Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1816 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Nagy-Mihály
rc » Málcza
ref » Málcza
Markovce

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786 Mark, Markowcze, 1808 Mark, Markowce, 1863–1913 Márk, 1920– Markovce

POPULATION of Markovce in 2005: 808 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamčová Adamcova Adamcsova Adamová Adamova Adamova Bajuz Bajuz Bajuz Bajuzová Bajuzova Bajuzova Baláž Balaz Balazs Balažová Balazova Balazsova Balážová Balazova Balazsova Baločko Balocko Balocsko Baločková Balockova Balocskova Balog Balog Balog Behunčíková Behuncikova Behuncsikova Béreš Beres Beres Berta Berta Berta Bertová Bertova Bertova Budiš Budis Budis Cinová Cinova Czinova Čižmár Cizmar Csizsmar Čižmárová Cizmarova Csizsmarova Dadučová Daducova Daducsova Daniš
... above surnames continue below the google map

Markovce bordering the villages(towns): Banovce nad Ondavou | Besa | Bracovce | Brehov | Budkovce | Celovce | Cepel | Cicarovce | Cierne Pole | Drahnov | Dubravka | Egres | Falkusovce | Hatalov | Hradistska Molva | Hran | Hrcel | Izkovce | Kacanov | Kasov | Kozuchov | Krasok | Krisov | Krisovska Lieskova | Krizany | Kucany | Kysta | Lastovce | Lieskova | Lozin | Luhyna | Mala | Malcice | Male Kapusany | Male Ozorovce | Male Raskovce | Male Zbince | Maly Ruskov | Michalany | Milhostov | Mokca | Nizny Zipov | Novosad | Novy Ruskov | Oborin | Palin | Pavlovce nad Uhom | Petrikovce | Plechotice | Senne | Sirnik | Slavkovce | Sliepkovce | Solnicka | Stanca | Stretava | Stretavka | Tahyna | Trebisov | Upor | Velaty | Velke Kapusany | Velke Ozorovce | Velke Raskovce | Velke Zbince | Velky Ruskov | Vojany | Vojcice | Vrbnica | Zatin | Zbehnov | Zbince | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Siroka | Zemplinske Hradiste | Zemplinske Jastrabie | Zemplinske Kopcany | Zemplinsky Branc | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Danis Danis Danisová Danisova Daniszova Danišová Danisova Danisova Danko Danko Danko Demeter Demeter Demeter Demeterová Demeterova Demeterova Dobošová Dobosova Dobosova Drotárová Drotarova Drotarova Dubravčáková Dubravcakova Dubravcsakova Dunka Dunka Dunka Dunková Dunkova Dunkova Eľko Elko Elyko Eľková Elkova Elykova Faťolová Fatolova Fatyolova Frenák Frenak Frenak Frenáková Frenakova Frenakova Harman Harman Harman Hricová Hricova Hriczova Hujdič Hujdic Hujdics Hurný Hurny Hurny Inkab Inkab Inkab Inkáb Inkab Inkab Inkábová Inkabova Inkabova Janič Janic Janics Kalok Kalok Kalok Kaloková Kalokova Kalokova Kanči Kanci Kancsi Kančiová Kanciova Kancsiova Kanda Kanda Kanda Kandová Kandova Kandova Karička Karicka Karicska Kasoni Kasoni Kaszoni Kasoniová Kasoniova Kaszoniova Kináč Kinac Kinacs Kináčkicsiny Kinackicsiny Kinacskiczsziny Kinačová Kinacova Kinacsova Kináčová Kinacova Kinacsova Kister Kister Kiszter Kisterová Kisterova Kiszterova Kozma Kozma Kozma Kozmová Kozmova Kozmova Macurová Macurova Maczurova Mamrák Mamrak Mamrak Marcin Marcin Marczin Marcinová Marcinova Marczinova Matta Matta Matta Mattová Mattova Mattova Matuch Matuch Matuh Matuchová Matuchova Matuhova Mikulka Mikulka Mikulka Mikulková Mikulkova Mikulkova Miško Misko Misko Mišková Miskova Miskova Ondovčíková Ondovcikova Ondovcsikova Panda Panda Panda Pandová Pandova Pandova Pasuľková Pasulkova Paszulykova Popeľaš Popelas Popelyas Porteľ Portel Portely Porteľová Portelova Portelyova Puškár Puskar Puskar Šamudovská Samudovska Samudovszka Šamudovský