Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1779 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Nagy-Mihály
luth » Pazdics
rc » Málcza
ref » Málcza
Falkušovce

OLD NAMES of the village(town):
1773 Falkus, Falkasowcze, 1786 Falkusch, Falkussowce, 1808 Falkus, Falkussowce, 1863–1913 Falkus, 1920– Falkušovce

POPULATION of Falkusovce in 2005: 673 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balog Balog Balog Balogová Balogova Balogova Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Bavoľarová Bavolarova Bavolyarova Benetinová Benetinova Benetinova Blanár Blanar Blanar Blanárová Blanarova Blanarova Bodnár Bodnar Bodnar Bodnárová Bodnarova Bodnarova Brody Brody Brody Brodyová Brodyova Brodyova Demeter Demeter Demeter Džuganová Dzuganova Dzsuganova Faťol Fatol Fatyol Faťolová Fatolova Fatyolova Fecák Fecak Feczak Gajanová Gajanova Gajanova Grošková Groskova
... above surnames continue below the google map

Falkusovce bordering the villages(towns): Banovce nad Ondavou | Besa | Bracovce | Budkovce | Celovce | Cepel | Cicarovce | Cierne Pole | Drahnov | Dubravka | Egres | Hatalov | Horovce | Hradistska Molva | Hran | Hrcel | Hriadky | Inacovce | Izkovce | Jastrabie pri Michalovciach | Kacanov | Kochanovce | Kozuchov | Krasnovce | Krasok | Krisov | Krisovska Lieskova | Krizany | Kucany | Kysta | Laskovce | Lastomir | Lastovce | Lieskova | Lozin | Mala | Malcice | Male Kapusany | Male Ozorovce | Male Raskovce | Male Zbince | Maly Ruskov | Markovce | Michalany | Milhostov | Mokca | Nizny Zipov | Novosad | Novy Ruskov | Oborin | Palin | Pavlovce nad Uhom | Petrikovce | Plechotice | Rebrin | Samudovce | Secovce | Senne | Sirnik | Slavkovce | Sliepkovce | Stanca | Stretava | Stretavka | Tahyna | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Tusicka Nova Ves | Upor | Velaty | Velke Kapusany | Velke Ozorovce | Velke Raskovce | Velke Zbince | Velky Ruskov | Vojany | Vojcice | Vrbnica | Zbehnov | Zbince | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Siroka | Zemplinske Hradiste | Zemplinske Kopcany | Zemplinsky Branc | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Groskova Gubaňar Gubanar Gubanyar Gubaňár Gubanar Gubanyar Gubaňarová Gubanarova Gubanyarova Gunár Gunar Gunar Gunárová Gunarova Gunarova Harčár Harcar Harcsar Harčárová Harcarova Harcsarova Harman Harman Harman Harmanová Harmanova Harmanova Holan Holan Holan Horňak Hornak Hornyak Horňák Hornak Hornyak Horňaková Hornakova Hornyakova Horňáková Hornakova Hornyakova Hrabovský Hrabovsky Hrabovszky Hrubá Hruba Hruba Hrubý Hruby Hruby Ivan Ivan Ivan Ivanová Ivanova Ivanova Jacko Jacko Jaczko Jacková Jackova Jaczkova Jaššo Jasso Jasso Kamenár Kamenar Kamenar Kamenárová Kamenarova Kamenarova Kanči Kanci Kancsi Kančiová Kanciova Kancsiova Karička Karicka Karicska Karičková Karickova Karicskova Kináč Kinac Kinacs Kináčová Kinacova Kinacsova Koščo Kosco Koscso Koščová Koscova Koscsova Kravec Kravec Kravecz Kušnír Kusnir Kusnir Kušnírová Kusnirova Kusnirova Majerník Majernik Majernik Marcin Marcin Marczin Mariščák Mariscak Mariscsak Matiščák Matiscak Matiscsak Matiščáková Matiscakova Matiscsakova Matuch Matuch Matuh Megela Megela Megela Megelová Megelova Megelova Ondo Ondo Ondo Osipčák Osipcak Oszipcsak Osipčáková Osipcakova Oszipcsakova Pecuchová Pecuchova Peczuhova Petraško Petrasko Petrasko Petrašková Petraskova Petraskova Pulko Pulko Pulko Pulková Pulkova Pulkova Romanová Romanova Romanova Šalitroš Salitros Salitros Šalitrošová Salitrosova Salitrosova Selecká Selecka Szeleczka Selecký Selecky Szeleczky Sinčák Sincak Szincsak Sinčáková Sincakova Szincsakova Škarupová Skarupova Skarupova Šmídová Smidova Smidova Štefan Stefan Stefan Štefanová Stefanova Stefanova Tatárová Tatarova Tatarova Tkáč Tkac Tkacs Tkáčová Tkacova Tkacsova Tokárová Tokarova Tokarova Tolog