Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Vécse
jew » Gálszécs
luth » Pazdics
rc » Gálszécs
ref » Gálszécs
Hriadky_Trebisov_KI_Zemplen_Zemplin_Church_ENC1_x1.jpg
| Church | [1] |
Hriadky

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786 Gerenda, Hratky, 1808 Gerenda, Hrátky, Hrádky, 1863–1913 Gerenda, 1920– Hriadky

POPULATION of Hriadky in 2005: 466 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Astrab Astrab Asztrab Babinčák Babincak Babincsak Babinčáková Babincakova Babincsakova Bačo Baco Bacso Bačová Bacova Bacsova Bajus Bajus Bajusz Bajusová Bajusova Bajuszova Baran Baran Baran Baranová Baranova Baranova Beneš Benes Benes Benešová Benesova Benesova Bereš Beres Beres Béreš Beres Beres Berešová Beresova Beresova Bérešová Beresova Beresova Beslerová Beslerova Beszlerova Bučko Bucko Bucsko Bučková Buckova Bucskova Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkaiová Buzinkaiova
... above surnames continue below the google map

Hriadky bordering the villages(towns): Backov | Banovce nad Ondavou | Bozcice | Bracovce | Budkovce | Cabov | Celovce | Dargov | Dlhe Klcovo | Dubravka | Dvorianky | Egres | Falkusovce | Hatalov | Herlany | Horovce | Hradistska Molva | Kacanov | Kalsa | Kochanovce | Kosicky Klecenov | Krasnovce | Kravany | Laskovce | Lastomir | Lesne | Lozin | Male Ozorovce | Male Zbince | Maly Ruskov | Michalovce | Milhostov | Mocarany | Moravany | Nizna Kamenica | Nizny Hrusov | Novy Ruskov | Novy Salas | Parchovany | Petrovce nad Laborcom | Plechotice | Podhorany | Podhorany | Pozdisovce | Rakovec nad Ondavou | Samudovce | Secovce | Secovska Polianka | Slancik | Slanec | Slanske Nove Mesto | Slavkovce | Sliepkovce | Slivnik | Stankovce | Stranany | Suche | Topolany | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Tusice | Tusicka Nova Ves | Velke Ozorovce | Velke Zbince | Velky Ruskov | Visnov | Vojcice | Vrbnica | Vrbovec | Vysna Kamenica | Zbehnov | Zbince | Zemplinska Teplica | Zemplinske Kopcany

