Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1494 romancatholic
• Church built-1757 greekcatholic
• Monument

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC, JEW, RC, REF
luth » Pazdics
Secovce_Trebisov_KI_Zemplen_Zemplin_Church_built-1757_greekcatholic_ENC1_x1.jpg
| Church | built-1757 | greekcatholic | [1] |
Secovce_Trebisov_KI_Zemplen_Zemplin_Church_built-1494_romancatholic_ENC1_x1.jpg
| Church | built-1494 | romancatholic | [1] |
Sečovce
Secovce includes former villages: | Kochanovce |

OLD NAMES of the village(town):
1773 Gálszécs, Szecžowcze, 1786 Gálszécsch, Szečowcze, 1808 Gál-Szécs, Sečowce, 1863–1913 Gálszécs, 1920– Sečovce
Kochanovce: 1773 Kohany, Kohanowcze, 1786, 1863–1913 Kohány, 1808 Kohány, Kohany, Kohanowce, 1920 Kahanovce, 1927–1948 Kochanovce

POPULATION of Secovce in 2005: 7882 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adam Adam Adam Adamová Adamova Adamova Antoliková Antolikova Antolikova Bača Baca Bacsa Bačová Bacova Bacsova Bajus Bajus Bajusz Bajusová Bajusova Bajuszova Balog Balog Balog Balogová Balogova Balogova Bambuch Bambuch Bambuh Bambuchová Bambuchova Bambuhova Benedek Benedek Benedek Benedeková Benedekova Benedekova Boroš Boros Boros Borošová Borosova Borosova Bučko Bucko Bucsko Bučková Buckova Bucskova Chromá Chroma Hroma Chromý Chromy Hromy Čižmár Cizmar Csizsmar Čižmárová
... above surnames continue below the google map

Secovce bordering the villages(towns): Backov | Backovik | Banovce nad Ondavou | Bidovce | Blazice | Boliarov | Bozcice | Bracovce | Cabov | Cakanovce | Celovce | Dargov | Dlhe Klcovo | Durdosik | Durkov | Dvorianky | Egres | Falkusovce | Hatalov | Herlany | Horovce | Hradistska Molva | Hriadky | Kacanov | Kalsa | Kochanovce | Kosicky Klecenov | Krasnovce | Kravany | Laskovce | Lesne | Lozin | Male Ozorovce | Male Zbince | Maly Ruskov | Milhostov | Mocarany | Moravany | Nizna Kamenica | Nizny Hrusov | Novy Ruskov | Novy Salas | Olsovany | Parchovany | Petrovce nad Laborcom | Plechotice | Podhorany | Podhorany | Pozdisovce | Rakos | Rakovec nad Ondavou | Rankovce | Ruskov | Samudovce | Secovska Polianka | Slancik | Slanec | Slanske Nove Mesto | Slivnik | Stankovce | Stranany | Suche | Svinica | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Trstany | Tusice | Tusicka Nova Ves | Velke Ozorovce | Velke Zbince | Velky Ruskov | Visnov | Vojcice | Vrbnica | Vysna Kamenica | Zbehnov | Zbince | Zemplinska Teplica | Zirovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Cizmarova Csizsmarova Danč Danc Dancs Dančová Dancova Dancsova Danko Danko Danko Danková Dankova Dankova Demeter Demeter Demeter Demeterová Demeterova Demeterova Dobranská Dobranska Dobranszka Dobranský Dobransky Dobranszky Farbár Farbar Farbar Farbárová Farbarova Farbarova Fecko Fecko Feczko Fecková Feckova Feczkova Frajkorová Frajkorova Frajkorova Gašparová Gasparova Gasparova Giňo Gino Ginyo Giňová Ginova Ginyova Havrilová Havrilova Havrilova Horváthová Horvathova Horvathova Hromá Hroma Hroma Hromý Hromy Hromy Ihnát Ihnat Ihnat Ivanišinová Ivanisinova Ivanisinova Jacko Jacko Jaczko Jacková Jackova Jaczkova Kariško Karisko Karisko Karišková Kariskova Kariskova Kmecová Kmecova Kmeczova Kolesár Kolesar Koleszar Kolesárová Kolesarova Koleszarova Koňa Kona Konya Kondáš Kondas Kondas Kondášová Kondasova Kondasova Korytková Korytkova Korytkova Kotľar Kotlar Kotlyar Kotľár Kotlar Kotlyar Kotľarová Kotlarova Kotlyarova Kotľárová Kotlarova Kotlyarova Kotuľák Kotulak Kotulyak Krišta Krista Krista Krištová Kristova Kristova Lukáč Lukac Lukacs Lukáčová Lukacova Lukacsova Macková Mackova Maczkova Mendeľ Mendel Mendely Mendeľová Mendelova Mendelyova Mika Mika Mika Moroz Moroz Moroz Morozová Morozova Morozova Pehová Pehova Pehova Pencák Pencak Penczak Pencáková Pencakova Penczakova Rác Rac Racz Rácová Racova Raczova Rosol Rosol Roszol Rosolová Rosolova Roszolova Rusnák Rusnak Rusznak Rusnáková Rusnakova Rusznakova Sabo Sabo Szabo Sabol Sabol Szabol Sabolová Sabolova Szabolova Sabová Sabova Szabova Semanová Semanova Szemanova Šimková Simkova Simkova Sivák Sivak Szivak Talian Talian Talian Talianová Talianova Talianova Tirpák Tirpak Tirpak Tirpáková Tirpakova Tirpakova Tomáš Tomas Tomas Tomášová Tomasova Tomasova Tomko Tomko Tomko Turták Turtak Turtak Turtáková Turtakova Turtakova Urbanová Urbanova Urbanova Vanciová Vanciova Vancziova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abahaziova Abahaziova Abahaziova Abahaziova Abahaziova Abahaziova Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Alexyova Alexyova Alexyova Alexyova Alexyova Alexyova Anco Anczo Anczo Andorko Andorko Andorko Andorko Andorko Andorko Andorko Andorko Andorko Andrasi Andraszi Andraszi Andrasi Andraszi Andraszi Andrasi Andraszi Andraszi Andrasi Andraszi Andraszi Andrejcak Andrejczak Andrejczak Andrejcak Andrejczak Andrejczak Andrejcak Andrejczak Andrejczak Andrejcakova Andrejczakova Andrejczakova Andrejcakova Andrejczakova Andrejczakova Andrejcin Andrejczin Andrejczin Andrejcinova Andrejczinova Andrejczinova Andrejcova Andrejczova Andrejczova Andrejcova Andrejczova Andrejczova Andrejova Andrejova Andrejova Angyal Angyal Angyal Antal Antal Antal Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolik Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antolikova Antonikova Antonikova Antonikova Antonikova Antonikova Antonikova Antonin Antonin Antonin Antos Antosz Antosz Antosova Antoszova Antoszova Arendas Arendasz Arendasz Arendasova Arendaszova Arendaszova Astrab Asztrab Asztrab Babic Babicz Babicz Babic Babicz Babicz Babic Babicz Babicz Babic Babicz Babicz Babic Babicz Babicz Babicova Babiczova Babiczova Babin Babin Babin Babincak Babinczak Babinczak Babincakova Babinczakova Babinczakova Babincakova Babinczakova Babinczakova Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Bacakova Baczakova Baczakova Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bacova Baczova Baczova Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajus Bajusz Bajusz Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bajusova Bajuszova Bajuszova Bakanel Bakanel Bakanel Bakanel Bakanel Bakanel Baksi Bakszi Bakszi Baksi Bakszi Bakszi Baksi Bakszi Bakszi Balag Balag Balag Balega Balega Balega Balega Balega Balega Balicka Baliczka Baliczka Balicka Baliczka Baliczka Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balint Balko Balko Balko Balkovicova Balkoviczova Balkoviczova Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Baloghova Baloghova Baloghova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Bambuch Bambuh Bambuczh Bambuch Bambuh Bambuczh Bambuch Bambuh Bambuczh Bambuch Bambuh Bambuczh Bambuch Bambuh Bambuczh Bambuchova Bambuhova Bambuczhova Bambuchova Bambuhova Bambuczhova Bambuchova Bambuhova Bambuczhova Bambuchova Bambuhova Bambuczhova Bambuchova Bambuhova Bambuczhova Banacka Banaczka Banaczka Banacky Banaczky Banaczky Banacky Banaczky Banaczky Banacky Banaczky Banaczky Banacky Banaczky Banaczky Banacky Banaczky Banaczky Banacky Banaczky Banaczky Banacky Banaczky Banaczky Banacky Banaczky Banaczky Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banbuch Banbuh Banbuczh Banoci Banoczi Banoczi Banociova Banocziova Banocziova Banociova Banocziova Banocziova Banovsky Banovszky Banovszky Banovsky Banovszky Banovszky Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baran Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Baranco Baranczo Baranczo Barancova Baranczova Baranczova Barancova Baranczova Baranczova Barancova Baranczova Baranczova Barancova Baranczova Baranczova Barancova Baranczova Baranczova Baranec Baranecz Baranecz Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Baranova Bard Bard Bard Barilla Barilla Barilla Barilla Barilla Barilla Barna Barna Barna Barna Barna Barna Baron Baron Baron Baron Baron Baron Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartlova Bartlova Bartlova Bartos Bartosz Bartosz Basarova Baszarova Baszarova Basarova Baszarova Baszarova Basta Baszta Baszta Basta Baszta Baszta Bastova Basztova Basztova Bauer Bauer Bauer Beata Beata Beata Beata Beata Beata Beata Beata Beata Beda Beda Beda Beda Beda Beda Beda Beda Beda Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedaj Bedajova Bedajova Bedajova Bedajova Bedajova Bedajova Bedova Bedova Bedova Bedova Bedova Bedova Begala Begala Begala Begalova Begalova Begalova Bejda Bejda Bejda Bekec Bekecz Bekecz Bekec Bekecz Bekecz Bekec Bekecz Bekecz Bekecova Bekeczova Bekeczova Belas Belasz Belasz Belej Belej Belej Belej Belej Belej Belejova Belejova Belejova Belejova Belejova Belejova Belus Belusz Belusz Belus Belusz Belusz Belus Belusz Belusz Belus Belusz Belusz Belusar Beluszar Beluszar Belusar Beluszar Beluszar Belusar Beluszar