Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Bell-Tower built-1300 greekcatholic
• Church Bell-Tower built-1905
• Manor-House built-1760

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
gc » Possa
jew » Nagy-Mihály
Nižný Hrušov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Alsó-Kürtvélyes, Nizny Hrussow, 1786 Alschó-Körtwélyesch, Nižný Hrussow, 1808 Alsó-Körtvélyes, Nižní Hrussow, 1863–1913 Alsókörtvélyesch, 1920 Hrušovík, Hrušov, 1927– Nižný Hrušov

POPULATION of Nizny Hrusov in 2005: 1666 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adam Adam Adam Adamčík Adamcik Adamcsik Adamčíková Adamcikova Adamcsikova Adamová Adamova Adamova Babjačková Babjackova Babjacskova Babjačok Babjacok Babjacsok Babjak Babjak Babjak Babjaková Babjakova Babjakova Bakajsa Bakajsa Bakajsza Bakajsová Bakajsova Bakajszova Barkoci Barkoci Barkoczi Barkóci Barkoci Barkoczi Barkociová Barkociova Barkocziova Bažalik Bazalik Bazsalik Bažaliková Bazalikova Bazsalikova Beňák Benak Benyak Bodnár Bodnar Bodnar Bodnárová Bodnarova Bodnarova
... above surnames continue below the google map

Nizny Hrusov bordering the villages(towns): Backov | Banka | Banske | Bozcice | Brekov | Cabov | Caklov | Cecehov | Cemerne | Chlmec | Dargov | Davidov | Dlhe Klcovo | Dvorianky | Hazin | Hencelovce | Hencovce | Horovce | Hriadky | Jasenov | Juskova Vola | Kaluza | Kamenna Poruba | Kamienka | Kladzany | Kochanovce | Krasnovce | Kravany | Krivostany | Kucin | Laskovce | Lastomir | Lesne | Majerovce | Male Zaluzice | Michalovce | Mocarany | Moravany | Nacina Ves | Nizny Hrabovec | Oreske | Parchovany | Petrovce nad Laborcom | Podhorany | Podhorany | Porubka | Posa | Pozdisovce | Pticie | Puste Cemerne | Rakovec nad Ondavou | Rebrin | Sacurov | Samudovce | Secovce | Secovska Polianka | Sedliska | Stankovce | Stare | Stranany | Strazske | Suche | Topolany | Tovarnianska Polianka | Trhoviste | Trnava pri Laborci | Trnavka | Tusice | Tusicka Nova Ves | Vechec | Velke Zaluzice | Vinne | Visnov | Vola | Vranov nad Toplou | Vranovske Dlhe | Vrbovec | Zaluzice | Zamutov | Zbudza

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Bučák Bucak Bucsak Čačková Cackova Csacskova Caputa Caputa Czaputa Čintalová Cintalova Csintalova Dobranská Dobranska Dobranszka Dobranský Dobransky Dobranszky Dupaľ Dupal Dupaly Dupaľová Dupalova Dupalyova Forgáčová Forgacova Forgacsova Frena Frena Frena Frenová Frenova Frenova Galajda Galajda Galajda Greško Gresko Gresko Hakoš Hakos Hakos Hakošová Hakosova Hakosova Halkovič Halkovic Halkovics Halkovičová Halkovicova Halkovicsova Hromuľak Hromulak Hromulyak Hromuľák Hromulak Hromulyak Hromuľáková Hromulakova Hromulyakova Ivanko Ivanko Ivanko Ivanková Ivankova Ivankova Janič Janic Janics Janičová Janicova Janicsova Junák Junak Junak Jurek Jurek Jurek Jureková Jurekova Jurekova Jurovčák Jurovcak Jurovcsak Jurovčáková Jurovcakova Jurovcsakova Jusko Jusko Juszko Jusková Juskova Juszkova Kohút Kohut Kohut Krajňák Krajnak Krajnyak Krajňáková Krajnakova Krajnyakova Kreptová Kreptova Kreptova Kukuruc Kukuruc Kukurucz Kukurucová Kukurucova Kukuruczova Kunca Kunca Kuncza Magura Magura Magura Magurová Magurova Magurova Majerník Majernik Majernik Majerníková Majernikova Majernikova Marčák Marcak Marcsak Marčáková Marcakova Marcsakova Marjov Marjov Marjov Mikloš Miklos Miklos Miklošová Miklosova Miklosova Milničeková Milnicekova Milnicsekova Palko Palko Palko Popiková Popikova Popikova Radová Radova Radova Ragan Ragan Ragan Raganová Raganova Raganova