Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Falkus
jew » Nagy-Mihály
rc » Málcza
ref » Málcza
Kačanov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kacsand, Kaczanowcse [!], 1786 Kacschand, Kacschanowce, 1808 Kácsánd, Kačanowce, 1863–1913 Kácsánd, 1920– Kačanov

POPULATION of Kacanov in 2005: 399 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andrejov Andrejov Andrejov Andrejová Andrejova Andrejova Andrišov Andrisov Andrisov Andrišová Andrisova Andrisova Balog Balog Balog Balogluka Balogluka Balogluka Balog-luka Balog-luka Balog-luka Balogová Balogova Balogova Čižmár Cizmar Csizsmar Čižmarová Cizmarova Csizsmarova Čižmárová Cizmarova Csizsmarova Čorba Corba Csorba Čorbová Corbova Csorbova Čurák Curak Csurak Dančo Danco Dancso Dančová Dancova Dancsova Danko Danko Danko Danková Dankova Dankova Drančak Drancak
... above surnames continue below the google map

Kacanov bordering the villages(towns): Banovce nad Ondavou | Besa | Bracovce | Budkovce | Celovce | Cepel | Cicarovce | Cierne Pole | Drahnov | Dubravka | Egres | Falkusovce | Hatalov | Horovce | Hradistska Molva | Hran | Hrcel | Hriadky | Inacovce | Izkovce | Kochanovce | Kozuchov | Krasok | Krisov | Krisovska Lieskova | Krizany | Kucany | Kysta | Laskovce | Lastomir | Lastovce | Lieskova | Lozin | Mala | Malcice | Male Kapusany | Male Ozorovce | Male Raskovce | Male Zbince | Maly Ruskov | Markovce | Michalany | Milhostov | Mokca | Nizny Zipov | Novosad | Novy Ruskov | Oborin | Palin | Pavlovce nad Uhom | Petrikovce | Plechotice | Rebrin | Samudovce | Secovce | Senne | Sirnik | Slavkovce | Sliepkovce | Stanca | Stretava | Stretavka | Tahyna | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Upor | Velaty | Velke Kapusany | Velke Ozorovce | Velke Raskovce | Velke Zbince | Velky Ruskov | Vojany | Vojcice | Vrbnica | Zbehnov | Zbince | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Siroka | Zemplinske Hradiste | Zemplinske Jastrabie | Zemplinske Kopcany | Zemplinsky Branc | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Drancsak Drančaková Drancakova Drancsakova Eliaš Elias Elias Eliáš Elias Elias Eliašová Eliasova Eliasova Eliášová Eliasova Eliasova Eštoková Estokova Estokova Garbeľ Garbel Garbely Garbeľová Garbelova Garbelyova Gruľová Grulova Grulyova Gujdanová Gujdanova Gujdanova Gujdová Gujdova Gujdova Hajduk Hajduk Hajduk Hajduková Hajdukova Hajdukova Hatrak Hatrak Hatrak Hatrák Hatrak Hatrak Hatraková Hatrakova Hatrakova Hrabovská Hrabovska Hrabovszka Hrabovský Hrabovsky Hrabovszky Hrubá Hruba Hruba Hruby Hruby Hruby Hrubý Hruby Hruby Ilašik Ilasik Ilasik Iľašík Ilasik Ilyasik Iľašiková Ilasikova Ilyasikova Iľašíková Ilasikova Ilyasikova Janoško Janosko Janosko Kadlíček Kadlicek Kadlicsek Kalok Kalok Kalok Kalók Kalok Kalok Kaloková Kalokova Kalokova Kanči Kanci Kancsi Kančiová Kanciova Kancsiova Kináč Kinac Kinacs Kolok Kolok Kolok Koribanič Koribanic Koribanics Koščo Kosco Koscso Koščová Koscova Koscsova Margová Margova Margova Mihaľo Mihalo Mihalyo Mihaľov Mihalov Mihalyov Mihaľová Mihalova Mihalyova Mikloš Miklos Miklos Miklošová Miklosova Miklosova Ondo Ondo Ondo Ondová Ondova Ondova Osipčák Osipcak Oszipcsak Osipčáková Osipcakova Oszipcsakova Papaiová Papaiova Papaiova Pastirik Pastirik Pasztirik Pastiriková Pastirikova Pasztirikova Pešta Pesta Pesta Pivarník Pivarnik Pivarnik Pivarníková Pivarnikova Pivarnikova Plecenik Plecenik Pleczenik Pohlodková Pohlodkova Pohlodkova Poľak Polak Polyak Poľáková Polakova Polyakova Šamudovská Samudovska Samudovszka Šamudovský Samudovsky Samudovszky Setlák Setlak Szetlak Setláková Setlakova Szetlakova Šmida Smida Smida Šmidová Smidova Smidova Šoltés Soltes Soltesz Šoltesová Soltesova Solteszova Števanko Stevanko Stevanko Šušuk Susuk Susuk Šušuková Susukova Susukova Szokolyiová Szokolyiova Szokolyiova Tatárová Tatarova Tatarova Tomaš Tomas Tomas Tomáš Tomas Tomas Tomášová Tomasova Tomasova Tomko Tomko Tomko Tomková Tomkova Tomkova Vašarhelyová Vasarhelyova Vasarhelyova Vasiľ Vasil Vaszily Žofčák Zofcak Zsofcsak Žofčáková Zofcakova Zsofcsakova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Andrejova Andrejova Andrejova Andrisov Andriszov Andriszov Andrisova Andriszova Andriszova Balombini Balombini Balombini Cilmar Czilmar Csilmar Corbova Czorbova Csorbova Corbova Czorbova Csorbova Danco Danczo Gyanczo Dancova Danczova Gyanczova Danko Danko Gyanko Dankova Dankova Gyankova Dzudza Dzudza Gyzudza Elias Eliasz Eliasz Eliasova Eliaszova Eliaszova Garbel Garbel Garbel Geregova Geregova Geregova Grula Grula Grula Hajduk Hajduk Hajduk Halinarova Halinarova Halinarova Harman Harman Harman Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hruba Hruba Hruba Ilasik Ilaszik Ilaszik Ilasik Ilaszik Ilaszik Ilasikova Ilaszikova Ilaszikova Janosko Janoszko Janoszko Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Kalokova Majkrakova Majkrakova Majkrakova Marga Marga Marga Mihalo Mihalo Mihalo Mihalov Mihalov Mihalov Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Osipcak Oszipczak Oszipczak Pastirik Pasztirik Pasztirik Pastirik Pasztirik Pasztirik Pastirik Pasztirik Pasztirik Pivarnik Pivarnik Pivarnik Pivarnik Pivarnik Pivarnik Plecenik Pleczenik Pleczenik Plesnik Plesznik Plesznik Polak Polak Polak Samudovsky Szamudovszky Samudovszky Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Totth Tomas Totth Stephanus Illjes

n78_12_188 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.