Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_10_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1835

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Szenna
rc » Vinnabanka
Klokocov_Michalovce_KI_Ung_Uzhorod_Chapel_ENC1_x1.jpg
| Chapel | [1] |
Klokočov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Klokocso, 1786 Klokocscho, 1808 Klokocsó, Klokočow, 1863–1902 Klokocsó, 1907–1913 Hajagos, 1920– Klokočov

POPULATION of Klokocov in 2005: 406 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Babejová Babejova Babejova Bauerová Bauerova Bauerova Berdáková Berdakova Berdakova Bilas Bilas Bilasz Bodajla Bodajla Bodajla Bodajlová Bodajlova Bodajlova Brinarovský Brinarovsky Brinarovszky Buchlák Buchlak Buhlak Čaga Caga Csaga Človečková Cloveckova Cslovecskova Človečok Clovecok Cslovecsok Čuchran Cuchran Csuhran Čuchranová Cuchranova Csuhranova Demčák Demcak Demcsak Demčáková Demcakova Demcsakova Demetrová Demetrova Demetrova Džuba Dzuba Dzsuba Džubová Dzubova
... above surnames continue below the google map

Klokocov bordering the villages(towns): Banka | Baskovce | Blatne Revistia | Brekov | Bunkovce | Cecehov | Chlmec | Chonkovce | Fekisovce | Gajdos | Hazin | Hencelovce | Hlivistia | Hnojne | Horna | Hudcovce | Jasenov | Jasenov | Jastrabie pri Michalovciach | Jovsa | Kaluza | Kamienka | Kolibabovce | Komarovce | Konus | Krasnovce | Krivostany | Kusin | Lesne | Lucky | Male Zaluzice | Michalovce | Mocarany | Nacina Ves | Nizna Rybnica | Oreske | Ostrov | Petrovce nad Laborcom | Poruba pod Vihorlatom | Porubka | Porubka | Pozdisovce | Pticie | Puste Cemerne | Remetske Hamre | Ruskovce | Sobrance | Stare | Stranany | Strazske | Suche | Tibava | Topolany | Topolovka | Trnava pri Laborci | Ubrez | Velke Revistia | Velke Zaluzice | Vinne | Vojnatina | Vola | Vrbovec | Vysna Rybnica | Vysne Remety | Vysne Revistia | Zaluzice | Zavadka | Zbudza

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dzsubova Fencíková Fencikova Fenczikova Frigová Frigova Frigova Gajdoščik Gajdoscik Gajdoscsik Gembarovič Gembarovic Gembarovics Gembarovičová Gembarovicova Gembarovicsova Grajcarová Grajcarova Grajczarova Gužiňáková Guzinakova Guzsinyakova Hadžurik Hadzurik Hadzsurik Hadžuriková Hadzurikova Hadzsurikova Herich Herich Herih Herichová Herichova Herihova Hric Hric Hricz Hricik Hricik Hriczik Hriciková Hricikova Hriczikova Hricová Hricova Hriczova Hudáček Hudacek Hudacsek Jus Jus Jusz Jusová Jusova Juszova Kanca Kanca Kancza Kancová Kancova Kanczova Karšňáková Karsnakova Karsnyakova Kašeľák Kaselak Kaselyak Kašeláková Kaselakova Kaselakova Kašeľáková Kaselakova Kaselyakova Kičinka Kicinka Kicsinka Koceľa Kocela Koczelya Koceľová Kocelova Koczelyova Kochta Kochta Kohta Kochtová Kochtova Kohtova Kolesárová Kolesarova Koleszarova Lenárt Lenart Lenart Lukačeňa Lukacena Lukacsenya Lukačeňová Lukacenova Lukacsenyova Marčo Marco Marcso Maruničová Marunicova Marunicsova Mihalečko Mihalecko Mihalecsko Mihalečková Mihaleckova Mihalecskova Mindžák Mindzak Mindzsak Mindžaková Mindzakova Mindzsakova Mindžáková Mindzakova Mindzsakova Mižák Mizak Mizsak Mižáková Mizakova Mizsakova Ondová Ondova Ondova Pado Pado Pado Padová Padova Padova Pavlovčíková Pavlovcikova Pavlovcsikova Pazič Pazic Pazics Pazičová Pazicova Pazicsova Pucheinová Pucheinova Puheinova Riečan Riecan Riecsan Riečanová Riecanova Riecsanova Rimko Rimko Rimko Saxun Saxun Szaxun Saxunová Saxunova Szaxunova Semjan Semjan Szemjan Semjanová Semjanova Szemjanova Slivka Slivka Szlivka Slivková Slivkova Szlivkova Soročina Sorocina Szorocsina Soročinová Sorocinova Szorocsinova Staško Stasko Sztasko Stašková Staskova Sztaskova Stašo Staso Sztaso Stašová Stasova Sztasova Stretavská Stretavska Sztretavszka Stretavský Stretavsky Sztretavszky Szántó Szanto Szanto Timko Timko Timko Timočková Timockova Timocskova Tomčo Tomco Tomcso Tomovčík Tomovcik Tomovcsik Trstenovičová Trstenovicova Trsztenovicsova Vahiľa Vahila Vahilya Vajanská Vajanska Vajanszka Vitek Vitek Vitek Viteková Vitekova Vitekova Vojanská Vojanska Vojanszka Vojanský Vojansky Vojanszky Volovárová Volovarova Volovarova Vysaníková Vysanikova Vyszanikova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Balog Balog Berdakova Berdakova Bodajla Bodajla Buchlak Buchlak Buhlak Buhlak Cizmar Csizsmar Csuhran Csuhran Csuhran Csuhran Csuhranova Csuhranova Cuchran Cuchran Cuchran Cuchran Cuchranova Cuchranova Fencikova Fenczikova Forgac Forgacs Frigova Frigova Hadzsurikova Hadzurikova Herich Herichova Herih Herihova Hlavaty Hlavaty Hric Hricz Janov Janov Jusova Juszova Kicinka Kicsinka Kocela Kocela Koczela Koczelya Lukacenova Lukacsenyova Marcova Marcsova Mathia Mathia Michalic Michalicova Mihalecko Mihalecsko Mihalics Mihalicsova Mindzak Mindzak Mindzak Mindzakova Mindzsak Mindzsak Mindzsak Mindzsakova Novobilska Novobilska Novobilszka Novobilszka Ondo Ondo Padova Padova Pazicova Pazicova Pazicsova Pazicsova Riecan Riecsan Rozek Rozsek Semjan Serenca Sorocina Staskova Staso Stofcikova Stofcsikova Szemjan Szerencsa Szorocsina Sztaskova Sztaso Timockova Timockova Timocskova Timocskova Tomco Tomcso Trstenovicova Trsztenovicsova Vahila Vahilya Vitek Vitek Vojansky Vojanszky Vojnik Vojnik Zemiakova Zemiakova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Szpisak Joannes Csuchran Georgius Hudak Georgius Hlanko Stephanus Romancsak

n78_10_144

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.