Romančáková Romancakova Romancsakova Šandrej Sandrej Sandrej Šandrejová Sandrejova Sandrejova Šenitková Senitkova Senitkova Škarupa Skarupa Skarupa Škarupová Skarupova Skarupova Sklár Sklar Szklar Sklárová Sklarova Szklarova Sklenár Sklenar Szklenar Sojková Sojkova Szojkova Sopková Sopkova Szopkova Soták Sotak Szotak Sotáková Sotakova Szotakova Svetlík Svetlik Szvetlik Svetlíková Svetlikova Szvetlikova Tkáč Tkac Tkacs Tkáčová Tkacova Tkacsova Tomáš Tomas Tomas Tomášová Tomasova Tomasova Truhlík Truhlik Truhlik Tutko Tutko Tutko Tutková Tutkova Tutkova Urban Urban Urban Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Višňanský Visnansky Visnyanszky Žolna Zolna Zsolna

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adamcik Adamczik Adamczik Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamkovic Adamkovicz Adamkovicz Adamova Adamova Adamova Antus Antusz Antusz Astrab Asztrab Asztrab Astrab Asztrab Asztrab Babcak Babczak Babczak Babjackova Babjaczkova Babjaczkova Babjacok Babjaczok Babjaczok Babjacok Babjaczok Babjaczok Babjacok Babjaczok Babjaczok Babjacok Babjaczok Babjaczok Babjak Babjak Babjak Babjak Babjak Babjak Babjak Babjak Babjak Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Babjakova Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsa Bakajsza Bakajsza Bakajsova Bakajszova Bakajszova Bakajsova Bakajszova Bakajszova Bakajsova Bakajszova Bakajszova Bakajsova Bakajszova Bakajszova Bakajsova Bakajszova Bakajszova Balalik Balalik Balalik Balalikova Balalikova Balalikova Balicka Baliczka Baliczka Balicky Baliczky Baliczky Balicky Baliczky Baliczky Balombeni Balombeni Balombeni Baranova Baranova Baranova Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkociova Barkocziova Barkocziova Barkociova Barkocziova Barkocziova Barkociova Barkocziova Barkocziova Barusova Baruszova Baruszova Basanda Baszanda Baszanda Batyanek Batyanek Batyanek Bazalikova Bazalikova Bazalikova Bazalikova Bazalikova Bazalikova Bazsalyikova Bazszalyikova Bazszalyikova Bedaj Bedaj Bedaj Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belej Benak Benak Benak Benak Benak Benak Benak Benak Benak Benak Benak Benak Benakova Benakova Benakova Beno Beno Beno Beno Beno Beno Benova Benova Benova Beres Beresz Beresz Beresova Bereszova Bereszova Berilla Berilla Berilla Berilla Berilla Berilla Bicej Biczej Biczej Bicejova Biczejova Biczejova Bidlen Bidlen Bidlen Bidlen Bidlen Bidlen Bidlen Bidlen Bidlen Bidlencik Bidlenczik Bidlenczik Bidlencikova Bidlenczikova Bidlenczikova Bily Bily Bily Bodnar Bodnar Bodnar Boronkay Boronkay Boronkay Borosova Boroszova Boroszova Borosova Boroszova Boroszova Borosova Boroszova Boroszova Brenkacova Brenkaczova Brenkaczova Bucak Buczak Buczak Bucak Buczak Buczak Bucak Buczak Buczak Bucakova Buczakova Buczakova Bucko Buczko Buczko Buras Burasz Burasz Buras Burasz Burasz Cackova Czaczkova Csaczkova Cackova Czaczkova Csaczkova Caputa Czaputa Csaputa Ceklovska Czeklovszka Cseklovszka Ceklovska Czeklovszka Cseklovszka Ceklovsky Czeklovszky Cseklovszky Ceklovsky Czeklovszky Cseklovszky Cerhit Czerhit Cserhit Cerhit Czerhit Cserhit Cerhit Czerhit Cserhit Cerhit Czerhit Cserhit Cerhitova Czerhitova Cserhitova Cerhitova Czerhitova Cserhitova Charitun Haritun Csharitun Charitunova Haritunova Csharitunova Choma Homa Cshoma Chomulakova Homulakova Cshomulakova Chromulak Hromulak Cshromulak Cifrulak Czifrulak Csifrulak Cifrulak Czifrulak Csifrulak Cintala Czintala Csintala Cintala Czintala Csintala Cintalova Czintalova Csintalova Collak