Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Bán
luth » Ozor (Felső-)
rc » Gradna (Kis-)
Malá Neporadza
Mala Neporadza is joined to the village (town): Svinna

OLD NAMES of the village(town):
1773 Svinna, Swinna, 1786 Swinna, 1808 Szvinna, Swinná, 1863–1902 Szvinna, 1907–1913 Bercsény, 1920 Svina, 1927– Svinná
Malá Neporadza: 1773 Kis-Neporacz, Male Neporadcze, 1786 Kisch-Neporacz, 1808 Kis-Neporácz, Něporácka, 1863–1902 Kisneporác, 1907–1913 Kisbercsény

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baco Baco Baczo Bacová Bacova Baczova Belej Belej Belej Belejová Belejova Belejova Brachtír Brachtir Brahtir Brachtýr Brachtyr Brahtyr Brachtýrová Brachtyrova Brahtyrova Brožek Brozek Brozsek Brožeková Brozekova Brozsekova Čačko Cacko Csacsko Čačková Cackova Csacskova Čahoj Cahoj Csahoj Čahojová Cahojova Csahojova Dranačka Dranacka Dranacska Dranačková Dranackova Dranacskova Druková Drukova Drukova Dúcka Ducka Duczka Ďurčo Durco Gyurcso Ďurčová Durcova Gyurcsova Ďurech
... above surnames continue below the google map

Mala Neporadza bordering the villages(towns): Adamovce | Adamovce-Male Bierovce | Banovce nad Bebravou | Bela | Bela-Bobrovnik-Nozdrkovce | Biskupice | Biskupice | Bobot | Bosianska Neporadza | Brezolupy | Chocholna | Chocholna-Velcice | Cierna Lehota | Cimenna | Cuklasovce | Dezerice | Dobrasov | Dolne Drzkovce | Dolne Motesice | Dolne Nastice | Dolne Ozorovce | Dolne Vestenice | Dubnicka | Dubodiel | Dvorec | Halacovce | Hamre | Hornany | Horne Drzkovce | Horne Motesice | Horne Nastice | Horne Ozorovce | Hradiste | Hrezdovce | Kalnica | Kostolna | Kostolna-Zariecie | Kostolne Mitice | Krasna Ves | Krivosud-Bodovka | Ksinna | Kubrica | Latkovce | Lutov | Mala Chocholna | Mala Hradna | Male Bierovce | Male Chlievany | Male Hoste | Male Stankovce | Miezgovce | Mnichova Lehota | Motesice | Neporadza | Nozdrkovce | Omastina | Opatovce | Otrhanky | Panska Kalnica | Petovka | Petrova Lehota | Pochabany | Podluzany | Pravotice | Prusy | Radisa | Roznova Kalnica | Roznova Neporadza | Roznove Mitice | Rozvadze | Ruskovce | Sedlicna | Selec | Sipkov | Slatina nad Bebravou | Slatinka nad Bebravou | Soblahov | Svinna | Timoradza | Trebichava | Trencianska Turna | Trencianske Jastrabie | Trencianske Mitice | Trencianske Stankovce | Uhrovec | Uhrovske Podhradie | Valaska Bela | Velcice | Velka Chocholna | Velka Hradna | Velke Bierovce | Velke Chlievany | Velke Drzkovce | Velke Hoste | Velke Stankovce | Vlckovo | Vysocany | Zariecie | Zavada pod Ciernym vrchom | Zavazie | Zemianske Mitice | Zitna-Radisa | Zlatniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Durech Gyureh Ďurechová Durechova Gyurehova Farkašová Farkasova Farkasova Galko Galko Galko Galková Galkova Galkova Gallo Gallo Gallo Hejtmánek Hejtmanek Hejtmanek Hertl Hertl Hertl Hertlová Hertlova Hertlova Hikel Hikel Hikel Hiklová Hiklova Hiklova Jakubík Jakubik Jakubik Jakubíková Jakubikova Jakubikova Jandák Jandak Jandak Jánošík Janosik Janosik Jánošíková Janosikova Janosikova Ježíková Jezikova Jezsikova Konečná Konecna Konecsna Konečný Konecny Konecsny Kosík Kosik Koszik Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kovaľ Koval Kovaly Kovaľová Kovalova Kovalyova Krpelan Krpelan Krpelan Kružliak Kruzliak Kruzsliak Kukučková Kukuckova Kukucskova Kyselica Kyselica Kyszelicza Kyselicová Kyselicova Kyszeliczova Kyta Kyta Kyta Kytová Kytova Kytova Láslop Laslop Laszlop Láslopová Laslopova Laszlopova Laštík Lastik Lastik Lobotka Lobotka Lobotka Lobotková Lobotkova Lobotkova Lovišková Loviskova Loviskova