Samudovsky Samudovszky Selecká Selecka Szeleczka Šimonová Simonova Simonova Sinčáková Sincakova Szincsakova Šipoš Sipos Sipos Šipošová Siposova Siposova Šuc Suc Sucz Šugár Sugar Sugar Šugárová Sugarova Sugarova Tkáč Tkac Tkacs Tkáčová Tkacova Tkacsova Uhrinová Uhrinova Uhrinova Ujlaky Ujlaky Ujlaky Vajda Vajda Vajda Vitenberg Vitenberg Vitenberg Vitenbergová Vitenbergova Vitenbergova Zitrická Zitricka Zitriczka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adam Adam Adam Adamco Adamczo Adamczo Andrejov Andrejov Andrejov Bajuzova Bajuzova Bajuzova Balal Balal Balal Balocko Baloczko Baloczko Balocko Baloczko Baloczko Balockova Baloczkova Baloczkova Balockova Baloczkova Baloczkova Balog Balog Balog Behuncik Behunczik Behunczik Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Berta Berta Berta Berta Berta Berta Berta Berta Berta Bertova Bertova Bertova Bertova Bertova Bertova Cilmar Czilmar Csilmar Cizmar Czizmar Csizmar Daduc Daducz Gyaducz Danis Danisz Gyanisz Danko Danko Gyanko Demeter Demeter Gyemeter Demeter Demeter Gyemeter Demeter Demeter Gyemeter Demeter Demeter Gyemeter Dynis Dynisz Gyynisz Dynis Dynisz Gyynisz Dzurjovcin Dzurjovczin Gyzurjovczin Elkova Elkova Elkova Frenak Frenak Frenak Frenak Frenak Frenak Frenakova Frenakova Frenakova Harmanova Harmanova Harmanova Hric Hricz Hricz Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hrinkova Hrinkova Hrinkova Hujdic Hujdicz Hujdicz Hujdicova Hujdiczova Hujdiczova Hujdicova Hujdiczova Hujdiczova Inkab Inkab Inkab Inkab Inkab Inkab Janic Janicz Janicz Januchova Januhova Januczhova Jelinska Jelinszka Jelinszka Kanci Kanczi Kanczi Kanciova Kancziova Kancziova Kanda Kanda Kanda Kanda Kanda Kanda Kandova Kandova Kandova Kasoniova Kaszoniova Kaszoniova Kasoniova Kaszoniova Kaszoniova Kinac Kinacz Kinacz Kinac Kinacz Kinacz Kinac Kinacz Kinacz Kinac Kinacz Kinacz Kinac Kinacz Kinacz Kinac Kinacz Kinacz Kister Kiszter Kiszter Kister Kiszter Kiszter Kisterova Kiszterova Kiszterova Kisterova Kiszterova Kiszterova Krivanek Krivanek Krivanek Krivanek Krivanek Krivanek Macur Maczur Maczur Mamrak Mamrak Mamrak Mamrakova Mamrakova Mamrakova Mamrakova Mamrakova Mamrakova Marcin Marczin Marczin Marcinova Marczinova Marczinova Matta Matta Matta Matuch Matuh Matuczh Matuch Matuh Matuczh Matuchova Matuhova Matuczhova Matuchova Matuhova Matuczhova Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mindzakova Mindzakova Mindzakova Misko Miszko Miszko Misko Miszko Miszko Miskova Miszkova Miszkova Ondovcik Ondovczik Ondovczik Ondovcik Ondovczik Ondovczik Panda Panda Panda Panda Panda Panda Pandova Pandova Pandova Pandova Pandova Pandova Pandova Pandova Pandova Pivarnikova Pivarnikova Pivarnikova Portel Portel Portel Puskar Puszkar Puszkar Puskar Puszkar Puszkar Puskar Puszkar Puszkar Samudovsky Szamudovszky Samudovszky Sarkova Szarkova Sarkova Sipos Sziposz Siposz Stefan Sztefan Stefan Sugar Szugar Sugar Sugar Szugar Sugar Szalai Szalai Szalai Szalay Szalay Szalay Tkac Tkacz Tykacz Tomcak Tomczak Tyomczak Uhal Uhal Uhal Uhrin Uhrin Uhrin Uhrinova Uhrinova Uhrinova Ujlaky Ujlaky Ujlaky Vajdova Vajdova Vajdova Zimelka Zimelka Zsimelka Zitricky Zitriczky Zsitriczky Zofcak Zofczak Zsofczak

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Junak Michael Nagy Michael Hornjak Paulus Szabo Joannes Szabo Andreas Totth Adamus Kolbasz Michael Szatak Michael Fekete Georgius Haluska Lucas Orosz David Kis Mihaly Andreas Domasa

n78_12_187 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.