Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_10_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1786 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Szenna
rc » Zalacska (Nagy-)
ref » Lucska
Hažín

OLD NAMES of the village(town):
1773 Gészeny, 1786 Geszény, 1808 Gezsény, Hažín, Hassín, 1863–1873, 1888–1913 Gézsény, 1877–1882 Gezsény, 1920– Hažín

POPULATION of Hazin in 2005: 452 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Apiar Apiar Apiar Badžová Badzova Badzsova Baláž Balaz Balazs Balažka Balazka Balazska Balažková Balazkova Balazskova Balážová Balazova Balazsova Bobák Bobak Bobak Bobáková Bobakova Bobakova Bučko Bucko Bucsko Bučková Buckova Bucskova Čabinová Cabinova Csabinova Čech Cech Cseh Čechová Cechova Csehova Čepelák Cepelak Csepelak Čepeláková Cepelakova Csepelakova Činčár Cincar Csincsar Čižmarová Cizmarova Csizsmarova Čižmárová Cizmarova Csizsmarova Dančová Dancova Dancsova
... above surnames continue below the google map

Hazin bordering the villages(towns): Banka | Banovce nad Ondavou | Baskovce | Blatna Polianka | Blatne Remety | Blatne Revistia | Bunkovce | Cecehov | Chonkovce | Fekisovce | Gajdos | Hatalov | Hlivistia | Hnojne | Horna | Inacovce | Jasenov | Jastrabie pri Michalovciach | Jenkovce | Jovsa | Kaluza | Klokocov | Komarovce | Krasnovce | Krasok | Krcava | Kristy | Kusin | Laskovce | Lastomir | Lesne | Lozin | Lucky | Mala | Male Zaluzice | Male Zbince | Michalovce | Mocarany | Moravany | Nacina Ves | Nizna Rybnica | Nizne Nemecke | Nizny Hrusov | Orechova | Ostrov | Palin | Petrovce nad Laborcom | Porostov | Poruba pod Vihorlatom | Pozdisovce | Puste Cemerne | Rakovec nad Ondavou | Rebrin | Remetske Hamre | Ruskovce | Samudovce | Sejkov | Senne | Sliepkovce | Sobrance | Stranany | Suche | Svatus | Tasula | Tibava | Topolany | Trhoviste | Trnava pri Laborci | Ubrez | Velke Revistia | Velke Zaluzice | Velke Zbince | Vinne | Vojnatina | Vola | Vrbnica | Vrbovec | Vysna Rybnica | Vysne Remety | Vysne Revistia | Zaluzice | Zavadka | Zbince | Zbudza | Zemplinska Siroka

