Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_24_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Castle Ruin

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Próna (Tót-)
luth » Próna (Tót-)
Jasenovo

OLD NAMES of the village(town):
1773 Jaszenova, Kassenhey, Jasenowo, 1786 Jaszenhay, Jaszenowa, 1808 Jaszenova, Jassenhay, Jasenowé, Jasenica, 1863 Keserhaj, 1873 Jeszenova és Zsari, 1877 Jaszenova és Zsari, 1882 Jaszenova, 1888 Jaszenovo, 1892–1907 Jaszenová, 1913 Turócjeszenő, 1920– Jasenovo

POPULATION of Jasenovo in 2005: 169 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Chudaš Chudas Hudas Chudašová Chudasova Hudasova Chudášová Chudasova Hudasova Čižniar Cizniar Csizsniar Čižniarová Cizniarova Csizsniarova Dérerová Dererova Dererova Dírer Direr Direr Dírerová Direrova Direrova Díri Diri Diri Ertel Ertel Ertel Erteľ Ertel Ertely Ertelová Ertelova Ertelova Erteľová Ertelova Ertelyova Ertlová Ertlova Ertlova Filc Filc Filcz Halgaš Halgas Halgas Halgašová Halgasova Halgasova Hanko Hanko Hanko Hanková Hankova Hankova Hus Hus Husz Hús Hus
... above surnames continue below the google map

Jasenovo bordering the villages(towns): Abramova | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Bojnice | Borcova | Brezany | Briestie | Brusno | Budis | Cavoj | Chrenovec-Brusno | Chvojnica | Cicmany | Cremosne | Danova | Diviaky | Dlzin | Dobrocna | Dolna Stubna | Dolne Sutovce | Dubove | Dvorec | Folkusova | Fricova Lehota | Gapel | Hadviga | Haj | Horna Stubna | Horne Sutovce | Ivancina | Jazernica | Jeskova Ves nad Nitricou | Kalamenova | Kanianka | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostolna Ves | Krstanova Ves | Laclava | Laskar | Lazany | Lazany | Leziachov | Liesno | Liestany | Lipnik | Lomnica | Macov | Mala Causa | Male Rakovo | Malinova | Maly Cepcin | Markovice | Moskovec | Mosovce | Necpaly nad Nitrou | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nedozor | Nevidzany | Nitrianske Pravno | Nitrianske Rudno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Poluvsie | Poruba | Pozehy | Pravenec | Rakovo | Raksa | Rudno | Sec | Sklene | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Solka | Stranka | Sutovce | Svata Mara | Temes | Turcianske Teplice | Turciansky Dur | Turciansky Michal | Tuzina | Valentova | Velka Causa | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Vysehradne | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Husz Húsová Husova Huszova Jaško Jasko Jasko Jašková Jaskova Jaskova Kaprálik Kapralik Kapralik Kapráliková Kapralikova Kapralikova Ličko Licko Licsko Ličková Lickova Licskova Magyar Magyar Magyar Magyarová Magyarova Magyarova Matejček Matejcek Matejcsek Matejčeková Matejcekova Matejcsekova Paleček Palecek Palecsek Páleš Pales Pales Pálešová Palesova Palesova Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Petrovič Petrovic Petrovics Petrovičová Petrovicova Petrovicsova Pribulla Pribulla Pribulla Pribullová Pribullova Pribullova Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Simonides Simonides Szimonidesz Simonidesová Simonidesova Szimonideszova Škorvánek Skorvanek Skorvanek Slamka Slamka Szlamka Slezák Slezak Szlezak Slezáková Slezakova Szlezakova Žák Zak Zsak Žila Zila Zsila Žilla Zilla Zsilla Žillová Zillova Zsillova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Chudasova Hudaszova Cshudaszova Chudasova Hudaszova Cshudaszova Chudasova Hudaszova Cshudaszova Cilniarova Czilniarova Csilniarova Cilniarova Czilniarova Csilniarova Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direrova Direrova Gyirerova Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Halgasova Halgaszova Halgaszova Halgasova Halgaszova Halgaszova Hanko Hanko Hanko Jasko Jaszko Jaszko Jasko Jaszko Jaszko Kapralik Kapralik Kapralik Kapralikova Kapralikova Kapralikova Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Lickova Liczkova Lyiczkova Magyar Magyar Magyar Magyarova Magyarova Magyarova Palecek Paleczek Paleczek Palecek Paleczek Paleczek Petrovic Petrovicz Petrovicz Ribarik Ribarik Ribarik Ribarik Ribarik Ribarik

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Andreas Pallis Paulus Drere Georgius Danko Joannes Ertl Georgius Csine Jacobus Diere Andreas Slezer Paulus Ertl Joannes Dier Andreas Minich Joannes Laczko Joannes Dere Georgius Skaliak Joannes Ertl Joannes Dire Paulus Licsek Daniel David Georgius Minich Joannes Minich Michael Licska

n78_24_018 n78_24_019 n78_24_020

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.