Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Gálszécs
luth » Pazdics
rc » Gálszécs
Backov_Trebisov_KI_Zemplen_Zemplin_Archeological-Area_x1.jpg
Bačkov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Bacska, Bacžkow, 1786 Bacschko, 1808 Bacsko, Bačkow, 1863–1913 Bacskó, 1920– Bačkov

POPULATION of Backov in 2005: 620 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Albičuková Albicukova Albicsukova Antolik Antolik Antolik Antoliková Antolikova Antolikova Antolíková Antolikova Antolikova Bajus Bajus Bajusz Bajusová Bajusova Bajuszova Balint Balint Balint Bodnár Bodnar Bodnar Bodnárová Bodnarova Bodnarova Borovičová Borovicova Borovicsova Boršč Borsc Borscs Čarňanská Carnanska Csarnyanszka Čižmár Cizmar Csizsmar Danko Danko Danko Dežöová Dezoova Dezsöova Dudášová Dudasova Dudasova Džogan Dzogan Dzsogan Ferencová Ferencova Ferenczova
... above surnames continue below the google map

Backov bordering the villages(towns): Backovik | Banovce nad Ondavou | Banske | Bidovce | Blazice | Bohdanovce | Boliarov | Bozcice | Cabov | Cakanovce | Cizatice | Dargov | Davidov | Dlhe Klcovo | Durdosik | Durkov | Dvorianky | Garbovce | Herlany | Horovce | Hriadky | Kamenna Poruba | Kecerovce | Kecerovske Kostolany | Kecerovske Peklany | Kecerovsky Lipovec | Kochanovce | Kosicky Klecenov | Kravany | Laskovce | Lesne | Lozin | Male Ozorovce | Milhostov | Moravany | Mudrovce | Nacina Ves | Nizna Kamenica | Nizny Caj | Nizny Hrabovec | Nizny Hrusov | Olsovany | Opina | Parchovany | Podhorany | Podhorany | Posa | Pozdisovce | Puste Cemerne | Rakos | Rakovec nad Ondavou | Rankovce | Ruskov | Sacurov | Secovce | Secovska Polianka | Slancik | Stankovce | Suche | Svinica | Trhoviste | Trnavka | Trstany | Tusice | Tusicka Nova Ves | Velke Ozorovce | Velky Ruskov | Visnov | Vojcice | Vola | Vtackovce | Vysna Kamenica | Vysny Caj | Zbehnov | Zemplinska Teplica | Zirovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ferko Ferko Ferko Ferková Ferkova Ferkova Gašparová Gasparova Gasparova Havrila Havrila Havrila Havrilová Havrilova Havrilova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hrinčo Hrinco Hrincso Hrinčová Hrincova Hrincsova Jadloš Jadlos Jadlos Jadlošová Jadlosova Jadlosova Jakubko Jakubko Jakubko Jakubková Jakubkova Jakubkova Janičo Janico Janicso Janičová Janicova Janicsova Karchňak Karchnak Karhnyak Karchňák Karchnak Karhnyak Karchňaková Karchnakova Karhnyakova Karchňáková Karchnakova Karhnyakova Kešeľ Kesel Kesely Koncová Koncova Konczova Kondáš Kondas Kondas Kordiak Kordiak Kordiak Kordiaková Kordiakova Kordiakova Koscelníková Koscelnikova Koszczelnikova Kováčová Kovacova Kovacsova Kožo Kozo Kozso Kukurucová Kukurucova Kukuruczova Kušnirová Kusnirova Kusnirova Lešíková Lesikova Lesikova Lichvarčík Lichvarcik Lihvarcsik Macková Mackova Maczkova Mačuga Macuga Macsuga Mačugová Macugova Macsugova Maďar Madar Magyar Magočová Magocova Magocsova Majovská Majovska Majovszka Majovský Majovsky Majovszky Maliničová Malinicova Malinicsova Milevová Milevova Milevova Mňahunčák Mnahuncak Mnyahuncsak Mňahunčáková Mnahuncakova Mnyahuncsakova Palfi Palfi Palfi Palfiová Palfiova Palfiova Palkovičová Palkovicova Palkovicsova Pavliščák Pavliscak Pavliscsak Pavliščáková Pavliscakova Pavliscsakova Pulko Pulko Pulko Rác Rac Racz Racová Racova Raczova Rudľajová Rudlajova Rudlyajova Sabolčáková Sabolcakova Szabolcsakova Sabolová Sabolova Szabolova Šandorová Sandorova Sandorova Sedláková Sedlakova Szedlakova Senyková Senykova Szenykova Skaško Skasko Szkasko Skašková Skaskova Szkaskova Sojka Sojka Szojka Sojková Sojkova Szojkova Sokirka Sokirka Szokirka Sokirková Sokirkova Szokirkova Stanko Stanko Sztanko Stanková Stankova Sztankova Štrobl Strobl Strobl Stroka Stroka Sztroka Stroková Strokova Sztrokova