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Buzinkaiova Danko Danko Danko Danková Dankova Dankova Demková Demkova Demkova Dobranská Dobranska Dobranszka Dorovčák Dorovcak Dorovcsak Dušecinová Dusecinova Duseczinova Egreši Egresi Egresi Farkaš Farkas Farkas Farkašová Farkasova Farkasova Fecková Feckova Feczkova Frajkorová Frajkorova Frajkorova Geroč Geroc Gerocs Geročová Gerocova Gerocsova Hohoš Hohos Hohos Hohošová Hohosova Hohosova Hricák Hricak Hriczak Hricáková Hricakova Hriczakova Hruška Hruska Hruska Hudáková Hudakova Hudakova Jacko Jacko Jaczko Juhás Juhas Juhasz Kandupa Kandupa Kandupa Kmec Kmec Kmecz Kmecová Kmecova Kmeczova Kocúr Kocur Koczur Kocúrová Kocurova Koczurova Kondáš Kondas Kondas Krišo Kriso Kriso Krišová Krisova Krisova Lendacká Lendacka Lendaczka Lendacký Lendacky Lendaczky Malackaničová Malackanicova Malaczkanicsova Masliš Maslis Maszlis Miňovská Minovska Minyovszka Miňovský Minovsky Minyovszky Mitro Mitro Mitro Mitrová Mitrova Mitrova Pavlik Pavlik Pavlik Pavliková Pavlikova Pavlikova Peja Peja Peja Pešta Pesta Pesta Peštová Pestova Pestova Polák Polak Polak Poláková Polakova Polakova Rohaľ Rohal Rohaly Roman Roman Roman Rosipajla Rosipajla Roszipajla Rosipajlová Rosipajlova Roszipajlova Rošková Roskova Roskova Rusnáková Rusnakova Rusznakova Sabol Sabol Szabol Sabolová Sabolova Szabolova Ščurová Scurova Scsurova Šiňanský Sinansky Sinyanszky Smoroňová Smoronova Szmoronyova Staš Stas Sztas Stašová Stasova Sztasova Štefančík Stefancik Stefancsik Štefančíková Stefancikova Stefancsikova Štefanko Stefanko Stefanko Štefanková Stefankova Stefankova Tomáš Tomas Tomas Tomášová Tomasova Tomasova Tomčáková Tomcakova Tomcsakova Uhrin Uhrin Uhrin Uhrinová Uhrinova Uhrinova Uhrínová Uhrinova Uhrinova Urban Urban Urban Ušala Usala Usala Vachal Vachal Vahal Vaľko Valko Valyko Varša Varsa Varsa Varšová Varsova Varsova Vincenčík Vincencik Vinczencsik Vincenčíková Vincencikova Vinczencsikova Vohár Vohar Vohar Voharová Voharova Voharova Záhorská Zahorska Zahorszka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Agata Agata Agata Babincak Babinczak Babinczak Babincak Babinczak Babinczak Babincakova Babinczakova Babinczakova Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Basler Baszler Baszler Belak Belak Belak Benes Benesz Benesz Benes Benesz Benesz Benes Benesz Benesz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beresova Bereszova Bereszova Beresova Bereszova Bereszova Beresova Bereszova Bereszova Besler Beszler Beszler Beslerova Beszlerova Beszlerova Biackova Biaczkova Biaczkova Bosiak Bosziak Bosziak Bosiak Bosziak Bosziak Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkova Buzinkova Buzinkova Cabala Czabala Csabala Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Dankova Dankova Gyankova Demko Demko Gyemko Dorovcak Dorovczak Gyorovczak Dubravska Dubravszka Gyubravszka Dusecina Duszeczina Gyuszeczina Dziak Dziak Gyziak Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Frajkor Frajkor Frajkor Gasper Gaszper Gaszper Gecik Geczik Geczik Gecik Geczik Geczik Gecikova Geczikova Geczikova Hatalovska Hatalovszka Hatalovszka Hmw Hmw Hmw Hohos Hohosz Hohosz Hohos Hohosz Hohosz Hohos Hohosz Hohosz Hohos Hohosz Hohosz Hredzakova Hredzakova Hredzakova Hribik Hribik Hribik Hricak Hriczak Hriczak Hruska Hruszka Hruszka Ignjic Ignjicz Ignjicz Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Jacko Jaczko Jaczko Jakabova Jakabova Jakabova Jakubov Jakubov Jakubov Jan Jan Jan Janeva Janeva Janeva Janoskova Janoszkova Janoszkova Kandupa Kandupa Kandupa Kandupa Kandupa Kandupa Kandupa Kandupa Kandupa Kmec Kmecz Kmecz Kmecova Kmeczova Kmeczova Kocis Koczisz Koczisz Kocur Koczur Koczur Kocurova Koczurova Koczurova Lendacka Lendaczka Lyendaczka Lendacky Lendaczky Lyendaczky Lendacky Lendaczky Lyendaczky Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Marincak Marinczak Marinczak Marincak Marinczak Marinczak Marincak Marinczak Marinczak Maslis Maszlisz Maszlisz Minovska Minovszka Minovszka Minovsky Minovszky Minovszky Minovsky Minovszky Minovszky Minovsky Minovszky Minovszky Minovsky Minovszky Minovszky Minovsky Minovszky Minovszky Minovsky Minovszky Minovszky Mitro Mitro Mitro Murin Murin Murin Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pejova Pejova Pejova Pejova Pejova Pejova Polak Polak Polak Polak Polak Polak Robert Robert Robert Rohal Rohal Rohal Roman Roman Roman Rosipajla Roszipajla Roszipajla Rosipajla Roszipajla Roszipajla Rosipajlova Roszipajlova Roszipajlova Rosipajlova Roszipajlova Roszipajlova Rosipajlova Roszipajlova Roszipajlova Rosko Roszko Roszko Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Seliga Szeliga Seliga Severenchuk Szeverenhuk Severenczhuk Sinansky Szinanszky Sinanszky Stas Sztasz Stasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomcak Tomczak Tyomczak Tomcakova Tomczakova Tyomczakova Uhrin Uhrin Uhrin Urban Urban Urban Urban Urban Urban Vachal Vahal Vaczhal Vachalova Vahalova Vaczhalova Vachalova Vahalova Vaczhalova Vachalova Vahalova Vaczhalova Vantuchova Vantuhova Vantuczhova Varsa Varsza Varsza Zahorsky Zahorszky Zsahorszky Zibura Zibura Zsibura Zlatnicka Zlatniczka Zslatniczka Zuffova Zuffova Zsuffova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Zahorszki Andreas Tohar

n78_12_253 n78_12_348

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.