Malák Malak Malak Masár Masar Maszar Masárová Masarova Maszarova Maťokár Matokar Matyokar Meravá Merava Merava Mikulovská Mikulovska Mikulovszka Mikulovský Mikulovsky Mikulovszky Minárik Minarik Minarik Mináriková Minarikova Minarikova Mišák Misak Misak Mišáková Misakova Misakova Mokráň Mokran Mokrany Mokráňová Mokranova Mokranyova Murínová Murinova Murinova Myšák Mysak Mysak Myšáková Mysakova Mysakova Panáček Panacek Panacsek Panáčková Panackova Panacskova Pavlíková Pavlikova Pavlikova Petrík Petrik Petrik Pichler Pichler Pihler Rešetka Resetka Resetka Rešetková Resetkova Resetkova Richtárechová Richtarechova Rihtarehova Ronec Ronec Ronecz Rosenberg Rosenberg Roszenberg Rosenbergová Rosenbergova Roszenbergova Rychtárech Rychtarech Ryhtareh Scheerová Scheerova Szheerova Ševčík Sevcik Sevcsik Ševčíková Sevcikova Sevcsikova Striežencová Striezencova Sztriezsenczova Strieženec Striezenec Sztriezsenecz Syrná Syrna Szyrna Syrný Syrny Szyrny Szabo Szabo Szabo Viatrová Viatrova Viatrova Vranková Vrankova Vrankova Zajaček Zajacek Zajacsek Zajačková Zajackova Zajacskova Zaťko Zatko Zatyko Zaťková Zatkova Zatykova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abrahamova Abrahamova Abrahamova Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Adamus Adamusz Adamusz Adamus Adamusz Adamusz Adamus Adamusz Adamusz Babela Babela Babela Babelova Babelova Babelova Bacik Baczik Baczik Bacikova Baczikova Baczikova Bacikova Baczikova Baczikova Bacikova Baczikova Baczikova Bacikova Baczikova Baczikova Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Bacova Baczova Baczova Balaj Balaj Balaj Balastik Balasztik Balasztik Balastik Balasztik Balasztik Balastik Balasztik Balasztik Barincova Barinczova Barinczova Barincova Barinczova Barinczova Barincova Barinczova Barinczova Barincova Barinczova Barinczova Barinec Barinecz Barinecz Baris Barisz Barisz Bednar Bednar Bednar Belak Belak Belak Belak Belak Belak Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belakova Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belejova Belejova Belejova Belejova Belejova Belejova Belejova Belejova Belejova Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beresova Bereszova Bereszova Beskova Beszkova Beszkova Bizubova Bizubova Bizubova Bizubova Bizubova Bizubova Blahovec Blahovecz Blahovecz Blazej Blazej Blazej Bolfa Bolfa Bolfa Bolfa Bolfa Bolfa Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borikova Borikova Borikova Brachtir Brahtir Braczhtir Brachtirova Brahtirova Braczhtirova Brachtirova Brahtirova Braczhtirova Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brachtyr Brahtyr Braczhtyr Brozek Brozek Brozek Brozekova Brozekova Brozekova Brozekova Brozekova Brozekova Bubela Bubela Bubela Bucha Buha Buczha Bucha Buha Buczha Bukovcakova Bukovczakova Bukovczakova Bukovcakova Bukovczakova Bukovczakova Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cackova Czaczkova Csaczkova Cackova Czaczkova Csaczkova Cackova Czaczkova Csaczkova Cackova Czaczkova Csaczkova Cahoj Czahoj Csahoj Cahoj Czahoj Csahoj Cahoj Czahoj Csahoj Cahojova Czahojova Csahojova Cahojova Czahojova Csahojova Cahojova Czahojova Csahojova Calko Czalko Csalko Capistrak Czapisztrak Csapisztrak Capistrak Czapisztrak Csapisztrak Capistrakova Czapisztrakova Csapisztrakova Capkova Czapkova Csapkova Capkova Czapkova Csapkova Ceckova Czeczkova Cseczkova Cernanska Czernanszka Csernanszka Cernanska Czernanszka Csernanszka Cernek Czernek Csernek Chachulova Hahulova Cshaczhulova Chlpek Hlpek Cshlpek Chlpek Hlpek Cshlpek Chlpek Hlpek