Tancoš Tancos Tanczos Tancošová Tancosova Tanczosova Tipan Tipan Tipan Tipanová Tipanova Tipanova Tkáč Tkac Tkacs Tkačová Tkacova Tkacsova Tokár Tokar Tokar Tomeček Tomecek Tomecsek Tomko Tomko Tomko Tomková Tomkova Tomkova Tothová Tothova Tothova Varcholová Varcholova Varholova Vojtko Vojtko Vojtko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Albicukova Albiczukova Albiczukova Albicukova Albiczukova Albiczukova Albicukova Albiczukova Albiczukova Andrasi Andraszi Andraszi Antolikova Antolikova Antolikova Babincak Babinczak Babinczak Bajus Bajusz Bajusz Bajusova Bajuszova Bajuszova Baulovic Baulovicz Baulovicz Bazalova Bazalova Bazalova Bedajova Bedajova Bedajova Belej Belej Belej Belejova Belejova Belejova Bobonko Bobonko Bobonko Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bojtim Bojtim Bojtim Bojtimova Bojtimova Bojtimova Borovic Borovicz Borovicz Borovic Borovicz Borovicz Borovic Borovicz Borovicz Borsc Borszcz Borszcz Broz Broz Broz Broz Broz Broz Bucek Buczek Buczek Bugel Bugel Bugel Burjak Burjak Burjak Buzinkai Buzinkai Buzinkai Capko Czapko Csapko Capko Czapko Csapko Carnansky Czarnanszky Csarnanszky Chromisin Hromiszin Cshromiszin Cilmar Czilmar Csilmar Cimbal Czimbal Csimbal Cimbal Czimbal Csimbal Cimbalova Czimbalova Csimbalova Cizmar Czizmar Csizmar Copakova Czopakova Csopakova Danko Danko Gyanko Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dorocak Doroczak Gyoroczak Dorocak Doroczak Gyoroczak Ducar Duczar Gyuczar Dufala Dufala Gyufala Dufala Dufala Gyufala Dufala Dufala Gyufala Dufala Dufala Gyufala Dufala Dufala Gyufala Dufala Dufala Gyufala Dufala Dufala Gyufala Dzogan Dzogan Gyzogan Fedor Fedor Fedor Fekete Fekete Fekete Ferenc Ferencz Ferencz Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferko Ferko Ferko Fitzova Fitzova Fitzova Front Front Front Gasparova Gaszparova Gaszparova Girma Girma Girma Hajduk Hajduk Hajduk Harvan Harvan Harvan Harvan Harvan Harvan Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Hodovancova Hodovanczova Hodovanczova Hornacek Hornaczek Hornaczek Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Hrbanova Hrbanova Hrbanova Hric Hricz Hricz Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hrincova Hrinczova Hrinczova Hudak Hudak Hudak Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ingrid Ingrid Ingrid Integra Integra Integra Integra Integra Integra Jadlos Jadlosz Jadlosz Jadlos Jadlosz Jadlosz Jadlos Jadlosz Jadlosz Jadlosova Jadloszova Jadloszova Jakubko Jakubko Jakubko Jakubko Jakubko Jakubko Jan Jan Jan Jana Jana Jana Janoso Janoszo Janoszo Jenco Jenczo Jenczo Jozefcak Jozefczak Jozefczak Jozefcakova Jozefczakova Jozefczakova Jozefcakova Jozefczakova Jozefczakova Jozefcakova Jozefczakova Jozefczakova Juha Juha Juha Kachnak Kahnak Kaczhnak Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kalafus Kalafusz Kalafusz Kalafus Kalafusz Kalafusz Kandalik Kandalik Kandalik Kandalik Kandalik Kandalik Kandalikova Kandalikova Kandalikova Karchnak Karhnak Karczhnak Karchnak Karhnak Karczhnak Karchnak Karhnak Karczhnak Kascak Kaszczak Kaszczak Kerul Kerul Kerul Kesel Keszel Keszel Kesel Keszel Keszel Kesel Keszel Keszel Kis Kisz Kisz Kleja Kleja Kleja Klejova Klejova Klejova Klka Klka Klka Kmec Kmecz Kmecz Kobulnicky Kobulniczky Kobulniczky Koflanovic Koflanovicz Koflanovicz Koflanovic Koflanovicz Koflanovicz Koka Koka Koka Kolaba Kolaba Kolaba Kolesar Koleszar Koleszar Kolesarova Koleszarova Koleszarova Koncova Konczova Konczova Konculova Konczulova Konczulova Kondas Kondasz Kondasz Kondas Kondasz Kondasz Kondas Kondasz Kondasz Kondasova Kondaszova Kondaszova Kondasova Kondaszova Kondaszova Kondasova Kondaszova Kondaszova Kondasova Kondaszova Kondaszova Kondasova Kondaszova Kondaszova Kosko Koszko