Beluszar Benda Benda Benda Benda Benda Benda Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedek Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Benedekova Beneden Beneden Beneden Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Benej Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beresova Bereszova Bereszova Beresova Bereszova Bereszova Beresova Bereszova Bereszova Beresova Bereszova Bereszova Berezkinova Berezkinova Berezkinova Berezkinova Berezkinova Berezkinova Berko Berko Berko Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Berta Berta Berta Berta Berta Berta Bertova Bertova Bertova Besterci Beszterczi Beszterczi Bestreciova Besztrecziova Besztrecziova Biackova Biaczkova Biaczkova Biackova Biaczkova Biaczkova Biackova Biaczkova Biaczkova Biackova Biaczkova Biaczkova Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialko Bialkova Bialkova Bialkova Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialon Bialonova Bialonova Bialonova Bicikova Biczikova Biczikova Bidlen Bidlen Bidlen Bila Bila Bila Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Binda Binda Binda Bindaj Bindaj Bindaj Bindas Bindasz Bindasz Bindas Bindasz Bindasz Bindas Bindasz Bindasz Bindas Bindasz Bindasz Bindas Bindasz Bindasz Bindas Bindasz Bindasz Bindas Bindasz Bindasz Bindas Bindasz Bindasz Bindova Bindova Bindova Bindova Bindova Bindova Biros Birosz Birosz Blahutova Blahutova Blahutova Blanar Blanar Blanar Blizman Blizman Blizman Blizmanova Blizmanova Blizmanova Bobik Bobik Bobik Bobik Bobik Bobik Bobik Bobik Bobik Bobransky Bobranszky Bobranszky Bocko Boczko Boczko Bockova Boczkova Boczkova Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodonsky Bodonszky Bodonszky Bodonsky Bodonszky Bodonszky Bodonsky Bodonszky Bodonszky Bodor Bodor Bodor Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bodova Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokol Bokolova Bokolova Bokolova Bokolova Bokolova Bokolova Boritas Boritasz Boritasz Boritasova Boritaszova Boritaszova Borodac Borodacz Borodacz Borodacova Borodaczova Borodaczova Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Borosova Boroszova Boroszova Borosova Boroszova Boroszova Borosova Boroszova Boroszova Borosova Boroszova Boroszova Borov Borov Borov Borov Borov Borov Borov Borov Borov Borova Borova Borova Borovska Borovszka Borovszka Borovsky Borovszky Borovszky Borovsky Borovszky Borovszky Bosiakova Bosziakova Bosziakova Bosiakova Bosziakova Bosziakova Bosiakova Bosziakova Bosziakova Bosiakova Bosziakova Bosziakova Bovan Bovan Bovan Bovanova Bovanova Bovanova Breda Breda Breda Breda Breda Breda Brehuv Brehuv Brehuv Brehuv Brehuv Brehuv Brezikova Brezikova Brezikova Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brinda Brindova Brindova Brindova Bringova Bringova Bringova Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Buckova Buczkova Buczkova Buckova Buczkova Buczkova Buckova Buczkova Buczkova Buckova Buczkova Buczkova Budo Budo Budo Budo Budo Budo Buginova Buginova Buginova Bugna Bugna Bugna Bugna Bugna Bugna Bugna Bugna Bugna Bugnova Bugnova Bugnova Bugos Bugosz Bugosz Bugos Bugosz Bugosz Bukovska Bukovszka Bukovszka Bukovsky Bukovszky Bukovszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Buncikova Bunczikova Bunczikova Bundzakova Bundzakova Bundzakova Bundzakova Bundzakova Bundzakova Burnat Burnat Burnat Burnat Burnat Burnat Butkovsky Butkovszky Butkovszky Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Buzinkai Cacko Czaczko Csaczko Cackova Czaczkova Csaczkova Canova Czanova Csanova Cap Czap Csap Cap Czap Csap Carnanska Czarnanszka Csarnanszka Caty Czaty Csaty Catyova Czatyova Csatyova Cechova Czehova Cseczhova Cehula Czehula Csehula Cehulova Czehulova Csehulova Ceklovsky Czeklovszky Cseklovszky Ceklovsky Czeklovszky Cseklovszky Ceklovsky Czeklovszky Cseklovszky Celjakova Czeljakova Cseljakova Celovska Czelovszka Cselovszka Celovska Czelovszka Cselovszka Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Celuch Czeluh Cseluczh Celuchova Czeluhova Cseluczhova Cerevka Czerevka Cserevka Cerevkova Czerevkova Cserevkova Cermak Czermak Csermak Cermak Czermak Csermak Cermak Czermak Csermak Cermak Czermak Csermak Cerna Czerna Cserna Cernej Czernej Csernej Cernej Czernej Csernej Cernej Czernej Csernej Cernej Czernej Csernej Cernejova Czernejova Csernejova Cernicky Czerniczky Cserniczky Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Chal Hal Cshal Chaloupkova Haloupkova Cshaloupkova Chalovakova Halovakova Cshalovakova Chalovakova Halovakova Cshalovakova Chila Hila Cshila Chilova Hilova Cshilova Chmel Hmel Cshmel Chmel Hmel Cshmel Chmel Hmel Cshmel Chmel Hmel Cshmel Chmelnicky Hmelniczky Cshmelniczky Chomova Homova Cshomova Christov Hrisztov Cshrisztov Chroma Hroma Cshroma Chroma Hroma Cshroma Chroma Hroma Cshroma Chroma Hroma Cshroma Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Ciba Cziba Csiba Ciberej Cziberej Csiberej Ciberej Cziberej Csiberej Ciberej Cziberej Csiberej Ciberej Cziberej Csiberej Cicatko Cziczatko Csiczatko Cicvak Cziczvak Csiczvak Cicvak Cziczvak Csiczvak Cigasova Czigaszova Csigaszova Ciglerova Cziglerova Csiglerova Cikmanova Czikmanova Csikmanova Ciliak Cziliak Csiliak Ciljak Cziljak Csiljak Ciljak Cziljak Csiljak Ciljak Cziljak Csiljak Ciljak Cziljak Csiljak Ciljak Cziljak Csiljak Ciljak Cziljak Csiljak Ciljak Cziljak Csiljak Ciljakova Cziljakova Csiljakova Ciljakova Cziljakova Csiljakova Ciljakova Cziljakova Csiljakova Ciljakova Cziljakova Csiljakova Cillaga Czillaga Csillaga Cilmar Czilmar Csilmar Cilmar Czilmar Csilmar Cilmar Czilmar Csilmar Cilmar Czilmar Csilmar Cilmar Czilmar Csilmar Cilmarova Czilmarova Csilmarova Cilmarova Czilmarova Csilmarova Cimbalova Czimbalova Csimbalova Citrjak Czitrjak Csitrjak Cizmar Czizmar Csizmar Cizmar Czizmar Csizmar Cizmar Czizmar Csizmar Cizmarova Czizmarova Csizmarova Cizmarova Czizmarova Csizmarova Cizmarova Czizmarova Csizmarova Cobanova Czobanova Csobanova Collak Czollak Csollak Contos Czontosz Csontosz Copko Czopko Csopko Corej Czorej Csorej Cserhalmi Czszerhalmi Csszerhalmi Cserhalmiova Czszerhalmiova Csszerhalmiova Cserhalmiova Czszerhalmiova Csszerhalmiova Cserhalmiova Czszerhalmiova Csszerhalmiova Cupalkova Czupalkova Csupalkova Curma Czurma Csurma Curma Czurma Csurma Curma Czurma Csurma Curma Czurma Csurma Curmova Czurmova Csurmova Cvaniga Czvaniga Csvaniga Cvercko Czverczko Csverczko Czulba Czulba Cszulba Dadejova Dadejova Gyadejova Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Danc Dancz Gyancz Dancisak Dancziszak Gyancziszak Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Dankova Dankova Gyankova Dankova Dankova Gyankova Danova Danova Gyanova Darilova Darilova Gyarilova Darilova Darilova Gyarilova Darilova Darilova Gyarilova Decman Deczman Gyeczman Decman Deczman Gyeczman Demeter Demeter Gyemeter Demeterova Demeterova Gyemeterova Demian Demian Gyemian Demko Demko Gyemko Dencakova Denczakova Gyenczakova Dencakova Denczakova Gyenczakova Devald Devald Gyevald Devald Devald Gyevald Devald Devald Gyevald Devald Devald Gyevald Devald Devald Gyevald Devaldova Devaldova Gyevaldova Dicka Diczka Gyiczka Dicky Diczky Gyiczky Dicky Diczky Gyiczky Dicky Diczky Gyiczky Dicky Diczky Gyiczky Didekova Didekova Gyidekova Didekova Didekova Gyidekova Dikej Dikej Gyikej Dikej Dikej Gyikej Dikej Dikej Gyikej Dikej Dikej Gyikej Dlugan Dlugan Gylugan Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Dobranska Dobranszka Gyobranszka Dobranska Dobranszka Gyobranszka Dobranska Dobranszka Gyobranszka Dobranska Dobranszka Gyobranszka Dobranska Dobranszka Gyobranszka Dobranska Dobranszka Gyobranszka Dobranska Dobranszka Gyobranszka Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobransky Dobranszky Gyobranszky Dobrowolski Dobrowolszki Gyobrowolszki Dolik Dolik Gyolik Dolikova Dolikova Gyolikova Dolobac Dolobacz Gyolobacz Dolobacova Dolobaczova Gyolobaczova Dololicky Dololiczky Gyololiczky Dolozicky Doloziczky Gyoloziczky Domanic Domanicz Gyomanicz Domanic Domanicz Gyomanicz Domanic Domanicz Gyomanicz Domanic Domanicz Gyomanicz Domanic Domanicz Gyomanicz Domanicova Domaniczova Gyomaniczova Domanicova Domaniczova Gyomaniczova Dombaj Dombaj Gyombaj Dombajova Dombajova Gyombajova Dorociak Dorocziak Gyorocziak Dorociak Dorocziak Gyorocziak Dorociak Dorocziak Gyorocziak Dorociak Dorocziak Gyorocziak Doros Dorosz Gyorosz Dovjak Dovjak Gyovjak Dovjakova Dovjakova Gyovjakova Drajna Drajna Gyrajna Drajna Drajna Gyrajna Drancak Dranczak Gyranczak Drancak Dranczak Gyranczak Drapak Drapak Gyrapak Drapak Drapak Gyrapak Drapak Drapak Gyrapak Dribnak Dribnak Gyribnak Drobala Drobala Gyrobala Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnakova Drobnakova