Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Vásárhely
jew » Gálszécs
luth » Pazdics
rc » Vásárhely
ref » Tussa
Tušická Nová Ves

OLD NAMES of the village(town):
1773 Tussa-Ujfalu, Tussicska Nowa Wes, 1786 Tuscha-Ujfalu, 1808 Tussa-Újfalu, Tussická Nowá Wes, 1863–1902 Tussaújfalu, 1907–1913 Tusaújfalu, 1920 Tušická Nová Ves, Novejsa, 1927– Tušická Nová Ves

POPULATION of Tusicka Nova Ves in 2005: 585 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andrejko Andrejko Andrejko Asnaď Asnad Asznagy Asnaďová Asnadova Asznagyova Bajus Bajus Bajusz Bajusová Bajusova Bajuszova Balint Balint Balint Bálint Balint Balint Balintová Balintova Balintova Bálintová Balintova Balintova Baran Baran Baran Baranová Baranova Baranova Barbarič Barbaric Barbarics Barbaričová Barbaricova Barbaricsova Bodnár Bodnar Bodnar Bodnárová Bodnarova Bodnarova Čačko Cacko Csacsko Čačková Cackova Csacskova Čurmová Curmova Csurmova Dráb Drab Drab
... above surnames continue below the google map

Tusicka Nova Ves bordering the villages(towns): Backov | Banka | Banovce nad Ondavou | Bozcice | Bracovce | Budkovce | Cabov | Cecehov | Dargov | Dlhe Klcovo | Dubravka | Dvorianky | Egres | Falkusovce | Hatalov | Horovce | Hriadky | Kalsa | Kaluza | Kochanovce | Krasnovce | Krasok | Kravany | Laskovce | Lastomir | Lesne | Lozin | Male Ozorovce | Male Zaluzice | Male Zbince | Maly Ruskov | Michalovce | Milhostov | Mocarany | Moravany | Nacina Ves | Nizny Hrusov | Novy Ruskov | Palin | Parchovany | Petrovce nad Laborcom | Plechotice | Podhorany | Podhorany | Pozdisovce | Rakovec nad Ondavou | Rebrin | Sacurov | Samudovce | Secovce | Secovska Polianka | Slanske Nove Mesto | Sliepkovce | Stankovce | Stranany | Stretava | Stretavka | Suche | Topolany | Trebisov | Trhoviste | Trnava pri Laborci | Trnavka | Tusice | Velke Ozorovce | Velke Zaluzice | Velke Zbince | Velky Ruskov | Vinne | Visnov | Vojcice | Vrbnica | Vrbovec | Zaluzice | Zbehnov | Zbince | Zbudza | Zemplinska Siroka | Zemplinska Teplica

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Eľko Elko Elyko Eľková Elkova Elykova Eštok Estok Estok Eštoková Estokova Estokova Froň Fron Frony Froňová Fronova Fronyova Furda Furda Furda Furdová Furdova Furdova Habura Habura Habura Haburová Haburova Haburova Hajduk Hajduk Hajduk Hajduková Hajdukova Hajdukova Holubová Holubova Holubova Ivan Ivan Ivan Ivanová Ivanova Ivanova Jakubecová Jakubecova Jakubeczova Jakuboc Jakuboc Jakubocz Jakubocová Jakubocova Jakuboczova Jančo Janco Jancso Jančová Jancova Jancsova Jarabák Jarabak Jarabak Ješko Jesko Jesko Jurková Jurkova Jurkova Katriňák Katrinak Katrinyak Klima Klima Klima Klimová Klimova Klimova Kmec Kmec Kmecz Kmecová Kmecova Kmeczova Kočiš Kocis Kocsis Kočišová Kocisova Kocsisova Kolesárová Kolesarova Koleszarova Koli Koli Koli Koliová Koliova Koliova Kondáš Kondas Kondas Koscelanská Koscelanska Koszczelanszka Koscelanský Koscelansky Koszczelanszky Kramerová Kramerova Kramerova Lőrinc Lorinc Lőrincz Lőrincová Lorincova Lőrinczova Marjov Marjov Marjov Marjovová Marjovova Marjovova Mašleník Maslenik Maslenik Matysková Matyskova Matyszkova Mihaliková Mihalikova Mihalikova Mikita Mikita Mikita Mikitová Mikitova Mikitova Mištaľ Mistal Mistaly Mištaľová Mistalova Mistalyova Novák Novak Novak Oporosková Oporoskova Oporoszkova Orenčák Orencak Orencsak Orenčáková Orencakova Orencsakova Pallai Pallai Pallai Polák Polak Polak Poláková Polakova Polakova Poperníková Popernikova Popernikova Repko Repko Repko Sabolčáková Sabolcakova Szabolcsakova Šaffová Saffova Saffova Saganová Saganova Szaganova Šalitroš Salitros Salitros Šalitrošová Salitrosova Salitrosova Siksa Siksa Sziksza Siksová Siksova Szikszova Škultéty Skultety Skultety Staruchová Staruchova Sztaruhova Tkáč Tkac Tkacs Tudjová Tudjova Tudjova Vaľovská Valovska Valyovszka Vaľovský Valovsky Valyovszky Varga Varga Varga Veseleni Veseleni Veszeleni Veseleniová Veseleniova Veszeleniova Veselinová Veselinova Veszelinova Veseliny Veseliny Veszeliny Veselinyová Veselinyova Veszelinyova Záhorská Zahorska Zahorszka Zajac Zajac Zajacz Zambor Zambor Zambor