Czollak Csollak Cop Czop Csop Curila Czurila Csurila Dancikova Danczikova Gyanczikova Demcak Demczak Gyemczak Demcak Demczak Gyemczak Demcak Demczak Gyemczak Demcak Demczak Gyemczak Demsak Demszak Gyemszak Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dupal Dupal Gyupal Dupal Dupal Gyupal Dupalova Dupalova Gyupalova Dupalova Dupalova Gyupalova Dvorak Dvorak Gyvorak Dvorak Dvorak Gyvorak Dvorak Dvorak Gyvorak Dvorak Dvorak Gyvorak Dvorakova Dvorakova Gyvorakova Dzivakova Dzivakova Gyzivakova Dzubak Dzubak Gyzubak Dzubak Dzubak Gyzubak Dzuris Dzurisz Gyzurisz Dzurisova Dzuriszova Gyzuriszova Dzurko Dzurko Gyzurko Dzurovcin Dzurovczin Gyzurovczin Eduard Eduard Eduard Fabian Fabian Fabian Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fajnorova Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedak Fedorisin Fedoriszin Fedoriszin Fedorisin Fedoriszin Fedoriszin Fedorisin Fedoriszin Fedoriszin Ferenc Ferencz Ferencz Ferko Ferko Ferko Ferkova Ferkova Ferkova Filip Filip Filip Foltin Foltin Foltin Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Foltinova Forgac Forgacz Forgacz Forgac Forgacz Forgacz Forgac Forgacz Forgacz Forgacova Forgaczova Forgaczova Frena Frena Frena Frena Frena Frena Frenova Frenova Frenova Frenova Frenova Frenova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Galajda Gali Gali Gali Garbel Garbel Garbel Gazi Gazi Gazi Gorniak Gorniak Gorniak Gorniak Gorniak Gorniak Grados Gradosz Gradosz Grados Gradosz Gradosz Gresko Greszko Greszko Gresko Greszko Greszko Gresko Greszko Greszko Gresko Greszko Greszko Greskova Greszkova Greszkova Greskova Greszkova Greszkova Greskova Greszkova Greszkova Greskova Greszkova Greszkova Greskova Greszkova Greszkova Griba Griba Griba Griba Griba Griba Gurniakova Gurniakova Gurniakova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hajnikova Hakos Hakosz Hakosz Hakos Hakosz Hakosz Hakos Hakosz Hakosz Hakos Hakosz Hakosz Hakos Hakosz Hakosz Hakosova Hakoszova Hakoszova Halkovic Halkovicz Halkovicz Halkovic Halkovicz Halkovicz Halkovicova Halkoviczova Halkoviczova Halkovicova Halkoviczova Halkoviczova Halkovicova Halkoviczova Halkoviczova Halkovicova Halkoviczova Halkoviczova Hamas Hamasz Hamasz Harcak Harczak Harczak Harcarikova Harczarikova Harczarikova Hasara Haszara Haszara Hasara Haszara Haszara Hasara Haszara Haszara Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Hekmanska Hekmanszka Hekmanszka Helmansky Helmanszky Helmanszky Hermansky Hermanszky Hermanszky Hlister Hliszter Hliszter Hlister Hliszter Hliszter Hliva Hliva Hliva Hliva Hliva Hliva Hliva Hliva Hliva Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holinkova Holinkova Holinkova Horc Horcz Horcz Horc Horcz Horcz Horc Horcz Horcz Horc Horcz Horcz Horcova Horczova Horczova Hreha Hreha Hreha Hrehac Hrehacz Hrehacz Hrehac Hrehacz Hrehacz Hrehac Hrehacz Hrehacz Hrehac Hrehacz Hrehacz Hrehova Hrehova Hrehova Hrenko Hrenko Hrenko Hrenko Hrenko Hrenko Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulak Hromulakova Hromulakova Hromulakova Hromulakova Hromulakova Hromulakova Humenikova Humenikova Humenikova Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ivanko Ivanko Ivanko Ivanko Ivanko Ivanko Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Jabcanka Jabczanka Jabczanka Jabcankova Jabczankova Jabczankova Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jackova Jaczkova Jaczkova Jackova Jaczkova Jaczkova Jackova Jaczkova Jaczkova Jakubcova Jakubczova Jakubczova Jana Jana