Cshlpek Chlpek Hlpek Cshlpek Chlpek Hlpek Cshlpek Chlpek Hlpek Cshlpek Chlpekova Hlpekova Cshlpekova Chlpekova Hlpekova Cshlpekova Chlpekova Hlpekova Cshlpekova Chlpekova Hlpekova Cshlpekova Chudik Hudik Cshudik Chudik Hudik Cshudik Chudikova Hudikova Cshudikova Chudikova Hudikova Cshudikova Ciernik Cziernik Csiernik Ciferova Cziferova Csiferova Ciger Cziger Csiger Cikel Czikel Csikel Cikel Czikel Csikel Cimprichova Czimprihova Csimpriczhova Cizmarovic Czizmarovicz Csizmarovicz Cutorova Czutorova Csutorova Danisova Daniszova Gyaniszova Danisova Daniszova Gyaniszova Danko Danko Gyanko Detko Detko Gyetko Dranacka Dranaczka Gyranaczka Dranacka Dranaczka Gyranaczka Dranacka Dranaczka Gyranaczka Dranacka Dranaczka Gyranaczka Dranacka Dranaczka Gyranaczka Dranacka Dranaczka Gyranaczka Dranackova Dranaczkova Gyranaczkova Dranackova Dranaczkova Gyranaczkova Dranackova Dranaczkova Gyranaczkova Dranackova Dranaczkova Gyranaczkova Ducho Duho Gyuczho Duchova Duhova Gyuczhova Ducka Duczka Gyuczka Ducka Duczka Gyuczka Durco Durczo Gyurczo Durco Durczo Gyurczo Durcova Durczova Gyurczova Durechova Durehova Gyureczhova Durechova Durehova Gyureczhova Durkacova Durkaczova Gyurkaczova Dylikova Dylikova Gyylikova Fargas Fargasz Fargasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Ferencik Ferenczik Ferenczik Filko Filko Filko Filko Filko Filko Filko Filko Filko Filkova Filkova Filkova Funak Funak Funak Funakova Funakova Funakova Furdan Furdan Furdan Furdan Furdan Furdan Furdanova Furdanova Furdanova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Galkova Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Gallo Geci Geczi Geczi Geciova Gecziova Gecziova Gregor Gregor Gregor Gunarova Gunarova Gunarova Gunovsky Gunovszky Gunovszky Gunovsky Gunovszky Gunovszky Gurican Guriczan Guriczan Gwozdek Gwozdek Gwozdek Gwozdek Gwozdek Gwozdek Gwozdekova Gwozdekova Gwozdekova Gwozdekova Gwozdekova Gwozdekova Halas Halasz Halasz Hanusova Hanuszova Hanuszova Harinek Harinek Harinek Hecko Heczko Heczko Heger Heger Heger Hertl Hertl Hertl Hertl Hertl Hertl Hertl Hertl Hertl Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hikel Hilcik Hilczik Hilczik Hilcik Hilczik Hilczik Hilcik Hilczik Hilczik Hokran Hokran Hokran Holenda Holenda Holenda Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holendova Holickova Holiczkova Holiczkova Holoda Holoda Holoda Holodova Holodova Holodova Hricko Hriczko Hriczko Hrnko Hrnko Hrnko Hrnko Hrnko Hrnko Hudec Hudecz Hudecz Igal Igal Igal Igaz Igaz Igaz Illa Illa Illa Illa Illa Illa Illesova Illeszova Illeszova Illova Illova Illova Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Iveta Iveta Iveta Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubek Jakubek Jakubek Jakubek Jakubek Jakubek Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jandak Jandak Jandak Jandak Jandak Jandak Janikova Janikova Janikova Jankovic Jankovicz Jankovicz Janosik Janoszik Janoszik Janosikova Janoszikova Janoszikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Janovsky Janovszky Janovszky Jaraby Jaraby Jaraby Jaroslava Jaroszlava Jaroszlava Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezik Jezikova Jezikova Jezikova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Kaceriakova Kaczeriakova Kaczeriakova Kaceriakova Kaczeriakova Kaczeriakova Kachlarova Kahlarova Kaczhlarova Kachlarova Kahlarova Kaczhlarova Kachlarova Kahlarova Kaczhlarova Kadlec Kadlecz Kadlecz Kapsa Kapsza Kapsza Kapsa Kapsza Kapsza Kapsa Kapsza Kapsza Kapsova Kapszova Kapszova Kardian Kardian Kardian