Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Falkus
jew » Nagy-Mihály
luth » Pazdics
rc » Vásárhely
ref » Bánócz
Bracovce

OLD NAMES of the village(town):
1773 Berető, Braczejowcze, 1786 Beretö, Breczejow, 1808 Berettö, Berethö, Brěcejowce, 1863–1913 Berettő, 1920– Bracovce

POPULATION of Bracovce in 2005: 942 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adam Adam Adam Adamová Adamova Adamova Andrišov Andrisov Andrisov Astrab Astrab Asztrab Bocan Bocan Boczan Bocanová Bocanova Boczanova Bodnárová Bodnarova Bodnarova Borko Borko Borko Chalyová Chalyova Halyova Chocholová Chocholova Hoholova Čmelová Cmelova Csmelova Dido Dido Dido Didová Didova Didova Doci Doci Doczi Dociová Dociova Docziova Dubrovčák Dubrovcak Dubrovcsak Dubrovčáková Dubrovcakova Dubrovcsakova Džubanský Dzubansky Dzsubanszky Eštok Estok Estok Eštoková
... above surnames continue below the google map

Bracovce bordering the villages(towns): Banovce nad Ondavou | Besa | Budkovce | Cecehov | Celovce | Cicarovce | Drahnov | Dubravka | Dvorianky | Egres | Falkusovce | Hatalov | Horovce | Hradistska Molva | Hran | Hrcel | Hriadky | Inacovce | Izkovce | Jastrabie pri Michalovciach | Kacanov | Kochanovce | Kozuchov | Krasnovce | Krasok | Krisov | Krisovska Lieskova | Krizany | Kucany | Laskovce | Lastomir | Lastovce | Lieskova | Lozin | Mala | Malcice | Male Kapusany | Male Ozorovce | Male Raskovce | Male Zbince | Maly Ruskov | Markovce | Milhostov | Mocarany | Mokca | Moravany | Nizny Zipov | Novosad | Novy Ruskov | Oborin | Palin | Pavlovce nad Uhom | Petrikovce | Plechotice | Pozdisovce | Rebrin | Samudovce | Secovce | Senne | Slavkovce | Sliepkovce | Stanca | Stranany | Stretava | Stretavka | Tahyna | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Tusice | Tusicka Nova Ves | Upor | Velaty | Velke Ozorovce | Velke Raskovce | Velke Zbince | Velky Ruskov | Vojany | Vojcice | Vrbnica | Vrbovec | Zbehnov | Zbince | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Siroka | Zemplinske Hradiste | Zemplinske Kopcany | Zemplinsky Branc | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Estokova Estokova Fecák Fecak Feczak Fecáková Fecakova Feczakova Fonos Fonos Fonosz Fonosová Fonosova Fonoszova Geroč Geroc Gerocs Geročová Gerocova Gerocsova Gunár Gunar Gunar Gunárová Gunarova Gunarova Harbuľová Harbulova Harbulyova Hrabovská Hrabovska Hrabovszka Hrabovský Hrabovsky Hrabovszky Hreháč Hrehac Hrehacs Hreško Hresko Hresko Hrešková Hreskova Hreskova Hrico Hrico Hriczo Hricová Hricova Hriczova Hromá Hroma Hroma Hromý Hromy Hromy Hrubá Hruba Hruba Hruby Hruby Hruby Hrubý Hruby Hruby Hurčíková Hurcikova Hurcsikova Janošo Janoso Janoso Janošová Janosova Janosova Jenčo Jenco Jencso Jenčová Jencova Jencsova Kanči Kanci Kancsi Kolesár Kolesar Koleszar Kotora Kotora Kotora Kotorová Kotorova Kotorova Kunca Kunca Kuncza Kuncová Kuncova Kunczova Lakatoš Lakatos Lakatos Lehotayová Lehotayova Lehotayova Lukáč Lukac Lukacs Lukáčová Lukacova Lukacsova Magura Magura Magura Magurová Magurova Magurova Malá Mala Mala Malý Maly Maly Marga Marga Marga Michalko Michalko Mihalko Michalková Michalkova Mihalkova Mihaľo Mihalo Mihalyo Mihaľová Mihalova Mihalyova Molnár Molnar Molnar Molnárová Molnarova Molnarova Ondoeštok Ondoestok Ondoestok Ondo-eštok Ondo-estok Ondo-estok Ondoeštoková Ondoestokova Ondoestokova Ondo-eštoková Ondo-estokova Ondo-estokova Papcunová Papcunova Papczunova Peti Peti Peti Pollák Pollak Pollak Šamudovská