Jana Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janicova Janiczova Janiczova Janicova Janiczova Janiczova Janicova Janiczova Janiczova Janok Janok Janok Janokova Janokova Janokova Janokova Janokova Janokova Janosko Janoszko Janoszko Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Junak Junak Junak Junak Junak Junak Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Junakova Jurek Jurek Jurek Jurekova Jurekova Jurekova Jurekova Jurekova Jurekova Jurik Jurik Jurik Jurovcak Jurovczak Jurovczak Jurovcak Jurovczak Jurovczak Jurovcak Jurovczak Jurovczak Jurovcak Jurovczak Jurovczak Jurovcak Jurovczak Jurovczak Jurovcak Jurovczak Jurovczak Jurovcak Jurovczak Jurovczak Jurovcakova Jurovczakova Jurovczakova Jusko Juszko Juszko Jusko Juszko Juszko Jusko Juszko Juszko Jusko Juszko Juszko Juskova Juszkova Juszkova Kacurova Kaczurova Kaczurova Kanuch Kanuh Kanuczh Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karolova Karolova Karolova Karpac Karpacz Karpacz Karpac Karpacz Karpacz Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kokindova Kokindova Kokindova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kondasova Kondaszova Kondaszova Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Kralova Kralova Kralova Krepta Krepta Krepta Krepta Krepta Krepta Kukurocova Kukuroczova Kukuroczova Kukuruc Kukurucz Kukurucz Kukuruc Kukurucz Kukurucz Kunca Kuncza Kuncza Kuruc Kurucz Kurucz Kuzma Kuzma Kuzma Lakatos Lakatosz Lyakatosz Lakatos Lakatosz Lyakatosz Lehet Lehet Lyehet Lehetova Lehetova Lyehetova Lehoncakova Lehonczakova Lyehonczakova Lesko Leszko Lyeszko Liskovska Liszkovszka Lyiszkovszka Lochova Lohova Lyoczhova Luby Luby Lyuby Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Maduka Maduka Maduka Madurova Madurova Madurova Maguizova Maguizova Maguizova Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magurova Magurova Magurova Magurova Magurova Magurova Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernikova Majernikova Majernikova Makara Makara Makara Makara Makara Makara Makarova Makarova Makarova Makarova Makarova Makarova Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala Maly Maly Maly Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcakova Marczakova Marczakova Marcakova Marczakova Marczakova Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjov Marjova Marjova Marjova Marjova Marjova Marjova Maslenik Maszlenik Maszlenik Matas Matasz Matasz Mati Mati Mati Mati Mati Mati Mati Mati Mati Matiova Matiova Matiova Mattova Mattova Mattova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Medvedzova Medvedzova Medvedzova Mihalisko Mihaliszko Mihaliszko Mihalisko Mihaliszko Mihaliszko Mihoc Mihocz Mihocz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Mikula Mikula Mikula Milnicek Milniczek Milniczek Minarcin Minarczin Minarczin Minarcin Minarczin Minarczin Minarcinova Minarczinova Minarczinova Mosko Moszko Moszko Mosko Moszko Moszko Mulik Mulik Mulik Nagyova Nagyova Nyagyova Nanakova Nanakova Nyanakova Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Okal Olearnik Olearnik Olearnik Ondkova Ondkova Ondkova Oravcova Oravczova Oravczova Ovsonkova Ovszonkova Ovszonkova Ovsonkova Ovszonkova Ovszonkova Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Pastirik Pasztirik Pasztirik Pastirikova Pasztirikova Pasztirikova Pastirikova Pasztirikova Pasztirikova Pastirikova Pasztirikova Pasztirikova Paulisin Pauliszin Pauliszin Paulisin Pauliszin Pauliszin Paulisin Pauliszin Pauliszin Paulisinova Pauliszinova Pauliszinova Pavlis Pavlisz