašta Babasta Babasta Babaštová Babastova Babastova Bača Baca Bacsa Bačová Bacova Bacsova Barta Barta Barta Bartová Bartova Bartova Cebák Cebak Czebak Cebáková Cebakova Czebakova Duchoňová Duchonova Duhonyova Ďuriš Duris Gyuris Ďurišová Durisova Gyurisova Fajer Fajer Fajer Fajerová Fajerova Fajerova Guľková Gulkova Gulykova Hagara Hagara Hagara Hagarová Hagarova Hagarova Hanus Hanus Hanusz Hanusová Hanusova Hanuszova
... above surnames continue below the google map

Kostolna Ves bordering the villages(towns): Banky | Banovce nad Bebravou | Bastianka | Beznakova Ves | Bojnice | Brezany | Brezolupy | Brusno | Cavoj | Chrenovec-Brusno | Chvojnica | Cierna Lehota | Cigel | Diviacka Nova Ves | Diviaky nad Nitricou | Dlzin | Dobrocna | Dolne Sutovce | Dolne Vestenice | Dubnicka | Dvorniky nad Nitricou | Fricova Lehota | Horne Lelovce | Horne Nastice | Horne Sutovce | Horne Vestenice | Hradec | Jasenovo | Jeskova Ves nad Nitricou | Kanianka | Kocurany | Kos | Krstanova Ves | Ksinna | Laskar | Latkovce | Lazany | Lehota pod Vtacnikom | Liestany | Lipnik | Lomnica | Lutov | Macov | Mala Causa | Mala Lehota | Mala Lehotka | Malinova | Miezgovce | Necpaly nad Nitrou | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nevidzany | Nitrianske Pravno | Nitrianske Rudno | Nitrianske Sucany | Nitrica | Novaky | Omastina | Opatovce nad Nitrou | Poluvsie | Poruba | Pravenec | Prievidza | Prusy | Racice | Radisa | Rudnianska Lehota | Sebedrazie | Sec | Sipkov | Slatina nad Bebravou | Solka | Somorova | Sutovce | Temes | Trebichava | Tuzina | Uhrovec | Uhrovske Podhradie | Valaska Bela | Velka Causa | Velka Lehota | Velka Lehotka | Vrbany | Vysehradne | Zavada pod Ciernym vrchom | Zitna-Radisa