Kardian Kardian Kardian Katarina Katarina Katarina Kittova Kittova Kittova Klamar Klamar Klamar Klamar Klamar Klamar Klamarova Klamarova Klamarova Kleman Kleman Kleman Klobusicka Klobusziczka Klobusziczka Kojda Kojda Kojda Kolarikova Kolarikova Kolarikova Kolarovsky Kolarovszky Kolarovszky Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Konecny Koneczny Koneczny Konecny Koneczny Koneczny Konecny Koneczny Koneczny Konecny Koneczny Koneczny Konecny Koneczny Koneczny Kopecka Kopeczka Kopeczka Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Koran Koran Koran Koran Koran Koran Korbel Korbel Korbel Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosikova Koszikova Koszikova Kosikova Koszikova Koszikova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Koval Koval Koval Kovalicek Kovaliczek Kovaliczek Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Kovalova Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajco Krajczo Krajczo Krajcova Krajczova Krajczova Krajnak Krajnak Krajnak Kral Kral Kral Krchnikova Krhnikova Krczhnikova Krizanova Krizanova Krizanova Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Krpelan Kruzliakova Kruzliakova Kruzliakova Kruzliakova Kruzliakova Kruzliakova Ksinan Kszinan Kszinan Kubanova Kubanova Kubanova Kuchtiak Kuhtiak Kuczhtiak Kukuckova Kukuczkova Kukuczkova Kuliskova Kuliszkova Kuliszkova Kutis Kutisz Kutisz Kutis Kutisz Kutisz Kyjac Kyjacz Kyjacz Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Kyselicova Kyszeliczova Kyszeliczova Kyselicova Kyszeliczova Kyszeliczova Kyselicova Kyszeliczova Kyszeliczova Kyta Kyta Kyta Kyta Kyta Kyta Kyta Kyta Kyta Kytova Kytova Kytova Kytova Kytova Kytova Kytova Kytova Kytova Laca Lacza Lyacza Lacova Laczova Lyaczova Laslop Laszlop Lyaszlop Laslop Laszlop Lyaszlop Laslopova Laszlopova Lyaszlopova Lastik Lasztik Lyasztik Lastik Lasztik Lyasztik Lastik Lasztik Lyasztik Lastik Lasztik Lyasztik Lastik Lasztik Lyasztik Lastikova Lasztikova Lyasztikova Lastikova Lasztikova Lyasztikova Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lengyel Lengyel Lyengyel Lengyel Lengyel Lyengyel Liptak Liptak Lyiptak Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotka Lobotka Lyobotka Lobotkova Lobotkova Lyobotkova Lobotkova Lobotkova Lyobotkova Lobotkova Lobotkova Lyobotkova Loviska Loviszka Lyoviszka Lubomir Lubomir Lyubomir Magyar Magyar Magyar Magyarova Magyarova Magyarova Majakova Majakova Majakova Majtan Majtan Majtan Malak Malak Malak Malak Malak Malak Malak Malak Malak Maleckova Maleczkova Maleczkova Marcek Marczek Marczek Marsalek Marszalek Marszalek Marsalek Marszalek Marszalek Marusincova Maruszinczova Maruszinczova Marusincova Maruszinczova Maruszinczova Masar Maszar Maszar Masar Maszar Maszar Masar Maszar Maszar Masar Maszar Maszar Masar Maszar Maszar Masarova Maszarova Maszarova Masarovicova Maszaroviczova Maszaroviczova Masnicova Maszniczova Maszniczova Matokar Matokar Matokar Matusech Matuszeh Matuszeczh Matusechova Matuszehova Matuszeczhova Matyus Matyusz Matyusz Merava Merava Merava Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Meravy Michalicka Mihaliczka Miczhaliczka Michlik Mihlik Miczhlik Michlik Mihlik Miczhlik Mico Miczo Miczo Mico Miczo Miczo Mico Miczo Miczo Micova Miczova Miczova Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulcikova Mikulczikova Mikulczikova Mikulovska Mikulovszka Mikulovszka Mikulovska Mikulovszka Mikulovszka Mikulovska Mikulovszka Mikulovszka Mikulovska Mikulovszka Mikulovszka Mikulovsky Mikulovszky Mikulovszky Mikulovsky Mikulovszky Mikulovszky