Samudovska Samudovszka Šamudovský Samudovsky Samudovszky Šimon Simon Simon Šipoš Sipos Sipos Šipošová Siposova Siposova Škarupa Skarupa Skarupa Škarupová Skarupova Skarupova Štofa Stofa Stofa Štofová Stofova Stofova Tatár Tatar Tatar Tatarová Tatarova Tatarova Tatárová Tatarova Tatarova Tkáč Tkac Tkacs Tkáčová Tkacova Tkacsova Toľog Tolog Tolyog Toľogová Tologova Tolyogova Tomáš Tomas Tomas Tomášová Tomasova Tomasova Tomašuľa Tomasula Tomasulya Tomčáková Tomcakova Tomcsakova Vareha Vareha Vareha Vasiľ Vasil Vaszily Virčík Vircik Vircsik Žofčák Zofcak Zsofcsak

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adamcikova Adamczikova Adamczikova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Aladar Aladar Aladar Andrisov Andriszov Andriszov Andrisov Andriszov Andriszov Andrisova Andriszova Andriszova Andrisova Andriszova Andriszova Astrab Asztrab Asztrab Astrab Asztrab Asztrab Astrabova Asztrabova Asztrabova Astrabova Asztrabova Asztrabova Bakalarova Bakalarova Bakalarova Balko Balko Balko Balog Balog Balog Balogova Balogova Balogova Balombini Balombini Balombini Beca Becza Becza Beca Becza Becza Beca Becza Becza Beca Becza Becza Beres Beresz Beresz Berta Berta Berta Blanar Blanar Blanar Bocan Boczan Boczan Bocan Boczan Boczan Bocanova Boczanova Boczanova Bocanova Boczanova Boczanova Bodnar Bodnar Bodnar Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Borbely Borbely Borbely Bordas Bordasz Bordasz Borko Borko Borko Borsc Borszcz Borszcz Borsc Borszcz Borszcz Bosak Boszak Boszak Brody Brody Brody Brody Brody Brody Brunacky Brunaczky Brunaczky Bujalobok Bujalobok Bujalobok Bujalobokova Bujalobokova Bujalobokova Chaly Haly Cshaly Chalyova Halyova Cshalyova Chochol Hohol Cshoczhol Chocholova Hoholova Cshoczholova Chocholova Hoholova Cshoczholova Chomova Homova Cshomova Chomova Homova Cshomova Chomova Homova Cshomova Chromava Hromava Cshromava Chromava Hromava Cshromava Chromava Hromava Cshromava Chrupka Hrupka Cshrupka Cmel Czmel Csmel Cmelova Czmelova Csmelova Cmelova Czmelova Csmelova Cmelova Czmelova Csmelova Cmelova Czmelova Csmelova Cmelova Czmelova Csmelova Cochrac Czohracz Csoczhracz Cochracova Czohraczova Csoczhraczova Dido Dido Gyido Dlubansky Dlubanszky Gylubanszky Dlugan Dlugan Gylugan Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Doci Doczi Gyoczi Drab Drab Gyrab Drab Drab Gyrab Dubrovcak Dubrovczak Gyubrovczak Dubrovcak Dubrovczak Gyubrovczak Dubrovcakova Dubrovczakova Gyubrovczakova Dudic Dudicz Gyudicz Durcak Durczak Gyurczak Durcak Durczak Gyurczak Durcak Durczak Gyurczak Durcak Durczak Gyurczak Dzubansky Dzubanszky Gyzubanszky Estok Esztok Esztok Estok Esztok Esztok Estok Esztok Esztok Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faber Faberova Faberova Faberova Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Farkasova Farkaszova Farkaszova Fatol Fatol Fatol Fecak Feczak Feczak Fecak Feczak Feczak Fecak Feczak Feczak Fecak Feczak Feczak Fecak Feczak Feczak Fecakova Feczakova Feczakova Fecakova Feczakova Feczakova Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedorova Fedorova Fedorova Fitere Fitere Fitere Fonos Fonosz Fonosz Fonosova Fonoszova Fonoszova Fonosova Fonoszova Fonoszova Gajan Gajan Gajan Garbelova Garbelova Garbelova Garbelova Garbelova Garbelova Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Geroc Gerocz Gerocz Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Gerocova Geroczova Geroczova Glezl Glezl