Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Porosztó
jew » Szobráncz
rc » Tiba
Orechová

OLD NAMES of the village(town):
1863, 1892 Orechova, 1873 Diós, Orechova, 1877–1888, 1895–1902, 1939–1945 Orehova, 1907–1913 Dióska, 1920–1939, 1945– Orechová

POPULATION of Orechova in 2005: 249 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bačinská Bacinska Bacsinszka Baková Bakova Bakova Balombini Balombini Balombini Balombiniová Balombiniova Balombiniova Bánom Banom Banom Banomová Banomova Banomova Bánomová Banomova Banomova Barbarič Barbaric Barbarics Barbaričová Barbaricova Barbaricsova Bartošiová Bartosiova Bartosiova Belušák Belusak Belusak Belušáková Belusakova Belusakova Bercik Bercik Berczik Berciková Bercikova Berczikova Béreš Beres Beres Berešová Beresova Beresova Bogdanová Bogdanova Bogdanova
... above surnames continue below the google map

Orechova bordering the villages(towns): Bajany | Baskovce | Bezovce | Blatna Polianka | Blatne Remety | Blatne Revistia | Bunkovce | Chonkovce | Fekisovce | Gajdos | Hazin | Hlivistia | Hnojne | Horna | Husak | Inacovce | Jasenov | Jastrabie pri Michalovciach | Jenkovce | Kolibabovce | Komarovce | Konus | Koromla | Krcava | Kristy | Lekarovce | Lucky | Mala | Male Zaluzice | Nizna Rybnica | Nizne Nemecke | Ostrov | Pavlovce nad Uhom | Petrovce | Pinkovce | Porostov | Porubka | Priekopa | Ruskovce | Sejkov | Senne | Sobrance | Stretava | Svatus | Tahyna | Tasula | Tibava | Ubrez | Velke Revistia | Vojnatina | Vysne Nemecke | Vysne Revistia | Vysoka nad Uhom | Zahor | Zaluzice | Zavadka

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Brenkáčová Brenkacova Brenkacsova Bučko Bucko Bucsko Chachaľak Chachalak Hahalyak Chachaľák Chachalak Hahalyak Chachaľaková Chachalakova Hahalyakova Čižmar Cizmar Csizsmar Čižmarová Cizmarova Csizsmarova Demčák Demcak Demcsak Demeter Demeter Demeter Demeterová Demeterova Demeterova Demová Demova Demova Eštoková Estokova Estokova Fencik Fencik Fenczik Fenciková Fencikova Fenczikova Friga Friga Friga Frigová Frigova Frigova Goron Goron Goron Goronová Goronova Goronova Hajáš Hajas Hajas Hiriaková Hiriakova Hiriakova Holanová Holanova Holanova Horňák Hornak Hornyak Hostovčáková Hostovcakova Hosztovcsakova Humenová Humenova Humenova Jantová Jantova Jantova Katančík Katancik Katancsik Katančíková Katancikova Katancsikova Kaťuch Katuch Katyuh Kaťuchová Katuchova Katyuhova Kiškaš Kiskas Kiskas Kiškáš Kiskas Kiskas Kobr Kobr Kobr Kočan Kocan Kocsan Kočanová Kocanova Kocsanova Kopková Kopkova Kopkova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kučmašová Kucmasova Kucsmasova Kučmášová Kucmasova Kucsmasova Kuželová Kuzelova Kuzselova Laci Laci Laczi Laciová Laciova Lacziova Lešo Leso Leso Lešová Lesova Lesova Ložinčák Lozincak Lozsincsak Ložinčáková Lozincakova Lozsincsakova Macik Macik Maczik Maciková Macikova Maczikova Mati Mati Mati Matiová Matiova Matiova Miľko Milko Milyko Miľková Milkova Milykova Mitro Mitro Mitro Mitrová Mitrova Mitrova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Osif Osif Oszif Osifová Osifova Oszifova Paulová Paulova Paulova Pavlič Pavlic Pavlics Pavličová Pavlicova Pavlicsova Pavlo Pavlo Pavlo Pavlová Pavlova Pavlova Petráš Petras Petras Repka Repka Repka Repková Repkova Repkova Sabo Sabo Szabo Sabová Sabova Szabova Salaďak Saladak Szalagyak Salaďaková Saladakova Szalagyakova Šandrej Sandrej Sandrej Skyba Skyba Szkyba Skybová Skybova Szkybova Sűč Sűc Szűcs Sűčová Sűcova Szűcsova Šugárová Sugarova Sugarova Tatár Tatar Tatar Tatárová Tatarova Tatarova Timko Timko Timko Timková Timkova Timkova Uchnár Uchnar Uhnar

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Anyalai Anyalai Anyalai Arpad Arpad Arpad Bak Bak Bak Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balombini Balombini Balombini Banom Banom Banom Banom Banom Banom Bartosiova Bartosziova Bartosziova Belusak Beluszak Beluszak Belusak Beluszak Beluszak Belusak Beluszak Beluszak Belusak Beluszak Beluszak Bercikova Berczikova Berczikova Bezovska Bezovszka Bezovszka Bezovska Bezovszka Bezovszka Bogdan Bogdan Bogdan Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Buckova Buczkova Buczkova Chachalak Hahalak Cshaczhalak Chachalak Hahalak Cshaczhalak Chachalakova Hahalakova Cshaczhalakova Chachalakova Hahalakova Cshaczhalakova Demeter Demeter Gyemeter Demo Demo Gyemo Fencik Fenczik Fenczik Filip Filip Filip Gatial Gatial Gatial Gelatic Gelaticz Gelaticz Goron Goron Goron Hiriakova Hiriakova Hiriakova Hornakova Hornakova Hornakova Humen Humen Humen Jozef Jozef Jozef Karatnikova Karatnikova Karatnikova Katancikova Katanczikova Katanczikova Katuch Katuh Katuczh Katuch Katuh Katuczh Katuch Katuh Katuczh Kertysova Kertyszova Kertyszova Kertysova Kertyszova Kertyszova Kertysova Kertyszova Kertyszova Kertysova Kertyszova Kertyszova Kertysova Kertyszova Kertyszova Kertysova Kertyszova Kertyszova Kirvej Kirvej Kirvej Klinkova Klinkova Klinkova Kocan Koczan Koczan Kocan Koczan Koczan Kocanova Koczanova Koczanova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Laci Laczi Lyaczi Lencesova Lenczeszova Lyenczeszova Lozincak Lozinczak Lyozinczak Macik Maczik Maczik Macikova Maczikova Maczikova Macikova Maczikova Maczikova Matiova Matiova Matiova Mekota Mekota Mekota Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Milko Milko Milko Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Osif Oszif Oszif Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pazitka Pazitka Pazitka Peterova Peterova Peterova Petkanicova Petkaniczova Petkaniczova Puha Puha Puha Ravantova Ravantova Ravantova Repca Repcza Repcza Repka Repka Repka Sakinova Szakinova Sakinova Saladakova Szaladakova Saladakova Saladakova Szaladakova Saladakova Saladakova Szaladakova Saladakova Sandrej Szandrej Sandrej Slatina Szlatina Slatina Sugarova Szugarova Sugarova Sugarova Szugarova Sugarova Tatarova Tatarova Tyatarova Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Uchnarova Uhnarova Uczhnarova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.