Mikulovsky Mikulovszky Mikulovszky Mikulovsky Mikulovszky Mikulovszky Mikulovsky Mikulovszky Mikulovszky Mikulovsky Mikulovszky Mikulovszky Mikus Mikusz Mikusz Mikusova Mikuszova Mikuszova Mikusova Mikuszova Mikuszova Minarik Minarik Minarik Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Minarikova Misak Miszak Miszak Misak Miszak Miszak Misak Miszak Miszak Misak Miszak Miszak Misak Miszak Miszak Misakova Miszakova Miszakova Misakova Miszakova Miszakova Mliecko Mlieczko Mlieczko Mliecko Mlieczko Mlieczko Mliecko Mlieczko Mlieczko Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokran Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Mokranova Molnar Molnar Molnar Mucha Muha Muczha Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Mysak Myszak Myszak Mysak Myszak Myszak Mysak Myszak Myszak Mysakova Myszakova Myszakova Mysakova Myszakova Myszakova Mysakova Myszakova Myszakova Mysakova Myszakova Myszakova Mysakova Myszakova Myszakova Nagy Nagy Nyagy Napoky Napoky Nyapoky Napoky Napoky Nyapoky Nedielka Nedielka Nyedielka Nedielka Nedielka Nyedielka Nemec Nemecz Nyemecz Niko Niko Nyiko Niko Niko Nyiko Niko Niko Nyiko Niko Niko Nyiko Niko Niko Nyiko Nikolova Nikolova Nyikolova Nikova Nikova Nyikova Ondras Ondrasz Ondrasz Ondras Ondrasz Ondrasz Ondras Ondrasz Ondrasz Ondras Ondrasz Ondrasz Ondras Ondrasz Ondrasz Ondras Ondrasz Ondrasz Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Orosz Orosz Oroszz Orszagh Orszagh Orszzagh Orszagh Orszagh Orszzagh Orszaghova Orszaghova Orszzaghova Orszaghova Orszaghova Orszzaghova Paichel Paihel Paiczhel Paichel Paihel Paiczhel Palak Palak Palak Palak Palak Palak Palatinus Palatinusz Palatinusz Palenik Palenik Palenik Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palenikova Palierik Palierik Palierik Panacek Panaczek Panaczek Panacek Panaczek Panaczek Panacek Panaczek Panaczek Panacek Panaczek Panaczek Panacek Panaczek Panaczek Panackova Panaczkova Panaczkova Panackova Panaczkova Panaczkova Paska Paszka Paszka Paska Paszka Paszka Paska Paszka Paszka Paska Paszka Paszka Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paterek Paulovicsova Pauloviczszova Pauloviczszova Pavlas Pavlasz Pavlasz Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pechacek Pehaczek Peczhaczek Pelech Peleh Peleczh Pelech Peleh Peleczh Pelech Peleh Peleczh Peterek Peterek Peterek Petovska Petovszka Petovszka Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Pichler Pihler Piczhler Pichlerova Pihlerova Piczhlerova Pichlerova Pihlerova Piczhlerova Pisarcik Piszarczik Piszarczik Plastiak Plasztiak Plasztiak Podstavkova Podsztavkova Podsztavkova Podstavkova Podsztavkova Podsztavkova Pojezdala Pojezdala Pojezdala Polacek Polaczek Polaczek Poor Poor Poor Poor Poor Poor Poorova Poorova Poorova Porubska Porubszka Porubszka Porubska Porubszka Porubszka Priatka Priatka Priatka Priatka Priatka Priatka Pristach Prisztah Prisztaczh Pristachova Prisztahova Prisztaczhova Prochazka Prohazka Proczhazka Prochazka Prohazka Proczhazka Prochazkova Prohazkova Proczhazkova Pucik Puczik Puczik Pucik Puczik Puczik Pucik Puczik Puczik Pucik Puczik Puczik Radovan Radovan Radovan Reisenauer Reiszenauer Reiszenauer Reisenauerova Reiszenauerova Reiszenauerova Reisenhoffer Reiszenhoffer Reiszenhoffer Resetka Reszetka Reszetka Resetka Reszetka Reszetka Resetka Reszetka Reszetka Resetka Reszetka Reszetka Resetkova Reszetkova Reszetkova Richtarech Rihtareh Riczhtareczh Richtarechova Rihtarehova Riczhtareczhova Richtarechova Rihtarehova Riczhtareczhova Riedl Riedl Riedl Rokasi Rokaszi