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Danková Dankova Dankova Džad Dzad Dzsad Džadová Dzadova Dzsadova Fabian Fabian Fabian Fabián Fabian Fabian Fabianová Fabianova Fabianova Frajtová Frajtova Frajtova Gavaj Gavaj Gavaj Gavajová Gavajova Gavajova Golmicová Golmicova Golmiczova Gulik Gulik Gulik Gulíková Gulikova Gulikova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hovan Hovan Hovan Hrdinská Hrdinska Hrdinszka Hrdinský Hrdinsky Hrdinszky Hura Hura Hura Hurová Hurova Hurova Iľková Ilkova Ilykova Ivančová Ivancova Ivancsova Ivaňo Ivano Ivanyo Jakubiková Jakubikova Jakubikova Kertis Kertis Kertisz Kertisová Kertisova Kertiszova Koščák Koscak Koscsak Koščáková Koscakova Koscsakova Kőszegy Koszegy Kőszegy Kőszegyová Koszegyova Kőszegyova Kožel Kozel Kozsel Koželová Kozelova Kozselova Kušev Kusev Kusev Martinková Martinkova Martinkova Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Ondráček Ondracek Ondracsek Ondráčková Ondrackova Ondracskova Pallai Pallai Pallai Pallaj Pallaj Pallaj Pallajová Pallajova Pallajova Pastiriková Pastirikova Pasztirikova Pešta Pesta Pesta Peštová Pestova Pestova Pingorová Pingorova Pingorova Pirč Pirc Pircs Pirčová Pircova Pircsova Pivovarníková Pivovarnikova Pivovarnikova Popik Popik Popik Popiková Popikova Popikova Porostovský Porostovsky Porosztovszky Rimko Rimko Rimko Rimková Rimkova Rimkova Rosol Rosol Roszol Rosolová Rosolova Roszolova Rybnická Rybnicka Rybniczka Sabo Sabo Szabo Sabolová Sabolova Szabolova Šafin Safin Safin Sakajtová Sakajtova Szakajtova Seman Seman Szeman Semanová Semanova Szemanova Šepeľak Sepelak Sepelyak Šepeľák Sepelak Sepelyak Šepeľáková Sepelakova Sepelyakova Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Sokolská Sokolska Szokolszka Sokolský Sokolsky Szokolszky Šrojta Srojta Srojta Šrojtová Srojtova Srojtova Staruchová Staruchova Sztaruhova Sulejová Sulejova Szulejova Tatárová Tatarova Tatarova Trembuľáková Trembulakova Trembulyakova Valigová Valigova Valigova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vasiľ Vasil Vaszily Vasiľová Vasilova Vaszilyova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Apiar Apiar Apiar Babjak Babjak Babjak Balaz Balaz Balaz Balazka Balazka Balazka Balazka Balazka Balazka Cabinova Czabinova Csabinova Carny Czarny Csarny Carny Czarny Csarny Carny Czarny Csarny Carny Czarny Csarny Carny Czarny Csarny Cincar Czinczar Csinczar Cincar Czinczar Csinczar Covan Czovan Csovan Dankova Dankova Gyankova Dlad Dlad Gylad Dlupina Dlupina Gylupina Dzad Dzad Gyzad Dzemjan Dzemjan Gyzemjan Dzido Dzido Gyzido Dzoba Dzoba Gyzoba Fabian Fabian Fabian Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Gavaj Gavaj Gavaj Gavay Gavay Gavay Golminc Golmincz Golmincz Groholova Groholova Groholova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvatova Horvatova Horvatova Hovan Hovan Hovan Hovan Hovan Hovan Hovanova Hovanova Hovanova Hrdinsky Hrdinszky Hrdinszky Hrdinsky Hrdinszky Hrdinszky Hrdinsky Hrdinszky Hrdinszky Hudec Hudecz Hudecz Hura Hura Hura Hura Hura Hura Hurova Hurova Hurova Hurova Hurova Hurova Husar Huszar Huszar Ilkova Ilkova Ilkova Ivanco Ivanczo Ivanczo Jakubik Jakubik Jakubik Javorsky Javorszky Javorszky Javorsky Javorszky Javorszky Kiss Kiszsz Kiszsz Kolvekova Kolvekova Kolvekova Koszegy Koszegy Koszzegy Koszegy Koszegy Koszzegy Kozelova Kozelova Kozelova Kristina Krisztina Krisztina Kusev Kuszev Kuszev Malar Malar Malar Malar Malar Malar Malarova Malarova Malarova Marcinova Marczinova Marczinova Markovicova Markoviczova Markoviczova Martinko Martinko Martinko Martinko Martinko Martinko Maxim Maxim Maxim Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Ondrackova Ondraczkova Ondraczkova Pallaj Pallaj Pallaj Pallaj Pallaj Pallaj Pallajova Pallajova Pallajova Petrov Petrov Petrov Pingor Pingor Pingor Pirc Pircz Pircz Pirc Pircz Pircz Pirc Pircz Pircz Pircova Pirczova Pirczova Pircova Pirczova Pirczova Pircova Pirczova Pirczova Pivovarnik Pivovarnik Pivovarnik Popik Popik Popik Popik Popik Popik Popik Popik Popik Popikova Popikova Popikova Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Ridzov Ridzov Ridzov Rimko Rimko Rimko Rimko Rimko Rimko Rimko Rimko Rimko Roman Roman Roman Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosolova Roszolova Roszolova Rybnicka Rybniczka Rybniczka Sabo Szabo Sabo Sabol Szabol Sabol Sabolova Szabolova Sabolova Sabova Szabova Sabova Sabova Szabova Sabova Sabova Szabova Sabova Sabova Szabova Sabova Safin Szafin Safin Safin Szafin Safin Schmidt Szhmidt Sczhmidt Sepelakova Szepelakova Sepelakova Simko Szimko Simko Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Trembulak Trembulak Tyrembulak Valigova Valigova Valigova Varga Varga Varga Vasil Vaszil Vaszil Velcik Velczik Velczik Zelinsky Zelinszky Zselinszky

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Kauszky Paulus Misskoczy Elias Péres Georgius Balas Paulus Varga Michael Russnak Christophorus Szerencsa Gregorius Dulibin Demetrius Hornyak Gregorius Russnak Andreas Hrenovcsik

n78_10_133

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.