Koszko Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuch Kozuh Kozuczh Krajscak Krajszczak Krajszczak Krajscak Krajszczak Krajszczak Krajscak Krajszczak Krajszczak Krajscak Krajszczak Krajszczak Krajscak Krajszczak Krajszczak Laban Laban Lyaban Lenard Lenard Lyenard Lepetakova Lepetakova Lyepetakova Lesik Leszik Lyeszik Leskanicova Leszkaniczova Lyeszkaniczova Lesko Leszko Lyeszko Leskova Leszkova Lyeszkova Lichvarcik Lihvarczik Lyiczhvarczik Lichvarcik Lihvarczik Lyiczhvarczik Lichvarcik Lihvarczik Lyiczhvarczik Lipova Lipova Lyipova Lipova Lipova Lyipova Lopuchova Lopuhova Lyopuczhova Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Macuga Maczuga Maczuga Macuga Maczuga Maczuga Macuga Maczuga Maczuga Majernik Majernik Majernik Majovska Majovszka Majovszka Majovska Majovszka Majovszka Malik Malik Malik Malinic Malinicz Malinicz Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Matta Matta Matta Matta Matta Matta Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mihalko Mihalko Mihalko Mikulova Mikulova Mikulova Milev Milev Milev Milev Milev Milev Milev Milev Milev Mischurova Miszhurova Miszczhurova Mischurova Miszhurova Miszczhurova Mischurova Miszhurova Miszczhurova Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mnahuncak Mnahunczak Mnahunczak Mnahuncak Mnahunczak Mnahunczak Molnarova Molnarova Molnarova Nemcik Nemczik Nyemczik Ocejak Oczejak Oczejak Orem Orem Orem Orenic Orenicz Orenicz Orenicova Oreniczova Oreniczova Orenicova Oreniczova Oreniczova Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Pancakova Panczakova Panczakova Paraskova Paraszkova Paraszkova Parnahajova Parnahajova Parnahajova Pavliscak Pavliszczak Pavliszczak Pavliscakova Pavliszczakova Pavliszczakova Pejova Pejova Pejova Pivovarnik Pivovarnik Pivovarnik Polacok Polaczok Polaczok Poprocky Poproczky Poproczky Princz Princz Princzz Princz Princz Princzz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pulko Pulko Pulko Pulko Pulko Pulko Rechtorovic Rehtorovicz Reczhtorovicz Regimunova Regimunova Regimunova Remenicky Remeniczky Remeniczky Rozkos Rozkosz Rozkosz Rudlai Rudlai Rudlai Rudlaj Rudlaj Rudlaj Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rusinko Ruszinko Ruszinko Sabolcakova Szabolczakova Sabolczakova Sabolova Szabolova Sabolova Sedlak Szedlak Sedlak Sedlakova Szedlakova Sedlakova Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Simai Szimai Simai Siska Sziszka Siszka Smid Szmid Smid Sokirka Szokirka Sokirka Stahovcova Sztahovczova Stahovczova Stahovcova Sztahovczova Stahovczova Stanko Sztanko Stanko Tancos Tanczosz Tyanczosz Tancos Tanczosz Tyanczosz Tancos Tanczosz Tyanczosz Tancosova Tanczoszova Tyanczoszova Tipan Tipan Tyipan Tipanova Tipanova Tyipanova Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tomas Tomasz Tyomasz Tomecek Tomeczek Tyomeczek Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova Tomkova Tomkova Tyomkova Tomkovicova Tomkoviczova Tyomkoviczova Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Urban Urban Urban Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Uzoras Uzorasz Uzorasz Uzoras Uzorasz Uzorasz Vacula Vaczula Vaczula Valo Valo Valo Varchola Varhola Varczhola Virag Virag Virag Vojtko Vojtko Vojtko Voronak Voronak Voronak Zelenak Zelenak Zselenak Zelenak Zelenak Zselenak Zelenakova Zelenakova Zselenakova Zemplinsky Zemplinszky Zsemplinszky Zozulak Zozulak Zsozulak Zozulak Zozulak Zsozulak Zuzulak Zuzulak Zsuzulak

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Gregorius Szolarcsik Michael Novikmety Koszt Orosz Joannes Skyba Franciscus Majoros Joannes Zvacs Gregorius Mendel Joannes Chromj Georgius Jesko Petrus Orosz Michael Csenyenszki Andreas Herla Michael Bácsok

n78_12_207 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.