Glezl Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gubanar Gunarova Gunarova Gunarova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Hajdukova Halinarova Halinarova Halinarova Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbula Harbulova Harbulova Harbulova Harbulova Harbulova Harbulova Harman Harman Harman Harman Harman Harman Harman Harman Harman Harmanova Harmanova Harmanova Himicova Himiczova Himiczova Hornak Hornak Hornak Hornakova Hornakova Hornakova Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrehac Hrehacz Hrehacz Hrehac Hrehacz Hrehacz Hresko Hreszko Hreszko Hreskova Hreszkova Hreszkova Hric Hricz Hricz Hroma Hroma Hroma Hrony Hrony Hrony Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruba Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hurcik Hurczik Hurczik Hurcikova Hurczikova Hurczikova Ilkanicova Ilkaniczova Ilkaniczova Ilkanicova Ilkaniczova Ilkaniczova Ilkanicova Ilkaniczova Ilkaniczova Ilkanicova Ilkaniczova Ilkaniczova Imrich Imrih Imriczh Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Inkabova Inkabova Inkabova Ivan Ivan Ivan Ivanov Ivanov Ivanov Ivanov Ivanov Ivanov Ivanov Ivanov Ivanov Jacko Jaczko Jaczko Jakuboc Jakubocz Jakubocz Janocko Janoczko Janoczko Janoso Janoszo Janoszo Janoso Janoszo Janoszo Janoso Janoszo Janoszo Janoso Janoszo Janoszo Janoso Janoszo Janoszo Janoso Janoszo Janoszo Janosov Janoszov Janoszov Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jasso Jaszszo Jaszszo Jassova Jaszszova Jaszszova Javorsky Javorszky Javorszky Jelinska Jelinszka Jelinszka Jelinsky Jelinszky Jelinszky Jenci Jenczi Jenczi Kacurova Kaczurova Kaczurova Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kalok Kanci Kanczi Kanczi Kanci Kanczi Kanczi Kandra Kandra Kandra Kandrova Kandrova Kandrova Kaplan Kaplan Kaplan Kaplan Kaplan Kaplan Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Kaplanova Katancuk Katanczuk Katanczuk Kilikova Kilikova Kilikova Kolesnacova Kolesznaczova Kolesznaczova Koribanicova Koribaniczova Koribaniczova Korosi Koroszi Koroszi Korosi Koroszi Koroszi Korosi Koroszi Koroszi Kosco Koszczo Koszczo Kosco Koszczo Koszczo Kosco Koszczo Koszczo Kosco Koszczo Koszczo Kosco Koszczo Koszczo Koscova Koszczova Koszczova Koscova Koszczova Koszczova Kozar Kozar Kozar Krisztian Krisztian Kriszztian Krisztian Krisztian Kriszztian Kunca Kuncza Kuncza Kvetoslava Kvetoszlava Kvetoszlava Lakatos Lakatosz Lyakatosz Lakatos Lakatosz Lyakatosz Lakatos Lakatosz Lyakatosz Lehotay Lehotay Lyehotay Lehotayova Lehotayova Lyehotayova Lelovic Lelovicz Lyelovicz Leskova Leszkova Lyeszkova Lesnansky Lesznanszky Lyesznanszky Liska Liszka Lyiszka Liskova Liszkova Lyiszkova Lobo Lobo Lyobo Lobo Lobo Lyobo Lobo Lobo Lyobo Lobova Lobova Lyobova Loch Loh Lyoczh Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Madarova Madarova Madarova Magura Magura Magura Magurova Magurova Magurova Magurova Magurova Magurova Magurova Magurova Magurova Majernik Majernik Majernik Maly Maly Maly Marcin Marczin Marczin Marcincinova Marczinczinova Marczinczinova Marcinova Marczinova Marczinova Marcinova Marczinova Marczinova Marga Marga Marga Margova Margova Margova Mariscak Mariszczak Mariszczak Marunic Marunicz Marunicz Matas Matasz Matasz Matta Matta Matta Matta Matta Matta Mattova Mattova Mattova Matuch Matuh Matuczh Megelova Megelova Megelova Megelova Megelova Megelova Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalko Mihalko Miczhalko Michalkova Mihalkova