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adrian Adrian Adrian Andrejcik Andrejczik Andrejczik Andrejcinova Andrejczinova Andrejczinova Andrejkova Andrejkova Andrejkova Antosova Antoszova Antoszova Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnad Asznad Asznad Asnadova Asznadova Asznadova Asnadova Asznadova Asznadova Babinova Babinova Babinova Bacakova Baczakova Baczakova Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajuzik Bajuzik Bajuzik Bajuzikova Bajuzikova Bajuzikova Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Balintova Banoci Banoczi Banoczi Banoci Banoczi Banoczi Banociova Banocziova Banocziova Baran Baran Baran Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Barbaric Barbaricz Barbaricz Barbaric Barbaricz Barbaricz Benakova Benakova Benakova Berescik Bereszczik Bereszczik Berescik Bereszczik Bereszczik Berescikova Bereszczikova Bereszczikova Berescikova Bereszczikova Bereszczikova Berescikova Bereszczikova Bereszczikova Bodnar Bodnar Bodnar Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Borovsky Borovszky Borovszky Borovsky Borovszky Borovszky Brindzak Brindzak Brindzak Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cacko Czaczko Csaczko Cackova Czaczkova Csaczkova Cackova Czaczkova Csaczkova Cackova Czaczkova Csaczkova Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cizmarik Czizmarik Csizmarik Curma Czurma Csurma Dittel Dittel Gyittel Doro Doro Gyoro Doro Doro Gyoro Dorova Dorova Gyorova Dorova Dorova Gyorova Drab Drab Gyrab Drab Drab Gyrab Drabek Drabek Gyrabek Drabek Drabek Gyrabek Drabek Drabek Gyrabek Drabek Drabek Gyrabek Drabkova Drabkova Gyrabkova Drapakova Drapakova Gyrapakova Ducar Duczar Gyuczar Ducar Duczar Gyuczar Durina Durina Gyurina Dzetkulicova Dzetkuliczova Gyzetkuliczova Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Estok Esztok Esztok Estokova Esztokova Esztokova Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Feher Feher Feher Feher Feher Feher Feher Feher Feher Fronova Fronova Fronova Fronova Fronova Fronova Furda Furda Furda Furda Furda Furda Furda Furda Furda Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Furdova Gavura Gavura Gavura Gavurova Gavurova Gavurova Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazdag Gazdag Gazdag Gazdag Gazdag Gazdag Gazdag Gazdag Gazdag Gazdova Gazdova Gazdova Gulas Gulasz Gulasz Haberova Haberova Haberova Habura Habura Habura Habura Habura Habura Habura Habura Habura Haburova Haburova Haburova Haburova Haburova Haburova Hajduk Hajduk Hajduk Harbulakova Harbulakova Harbulakova Hernandezova Hernandezova Hernandezova Hernandezova Hernandezova Hernandezova Hernandezova Hernandezova Hernandezova Hredzak Hredzak Hredzak Isky Iszky Iszky Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakubocova Jakuboczova Jakuboczova Jakubocova Jakuboczova Jakuboczova Jakubovac Jakubovacz Jakubovacz Janco Janczo Janczo Jancova Janczova Janczova Jancova Janczova Janczova Jancova Janczova Janczova Jancova Janczova Janczova Jancova Janczova Janczova Jarabakova Jarabakova Jarabakova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jencova Jenczova Jenczova Jendzelovsky Jendzelovszky Jendzelovszky Jozefjak Jozefjak Jozefjak Jozefjakova Jozefjakova Jozefjakova Jurko Jurko Jurko Kandrak Kandrak Kandrak Kato Kato Kato Katrinak Katrinak Katrinak Katrinakova Katrinakova Katrinakova Keresztessy Kereszteszszy Kereszzteszszy Keselova Keszelova Keszelova Kiovsky Kiovszky Kiovszky Klima Klima Klima Klima Klima Klima Klima Klima Klima Klimova Klimova Klimova Kmec Kmecz Kmecz Kmecova Kmeczova Kmeczova Kocaj Koczaj Koczaj Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocisova Kocziszova Kocziszova Kocisova Kocziszova Kocziszova Koli Koli Koli Koliova Koliova Koliova Koliova Koliova Koliova Kontrova Kontrova Kontrova Koscelanska Koszczelanszka Koszczelanszka Kovacova Kovaczova Kovaczova Kucharova Kuharova Kuczharova Kusnirova Kusznirova