Pavlisz Pavlisin Pavliszin Pavliszin Pavlisinova Pavliszinova Pavliszinova Pavlisinova Pavliszinova Pavliszinova Pavlisinova Pavliszinova Pavliszinova Pavlisinova Pavliszinova Pavliszinova Pavlisinova Pavliszinova Pavliszinova Pavlo Pavlo Pavlo Pedak Pedak Pedak Petruska Petruszka Petruszka Petruskova Petruszkova Petruszkova Piskorova Piszkorova Piszkorova Plavcan Plavczan Plavczan Plavcan Plavczan Plavczan Plavcan Plavczan Plavczan Plavcanova Plavczanova Plavczanova Podobinska Podobinszka Podobinszka Popikova Popikova Popikova Racko Raczko Raczko Racko Raczko Raczko Racko Raczko Raczko Raczkova Raczkova Raczzkova Rada Rada Rada Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Rajnakova Rajnakova Rajnakova Rajnakova Rajnakova Rajnakova Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Robert Robert Robert Rohac Rohacz Rohacz Romancakova Romanczakova Romanczakova Rosko Roszko Roszko Rosko Roszko Roszko Sandrej Szandrej Sandrej Sandrejova Szandrejova Sandrejova Sandrejova Szandrejova Sandrejova Sandrejova Szandrejova Sandrejova Sandrejova Szandrejova Sandrejova Sandrejova Szandrejova Sandrejova Sandrejova Szandrejova Sandrejova Sandrejova Szandrejova Sandrejova Seba Szeba Seba Seba Szeba Seba Seba Szeba Seba Seba Szeba Seba Sebova Szebova Sebova Simko Szimko Simko Skarupa Szkarupa Skarupa Skarupa Szkarupa Skarupa Sopko Szopko Sopko Sopko Szopko Sopko Sotak Szotak Sotak Sotakova Szotakova Sotakova Sotakova Szotakova Sotakova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stefanko Sztefanko Stefanko Stefanko Sztefanko Stefanko Stefanov Sztefanov Stefanov Sudranova Szudranova Sudranova Svetlik Szvetlik Svetlik Svetlik Szvetlik Svetlik Svidranova Szvidranova Svidranova Tancin Tanczin Tyanczin Tancin Tanczin Tyanczin Tehlarova Tehlarova Tyehlarova Timkova Timkova Tyimkova Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomko Tomko Tyomko Truhlik Truhlik Tyruhlik Truhlik Truhlik Tyruhlik Truhlik Truhlik Tyruhlik Truhlik Truhlik Tyruhlik Truhlik Truhlik Tyruhlik Truhlik Truhlik Tyruhlik Truhlik Truhlik Tyruhlik Tutko Tutko Tyutko Tutko Tutko Tyutko Tutko Tutko Tyutko Tutko Tutko Tyutko Tutkova Tutkova Tyutkova Tutkova Tutkova Tyutkova Tutkova Tutkova Tyutkova Ujcek Ujczek Ujczek Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Vavercak Vaverczak Vaverczak Vavercak Vaverczak Vaverczak Vavercak Vaverczak Vaverczak Vavercak Vaverczak Vaverczak Vavercak Vaverczak Vaverczak Vavercak Vaverczak Vaverczak Vedra Vedra Vedra Vedra Vedra Vedra Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagiova Vilagiova Vilagiova Visnansky Visznanszky Visznanszky Visnansky Visznanszky Visznanszky Vojtko Vojtko Vojtko Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Vysoky Vyszoky Vyszoky Zavadska Zavadszka Zsavadszka Zboraj Zboraj Zsboraj Zboraj Zboraj Zsboraj Zboraj Zboraj Zsboraj Zboraj Zboraj Zsboraj Zelenak Zelenak Zselenak Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolna Zolna Zsolna Zolnova Zolnova Zsolnova Zolnova Zolnova Zsolnova Zolnova Zolnova Zsolnova Zolnova Zolnova Zsolnova Zolnova Zolnova Zsolnova Zolnova Zolnova Zsolnova Zolnova Zolnova Zsolnova Zolnova Zolnova Zsolnova Zultko Zultko Zsultko

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Paulus Csinika Milo Hvizdak Joannes Micsan Georgius Hudakou Andreas Csurila Georgius Jankouski Georgius Csemere Stephanus Behun Stephanus Andrajcsik Miljó Labancz Milio Hudák Andreas Jancsa Alexa Hricz Stahkanja

n78_12_106 n78_12_343

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.