Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1300 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Falkus
jew » Nagy-Mihály
luth » Pazdics
rc » Vásárhely
ref » Bánócz
Ložín

OLD NAMES of the village(town):
1773 Lazón, Losin, 1786 Lazon, 1808 Lazony, Lozýn, 1863 Lozony, 1873–1913 Lazony, 1920– Ložín

POPULATION of Lozin in 2005: 817 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balog Balog Balog Balogová Balogova Balogova Bérešová Beresova Beresova Bodnár Bodnar Bodnar Bodnárová Bodnarova Bodnarova Borko Borko Borko Bujalobok Bujalobok Bujalobok Čochrač Cochrac Csohracs Dráb Drab Drab Drabiková Drabikova Drabikova Drábová Drabova Drabova Dupaľová Dupalova Dupalyova Ďurčák Durcak Gyurcsak Ďurčáková Durcakova Gyurcsakova Ďurik Durik Gyurik Ďurík Durik Gyurik Ďuriková Durikova Gyurikova Figmiková Figmikova Figmikova Gelžinský Gelzinsky Gelzsinszky
... above surnames continue below the google map

Lozin bordering the villages(towns): Backov | Banovce nad Ondavou | Bozcice | Bracovce | Budkovce | Cecehov | Celovce | Drahnov | Dubravka | Dvorianky | Egres | Falkusovce | Hatalov | Hazin | Horovce | Hradistska Molva | Hriadky | Inacovce | Jastrabie pri Michalovciach | Kacanov | Kochanovce | Kozuchov | Krasnovce | Krasok | Kravany | Krisov | Krisovska Lieskova | Krizany | Laskovce | Lastomir | Lieskova | Lucky | Mala | Malcice | Male Ozorovce | Male Raskovce | Male Zaluzice | Male Zbince | Maly Ruskov | Markovce | Michalovce | Milhostov | Mocarany | Mokca | Moravany | Nizny Zipov | Novy Ruskov | Palin | Parchovany | Pavlovce nad Uhom | Plechotice | Podhorany | Podhorany | Pozdisovce | Rakovec nad Ondavou | Rebrin | Samudovce | Secovce | Senne | Slavkovce | Sliepkovce | Stanca | Stankovce | Stranany | Stretava | Stretavka | Suche | Tahyna | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Tusice | Tusicka Nova Ves | Upor | Velke Ozorovce | Velke Zaluzice | Velke Zbince | Velky Ruskov | Visnov | Vojany | Vojcice | Vrbnica | Vrbovec | Zaluzice | Zavadka | Zbehnov | Zbince | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Siroka | Zemplinske Hradiste | Zemplinske Kopcany | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Geroč Geroc Gerocs Geročová Gerocova Gerocsova Hajduk Hajduk Hajduk Horňák Hornak Hornyak Hurčíková Hurcikova Hurcsikova Jurová Jurova Jurova Kačkošová Kackosova Kacskosova Kalok Kalok Kalok Kaloková Kalokova Kalokova Kanči Kanci Kancsi Kančiová Kanciova Kancsiova Katančík Katancik Katancsik Katančíková Katancikova Katancsikova Katušová Katusova Katusova Kozár Kozar Kozar Kozárová Kozarova Kozarova Krisztianová Krisztianova Krisztianova Lobo Lobo Lobo Lojan Lojan Lojan Lukáčová Lukacova Lukacsova Marcin Marcin Marczin Marciník Marcinik Marczinik Marcinová Marcinova Marczinova Matta Matta Matta Mattová Mattova Mattova Mihaľov Mihalov Mihalyov Mihaľová Mihalova Mihalyova Miker Miker Miker Mikerová Mikerova Mikerova Miľko Milko Milyko Moravčíková Moravcikova Moravcsikova Ondo Ondo Ondo Ondo-eštok Ondo-estok Ondo-estok Parihuz Parihuz Parihuz Parihuzová Parihuzova Parihuzova Pastír Pastir Pasztir Pastírová Pastirova Pasztirova Paulina Paulina Paulina Pekár Pekar Pekar Piskor Piskor Piszkor Pivarniková Pivarnikova Pivarnikova Pivarníková Pivarnikova Pivarnikova Poľakovská Polakovska Polyakovszka Poľakovský Polakovsky Polyakovszky Rosol Rosol Roszol Rosolová Rosolova Roszolova Semeš Semes Szemes Semešová Semesova Szemesova Šestko Sestko Sesztko Šestková Sestkova Sesztkova Šimková Simkova Simkova Širochmanová Sirochmanova Sirohmanova Škunda Skunda Skunda Škundová Skundova Skundova Smriga Smriga Szmriga Smrigová Smrigova Szmrigova Somošová Somosova Szomosova Soročina Sorocina Szorocsina Soročinová Sorocinova Szorocsinova Štefan Stefan Stefan Štefančíková Stefancikova Stefancsikova Štefanová Stefanova Stefanova Tirpák Tirpak Tirpak Tirpáková Tirpakova Tirpakova Tolog Tolog Tolog Toľog Tolog Tolyog Tologová Tologova Tologova Toľogová Tologova Tolyogova Tomková Tomkova Tomkova Torma Torma Torma Tormová Tormova Tormova