Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1805 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Rákócz
jew » Nagy-Mihály
luth » Pazdics
rc » Körtvélyes (Alsó-)
Suché

OLD NAMES of the village(town):
1773 Szuhá, Sutza [!], 1786 Suha, 1808 Szuha, Suchá, Suché, 1863–1902 Szuha, 1907–1913 Zemplénszuha, 1920– Suché

POPULATION of Suche in 2005: 427 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Ambrová Ambrova Ambrova Andrejov Andrejov Andrejov Andrejová Andrejova Andrejova Balický Balicky Baliczky Bančej Bancej Bancsej Bančejová Bancejova Bancsejova Bindová Bindova Bindova Blahová Blahova Blahova Bruňo Bruno Brunyo Bruňová Brunova Brunyova Čeklej Ceklej Cseklej Čeklejová Ceklejova Cseklejova Cifruľák Cifrulak Czifrulyak Cifruľáková Cifrulakova Czifrulyakova Dlužanin Dluzanin Dluzsanin Dupaľ Dupal Dupaly Dupaľová Dupalova Dupalyova Džara Dzara Dzsara Džarová
... above surnames continue below the google map

Suche bordering the villages(towns): Backov | Banka | Banovce nad Ondavou | Bozcice | Cabov | Cecehov | Davidov | Dlhe Klcovo | Dvorianky | Hatalov | Hazin | Hencelovce | Hnojne | Horovce | Hriadky | Inacovce | Jastrabie pri Michalovciach | Kaluza | Kamenna Poruba | Klokocov | Kochanovce | Krasnovce | Krasok | Kravany | Kucin | Kusin | Laskovce | Lastomir | Lesne | Lozin | Lucky | Mala | Male Ozorovce | Male Zaluzice | Male Zbince | Michalovce | Milhostov | Mocarany | Moravany | Nacina Ves | Nizny Hrabovec | Nizny Hrusov | Oreske | Palin | Parchovany | Petrovce nad Laborcom | Podhorany | Podhorany | Porubka | Posa | Pozdisovce | Puste Cemerne | Rakovec nad Ondavou | Rebrin | Sacurov | Samudovce | Secovce | Secovska Polianka | Senne | Sliepkovce | Stankovce | Stare | Stranany | Strazske | Topolany | Trhoviste | Trnava pri Laborci | Trnavka | Tusice | Tusicka Nova Ves | Vechec | Velke Ozorovce | Velke Zaluzice | Velke Zbince | Vinne | Visnov | Vojcice | Vola | Vrbnica | Vrbovec | Zaluzice | Zavadka | Zbehnov | Zbince | Zbudza | Zemplinska Siroka

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dzarova Dzsarova Eľko Elko Elyko Fedorišin Fedorisin Fedorisin Fedorišinová Fedorisinova Fedorisinova Gavura Gavura Gavura Gavurová Gavurova Gavurova Gera Gera Gera Gerová Gerova Gerova Greško Gresko Gresko Grešková Greskova Greskova Harčarik Harcarik Harcsarik Harčariková Harcarikova Harcsarikova Hricík Hricik Hriczik Hricíková Hricikova Hriczikova Jacková Jackova Jaczkova Janič Janic Janics Janičová Janicova Janicsova Kačmárová Kacmarova Kacsmarova Kiselovič Kiselovic Kiszelovics Kiselovičová Kiselovicova Kiszelovicsova Koščo Kosco Koscso Koščová Koscova Koscsova Kovalik Kovalik Kovalik Kovaliková Kovalikova Kovalikova Kuhajda Kuhajda Kuhajda Kunca Kunca Kuncza Kuncová Kuncova Kunczova Ľochová Lochova Lyohova Lukáč Lukac Lukacs Lukáčová Lukacova Lukacsova Macháč Machac Mahacs Masciľaková Mascilakova Maszczilyakova Matej Matej Matej Mihalčin Mihalcin Mihalcsin Mihalčín Mihalcin Mihalcsin Mihalčinová Mihalcinova Mihalcsinova Mihalčínová Mihalcinova Mihalcsinova Mišalko Misalko Misalko Mišalková Misalkova Misalkova Ondič Ondic Ondics Ondo Ondo Ondo Ondová Ondova Ondova Osada Osada Oszada Osadová Osadova Oszadova Palinská Palinska Palinszka Papinčáková Papincakova Papincsakova Pecušová Pecusova Peczusova Petranič Petranic Petranics Petraničová Petranicova Petranicsova Podstavek Podstavek Podsztavek Podstavková Podstavkova Podsztavkova Procivňák Procivnak Proczivnyak Procivňáková Procivnakova Proczivnyakova Remák Remak Remak Remaková Remakova Remakova Remáková Remakova Remakova Šimčo Simco Simcso Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Sojka Sojka Szojka Sojková Sojkova Szojkova Sokira Sokira Szokira Sokirová Sokirova Szokirova Sokolská Sokolska Szokolszka Sokolský Sokolsky Szokolszky Soták Sotak Szotak Sotáková Sotakova Szotakova Stanko Stanko Sztanko Stanková Stankova Sztankova Stariat Stariat Sztariat Štefan Stefan Stefan Štefanová Stefanova Stefanova Surminová Surminova Szurminova Šutai Sutai Sutai Timko Timko Timko Vaľko Valko Valyko Vaľková Valkova Valykova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vasiľ Vasil Vaszily