Gyrobnakova Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Dubek Dubek Gyubek Dubravska Dubravszka Gyubravszka Dubravska Dubravszka Gyubravszka Dubravsky Dubravszky Gyubravszky Dubravsky Dubravszky Gyubravszky Dubravsky Dubravszky Gyubravszky Duc Ducz Gyucz Ducko Duczko Gyuczko Ducova Duczova Gyuczova Ducova Duczova Gyuczova Ducova Duczova Gyuczova Duda Duda Gyuda Duda Duda Gyuda Dudic Dudicz Gyudicz Dudic Dudicz Gyudicz Dudra Dudra Gyudra Dulai Dulai Gyulai Duleba Duleba Gyuleba Dulebova Dulebova Gyulebova Dulovic Dulovicz Gyulovicz Dulovic Dulovicz Gyulovicz Dulovic Dulovicz Gyulovicz Dulovic Dulovicz Gyulovicz Dulovic Dulovicz Gyulovicz Dulovic Dulovicz Gyulovicz Dulovicova Duloviczova Gyuloviczova Dulovicova Duloviczova Gyuloviczova Duna Duna Gyuna Dupal Dupal Gyupal Duralova Duralova Gyuralova Duranik Duranik Gyuranik Duranik Duranik Gyuranik Duranik Duranik Gyuranik Duranikova Duranikova Gyuranikova Duranikova Duranikova Gyuranikova Durek Durek Gyurek Durina Durina Gyurina Durina Durina Gyurina Durka Durka Gyurka Durka Durka Gyurka Durka Durka Gyurka Durka Durka Gyurka Durko Durko Gyurko Durkovic Durkovicz Gyurkovicz Dusenka Duszenka Gyuszenka Dusenka Duszenka Gyuszenka Dvorova Dvorova Gyvorova Dvorovcikova Dvorovczikova Gyvorovczikova Dvorovy Dvorovy Gyvorovy Dymova Dymova Gyymova Dymun Dymun Gyymun Dymunova Dymunova Gyymunova Dymunova Dymunova Gyymunova Dymunova Dymunova Gyymunova Dymunova Dymunova Gyymunova Dzido Dzido Gyzido Dzubanska Dzubanszka Gyzubanszka Dzubanska Dzubanszka Gyzubanszka Dzubansky Dzubanszky Gyzubanszky Dzubansky Dzubanszky Gyzubanszky Dzugan Dzugan Gyzugan Dzugan Dzugan Gyzugan Dzugan Dzugan Gyzugan Dzuro Dzuro Gyzuro Dzuro Dzuro Gyzuro Dzuro Dzuro Gyzuro Dzuro Dzuro Gyzuro Dzuro Dzuro Gyzuro Dzurova Dzurova Gyzurova Dzurova Dzurova Gyzurova Dzurova Dzurova Gyzurova Eib Eib Eib Eib Eib Eib Eliasova Eliaszova Eliaszova Eliasova Eliaszova Eliaszova Estokova Esztokova Esztokova Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fako Fako Fako Fako Fako Fako Fakova Fakova Fakova Fakova Fakova Fakova Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbar Farbarova Farbarova Farbarova Farbarova Farbarova Farbarova Farbarova Farbarova Farbarova Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Feckova Feczkova Feczkova Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedorcakova Fedorczakova Fedorczakova Fedorcakova Fedorczakova Fedorczakova Fedorisin Fedoriszin Fedoriszin Fedorka Fedorka Fedorka Fedorkova Fedorkova Fedorkova Fedorkova Fedorkova Fedorkova Fedorova Fedorova Fedorova Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenar Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fenarova Fendrich Fendrih Fendriczh Fendrich Fendrih Fendriczh Fendrich Fendrih Fendriczh Fendrich Fendrih Fendriczh Fendrich Fendrih Fendriczh Ferenc Ferencz Ferencz Ferenc Ferencz Ferencz Ferenc Ferencz Ferencz Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Feriancova Ferianczova Ferianczova Feriancova Ferianczova Ferianczova Ferianec Ferianecz Ferianecz Ferik Ferik Ferik Ferik Ferik Ferik Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferko Ferkova Ferkova Ferkova Ferkova Ferkova Ferkova Ferkova Ferkova Ferkova Ficikova Ficzikova Ficzikova Figel Figel Figel Figlar Figlar Figlar Fikete Fikete Fikete Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filkova Filkova Filkova Filkova Filkova Filkova Filkova Filkova Filkova Filova Filova Filova Forgac Forgacz Forgacz Forgacova Forgaczova Forgaczova Forro Forro Forro Forro Forro Forro Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkorova Frajkorova Frajkorova Frajkorova Frajkorova Frajkorova Frajkorova Frajkorova Frajkorova Franko Franko Franko Frejo Frejo Frejo Frenova Frenova Frenova Fricky Friczky Friczky Fulajtar Fulajtar Fulajtar Fulajtar Fulajtar Fulajtar Fulajtar Fulajtar Fulajtar Fulajtarova Fulajtarova Fulajtarova Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Funfrovic Funfrovicz Funfrovicz Furman Furman Furman Furman Furman Furman Furman Furman Furman Furmanova Furmanova Furmanova Furmanova Furmanova Furmanova Gabrik Gabrik Gabrik Gabrikova Gabrikova Gabrikova Gado Gado Gado Gado Gado Gado Gado Gado Gado Gahrat Gahrat Gahrat Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galgoczy Galgoczy Galgoczzy Galgoczyova Galgoczyova Galgoczzyova Gall Gall Gall Gall Gall Gall Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallikova Gallova Gallova Gallova Gambat Gambat Gambat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamrat Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gamratova Gana Gana Gana Ganev Ganev Ganev Ganev Ganev Ganev Garmatova Garmatova Garmatova Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasper Gaszper Gaszper Gasper Gaszper Gaszper Gasperova Gaszperova Gaszperova Gasperova Gaszperova Gaszperova Gasperova Gaszperova Gaszperova Gaula Gaula Gaula Gaula Gaula Gaula Gaula Gaula Gaula Gaval Gaval Gaval Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavla Gavlova Gavlova Gavlova Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazda Gazdova Gazdova Gazdova Gazdova Gazdova Gazdova Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovin Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gdovinova Gecik Geczik Geczik Gecikova Geczikova Geczikova Geco Geczo Geczo Geco Geczo Geczo Gecova Geczova Geczova Geroc Gerocz Gerocz Gino Gino Gino Gino Gino Gino Ginova Ginova Ginova Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gleza Gluvnova Gluvnova Gluvnova Gluvnova Gluvnova Gluvnova Gnap Gnap Gnap Goda Goda Goda Goda Goda Goda Gojdicova Gojdiczova Gojdiczova Gola Gola Gola Gona Gona Gona Gonos Gonosz Gonosz Gonos Gonosz Gonosz Gorniak Gorniak Gorniak Grajcar Grajczar Grajczar Grajcarova Grajczarova Grajczarova Greculova Greczulova Greczulova Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Grega Gregova Gregova Gregova Gregova Gregova Gregova Gregova Gregova Gregova Gresova Greszova Greszova Grigovsky Grigovszky Grigovszky Grubiak Grubiak Grubiak Grubiak Grubiak Grubiak Grubiak Grubiak Grubiak Grula Grula Grula Grus Grusz Grusz Grus Grusz Grusz Gubacka Gubaczka Gubaczka Gulak Gulak Gulak Hadinger Hadinger Hadinger Hajduk Hajduk Hajduk Hajduk Hajduk Hajduk Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Halackanicova Halaczkaniczova Halaczkaniczova Halapin Halapin Halapin Halapin Halapin Halapin Halapiova Halapiova Halapiova Halcin Halczin Halczin Halcinova Halczinova Halczinova Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgasova Halgaszova Halgaszova Halgasova Halgaszova Halgaszova Halko Halko Halko Haller Haller Haller Haller Haller Haller Haller Haller Haller Hamar Hamar Hamar Hamarova Hamarova Hamarova Hamborska Hamborszka Hamborszka Hamer Hamer Hamer Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulak Hamulakova Hamulakova Hamulakova Hamulakova Hamulakova Hamulakova Hamuliak Hamuliak Hamuliak Handlovic Handlovicz Handlovicz Hankoscak Hankoszczak Hankoszczak Hankoscak Hankoszczak Hankoszczak Hankoscak Hankoszczak Hankoszczak Hankoscak Hankoszczak Hankoszczak Hankoscakova Hankoszczakova Hankoszczakova Hankoscakova Hankoszczakova Hankoszczakova Hankoscakova Hankoszczakova Hankoszczakova Hankoscakova Hankoszczakova Hankoszczakova Hantekova Hantekova Hantekova Hantke Hantke Hantke Hantkeova Hantkeova Hantkeova Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Harakalova Harakalova Harakalova Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbulakova Harbulakova Harbulakova Harbulova Harbulova Harbulova Harbulova Harbulova Harbulova Harcar Harczar Harczar Harcar Harczar Harczar Harcar Harczar Harczar Harcar Harczar Harczar Harcar Harczar Harczar Harcarik Harczarik Harczarik Harcarikova Harczarikova Harczarikova Harhajova Harhajova Harhajova Harsanyi Harszanyi Harszanyi Harvilikova Harvilikova Harvilikova Hasani Haszani Haszani Hasaralejkova Haszaralejkova Haszaralejkova Hasaralejkova Haszaralejkova Haszaralejkova Hasaralejkova Haszaralejkova Haszaralejkova Hasaralejkova Haszaralejkova Haszaralejkova Hasaralejkova Haszaralejkova Haszaralejkova Hascak Haszczak Haszczak Hascak Haszczak Haszczak Hascakova Haszczakova Haszczakova Hascakova Haszczakova Haszczakova Hatala Hatala Hatala Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrilik Havrilik Havrilik Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havrilova Havris Havrisz Havrisz Havris Havrisz Havrisz Hazucha Hazuha Hazuczha Hegedus Hegedusz Hegedusz Helena Helena Helena Herpak Herpak Herpak Herpakova Herpakova Herpakova Hindicka Hindiczka Hindiczka Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirko Hirkova Hirkova Hirkova Hirkova Hirkova Hirkova Hluben Hluben Hluben Hnatova Hnatova Hnatova Hoblak Hoblak Hoblak Hocko Hoczko Hoczko