Tolog Tolog Tologová Tologova Tologova Tomáš Tomas Tomas Tomášová Tomasova Tomasova Tomková Tomkova Tomkova Tormová Tormova Tormova Uhrin Uhrin Uhrin Uhrinová Uhrinova Uhrinova Vasiľ Vasil Vaszily Zajacová Zajacova Zajaczova Žofčak Zofcak Zsofcsak Žofčák Zofcak Zsofcsak Žofčaková Zofcakova Zsofcsakova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Andel Andel Andel Babjakova Babjakova Babjakova Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bavolarova Bavolarova Bavolarova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Benetinova Blanar Blanar Blanar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Borsc Borszcz Borszcz Brody Brody Brody Brody Brody Brody Chaly Haly Cshaly Demeterova Demeterova Gyemeterova Dluganova Dluganova Gyluganova Dzuganova Dzuganova Gyzuganova Fatol Fatol Fatol Fatol Fatol Fatol Fatol Fatol Fatol Fecak Feczak Feczak Fedor Fedor Fedor Furdak Furdak Furdak Furdakova Furdakova Furdakova Gajan Gajan Gajan Gajanova Gajanova Gajanova Groskova Groszkova Groszkova Groskova Groszkova Groszkova Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanarova Gubanarova Gubanarova Gubanarova Gubanarova Gubanarova Gunarova Gunarova Gunarova Harcar Harczar Harczar Harcar Harczar Harczar Harcar Harczar Harczar Harman Harman Harman Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hruba Hruba Hruba Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hujdic Hujdicz Hujdicz Ilas Ilasz Ilasz Ivan Ivan Ivan Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jackova Jaczkova Jaczkova Jakubocova Jakuboczova Jakuboczova Janocko Janoczko Janoczko Janockova Janoczkova Janoczkova Jassova Jaszszova Jaszszova Jelinsky Jelinszky Jelinszky Kajla Kajla Kajla Kajla Kajla Kajla Kamenar Kamenar Kamenar Kamenar Kamenar Kamenar Kanciova Kancziova Kancziova Kanciova Kancziova Kancziova Karickova Kariczkova Kariczkova Kinacova Kinaczova Kinaczova Kinacova Kinaczova Kinaczova Kirnag Kirnag Kirnag Kmec Kmecz Kmecz Kucar Kuczar Kuczar Kusnir Kusznir Kusznir Labac Labacz Lyabacz Lesnanska Lesznanszka Lyesznanszka Lobo Lobo Lyobo Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Marcin Marczin Marczin Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Mariscak Mariszczak Mariszczak Mariscak Mariszczak Mariszczak Mariscak Mariszczak Mariszczak Mateova Mateova Mateova Matiscak Matiszczak Matiszczak Matiscak Matiszczak Matiszczak Megela Megela Megela Megela Megela Megela Megela Megela Megela Ondo Ondo Ondo Orsolits Orszolitsz Orszolitsz Osipcak Oszipczak Oszipczak Osypcakova Oszypczakova Oszypczakova Pajtasova Pajtaszova Pajtaszova Pastas Pasztasz Pasztasz Pastas Pasztasz Pasztasz Pasulka Paszulka Paszulka Pasulka Paszulka Paszulka Pecnik Pecznik Pecznik Pecuch Peczuh Peczuczh Pecuch Peczuh Peczuczh Petrasko Petraszko Petraszko Petrasko Petraszko Petraszko Podhora Podhora Podhora Podhorova Podhorova Podhorova Roman Roman Roman Roman Roman Roman Romanova Romanova Romanova Romanova Romanova Romanova Salitros Szalitrosz Salitrosz Salitrosova Szalitroszova Salitroszova Selecka Szeleczka Seleczka Selecky Szeleczky Seleczky Smolakova Szmolakova Smolakova Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatarova Tatarova Tyatarova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tologova Tologova Tyologova Tologova Tologova Tyologova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomko Tomko Tyomko Torma Torma Tyorma Torma Torma Tyorma Tuchova Tuhova Tyuczhova Uhrin Uhrin Uhrin Uhrinova Uhrinova Uhrinova Valeria Valeria Valeria Vladimir Vladimir Vladimir Zajac Zajacz Zsajacz Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcakova Zofczakova Zsofczakova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Illjes Hornják Franciscus Horniak Georgius Horniak Illjes Horniak id.

n78_12_188 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.