Rokaszi Roman Roman Roman Ronec Ronecz Ronecz Ronec Ronecz Ronecz Ronecova Roneczova Roneczova Ronecova Roneczova Roneczova Ronecova Roneczova Roneczova Rosenberg Roszenberg Roszenberg Rosenberg Roszenberg Roszenberg Rosenberg Roszenberg Roszenberg Rosenberg Roszenberg Roszenberg Rosenberg Roszenberg Roszenberg Rosenberg Roszenberg Roszenberg Rosenberg Roszenberg Roszenberg Rosenbergova Roszenbergova Roszenbergova Rosenbergova Roszenbergova Roszenbergova Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Ruda Rudolf Rudolf Rudolf Rychtarechova Ryhtarehova Ryczhtareczhova Rychtarek Ryhtarek Ryczhtarek Rychtarek Ryhtarek Ryczhtarek Sanko Szanko Sanko Sanko Szanko Sanko Scheer Szheer Sczheer Scheer Szheer Sczheer Scheer Szheer Sczheer Scheer Szheer Sczheer Scheerova Szheerova Sczheerova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Sebikova Szebikova Sebikova Seles Szelesz Selesz Selesova Szeleszova Seleszova Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Simnova Szimnova Simnova Sirny Szirny Sirny Sisa Szisza Sisza Siskova Sziszkova Siszkova Siven Sziven Siven Sklenka Szklenka Sklenka Sklenkova Szklenkova Sklenkova Smehyl Szmehyl Smehyl Stav Sztav Stav Stefanik Sztefanik Stefanik Stefanik Sztefanik Stefanik Stefanik Sztefanik Stefanik Stefanik Sztefanik Stefanik Stefek Sztefek Stefek Striezencova Sztriezenczova Striezenczova Striezencova Sztriezenczova Striezenczova Striezencova Sztriezenczova Striezenczova Striezenec Sztriezenecz Striezenecz Striezenec Sztriezenecz Striezenecz Subjak Szubjak Subjak Sykora Szykora Sykora Sykorova Szykorova Sykorova Syrna Szyrna Syrna Syrna Szyrna Syrna Syrny Szyrny Syrny Syrny Szyrny Syrny Syrny Szyrny Syrny Szabo Szabo Szabo Szigeti Szigeti Szigeti Szigeti Szigeti Szigeti Tahanova Tahanova Tyahanova Tiles Tilesz Tyilesz Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Toth Toth Tyoth Trneny Trneny Tyrneny Trnka Trnka Tyrnka Trokanova Trokanova Tyrokanova Trubacik Trubaczik Tyrubaczik Trubacik Trubaczik Tyrubaczik Trubacik Trubaczik Tyrubaczik Trubacik Trubaczik Tyrubaczik Tunegova Tunegova Tyunegova Tvvrozek Tvvrozek Tyvvrozek Uher Uher Uher Uher Uher Uher Uherova Uherova Uherova Ulicny Uliczny Uliczny Urbanek Urbanek Urbanek Urbanovsky Urbanovszky Urbanovszky Urbanovsky Urbanovszky Urbanovszky Urbanovsky Urbanovszky Urbanovszky Valach Valah Valaczh Valach Valah Valaczh Valcik Valczik Valczik Valient Valient Valient Vanco Vanczo Vanczo Vancova Vanczova Vanczova Varhanik Varhanik Varhanik Varhanik Varhanik Varhanik Vavro Vavro Vavro Vavrova Vavrova Vavrova Vavrova Vavrova Vavrova Viater Viater Viater Virgova Virgova Virgova Viskup Viszkup Viszkup Viskupova Viszkupova Viszkupova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vojtech Vojteh Vojteczh Vondra Vondra Vondra Vranka Vranka Vranka Vranka Vranka Vranka Winkler Winkler Winkler Witova Witova Witova Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacikova Zaczikova Zsaczikova Zacikova Zaczikova Zsaczikova Zajacek Zajaczek Zsajaczek Zajacek Zajaczek Zsajaczek Zajacek Zajaczek Zsajaczek Zajacek Zajaczek Zsajaczek Zajacek Zajaczek Zsajaczek Zajackova Zajaczkova Zsajaczkova Zajackova Zajaczkova Zsajaczkova Zakova Zakova Zsakova Zakova Zakova Zsakova Zakova Zakova Zsakova Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zhanac Zhanacz Zshanacz Zifcak Zifczak Zsifczak Zradula Zradula Zsradula Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana Zvalo Zvalo Zsvalo Zvalova Zvalova Zsvalova Zvalova Zvalova Zsvalova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.