Hodovanec Hodovanecz Hodovanecz Hodovanec Hodovanecz Hodovanecz Hohos Hohosz Hohosz Hohos Hohosz Hohosz Hohos Hohosz Hohosz Hohos Hohosz Hohosz Hohos Hohosz Hohosz Hohosova Hohoszova Hohoszova Hohosova Hohoszova Hohoszova Hojdova Hojdova Hojdova Hojstric Hojsztricz Hojsztricz Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holanova Holanova Holanova Holecko Holeczko Holeczko Holeckova Holeczkova Holeczkova Holindak Holindak Holindak Holindak Holindak Holindak Holindakova Holindakova Holindakova Holindakova Holindakova Holindakova Horgos Horgosz Horgosz Horgosova Horgoszova Horgoszova Horgosova Horgoszova Horgoszova Horgosova Horgoszova Horgoszova Horgosova Horgoszova Horgoszova Horgosova Horgoszova Horgoszova Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvatova Horvatova Horvatova Hotiko Hotiko Hotiko Hotovcin Hotovczin Hotovczin Hotovcin Hotovczin Hotovczin Hotovcin Hotovczin Hotovczin Hotovcinova Hotovczinova Hotovczinova Hotovcinova Hotovczinova Hotovczinova Hotovcinova Hotovczinova Hotovczinova Houndak Houndak Houndak Hredzak Hredzak Hredzak Hredzak Hredzak Hredzak Hrescak Hreszczak Hreszczak Hrescak Hreszczak Hreszczak Hrescak Hreszczak Hreszczak Hrescak Hreszczak Hreszczak Hrescak Hreszczak Hreszczak Hrescak Hreszczak Hreszczak Hrescakova Hreszczakova Hreszczakova Hrescakova Hreszczakova Hreszczakova Hrescakova Hreszczakova Hreszczakova Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hricko Hriczko Hriczko Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hriczo Hriczo Hriczzo Hriczo Hriczo Hriczzo Hriczo Hriczo Hriczzo Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrinda Hrindova Hrindova Hrindova Hrindova Hrindova Hrindova Hroma Hroma Hroma Hromy Hromy Hromy Hromy Hromy Hromy Hrtusova Hrtuszova Hrtuszova Hrtusova Hrtuszova Hrtuszova Hrtusova Hrtuszova Hrtuszova Hrtusova Hrtuszova Hrtuszova Hrubovcak Hrubovczak Hrubovczak Hruskoci Hruszkoczi Hruszkoczi Hruskoci Hruszkoczi Hruszkoczi Hruskoci Hruszkoczi Hruszkoczi Hruskova Hruszkova Hruszkova Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hudakova Hufnagel Hufnagel Hufnagel Humen Humen Humen Humen Humen Humen Humen Humen Humen Humen Humen Humen Hurcik Hurczik Hurczik Hurcik Hurczik Hurczik Hurcik Hurczik Hurczik Hurcik Hurczik Hurczik Hurcik Hurczik Hurczik Hurcikova Hurczikova Hurczikova Hurcikova Hurczikova Hurczikova Hurcikova Hurczikova Hurczikova Husek Huszek Huszek Husenica Huszenicza Huszenicza Hvisc Hviszcz Hviszcz Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdik Hvozdikova Hvozdikova Hvozdikova Hvozdikova Hvozdikova Hvozdikova Hvozdova Hvozdova Hvozdova Igm Igm Igm Igor Igor Igor Ihnacikova Ihnaczikova Ihnaczikova Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ihnat Ilcik Ilczik Ilczik Ilcik Ilczik Ilczik Ilcin Ilczin Ilczin Ilcin Ilczin Ilczin Ilcin Ilczin Ilczin Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilko Ilkova Ilkova Ilkova Ilkova Ilkova Ilkova Ilkova Ilkova Ilkova Imrich Imrih Imriczh Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Investicna Inveszticzna Inveszticzna Investicna Inveszticzna Inveszticzna Investicna Inveszticzna Inveszticzna Investicna Inveszticzna Inveszticzna Ita Ita Ita Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivanco Ivanczo Ivanczo Ivanco Ivanczo Ivanczo Ivanisin Ivaniszin Ivaniszin Ivanisin Ivaniszin Ivaniszin Ivanisin Ivaniszin Ivaniszin Ivanisin Ivaniszin Ivaniszin Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanisinova Ivaniszinova Ivaniszinova Ivanko Ivanko Ivanko Ivankova Ivankova Ivankova Ivanova Ivanova Ivanova Iveta Iveta Iveta Jachimec Jahimecz Jaczhimecz Jachimec Jahimecz Jaczhimecz Jachimec Jahimecz Jaczhimecz Jachimec Jahimecz Jaczhimecz Jachimec Jahimecz Jaczhimecz Jachimec Jahimecz Jaczhimecz Jachimecova Jahimeczova Jaczhimeczova Jachymec Jahymecz Jaczhymecz Jachymec Jahymecz Jaczhymecz Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jackova Jaczkova Jaczkova Jackova Jaczkova Jaczkova Jackova Jaczkova Jaczkova Jackova Jaczkova Jaczkova Jackova Jaczkova Jaczkova Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakab Jakabova Jakabova Jakabova Jakabova Jakabova Jakabova Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakim Jakimova Jakimova Jakimova Jakimova Jakimova Jakimova Jakimova Jakimova Jakimova Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakubciak Jakubcziak Jakubcziak Jakubciak Jakubcziak Jakubcziak Jakubciak Jakubcziak Jakubcziak Jakubciak Jakubcziak Jakubcziak Jakubciak Jakubcziak Jakubcziak Jakubciak Jakubcziak Jakubcziak Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubecova Jakubeczova Jakubeczova Jakubecova Jakubeczova Jakubeczova Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakuboc Jakubocz Jakubocz Jakubocova Jakuboczova Jakuboczova Jakubocova Jakuboczova Jakuboczova Jakubova Jakubova Jakubova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jana Jana Jana Janecko Janeczko Janeczko Janekova Janekova Janekova Janekova Janekova Janekova Janekova Janekova Janekova Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janitor Janka Janka Janka Janok Janok Janok Janosko Janoszko Janoszko Janova Janova Janova Jarkovska Jarkovszka Jarkovszka Jarlabek Jarlabek Jarlabek Jarosi Jaroszi Jaroszi Jarosi Jaroszi Jaroszi Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslava Jaroszlava Jaroszlava Javorska Javorszka Javorszka Javorsky Javorszky Javorszky Jednota Jednota Jednota Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jelinek Jencik Jenczik Jenczik Jencik Jenczik Jenczik Jencik Jenczik Jenczik Jencik Jenczik Jenczik Jencik Jenczik Jenczik Jencikova Jenczikova Jenczikova Jencikova Jenczikova Jenczikova Jenco Jenczo Jenczo Jenco Jenczo Jenczo Jenco Jenczo Jenczo Jenco Jenczo Jenczo Jenco Jenczo Jenczo Jenco Jenczo Jenczo Jenco Jenczo Jenczo Jencova Jenczova Jenczova Jendzejovsky Jendzejovszky Jendzejovszky Jendzejovsky Jendzejovszky Jendzejovszky Jendzelovsky Jendzelovszky Jendzelovszky Jendzelovsky Jendzelovszky Jendzelovszky Jendzelovsky Jendzelovszky Jendzelovszky Jessica Jeszszicza Jeszszicza Jevak Jevak Jevak Jevos Jevosz Jevosz Jevos Jevosz Jevosz Jevos Jevosz Jevosz Jevos Jevosz Jevosz Jonas Jonasz Jonasz Josipcuk Joszipczuk Joszipczuk Josipcuk Joszipczuk Joszipczuk Josipcuk Joszipczuk Joszipczuk Josipcukova Joszipczukova Joszipczukova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozefcak Jozefczak Jozefczak Jozefcak Jozefczak Jozefczak Jozefcakova Jozefczakova Jozefczakova Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Julia Julia Julia Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juras Jurasz Jurasz Juras Jurasz Jurasz Juras Jurasz Jurasz Jurco Jurczo Jurczo Jurcova Jurczova Jurczova Jurko Jurko Jurko Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacun Kaczun Kaczun Kacun Kaczun Kaczun Kacun Kaczun Kaczun Kacunova Kaczunova Kaczunova Kacunova Kaczunova Kaczunova Kacur Kaczur Kaczur Kacur Kaczur Kaczur Kacur Kaczur Kaczur Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kafkova Kafkova Kafkova Kahanova Kahanova Kahanova Kalafus Kalafusz Kalafusz Kaleja Kaleja Kaleja Kaleja Kaleja Kaleja Kaleja Kaleja Kaleja Kalsuch Kalszuh Kalszuczh Kamberovic Kamberovicz Kamberovicz Kamberovic Kamberovicz Kamberovicz Kamberovic Kamberovicz Kamberovicz Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamidra Kamil Kamil Kamil Kandrakova Kandrakova Kandrakova Kandrakova Kandrakova Kandrakova Kandrakova Kandrakova Kandrakova Kansky Kanszky Kanszky Kansky Kanszky Kanszky Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantorova Kantorova Kantorova Kantulakova Kantulakova Kantulakova Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuchova Kanuhova Kanuczhova Karabincik Karabinczik Karabinczik Karabincik Karabinczik Karabinczik Kariach Kariah Kariaczh Kariach Kariah Kariaczh Karisko Kariszko Kariszko Kariskova Kariszkova Kariszkova Kariskova Kariszkova Kariszkova Karol Karol Karol Karol Karol Karol Kasa Kasza Kasza Kasa Kasza Kasza Kasa Kasza Kasza Kasa Kasza Kasza Kasai Kaszai Kaszai Kasai Kaszai Kaszai Kasai Kaszai Kaszai Kasai Kaszai Kaszai Kasai Kaszai Kaszai Kasaiova Kaszaiova Kaszaiova Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kasicka Kasziczka Kasziczka Kasicka Kasziczka Kasziczka Kasicka Kasziczka Kasziczka Kasicka Kasziczka Kasziczka Kaska Kaszka Kaszka Kaska Kaszka Kaszka Kasnikova Kasznikova Kasznikova Kasnikova Kasznikova Kasznikova Kasper Kaszper Kaszper Kasperan Kaszperan Kaszperan Kasperova Kaszperova Kaszperova Kasperova Kaszperova Kaszperova Kassai Kaszszai Kaszszai Katarina Katarina Katarina Katonova Katonova Katonova Kazienko Kazienko Kazienko Kazienko Kazienko Kazienko Kazienko Kazienko Kazienko Kecer Keczer Keczer Kecer Keczer Keczer Kecer Keczer Keczer Kecer Keczer