Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Ujlak (Bodzás-)
jew » Ujhely (Sátoralja-)
rc » Imregh
ref » Jesztreb (Magyar-)
Sirník

OLD NAMES of the village(town):
1773 Szurnyek, Szernyek, Szürnyek, 1786 Surnyek, 1808, 1873–1913, 1938–1945 Szürnyeg, 1863 Szürnyegh, 1920 Sirnek, 1927–1938, 1945–1948 Sirnek, Szürnyeg, 1948– Sirník

POPULATION of Sirnik in 2005: 603 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamová Adamova Adamova André Andre Andre Andreová Andreova Andreova Andréová Andreova Andreova Bálint Balint Balint Bálintová Balintova Balintova Balog Balog Balog Balogová Balogova Balogova Baňasová Banasova Banyaszova Bodák Bodak Bodak Bodáková Bodakova Bodakova Btusai Btusai Btuszai Deme Deme Deme Demeová Demeova Demeova Demeter Demeter Demeter Demeterová Demeterova Demeterova Džuppon Dzuppon Dzsuppon Formel Formel Formel Formelová Formelova Formelova Fučko Fucko
... above surnames continue below the google map

Sirnik bordering the villages(towns): Backa | Bara | Besa | Biel | Bol | Brehov | Cejkov | Celovce | Cerhov | Cernochov | Cicarovce | Dobra | Drahnov | Egres | Falkusovce | Hradistska Molva | Hran | Hrcel | Izkovce | Kacanov | Kapona | Kasov | Kazimir | Kozuchov | Kralovsky Chlmec | Krisov | Krisovska Lieskova | Krizany | Kucany | Kysta | Ladmovce | Lastovce | Leles | Lieskova | Luhyna | Mala Bara | Mala Trna | Malcice | Male Raskovce | Maly Kazimir | Markovce | Michalany | Mokca | Nizny Zipov | Nova Vieska pri Bodrogu | Novosad | Oborin | Pavlovo | Petrikovce | Polany | Rad | Slavkovce | Solnicka | Stanca | Stretavka | Svata Maria | Svatuse | Svinice | Trna | Trna | Upor | Velaty | Velka Bara | Velka Trna | Velke Raskovce | Velky Kazimir | Vojany | Vojka | Zatin | Zemplin | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinske Hradiste | Zemplinske Jastrabie | Zemplinske Kopcany | Zemplinsky Branc | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fucsko Gőnci Gonci Gőnczi Gőnciová Gonciova Gőncziova Gőnczi Gonczi Gőnczi Göncziová Goncziova Göncziova Hančikovská Hancikovska Hancsikovszka Horosz Horosz Horosz Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Ješo Jeso Jeso Ješová Jesova Jesova Juhászová Juhaszova Juhaszova Kačo Kaco Kacso Kačová Kacova Kacsova Kalan Kalan Kalan Kalanová Kalanova Kalanova Kalist Kalist Kaliszt Kanalašová Kanalasova Kanalasova Kanócová Kanocova Kanoczova Kočiš Kocis Kocsis Kočišová Kocisova Kocsisova Kohútová Kohutova Kohutova Kontra Kontra Kontra Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krajník Krajnik Krajnik Lajoš Lajos Lajos Lajošová Lajosova Lajosova Lasek Lasek Laszek Laseková Lasekova Laszekova Levkiv Levkiv Levkiv Lorenčík Lorencik Lorencsik Maďar Madar Magyar Maďarová Madarova Magyarova Mato Mato Mato Mihalko Mihalko Mihalko Mihalková Mihalkova Mihalkova Parajoš Parajos Parajos Parajošová Parajosova Parajosova Rosol Rosol Roszol Rosolová Rosolova Roszolova Rostaš Rostas Rosztas Rostáš Rostas Rosztas Roštaš Rostas Rostas Roštáš Rostas Rostas Rostašová Rostasova Rosztasova Rostášová Rostasova Rosztasova Roštášová Rostasova Rostasova Satmariová Satmariova Szatmariova Sinaiová Sinaiova Szinaiova Sineri Sineri Szineri Sinéri Sineri Szineri Sineriová Sineriova Szineriova Sinériová Sineriova Szineriova Sinyéri Sinyeri Szinyeri Skoromaslej Skoromaslej Szkoromaszlej Skoromaslejová Skoromaslejova Szkoromaszlejova Šlachtičová Slachticova Slahticsova Snižiková Snizikova Sznizsikova Štaudner Staudner Staudner Švabová Svabova Svabova Syneriová Syneriova Szyneriova Tamáš Tamas Tamas Tamášová Tamasova Tamasova Tarbaj Tarbaj Tarbaj Tarbajová Tarbajova Tarbajova Toth Toth Toth Tóth Toth Toth Tothová Tothova Tothova Tüdöš Tüdos Tüdös Tüdöšová Tüdosova Tüdösova Tušai Tusai Tusai Tušaiová Tusaiova Tusaiova Vályiová Valyiova Valyiova Vengrínová Vengrinova Vengrinova Vojtko Vojtko Vojtko Volčko Volcko Volcsko Volčková Volckova Volcskova Zelvay Zelvay Zelvay