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Haragová Haragova Haragova Hejduk Hejduk Hejduk Hejduková Hejdukova Hejdukova Hnát Hnat Hnat Hnáth Hnath Hnath Hnáthová Hnathova Hnathova Hnátová Hnatova Hnatova Holba Holba Holba Holbová Holbova Holbova Homola Homola Homola Homoľa Homola Homolya Homolová Homolova Homolova Hopko Hopko Hopko Hopková Hopkova Hopkova Jánošík Janosik Janosik Jánošíková Janosikova Janosikova Javorček Javorcek Javorcsek Javorčeková Javorcekova Javorcsekova Klopan Klopan Klopan Klopanová Klopanova Klopanova Kluvancová Kluvancova Kluvanczova Kluvanec Kluvanec Kluvanecz Krajči Krajci Krajcsi Krajčiová Krajciova Krajcsiova Kristlová Kristlova Krisztlova Krško Krsko Krsko Kršková Krskova Krskova Kutliš Kutlis Kutlis Lubik Lubik Lubik Lubiková Lubikova Lubikova Lukáč Lukac Lukacs Lupták Luptak Luptak Luptáková Luptakova Luptakova Mečiarová Meciarova Mecsiarova Medera Medera Medera Mederová Mederova Mederova Mercek Mercek Merczek Merceková Mercekova Merczekova Mišák Misak Misak Neumann Neumann Neumann Nikmon Nikmon Nikmon Nikmonová Nikmonova Nikmonova Novotka Novotka Novotka Novotková Novotkova Novotkova Ostrochovský Ostrochovsky Osztrohovszky Pánis Panis Panisz Panisová Panisova Paniszova Pánisová Panisova Paniszova Paprancová Paprancova Papranczova Papranec Papranec Papranecz Parči Parci Parcsi Pažická Pazicka Pazsiczka Pažický Pazicky Pazsiczky Petráš Petras Petras Píš Pis Pis Píšová Pisova Pisova Ptáček Ptacek Ptacsek Púčik Pucik Pucsik Púčiková Pucikova Pucsikova Šagát Sagat Sagat Šagátová Sagatova Sagatova Šemrinec Semrinec Semrinecz Šimora Simora Simora Šimorová Simorova Simorova Škríp Skrip Skrip Škrípová Skripova Skripova Slíž Sliz Szlizs Sobota Sobota Szobota Sobotová Sobotova Szobotova Stecová Stecova Szteczova Štrbák Strbak Strbak Struhár Struhar Sztruhar Struhárová Struharova Sztruharova Valovčiak Valovciak Valovcsiak Vážna Vazna Vazsna Vrecko Vrecko Vreczko Vrecková Vreckova Vreczkova Žáčiková Zacikova Zsacsikova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ackova Aczkova Aczkova Babasta Babaszta Babaszta Bacova Baczova Baczova Barathova Barathova Barathova Barta Barta Barta Barta Barta Barta Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Bartova Duchonova Duhonova Gyuczhonova Duris Durisz Gyurisz Fajer Fajer Fajer Fajer Fajer Fajer Fajerova Fajerova Fajerova Gross Groszsz Groszsz Gross Groszsz Groszsz Gulka Gulka Gulka Hadkava Hadkava Hadkava Hadranova Hadranova Hadranova Hadranova Hadranova Hadranova Hadrava Hadrava Hadrava Hadravova Hadravova Hadravova Hadravova Hadravova Hadravova Hagarova Hagarova Hagarova Halus Halusz Halusz Hanusova Hanuszova Hanuszova Hanusova Hanuszova Hanuszova Hnath Hnath Hnath Hnath Hnath Hnath Hoba Hoba Hoba Holba Holba Holba Holkova Holkova Holkova Homola Homola Homola Hopko Hopko Hopko Hopko Hopko Hopko Ivan Ivan Ivan Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosikova Janoszikova Janoszikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Javorcek Javorczek Javorczek Javorcekova Javorczekova Javorczekova Klopan Klopan Klopan Klopan Klopan Klopan Kluvanec Kluvanecz Kluvanecz Krajci Krajczi Krajczi Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Meciarova Mecziarova Mecziarova Medera Medera Medera Medera Medera Medera Medera Medera Medera Mederova Mederova Mederova Mederova Mederova Mederova Metejcek Metejczek Metejczek Nesotka Neszotka Nyeszotka Neumann Neumann Nyeumann Nikmonova Nikmonova Nyikmonova Nikmonova Nikmonova Nyikmonova Novotkova Novotkova Nyovotkova Ostrochovsky Osztrohovszky Osztroczhovszky Palicka Paliczka Paliczka Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panis Panisz Panisz Panisova Paniszova Paniszova Panisova Paniszova Paniszova Panisova Paniszova Paniszova Panisova Paniszova Paniszova Paprancova Papranczova Papranczova Papranec Papranecz Papranecz Papranec Papranecz Papranecz Parciova Parcziova Parcziova Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Pis Pisz Pisz Pucik Puczik Puczik Rajciova Rajcziova Rajcziova Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sagatova Szagatova Sagatova Serinec Szerinecz Serinecz Simora Szimora Simora Simora Szimora Simora Simora Szimora Simora Simora Szimora Simora Simora Szimora Simora Simorova Szimorova Simorova Simorova Szimorova Simorova Skrip Szkrip Skrip Skrip Szkrip Skrip Skripova Szkripova Skripova Sobota Szobota Sobota Sobota Szobota Sobota Sobotova Szobotova Sobotova Sobotova Szobotova Sobotova Stec Sztecz Stecz Struhar Sztruhar Struhar Struhar Sztruhar Struhar Struhar Sztruhar Struhar Struhar Sztruhar Struhar Ureckova Ureczkova Ureczkova Vrecko Vreczko Vreczko Vreckova Vreczkova Vreczkova Zofcinova Zofczinova Zsofczinova Zofiinova Zofiinova Zsofiinova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Barto Martinus Juroveh Martinus Beke Joannes Megyár Michael Juroveh Martinus Belak Andreas Barto Martinus Juroveh

n78_19_319 n78_19_548

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.