Keczer Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelbel Kelecaj Keleczaj Keleczaj Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemenova Kelemenova Kelemenova Kellerova Kellerova Kellerova Kellerova Kellerova Kellerova Kenderes Kenderesz Kenderesz Kenderes Kenderesz Kenderesz Kenderes Kenderesz Kenderesz Kenderesova Kendereszova Kendereszova Kenderesova Kendereszova Kendereszova Kenderesova Kendereszova Kendereszova Kenderesova Kendereszova Kendereszova Kertiscak Kertiszczak Kertiszczak Kesel Keszel Keszel Kesel Keszel Keszel Kesel Keszel Keszel Keselova Keszelova Keszelova Kicova Kiczova Kiczova Kimak Kimak Kimak Kinlovic Kinlovicz Kinlovicz Kinlovicova Kinloviczova Kinloviczova Kiralvarga Kiralvarga Kiralvarga Kiralvargova Kiralvargova Kiralvargova Kiraly Kiraly Kiraly Kiraly Kiraly Kiraly Kiraly Kiraly Kiraly Kirvejova Kirvejova Kirvejova Kis Kisz Kisz Kis Kisz Kisz Kis Kisz Kisz Kiseda Kiszeda Kiszeda Kivelicka Kiveliczka Kiveliczka Kivjancinova Kivjanczinova Kivjanczinova Klajban Klajban Klajban Klauzer Klauzer Klauzer Klauzer Klauzer Klauzer Klauzer Klauzer Klauzer Klein Klein Klein Klucar Kluczar Kluczar Klucar Kluczar Kluczar Klucar Kluczar Kluczar Klucar Kluczar Kluczar Klucar Kluczar Kluczar Klucarova Kluczarova Kluczarova Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmecova Kmeczova Kmeczova Kmecova Kmeczova Kmeczova Kmecova Kmeczova Kmeczova Kmecova Kmeczova Kmeczova Kmecova Kmeczova Kmeczova Kmecova Kmeczova Kmeczova Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetova Kmetova Kmetova Knap Knap Knap Knihkupecstvo Knihkupeczsztvo Knihkupeczsztvo Kobzos Kobzosz Kobzosz Kobzos Kobzosz Kobzosz Kobzosova Kobzoszova Kobzoszova Kocaba Koczaba Koczaba Kocak Koczak Koczak Kocan Koczan Koczan Kocan Koczan Koczan Kocan Koczan Koczan Kocan Koczan Koczan Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocisko Kocziszko Kocziszko Kocisko Kocziszko Kocziszko Kocisova Kocziszova Kocziszova Kocun Koczun Koczun Kocur Koczur Koczur Kocur Koczur Koczur Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Kokinda Kokinda Kokinda Kokinda Kokinda Kokinda Kolackovsky Kolaczkovszky Kolaczkovszky Kolackovsky Kolaczkovszky Kolaczkovszky Kolarova Kolarova Kolarova Kolesar Koleszar Koleszar Kolesar Koleszar Koleszar Kolesar Koleszar Koleszar Kolesar Koleszar Koleszar Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kondas Kondasz Kondasz Kondas Kondasz Kondasz Kondas Kondasz Kondasz Kondas Kondasz Kondasz Kondas Kondasz Kondasz Kondasova Kondaszova Kondaszova Kondasova Kondaszova Kondaszova Kondasova Kondaszova Kondaszova Konlakova Konlakova Konlakova Kopac Kopacz Kopacz Kopac Kopacz Kopacz Kopco Kopczo Kopczo Kopco Kopczo Kopczo Kopco Kopczo Kopczo Kopco Kopczo Kopczo Kordiak Kordiak Kordiak Kordiak Kordiak Kordiak Korenova Korenova Korenova Korpesio Korpeszio Korpeszio Korpesio Korpeszio Korpeszio Korpesio Korpeszio Korpeszio Korytarovva Korytarovva Korytarovva Korytko Korytko Korytko Koscak Koszczak Koszczak Koscelansky Koszczelanszky Koszczelanszky Koscelansky Koszczelanszky Koszczelanszky Kosco Koszczo Koszczo Kosco Koszczo Koszczo Kosco Koszczo Koszczo Kosco Koszczo Koszczo Kosko Koszko Koszko Kosulakova Koszulakova Koszulakova Kosulakova Koszulakova Koszulakova Kosulakova Koszulakova Koszulakova Kotlak Kotlak Kotlak Kotlar Kotlar Kotlar Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotlarova Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulak Kotulakova Kotulakova Kotulakova Kovalik Kovalik Kovalik Kovalik Kovalik Kovalik Kovalova Kovalova Kovalova Kovalovska Kovalovszka Kovalovszka Kozak Kozak Kozak Kozak Kozak Kozak Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozan Kozan Kozan Kozejova Kozejova Kozejova Kozejova Kozejova Kozejova Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuch Kozuh Kozuczh Krajkovicova Krajkoviczova Krajkoviczova Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramerova Kramerova Kramerova Kranz Kranz Kranz Kranz Kranz Kranz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Kraus Krausz Krausz Krista Kriszta Kriszta Krista Kriszta Kriszta Kristova Krisztova Krisztova Kriz Kriz Kriz Krizova Krizova Krizova Kucakova Kuczakova Kuczakova Kucerova Kuczerova Kuczerova Kucharska Kuharszka Kuczharszka Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kuchta Kuhta Kuczhta Kudicova Kudiczova Kudiczova Kudicova Kudiczova Kudiczova Kudrecova Kudreczova Kudreczova Kudrecova Kudreczova Kudreczova Kulha Kulha Kulha Kulka Kulka Kulka Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundrat Kundratova Kundratova Kundratova Kurajdova Kurajdova Kurajdova Kurisko Kuriszko Kuriszko Kurisko Kuriszko Kuriszko Kurpas Kurpasz Kurpasz Kuruc Kurucz Kurucz Kuruc Kurucz Kurucz Kusnir Kusznir Kusznir Kusnir Kusznir Kusznir Kusova Kuszova Kuszova Kutny Kutny Kutny Kutny Kutny Kutny Kutny Kutny Kutny Kuzmova Kuzmova Kuzmova Kvakova Kvakova Kvakova Kvocak Kvoczak Kvoczak Kysel Kyszel Kyszel Kysel Kyszel Kyszel Kysel Kyszel Kyszel Kysel Kyszel Kyszel Kysel Kyszel Kyszel Lacha Laha Lyaczha Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Ladikova Ladikova Lyadikova Lajcak Lajczak Lyajczak Lajcak Lajczak Lyajczak Lakata Lakata Lyakata Lakatosova Lakatoszova Lyakatoszova Lakatosova Lakatoszova Lyakatoszova Lakatosova Lakatoszova Lyakatoszova Lakatosova Lakatoszova Lyakatoszova Lakatosova Lakatoszova Lyakatoszova Lancos Lanczosz Lyanczosz Laskaiova Laszkaiova Lyaszkaiova Laszlova Laszlova Lyaszzlova Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazarovsky Lazarovszky Lyazarovszky Lehoncak Lehonczak Lyehonczak Lehoncakova Lehonczakova Lyehonczakova Lengelova Lengelova Lyengelova Lengyel Lengyel Lyengyel Lengyel Lengyel Lyengyel Lengyelova Lengyelova Lyengyelova Lengyelova Lengyelova Lyengyelova Lesak Leszak Lyeszak Lesak Leszak Lyeszak Lesakova Leszakova Lyeszakova Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanic Leszkanicz Lyeszkanicz Leskanicova Leszkaniczova Lyeszkaniczova Leskanicova Leszkaniczova Lyeszkaniczova Lesko Leszko Lyeszko Lesnakova Lesznakova Lyesznakova Liherska Liherszka Lyiherszka Lisiova Lisziova Lyisziova Lisy Liszy Lyiszy Loda Loda Lyoda Loffajova Loffajova Lyoffajova Lopuchovsky Lopuhovszky Lyopuczhovszky Lopuchovsky Lopuhovszky Lyopuczhovszky Lorincova Lorinczova Lyorinczova Lorincz Lorincz Lyorinczz Lovacka Lovaczka Lyovaczka Lovacky Lovaczky Lyovaczky Lovacky Lovaczky Lyovaczky Lovacky Lovaczky Lyovaczky Lovacky Lovaczky Lyovaczky Lovacky Lovaczky Lyovaczky Lovacky Lovaczky Lyovaczky Lucin Luczin Lyuczin Lucin Luczin Lyuczin Lucinova Luczinova Lyuczinova Lucinova Luczinova Lyuczinova Lucinova Luczinova Lyuczinova Lucinova Luczinova Lyuczinova Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Luteranova Luteranova Lyuteranova Macejko Maczejko Maczejko Macejko Maczejko Maczejko Macho Maho Maczho Macho Maho Maczho Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Macuga Maczuga Maczuga Macuga Maczuga Maczuga Macuga Maczuga Maczuga Macuga Maczuga Maczuga Macuga Maczuga Maczuga Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madar Madarova Madarova Madarova Madarova Madarova Madarova Magdosko Magdoszko Magdoszko Magdosko Magdoszko Magdoszko Magdosko Magdoszko Magdoszko Magoc Magocz Magocz Magocova Magoczova Magoczova Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magurova Magurova Magurova Magyarova Magyarova Magyarova Majcher Majher Majczher Majcher Majher Majczher Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernikova Majernikova Majernikova Majernikova Majernikova Majernikova Makara Makara Makara Makarova Makarova Makarova Mako Mako Mako Mako Mako Mako Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makova Makuch Makuh Makuczh Mala Mala Mala Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Malackanic Malaczkanicz Malaczkanicz Malackanicova Malaczkaniczova Malaczkaniczova Malackanicova Malaczkaniczova Malaczkaniczova Malejcik Malejczik Malejczik Malejcik Malejczik Malejczik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malikova Malikova Malikova Mamavcai Mamavczai Mamavczai Mamcak Mamczak Mamczak Mamczurova Mamczurova Mamczzurova Manasil Manaszil Manaszil Mandula Mandula Mandula Mantic Manticz Manticz Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcak Marczak Marczak Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcinko Marczinko Marczinko Marcinko Marczinko Marczinko Marcinko Marczinko Marczinko Marcinko Marczinko Marczinko Marcinkova Marczinkova Marczinkova Marcinkova Marczinkova Marczinkova Marcinkova Marczinkova Marczinkova Marcinova Marczinova Marczinova Marcinova Marczinova Marczinova Marcinova Marczinova Marczinova Marias Mariasz Mariasz Mariasova Mariaszova Mariaszova Marincak Marinczak Marinczak