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Andre Andre Andre Andre Andre Andre Andre Andre Andre Balint Balint Balint Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Batyi Batyi Batyi Benei Benei Benei Benei Benei Benei Bilkei Bilkei Bilkei Bilkeiova Bilkeiova Bilkeiova Bilkej Bilkej Bilkej Bilkiova Bilkiova Bilkiova Bodak Bodak Bodak Bodak Bodak Bodak Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Bodakova Deme Deme Gyeme Deme Deme Gyeme Demeova Demeova Gyemeova Formelova Formelova Formelova Formelova Formelova Formelova Formelova Formelova Formelova Fucko Fuczko Fuczko Gonci Gonczi Gonczi Gonci Gonczi Gonczi Gonci Gonczi Gonczi Gonci Gonczi Gonczi Gonci Gonczi Gonczi Gonciova Goncziova Goncziova Gonciova Goncziova Goncziova Gonciova Goncziova Goncziova Gonczi Gonczi Gonczzi Goncziova Goncziova Gonczziova Goncziova Goncziova Gonczziova Goncziova Goncziova Gonczziova Harmanova Harmanova Harmanova Horos Horosz Horosz Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Ivan Ivan Ivan Jacko Jaczko Jaczko Jackova Jaczkova Jaczkova Jeso Jeszo Jeszo Jeso Jeszo Jeszo Jesova Jeszova Jeszova Kaco Kaczo Kaczo Kaco Kaczo Kaczo Kaco Kaczo Kaczo Kaco Kaczo Kaczo Kaco Kaczo Kaczo Kaco Kaczo Kaczo Kaco Kaczo Kaczo Kacova Kaczova Kaczova Kacova Kaczova Kaczova Kacova Kaczova Kaczova Kacova Kaczova Kaczova Kalan Kalan Kalan Kalanova Kalanova Kalanova Kalic Kalicz Kalicz Kalist Kaliszt Kaliszt Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kohut Kohut Kohut Lajos Lajosz Lyajosz Lajosova Lajoszova Lyajoszova Lasek Laszek Lyaszek Lasek Laszek Lyaszek Lasek Laszek Lyaszek Lasek Laszek Lyaszek Levkiv Levkiv Lyevkiv Lorencik Lorenczik Lyorenczik Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madarova Madarova Madarova Michalko Mihalko Miczhalko Michalkova Mihalkova Miczhalkova Mily Mily Mily Parajos Parajosz Parajosz Rosol Roszol Roszol Rosolova Roszolova Roszolova Rostasova Rosztaszova Rosztaszova Rugovsky Rugovszky Rugovszky Rugovsky Rugovszky Rugovszky Rugovsky Rugovszky Rugovszky Rugovsky Rugovszky Rugovszky Rugovsky Rugovszky Rugovszky Rugovsky Rugovszky Rugovszky Rugovsky Rugovszky Rugovszky Semanova Szemanova Semanova Sineri Szineri Sineri Tarbay Tarbay Tyarbay Tarbay Tarbay Tyarbay Tichomir Tihomir Tyiczhomir Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tudos Tudosz Tyudosz Tudos Tudosz Tyudosz Tudos Tudosz Tyudosz Tudos Tudosz Tyudosz Tudos Tudosz Tyudosz Turdosova Turdoszova Tyurdoszova Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusai Tuszai Tyuszai Tusaiova Tuszaiova Tyuszaiova Tusaiova Tuszaiova Tyuszaiova Tusay Tuszay Tyuszay Zelvay Zelvay Zselvay Zelvayova Zelvayova Zselvayova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Andreas Barabas Andreas Tusay Stephanus Pasztor Andreas Szoltisz Gregorius Szabó Stephanus Kacsó Joannes Bekecsi

n78_12_240 n78_12_348

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.