Miczhalkova Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalo Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalovova Mihalovova Mihalovova Miroslav Miroszlav Miroszlav Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Moravcik Moravczik Moravczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Mresko Mreszko Mreszko Nizky Nizky Nyizky Olvat Olvat Olvat Olvat Olvat Olvat Ondoestokova Ondoesztokova Ondoesztokova Ondomisi Ondomiszi Ondomiszi Osipcakova Oszipczakova Oszipczakova Osipcakova Oszipczakova Oszipczakova Pajtas Pajtasz Pajtasz Pajtas Pajtasz Pajtasz Papcun Papczun Papczun Papcun Papczun Papczun Pastirik Pasztirik Pasztirik Pastirik Pasztirik Pasztirik Pastirik Pasztirik Pasztirik Pasulkova Paszulkova Paszulkova Pecuch Peczuh Peczuczh Pecuchova Peczuhova Peczuczhova Pecuchova Peczuhova Peczuczhova Pecuchova Peczuhova Peczuczhova Peti Peti Peti Peti Peti Peti Peti Peti Peti Peti Peti Peti Petraskova Petraszkova Petraszkova Petricko Petriczko Petriczko Petricko Petriczko Petriczko Pilch Pilh Pilczh Pirc Pircz Pircz Pirc Pircz Pircz Podhorova Podhorova Podhorova Polakovsky Polakovszky Polakovszky Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Radoslav Radoszlav Radoszlav Radoslav Radoszlav Radoszlav Radovan Radovan Radovan Rosko Roszko Roszko Rosol Roszol Roszol Rosol Roszol Roszol Samudovska Szamudovszka Samudovszka Samudovska Szamudovszka Samudovszka Samudovska Szamudovszka Samudovszka Samudovska Szamudovszka Samudovszka Samudovska Szamudovszka Samudovszka Samudovsky Szamudovszky Samudovszky Samudovsky Szamudovszky Samudovszky Samudovsky Szamudovszky Samudovszky Samudovsky Szamudovszky Samudovszky Samundovsky Szamundovszky Samundovszky Selecka Szeleczka Seleczka Selecky Szeleczky Seleczky Semes Szemesz Semesz Sestko Szesztko Sesztko Sestkova Szesztkova Sesztkova Spatz Szpatz Spatz Staba Sztaba Staba Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stefan Sztefan Stefan Stofa Sztofa Stofa Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Teglasiova Teglasziova Tyeglasziova Timulakova Timulakova Tyimulakova Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkacova Tkaczova Tykaczova Tkacova Tkaczova Tykaczova Tokarova Tokarova Tyokarova Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Tolog Tolog Tyolog Toman Toman Tyoman Tomanova Tomanova Tyomanova Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomaseva Tomaszeva Tyomaszeva Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasova Tomaszova Tyomaszova Tomasula Tomaszula Tyomaszula Tomasula Tomaszula Tyomaszula Tomasula Tomaszula Tyomaszula Tomasulova Tomaszulova Tyomaszulova Tomcakova Tomczakova Tyomczakova Tomcakova Tomczakova Tyomczakova Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova Tomkova Tomkova Tyomkova Tomkova Tomkova Tyomkova Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Tormova Tormova Tyormova Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Valko Valko Valko Valko Valko Valko Vareha Vareha Vareha Vasarheli Vaszarheli Vaszarheli Vasilova Vaszilova Vaszilova Vircik Virczik Virczik Vircik Virczik Virczik Zajac Zajacz Zsajacz Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcak Zofczak Zsofczak Zofcakova Zofczakova Zsofczakova Zofcakova Zofczakova Zsofczakova Zofcakova Zofczakova Zsofczakova Zofcakova Zofczakova Zsofczakova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Hudak Georgius Hrabouski Beres

n78_12_189 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.