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ambrova Ambrova Ambrova Ambrova Ambrova Ambrova Andrejov Andrejov Andrejov Andrejova Andrejova Andrejova Babjak Babjak Babjak Babjak Babjak Babjak Baloghova Baloghova Baloghova Bancej Banczej Banczej Bancej Banczej Banczej Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Bruno Bruno Bruno Ceklej Czeklej Cseklej Cifrakova Czifrakova Csifrakova Cifrulak Czifrulak Csifrulak Dlara Dlara Gylara Dlara Dlara Gylara Dlulanin Dlulanin Gylulanin Dluzanin Dluzanin Gyluzanin Dupalova Dupalova Gyupalova Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Elko Fabian Fabian Fabian Fedorisinova Fedoriszinova Fedoriszinova Fedorisinova Fedoriszinova Fedoriszinova Fedorova Fedorova Fedorova Gavura Gavura Gavura Gavura Gavura Gavura Gavurova Gavurova Gavurova Gera Gera Gera Gera Gera Gera Gresko Greszko Greszko Gresko Greszko Greszko Hanuscik Hanuszczik Hanuszczik Harcarik Harczarik Harczarik Harcarik Harczarik Harczarik Harok Harok Harok Harok Harok Harok Harok Harok Harok Harok Harok Harok Hreha Hreha Hreha Hrezdak Hrezdak Hrezdak Hricikova Hriczikova Hriczikova Hrinda Hrinda Hrinda Hrubec Hrubecz Hrubecz Hudrejov Hudrejov Hudrejov Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Kacmar Kaczmar Kaczmar Katrincova Katrinczova Katrinczova Kiselovicova Kiszeloviczova Kiszeloviczova Kiselovicova Kiszeloviczova Kiszeloviczova Koscova Koszczova Koszczova Lacikova Laczikova Lyaczikova Leso Leszo Lyeszo Loch Loh Lyoczh Lopatova Lopatova Lyopatova Lopatova Lopatova Lyopatova Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Machac Mahacz Maczhacz Machac Mahacz Maczhacz Machacova Mahaczova Maczhaczova Machacova Mahaczova Maczhaczova Machacova Mahaczova Maczhaczova Mascilak Maszczilak Maszczilak Mascilakova Maszczilakova Maszczilakova Mihalcin Mihalczin Mihalczin Mihalcin Mihalczin Mihalczin Mihalcin Mihalczin Mihalczin Mihalcin Mihalczin Mihalczin Mihalcin Mihalczin Mihalczin Mihalcin Mihalczin Mihalczin Misalko Miszalko Miszalko Muscik Muszczik Muszczik Nedza Nedza Nyedza Nemethyova Nemethyova Nyemethyova Ondic Ondicz Ondicz Ondo Ondo Ondo Ondo Ondo Ondo Ondova Ondova Ondova Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Palinsky Palinszky Palinszky Papincak Papinczak Papinczak Pecusova Peczuszova Peczuszova Pecusova Peczuszova Peczuszova Peter Peter Peter Petranic Petranicz Petranicz Petranic Petranicz Petranicz Petranic Petranicz Petranicz Podstavek Podsztavek Podsztavek Porvazova Porvazova Porvazova Procivnak Proczivnak Proczivnak Procivnak Proczivnak Proczivnak Remak Remak Remak Remak Remak Remak Remakova Remakova Remakova Remakova Remakova Remakova Simko Szimko Simko Sokolska Szokolszka Sokolszka Sokolska Szokolszka Sokolszka Sokolsky Szokolszky Sokolszky Sokyra Szokyra Sokyra Sotakova Szotakova Sotakova Sotakova Szotakova Sotakova Stanko Sztanko Stanko Stefanova Sztefanova Stefanova Stefanova Sztefanova Stefanova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Zak Zak Zsak

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Puszkar Alexius Rusznak Joannes Gaspar

n78_12_179 n78_12_345

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.