Marincak Marinczak Marinczak Marincak Marinczak Marinczak Marincak Marinczak Marinczak Marincakova Marinczakova Marinczakova Marinkova Marinkova Marinkova Marinkova Marinkova Marinkova Marko Marko Marko Marus Marusz Marusz Marus Marusz Marusz Maskal Maszkal Maszkal Maskal Maszkal Maszkal Mastenikova Masztenikova Masztenikova Matakova Matakova Matakova Mati Mati Mati Matiova Matiova Matiova Matisin Matiszin Matiszin Matola Matola Matola Matolova Matolova Matolova Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Matta Mattova Mattova Mattova Maximov Maximov Maximov Mazar Mazar Mazar Mazarova Mazarova Mazarova Mazenska Mazenszka Mazenszka Megesi Megeszi Megeszi Megyesiova Megyesziova Megyesziova Melikovova Melikovova Melikovova Melincak Melinczak Melinczak Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendel Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendelova Mendevova Mendevova Mendevova Mesaros Meszarosz Meszarosz Metil Metil Metil Michalco Mihalczo Miczhalczo Michalco Mihalczo Miczhalczo Michalco Mihalczo Miczhalczo Michalisin Mihaliszin Miczhaliszin Michalisin Mihaliszin Miczhaliszin Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalovova Mihalovova Miczhalovova Michalovova Mihalovova Miczhalovova Michalovova Mihalovova Miczhalovova Mihalcin Mihalczin Mihalczin Mihalcinova Mihalczinova Mihalczinova Mihalisin Mihaliszin Mihaliszin Mihel Mihel Mihel Miheli Miheli Miheli Miheliova Miheliova Miheliova Miheliova Miheliova Miheliova Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihok Mihokova Mihokova Mihokova Mihoucova Mihouczova Mihouczova Mihuc Mihucz Mihucz Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mika Mikitova Mikitova Mikitova Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miko Miko Miko Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Milo Milo Milo Milo Milo Milo Milovcikova Milovczikova Milovczikova Minarik Minarik Minarik Minarikova Minarikova Minarikova Minich Minih Miniczh Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Mino Minor Minor Minor Minorova Minorova Minorova Minorova Minorova Minorova Minova Minova Minova Minova Minova Minova Minova Minova Minova Mirgova Mirgova Mirgova Miskanic Miszkanicz Miszkanicz Miskanicova Miszkaniczova Miszkaniczova Misko Miszko Miszko Misurda Miszurda Miszurda Misurda Miszurda Miszurda Misurda Miszurda Miszurda Misurda Miszurda Miszurda Misurda Miszurda Miszurda Mitana Mitana Mitana Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitro Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mitrova Mizenko Mizenko Mizenko Mizerkova Mizerkova Mizerkova Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Monokova Monokova Monokova Moravek Moravek Moravek Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Moroz Morozova Morozova Morozova Morozova Morozova Morozova Moscicova Moszcziczova Moszcziczova Mosej Moszej Moszej Mosej Moszej Moszej Mosej Moszej Moszej Moskurjak Moszkurjak Moszkurjak Moskurjak Moszkurjak Moszkurjak Moskurjakova Moszkurjakova Moszkurjakova Moskurjakova Moszkurjakova Moszkurjakova Moskurjakova Moszkurjakova Moszkurjakova Motesicka Motesziczka Motesziczka Motylova Motylova Motylova Movcan Movczan Movczan Movcan Movczan Movczan Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mruz Mruz Mruz Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Musinska Muszinszka Muszinszka Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nahaj Nahaj Nyahaj Nahaj Nahaj Nyahaj Nahory Nahory Nyahory Nalepovic Nalepovicz Nyalepovicz Nalepovic Nalepovicz Nyalepovicz Neky Neky Nyeky Neky Neky Nyeky Nemcik Nemczik Nyemczik Nemcik Nemczik Nyemczik Nemcik Nemczik Nyemczik Nemcik Nemczik Nyemczik Nemcikova Nemczikova Nyemczikova Nemcikova Nemczikova Nyemczikova Nemec Nemecz Nyemecz Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nerad Nerad Nyerad Neupauer Neupauer Nyeupauer Nizky Nizky Nyizky Nizky Nizky Nyizky Nosal Noszal Nyoszal Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakovska Novakovszka Nyovakovszka Novota Novota Nyovota Novy Novy Nyovy Novykmec Novykmecz Nyovykmecz Novykmecova Novykmeczova Nyovykmeczova Oboril Oboril Oboril Oboril Oboril Oboril Oboril Oboril Oboril Oborilova Oborilova Oborilova Oborilova Oborilova Oborilova Oborilova Oborilova Oborilova Obrin Obrin Obrin Ockai Oczkai Oczkai Ockaiova Oczkaiova Oczkaiova Ockaiova Oczkaiova Oczkaiova Okapal Okapal Okapal Okapalova Okapalova Okapalova Okapalova Okapalova Okapalova Okosova Okoszova Okoszova Okrak Okrak Okrak Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olahova Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejarova Olejarova Olejarova Olejarova Olejarova Olejarova Olencikova Olenczikova Olenczikova Olencikova Olenczikova Olenczikova Olencikova Olenczikova Olenczikova Olexa Olexa Olexa Olsakovsky Olszakovszky Olszakovszky Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderkova Onderkova Onderkova Ondova Ondova Ondova Ondovcin Ondovczin Ondovczin Ondovcin Ondovczin Ondovczin Ondovcin Ondovczin Ondovczin Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondus Ondusz Ondusz Ondus Ondusz Ondusz Ondus Ondusz Ondusz Ondus Ondusz Ondusz Ondusko Onduszko Onduszko Ondusova Onduszova Onduszova Ondusova Onduszova Onduszova Ondusova Onduszova Onduszova Onuscak Onuszczak Onuszczak Onuscak Onuszczak Onuszczak Onuscak Onuszczak Onuszczak Onuscak Onuszczak Onuszczak Onuscak Onuszczak Onuszczak Onuscak Onuszczak Onuszczak Onuscakova Onuszczakova Onuszczakova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Ordos Ordosz Ordosz Orendas Orendasz Orendasz Orendasova Orendaszova Orendaszova Orendasova Orendaszova Orendaszova Oros Orosz Orosz Orosova Oroszova Oroszova Orosova Oroszova Oroszova Oscipovsky Oszczipovszky Oszczipovszky Oscipovsky Oszczipovszky Oszczipovszky Ostapcuk Osztapczuk Osztapczuk Ostapcuk Osztapczuk Osztapczuk Ostapcuk Osztapczuk Osztapczuk Ostapcuk Osztapczuk Osztapczuk Ostapcuk Osztapczuk Osztapczuk Ostapcuk Osztapczuk Osztapczuk Ostapcukova Osztapczukova Osztapczukova Ostapcukova Osztapczukova Osztapczukova Ostrapcukova Osztrapczukova Osztrapczukova Ovcarikova Ovczarikova Ovczarikova Ovcarikova Ovczarikova Ovczarikova Ovcarikova Ovczarikova Ovczarikova Ovcarikova Ovczarikova Ovczarikova Pac Pacz Pacz Pacmar Paczmar Paczmar Pacuta Paczuta Paczuta Pacuta Paczuta Paczuta Pacuta Paczuta Paczuta Pacuta Paczuta Paczuta Pacuta Paczuta Paczuta Pacutova Paczutova Paczutova Pacutova Paczutova Paczutova Pacutova Paczutova Paczutova Pacutova Paczutova Paczutova Pajerska Pajerszka Pajerszka Pajunkova Pajunkova Pajunkova Palasthy Palaszthy Palaszthy Palasthy Palaszthy Palaszthy Palasthyova Palaszthyova Palaszthyova Palcak Palczak Palczak Palcak Palczak Palczak Palcakova Palczakova Palczakova Palcakova Palczakova Palczakova Palcakova Palczakova Palczakova Palcakova Palczakova Palczakova Palcakova Palczakova Palczakova Palencar Palenczar Palenczar Palencar Palenczar Palenczar Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfi Palfiova Palfiova Palfiova Palnik Palnik Palnik Palova Palova Palova Palovicova Paloviczova Paloviczova Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Pancakova Panczakova Panczakova Panko Panko Panko Papcunova Papczunova Papczunova Paperak Paperak Paperak Paperak Paperak Paperak Papin Papin Papin Papp Papp Papp Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjak Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parjakova Parnahaj Parnahaj Parnahaj Partillova Partillova Partillova Pastor Pasztor Pasztor Pastor Pasztor Pasztor Pastor Pasztor Pasztor Pastor Pasztor Pasztor Pastor Pasztor Pasztor Pastor Pasztor Pasztor Pastor Pasztor Pasztor Pastornicka Pasztorniczka Pasztorniczka Pastorova Pasztorova Pasztorova Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pataky Pataky Pataky Pataky Pataky Pataky Patarak Patarak Patarak Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patkan Patvarnicky Patvarniczky Patvarniczky Paulik Paulik Paulik Paulovcak Paulovczak Paulovczak Paulovcak Paulovczak Paulovczak Paulovcak Paulovczak Paulovczak Pavel Pavel Pavel Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavliscak Pavliszczak Pavliszczak Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlo Pavlov Pavlov Pavlov Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlova Pavlovcak Pavlovczak Pavlovczak Pavlovcak Pavlovczak Pavlovczak Pavlovcak Pavlovczak Pavlovczak Pavlusik Pavluszik Pavluszik Pavol Pavol Pavol Pavol Pavol Pavol Pavolova Pavolova Pavolova Pavolova Pavolova Pavolova Pavuk Pavuk Pavuk Pavur Pavur Pavur Pavur Pavur Pavur Paztor Paztor Paztor Peckova Peczkova Peczkova Peha Peha Peha Pehanic Pehanicz Pehanicz Pehanic Pehanicz Pehanicz Pehanic Pehanicz Pehanicz Pehova Pehova Pehova Pehova Pehova Pehova Peja Peja