Unčovská Uncovska Uncsovszka Vaľko Valko Valyko Vaľo Valo Valyo Vaľová Valova Valyova Varkonda Varkonda Varkonda Varkondová Varkondova Varkondova Zajac Zajac Zajacz Zajacová Zajacova Zajaczova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Balog Balog Balog Bliscak Bliszczak Bliszczak Bodnar Bodnar Bodnar Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Borko Borko Borko Borko Borko Borko Borko Borko Borko Drab Drab Gyrab Drabova Drabova Gyrabova Dupal Dupal Gyupal Fedorcakova Fedorczakova Fedorczakova Figmik Figmik Figmik Gellinsky Gellinszky Gellinszky Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gubanar Gubanar Gubanar Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hochvart Hohvart Hoczhvart Hornak Hornak Hornak Hurcik Hurczik Hurczik Hurcikova Hurczikova Hurczikova Hurcikova Hurczikova Hurczikova Iskovsky Iszkovszky Iszkovszky Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivanova Ivanova Ivanova Jan Jan Jan Jenci Jenczi Jenczi Jenci Jenczi Jenczi Jencik Jenczik Jenczik Jolana Jolana Jolana Kackosova Kaczkoszova Kaczkoszova Kacmar Kaczmar Kaczmar Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalokova Kalokova Kalokova Kanci Kanczi Kanczi Kanci Kanczi Kanczi Kanciova Kancziova Kancziova Katancik Katanczik Katanczik Katancik Katanczik Katanczik Katancik Katanczik Katanczik Katancik Katanczik Katanczik Katancik Katanczik Katanczik Katancikova Katanczikova Katanczikova Katus Katusz Katusz Katusova Katuszova Katuszova Katusova Katuszova Katuszova Katusova Katuszova Katuszova Katusova Katuszova Katuszova Klima Klima Klima Klima Klima Klima Kocanova Koczanova Koczanova Kocis Koczisz Koczisz Kohut Kohut Kohut Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kozar Kudrac Kudracz Kudracz Lacko Laczko Lyaczko Lobo Lobo Lyobo Lojan Lojan Lyojan Lucova Luczova Lyuczova Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Marcin Marczin Marczin Marcinik Marczinik Marczinik Marcinova Marczinova Marczinova Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Mattova Mattova Mattova Mattova Mattova Mattova Mattova Mattova Mattova Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalova Mihalova Mihalova Miker Miker Miker Miker Miker Miker Milko Milko Milko Milko Milko Milko Milko Milko Milko Milko Milko Milko Milkova Milkova Milkova Moravcik Moravczik Moravczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Moskal Moszkal Moszkal Novak Novak Nyovak Ondo Ondo Ondo Ondova Ondova Ondova Osipcakova Oszipczakova Oszipczakova Parihuz Parihuz Parihuz Parihuz Parihuz Parihuz Parihuz Parihuz Parihuz Parihuzova Parihuzova Parihuzova Pastir Pasztir Pasztir Pastir Pasztir Pasztir Pastir Pasztir Pasztir Pastirova Pasztirova Pasztirova Paulina Paulina Paulina Paulinova Paulinova Paulinova Pavlova Pavlova Pavlova Pekar Pekar Pekar Pivarnik Pivarnik Pivarnik Pivarnik Pivarnik Pivarnik Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Polakovsky Polakovszky Polakovszky Rosak Roszak Roszak Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosolova Roszolova Roszolova Rovnakova Rovnakova Rovnakova Semes Szemesz Semesz Soricina Szoriczina Soriczina Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefanova Sztefanova Stefanova Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Toman Toman Tyoman Tomas Tomasz Tyomasz Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova Tomkova Tomkova Tyomkova Torma Torma Tyorma Torma Torma Tyorma Torma Torma Tyorma Torma Torma Tyorma Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Trochcova Trohczova Tyroczhczova Uncovsky Unczovszky Unczovszky Valkova Valkova Valkova Valova Valova Valova Valovsky Valovszky Valovszky Vendrehovic Vendrehovicz Vendrehovicz Zajac Zajacz Zsajacz Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zubekova Zubekova Zsubekova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Hornjak Jarocska Zadorka Paulus Bodnar Joannes Benyo Blasius Ruszniak Andreas Csigany Paulus Ilko Michael Mata Krisniák

n78_12_189 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.