Kusznirova Loch Loh Lyoczh Loch Loh Lyoczh Loch Loh Lyoczh Loch Loh Lyoczh Lochova Lohova Lyoczhova Lorinc Lorincz Lyorincz Mahelova Mahelova Mahelova Majernik Majernik Majernik Marincak Marinczak Marinczak Marincak Marinczak Marinczak Marinko Marinko Marinko Marjon Marjon Marjon Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjova Marjova Marjova Marjovic Marjovicz Marjovicz Maslenik Maszlenik Maszlenik Mati Mati Mati Matiskova Matiszkova Matiszkova Matovic Matovicz Matovicz Matovic Matovicz Matovicz Matta Matta Matta Matusova Matuszova Matuszova Matysko Matyszko Matyszko Matyskova Matyszkova Matyszkova Matyskova Matyszkova Matyszkova Matyskova Matyszkova Matyszkova Matyskova Matyszkova Matyszkova Micak Miczak Miczak Micak Miczak Miczak Micakova Miczakova Miczakova Michalko Mihalko Miczhalko Mihalik Mihalik Mihalik Mihalov Mihalov Mihalov Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mistal Misztal Misztal Mistal Misztal Misztal Mistal Misztal Misztal Mistal Misztal Misztal Mistal Misztal Misztal Mistal Misztal Misztal Mistal Misztal Misztal Moskalova Moszkalova Moszkalova Moskalova Moszkalova Moszkalova Moskalova Moszkalova Moszkalova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mrazova Mudymacova Mudymaczova Mudymaczova Niska Niszka Nyiszka Niska Niszka Nyiszka Niska Niszka Nyiszka Niska Niszka Nyiszka Nisky Niszky Nyiszky Nisky Niszky Nyiszky Nisky Niszky Nyiszky Nizka Nizka Nyizka Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Onder Onder Onder Ondrejova Ondrejova Ondrejova Oporoskova Oporoszkova Oporoszkova Oproskova Oproszkova Oproszkova Orencak Orenczak Orenczak Orencak Orenczak Orenczak Orencak Orenczak Orenczak Orencak Orenczak Orenczak Orencak Orenczak Orenczak Orencak Orenczak Orenczak Orencak Orenczak Orenczak Orencakova Orenczakova Orenczakova Orencakova Orenczakova Orenczakova Orencakova Orenczakova Orenczakova Osif Oszif Oszif Osif Oszif Oszif Palencik Palenczik Palenczik Pallai Pallai Pallai Pallai Pallai Pallai Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Podrana Podrana Podrana Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Popernik Popernik Popernik Racova Raczova Raczova Repko Repko Repko Rogal Rogal Rogal Rusinkovicova Ruszinkoviczova Ruszinkoviczova Sabol Szabol Sabol Sabolcak Szabolczak Sabolczak Saffova Szaffova Saffova Sagan Szagan Sagan Saganova Szaganova Saganova Sakaci Szakaczi Sakaczi Salitros Szalitrosz Salitrosz Salitros Szalitrosz Salitrosz Salitros Szalitrosz Salitrosz Salitros Szalitrosz Salitrosz Salitros Szalitrosz Salitrosz Salitrosova Szalitroszova Salitroszova Scerbak Szczerbak Sczerbak Semjan Szemjan Semjan Siksova Szikszova Sikszova Siksova Szikszova Sikszova Siksova Szikszova Sikszova Tacar Taczar Tyaczar Tacar Taczar Tyaczar Tacar Taczar Tyaczar Tacar Taczar Tyaczar Tacarova Taczarova Tyaczarova Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tocena Toczena Tyoczena Tocena Toczena Tyoczena Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Trnkova Trnkova Tyrnkova Trusa Trusza Tyrusza Trusa Trusza Tyrusza Urban Urban Urban Urbinatiova Urbinatiova Urbinatiova Vagas Vagasz Vagasz Vagasova Vagaszova Vagaszova Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valo Valovsky Valovszky Valovszky Valovsky Valovszky Valovszky Valovsky Valovszky Valovszky Valovsky Valovszky Valovszky Valovsky Valovszky Valovszky Vano Vano Vano Varga Varga Varga Vasil Vaszil Vaszil Vasil Vaszil Vaszil Vasil Vaszil Vaszil Veseleniova Veszeleniova Veszeleniova Veseliny Veszeliny Veszeliny Vladimir Vladimir Vladimir Zagora Zagora Zsagora Zahorska Zahorszka Zsahorszka Zambor Zambor Zsambor Zambor Zambor Zsambor Zambor Zambor Zsambor Zamborova Zamborova Zsamborova Zolo Zolo Zsolo Zolo Zolo Zsolo Zolo Zolo Zsolo Zolo Zolo Zsolo

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Kyrally Michael Szenej Joannes Bajusz Gregorius Chorvat

n78_12_200 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.