Peja Pejo Pejo Pejo Pejo Pejo Pejo Pencak Penczak Penczak Pencak Penczak Penczak Pencak Penczak Penczak Pencak Penczak Penczak Pencakova Penczakova Penczakova Pencakova Penczakova Penczakova Pencakova Penczakova Penczakova Pencakova Penczakova Penczakova Pencakova Penczakova Penczakova Pencakova Penczakova Penczakova Pencakova Penczakova Penczakova Pencakova Penczakova Penczakova Penicka Peniczka Peniczka Peregrin Peregrin Peregrin Perehanec Perehanecz Perehanecz Perehanec Perehanecz Perehanecz Perhac Perhacz Perhacz Pesta Peszta Peszta Pesta Peszta Peszta Pesta Peszta Peszta Pesta Peszta Peszta Pesta Peszta Peszta Pestova Pesztova Pesztova Peter Peter Peter Peti Peti Peti Peti Peti Peti Petiova Petiova Petiova Peto Peto Peto Petova Petova Petova Petrasko Petraszko Petraszko Petricko Petriczko Petriczko Petricko Petriczko Petriczko Petricko Petriczko Petriczko Petricko Petriczko Petriczko Petricko Petriczko Petriczko Petricko Petriczko Petriczko Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrilak Petrilak Petrilak Petro Petro Petro Petrova Petrova Petrova Petrova Petrova Petrova Petrovska Petrovszka Petrovszka Petruska Petruszka Petruszka Petruskova Petruszkova Petruszkova Pigula Pigula Pigula Pilat Pilat Pilat Pilat Pilat Pilat Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipi Pipi Pipi Pira Pira Pira Pirselova Pirszelova Pirszelova Piskay Piszkay Piszkay Piskay Piszkay Piszkay Piskay Piszkay Piszkay Pisko Piszko Piszko Pisko Piszko Piszko Pisko Piszko Piszko Piskova Piszkova Piszkova Pitrovska Pitrovszka Pitrovszka Pituk Pituk Pituk Plevova Plevova Plevova Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitko Plitkova Plitkova Plitkova Podlesna Podleszna Podleszna Podlesny Podleszny Podleszny Podlesny Podleszny Podleszny Podlesny Podleszny Podleszny Podlesny Podleszny Podleszny Podpinka Podpinka Podpinka Podpinka Podpinka Podpinka Podrany Podrany Podrany Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokrivnak Pokrivnak Pokrivnak Pokrivnak Pokrivnak Pokrivnak Polacko Polaczko Polaczko Polacko Polaczko Polaczko Polacok Polaczok Polaczok Polansky Polanszky Polanszky Poldaukova Poldaukova Poldaukova Poliakova Poliakova Poliakova Polovka Polovka Polovka Polovkova Polovkova Polovkova Pomfy Pomfy Pomfy Pomykacova Pomykaczova Pomykaczova Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadak Popadakova Popadakova Popadakova Popadakova Popadakova Popadakova Popadakova Popadakova Popadakova Popovcova Popovczova Popovczova Popovic Popovicz Popovicz Popovic Popovicz Popovicz Popovic Popovicz Popovicz Poprocka Poproczka Poproczka Porochnavy Porohnavy Poroczhnavy Porochnavy Porohnavy Poroczhnavy Porubenska Porubenszka Porubenszka Porubensky Porubenszky Porubenszky Porvaznik Porvaznik Porvaznik Pospisil Poszpiszil Poszpiszil Povchan Povhan Povczhan Prascak Praszczak Praszczak Prascak Praszczak Praszczak Prascak Praszczak Praszczak Prascak Praszczak Praszczak Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristas Prisztasz Prisztasz Pristasova Prisztaszova Prisztaszova Pristasova Prisztaszova Prisztaszova Pristasova Prisztaszova Prisztaszova Pristasova Prisztaszova Prisztaszova Probalova Probalova Probalova Prokopovic Prokopovicz Prokopovicz Prokopovicova Prokopoviczova Prokopoviczova Puci Puczi Puczi Pulko Pulko Pulko Puskarova Puszkarova Puszkarova Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatinova Rabatinova Rabatinova Rabatinova Rabatinova Rabatinova Racko Raczko Raczko Racko Raczko Raczko Racova Raczova Raczova Racz Racz Raczz Rada Rada Rada Rada Rada Rada Rada Rada Rada Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radkoff Radova Radova Radova Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragulsky Ragulszky Ragulszky Ragulsky Ragulszky Ragulszky Ragulsky Ragulszky Ragulszky Rajnak Rajnak Rajnak Rajnakova Rajnakova Rajnakova Ranic Ranicz Ranicz Ranic Ranicz Ranicz Ranic Ranicz Ranicz Ranicova Raniczova Raniczova Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rebej Rebej Rebej Rebej Rebej Rebej Rebicova Rebiczova Rebiczova Rebicova Rebiczova Rebiczova Regrut Regrut Regrut Regrut Regrut Regrut Reiskup Reiszkup Reiszkup Reiskup Reiszkup Reiszkup Reiskup Reiszkup Reiszkup Rejdajova Rejdajova Rejdajova Remata Remata Remata Renata Renata Renata Repovsky Repovszky Repovszky Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revak Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Revakova Robert Robert Robert Robert Robert Robert Rogosova Rogoszova Rogoszova Rogoz Rogoz Rogoz Rogoz Rogoz Rogoz Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohun Rohun Rohun Rohunova Rohunova Rohunova Rohunova Rohunova Rohunova Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rojtas Rojtasz Rojtasz Rolnaiova Rolnaiova Rolnaiova Roman Roman Roman Roncinsky Ronczinszky Ronczinszky Rosipajla Roszipajla Roszipajla Rosipajla Roszipajla Roszipajla Rosipajlova Roszipajlova Roszipajlova Rosko Roszko Roszko Roskova Roszkova Roszkova Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Rothmajer Rothmajer Rothmajer Rothmajer Rothmajer Rothmajer Rozai Rozai Rozai Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozman Rozmanova Rozmanova Rozmanova Rudlaj Rudlaj Rudlaj Rudolf Rudolf Rudolf Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzik Rudzikova Rudzikova Rudzikova Rudzikova Rudzikova Rudzikova Rusic Ruszicz Ruszicz Rusinkova Ruszinkova Ruszinkova Rusinkova Ruszinkova Ruszinkova Ruskovska Ruszkovszka Ruszkovszka Ruskovsky Ruszkovszky Ruszkovszky Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rybarcak Rybarczak Rybarczak Rybarcak Rybarczak Rybarczak Rychtar Ryhtar Ryczhtar Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Saban Szaban Saban Sabanova Szabanova Sabanova Sabanova Szabanova Sabanova Sabanova Szabanova Sabanova Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabolcak Szabolczak Sabolczak Sabolcik Szabolczik Sabolczik Sabolcikova Szabolczikova Sabolczikova Sabolcikova Szabolczikova Sabolczikova Sabolcikova Szabolczikova Sabolczikova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Sabova Szabova Sabova Sabova Szabova Sabova Sabova Szabova Sabova Sabova Szabova Sabova Sak Szak Sak Sak Szak Sak Sakac Szakacz Sakacz Sakac Szakacz Sakacz Sakac Szakacz Sakacz Sakac Szakacz Sakacz Sakac Szakacz Sakacz Sakacova Szakaczova Sakaczova Sakacova Szakaczova Sakaczova Sakalova Szakalova Sakalova Sakalova Szakalova Sakalova Sakalova Szakalova Sakalova Sakalova Szakalova Sakalova Sakova Szakova Sakova Salakova Szalakova Salakova Salakova Szalakova Salakova Salata Szalata Salata Sandor Szandor Sandor Sandor Szandor Sandor Sandorova Szandorova Sandorova Sandorova Szandorova Sandorova Sandorova Szandorova Sandorova Sandorova Szandorova Sandorova Sangrik Szangrik Sangrik Sangrik Szangrik Sangrik Sangrik Szangrik Sangrik Sangrik Szangrik Sangrik Sangrik Szangrik Sangrik Sapara Szapara Sapara Scerba Szczerba Sczerba Scerba Szczerba Sczerba Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schnedier Szhnedier Sczhnedier Schneider Szhneider Sczhneider Schneider Szhneider Sczhneider Schneider Szhneider Sczhneider Schneider Szhneider Sczhneider Schneiderova Szhneiderova Sczhneiderova Schneiderova Szhneiderova Sczhneiderova Schrott Szhrott Sczhrott Schrott Szhrott Sczhrott Sciranka Szcziranka Scziranka Sciranka Szcziranka Scziranka Scirankova Szczirankova Sczirankova Scirhankova Szczirhankova Sczirhankova Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebova Szebova Sebova Sedlakova Szedlakova Sedlakova Segin Szegin Segin Segin Szegin Segin Seginova Szeginova Seginova Sekerak Szekerak Sekerak Selecka Szeleczka Seleczka Selestak Szelesztak Selesztak Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Semanova Szemanova Semanova Sencakova Szenczakova Senczakova Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Serbin Szerbin Serbin Serbin Szerbin Serbin Serbincik Szerbinczik Serbinczik Serbinova Szerbinova Serbinova Serbinova Szerbinova Serbinova Seriancik Szerianczik Serianczik Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestakova Szesztakova Sesztakova Sestakova Szesztakova Sesztakova Sic Szicz Sicz Sic Szicz Sicz Sic Szicz Sicz Sikora Szikora Sikora Sikora Szikora Sikora Sikorova Szikorova Sikorova Sikorova Szikorova Sikorova Sikorova Szikorova Sikorova Sikorova Szikorova Sikorova Siksa Sziksza Siksza Silotech Sziloteh Siloteczh Sim Szim Sim Simanska Szimanszka Simanszka Simansky Szimanszky Simanszky Simansky Szimanszky Simanszky Simansky Szimanszky Simanszky Simansky Szimanszky Simanszky Simansky Szimanszky Simanszky Simansky Szimanszky Simanszky Simansky Szimanszky Simanszky Simansky Szimanszky Simanszky Simcak Szimczak Simczak Simcik Szimczik Simczik Simcik Szimczik Simczik Simcik Szimczik Simczik Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Sinansky Szinanszky Sinanszky Siposova Sziposzova Siposzova Sivakova Szivakova Sivakova Skoromaslej Szkoromaszlej Skoromaszlej Skoromaslej Szkoromaszlej Skoromaszlej Skoromaslejova Szkoromaszlejova Skoromaszlejova Skoromaslejova Szkoromaszlejova Skoromaszlejova Skovamslejsky Szkovamszlejszky Skovamszlejszky Skovranova Szkovranova Skovranova Skurkova Szkurkova Skurkova Skvarilova Szkvarilova Skvarilova Skvarkovsky Szkvarkovszky Skvarkovszky Skvarkovsky Szkvarkovszky Skvarkovszky Skvarkovsky Szkvarkovszky Skvarkovszky Skybova Szkybova Skybova Skybova Szkybova Skybova Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavko Szlavko Slavko Slavkova Szlavkova Slavkova Slavkova Szlavkova Slavkova Slavomir Szlavomir Slavomir Smandra Szmandra Smandra Smrsik Szmrszik Smrszik Smrzik Szmrzik Smrzik Sojkova Szojkova Sojkova Sokoli Szokoli Sokoli Sokoli Szokoli Sokoli Sokoli Szokoli Sokoli Solankova Szolankova Solankova Solnik Szolnik Solnik Solomon Szolomon Solomon Solomonova Szolomonova Solomonova Solomonova Szolomonova Solomonova Soltes Szoltesz Soltesz Soltesova Szolteszova Solteszova Sopatova Szopatova Sopatova Sopatova Szopatova Sopatova Sopatova Szopatova Sopatova Sopoliga Szopoliga Sopoliga Sopoliga Szopoliga Sopoliga Sotak Szotak Sotak Spic Szpicz Spicz Srnanek Szrnanek Srnanek Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Starigazda Sztarigazda Starigazda Stasko Sztaszko Staszko Stasko Sztaszko Staszko Staskovic Sztaszkovicz Staszkovicz Staskovic Sztaszkovicz Staszkovicz Stec Sztecz Stecz Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefanic Sztefanicz Stefanicz Stefanicova Sztefaniczova Stefaniczova Stolarik Sztolarik Stolarik Straka Sztraka Straka Strakova Sztrakova Strakova Stroka Sztroka Stroka Struzenec Sztruzenecz Struzenecz Suc Szucz Sucz Svatko Szvatko Svatko Synak Szynak Synak Synakova Szynakova Synakova Synakova Szynakova Synakova Szijarto Szijarto Szijarto Szucs Szuczsz Szuczsz Szucs Szuczsz Szuczsz Szucs Szuczsz Szuczsz Szucsova Szuczszova Szuczszova Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takacova Takaczova Tyakaczova Takacova Takaczova Tyakaczova Takacova Takaczova Tyakaczova Takacova Takaczova Tyakaczova Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talian Talian Tyalian Talianova Talianova Tyalianova Talianova Talianova Tyalianova Talianova Talianova Tyalianova Talpas Talpasz Tyalpasz Talpas Talpasz Tyalpasz Talpas Talpasz Tyalpasz Tamas Tamasz Tyamasz Tamasova Tamaszova Tyamaszova Tanec Tanecz Tyanecz Tarbaj Tarbaj Tyarbaj Tecak Teczak Tyeczak Tejbusova Tejbuszova Tyejbuszova Ternyila Ternyila Tyernyila Teslovic Teszlovicz Tyeszlovicz Tibor Tibor Tyibor Timcova Timczova Tyimczova Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Tirnak Tirnak Tyirnak Tirnak Tirnak Tyirnak Tirnak Tirnak Tyirnak Tirnakova Tirnakova Tyirnakova Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Titko Titko Tyitko Titko Titko Tyitko Titko Titko Tyitko Titko Titko Tyitko Titko Titko Tyitko Titko Titko Tyitko Titko Titko Tyitko Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkacik Tkaczik Tykaczik Tkacik Tkaczik Tykaczik Tkacik Tkaczik Tykaczik Tkacik Tkaczik Tykaczik Tkacik Tkaczik Tykaczik Tkacik Tkaczik Tykaczik Tkacikova Tkaczikova Tykaczikova Tkacikova Tkaczikova Tykaczikova Tkacikova Tkaczikova Tykaczikova Tkacikova Tkaczikova Tykaczikova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokarova Tokarova Tyokarova Tokarova Tokarova Tyokarova Tokarova Tokarova Tyokarova Tokarova Tokarova Tyokarova Toma Toma Tyoma Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomcak Tomczak Tyomczak Tomcak Tomczak Tyomczak Tomcak Tomczak Tyomczak Tomcakova Tomczakova Tyomczakova Tomcakova Tomczakova Tyomczakova Tomcik Tomczik Tyomczik Tomcikova Tomczikova Tyomczikova Tomcikova Tomczikova Tyomczikova Tomcikova Tomczikova Tyomczikova Tomicova Tomiczova Tyomiczova Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova Tomkova Tomkova Tyomkova Toneiser Toneiszer Tyoneiszer Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Trella Trella Tyrella Trocha Troha Tyroczha Trochla Trohla Tyroczhla Tuleja Tuleja Tyuleja Turok Turok Tyurok Turok Turok Tyurok Turok Turok Tyurok Turok Turok Tyurok Turokova Turokova Tyurokova Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtakova Turtakova Tyurtakova Tutko Tutko Tyutko Tutko Tutko Tyutko Tutko Tutko Tyutko Tutko Tutko Tyutko Tutko Tutko Tyutko Tutkova Tutkova Tyutkova Tynik Tynik Tyynik Tynik Tynik Tyynik Uher Uher Uher Uherska Uherszka Uherszka Uherska Uherszka Uherszka Uherska Uherszka Uherszka Uherska Uherszka Uherszka Uhersky Uherszky Uherszky Uhersky Uherszky Uherszky Uhersky Uherszky Uherszky Uhersky Uherszky Uherszky Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Ujheliova Ujheliova Ujheliova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Ulanovicova Ulanoviczova Ulanoviczova Ulicna Uliczna Uliczna Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Ungvarsky Ungvarszky Ungvarszky Ungvarsky Ungvarszky Ungvarszky Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Usala Uszala Uszala Usala Uszala Uszala Usala Uszala Uszala Usala Uszala Uszala Usala Uszala Uszala Ushelyiova Uszhelyiova Uszhelyiova Vaclavska Vaczlavszka Vaczlavszka Vajdova Vajdova Vajdova Valco Valczo Valczo Valco Valczo Valczo Valovcinova Valovczinova Valovczinova Vanci Vanczi Vanczi Vanci Vanczi Vanczi Vanci Vanczi Vanczi Varadi Varadi Varadi Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Varhola Varhola Varhola Varholova Varholova Varholova Varkondova Varkondova Varkondova Varsa Varsza Varsza Vartas Vartasz Vartasz Vartas Vartasz Vartasz Vartas Vartasz Vartasz Vartas Vartasz Vartasz Vasil Vaszil Vaszil Vasilisin Vasziliszin Vasziliszin Vasilisin Vasziliszin Vasziliszin Vasilisin Vasziliszin Vasziliszin Vasilisiniva Vaszilisziniva Vaszilisziniva Vasilova Vaszilova Vaszilova Vataha Vataha Vataha Vataha Vataha Vataha Vatral Vatral Vatral Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrekova Vavrekova Vavrekova Velika Velika Velika Vengrin Vengrin Vengrin Vereb Vereb Vereb Verebova Verebova Verebova Verescak Vereszczak Vereszczak Verescakova Vereszczakova Vereszczakova Vesela Veszela Veszela Vesely Veszely Veszely Vesely Veszely Veszely Viktor Viktor Viktor Vinc Vincz Vincz Virik Virik Virik Virikova Virikova Virikova Virikova Virikova Virikova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vojcikova Vojczikova Vojczikova Vojtasovic Vojtaszovicz Vojtaszovicz Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtekova Vojtekova Vojtekova Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vrabel Vrabel Vrabel Weber Weber Weber Weis Weisz Weisz Weis Weisz Weisz Weis Weisz Weisz Wihkler Wihkler Wihkler Wihllerova Wihllerova Wihllerova Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Zadanska Zadanszka Zsadanszka Zadansky Zadanszky Zsadanszky Zadansky Zadanszky Zsadanszky Zahorsky Zahorszky Zsahorszky Zahradnik Zahradnik Zsahradnik Zahradnikova Zahradnikova Zsahradnikova Zajac Zajacz Zsajacz Zakutanska Zakutanszka Zsakutanszka Zakutansky Zakutanszky Zsakutanszky Zamborsky Zamborszky Zsamborszky Zamborsky Zamborszky Zsamborszky Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkovic Zatkovicz Zsatkovicz Zatkovicova Zatkoviczova Zsatkoviczova Zatkovicova Zatkoviczova Zsatkoviczova Zavecka Zaveczka Zsaveczka Zdenko Zdenko Zsdenko Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zgaborova Zgaborova Zsgaborova Zgaburova Zgaburova Zsgaburova Zihovska Zihovszka Zsihovszka Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zihovsky Zihovszky Zsihovszky Zimovsky Zimovszky Zsimovszky Zincak Zinczak Zsinczak Zincak Zinczak Zsinczak Zipaj Zipaj Zsipaj Zipaj Zipaj Zsipaj Zizic Zizicz Zsizicz Zizich Zizih Zsiziczh Zizich Zizih Zsiziczh Zizich Zizih Zsiziczh Zizich Zizih Zsiziczh Zlocha Zloha Zsloczha Zlocha Zloha Zsloczha Zoltan Zoltan Zsoltan Zorvan Zorvan Zsorvan Zorvan Zorvan Zsorvan Zorvan Zorvan Zsorvan Zorvan Zorvan Zsorvan Zorvanova Zorvanova Zsorvanova Zorvanova Zorvanova Zsorvanova Zuffa Zuffa Zsuffa Zuffa Zuffa Zsuffa Zuffa Zuffa Zsuffa Zuffova Zuffova Zsuffova Zuffova Zuffova Zsuffova Zvalena Zvalena Zsvalena Zvalena Zvalena Zsvalena Zvalena Zvalena Zsvalena Zvaleny Zvaleny Zsvaleny Zvaleny Zvaleny Zsvaleny Zvozil Zvozil Zsvozil Zvozil Zvozil Zsvozil Zvozil Zvozil Zsvozil

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Petrus Szapora Michael Kopcso Joannes Kis Michael Mészaros Orosz Onofer Joannes Lenard Michael Csizmasija Blasius Jednak Andreas Remenyeski Joannes Orosz Óróg Dumanyesó Joannes Kerekesi Paulus Cserkotka Joannes Varga

n78_12_205 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.