Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Nagy-Mihály
rc » Málcza
ref » Málcza
Petrikovce

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786 Petrik, Petrikowcze, 1808 Petrik, Petřikowce, Petrykowce, 1863–1913 Petrik, 1920 Petríkovce, 1927– Petrikovce

POPULATION of Petrikovce in 2005: 216 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Babinčáková Babincakova Babincsakova Bajus Bajus Bajusz Bajuz Bajuz Bajuz Bajužik Bajuzik Bajuzsik Bajuzová Bajuzova Bajuzova Bardiovská Bardiovska Bardiovszka Bardiovský Bardiovsky Bardiovszky Berinštet Berinstet Berinstet Berinštetová Berinstetova Berinstetova Čarná Carna Csarna Čarný Carny Csarny Čižmar Cizmar Csizsmar Čižmár Cizmar Csizsmar Čižmarová Cizmarova Csizsmarova Čižmárová Cizmarova Csizsmarova Čurma Curma Csurma Čurmová Curmova Csurmova Danko Danko Danko
... above surnames continue below the google map

Petrikovce bordering the villages(towns): Besa | Bol | Botany | Bracovce | Brehov | Budkovce | Cejkov | Cepel | Cerhov | Cicarovce | Cierne Pole | Drahnov | Dubravka | Falkusovce | Hradistska Molva | Hran | Hrcel | Izkovce | Kacanov | Kapona | Kapusianske Klacany | Kasov | Klacany | Kozuchov | Krisov | Krisovska Lieskova | Krizany | Kucany | Kysta | Lastovce | Leles | Lieskova | Luhyna | Mala Trna | Malcice | Male Kapusany | Male Raskovce | Maly Ruskov | Markovce | Michalany | Mociar | Mokca | Narad | Nizny Zipov | Novosad | Novy Ruskov | Oborin | Pavlovce nad Uhom | Plechotice | Polany | Rad | Sirnik | Slavkovce | Solnicka | Stanca | Stretava | Stretavka | Svata Maria | Svinice | Tahyna | Trebisov | Trna | Trna | Upor | Velaty | Velka Trna | Velke Kapusany | Velke Raskovce | Velky Ruskov | Veskovce | Vojany | Vojka | Vysoka nad Uhom | Zatin | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinske Hradiste | Zemplinske Jastrabie | Zemplinske Kopcany | Zemplinsky Branc | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Danková Dankova Dankova Ďutmentová Dutmentova Gyutmentova Eľko Elko Elyko Fecáková Fecakova Feczakova Fečko Fecko Fecsko Feketeová Feketeova Feketeova Gavalinka Gavalinka Gavalinka Girman Girman Girman Girmanová Girmanova Girmanova Haburčák Haburcak Haburcsak Haburčaková Haburcakova Haburcsakova Haburčáková Haburcakova Haburcsakova Hreňová Hrenova Hrenyova Hrivňak Hrivnak Hrivnyak Hrivňaková Hrivnakova Hrivnyakova Karasová Karasova Karaszova Katuš Katus Katus Katušová Katusova Katusova Kištoth Kistoth Kistoth Kištothová Kistothova Kistothova Kondáš Kondas Kondas Kostrej Kostrej Kosztrej Kostrejová Kostrejova Kosztrejova Kovalík Kovalik Kovalik Kovalíková Kovalikova Kovalikova Kozma Kozma Kozma Kozmová Kozmova Kozmova Kršková Krskova Krskova Kundrátová Kundratova Kundratova Kužma Kuzma Kuzsma Kužmová Kuzmova Kuzsmova Lobo Lobo Lobo Lobó Lobo Lobo Lobová Lobova Lobova Lukač Lukac Lukacs Lukačová Lukacova Lukacsova Macijewič Macijewic Maczijewics Macijewičová Macijewicova Maczijewicsova Marcin Marcin Marczin Marcinová Marcinova Marczinova Maskaľ Maskal Maszkaly Maskaľová Maskalova Maszkalyova Melegová Melegova Melegova Mihaľová Mihalova Mihalyova Mižík Mizik Mizsik Mižíková Mizikova Mizsikova Mušinská Musinska Musinszka Novák Novak Novak Pica Pica Picza Picová Picova Piczova Praščak Prascak Prascsak Praščák Prascak Prascsak Praščaková Prascakova Prascsakova Praščáková Prascakova Prascsakova Rásky Rasky Raszky Ráskyová Raskyova Raszkyova Rusnák Rusnak Rusznak Rusnáková Rusnakova Rusznakova Šaffa Saffa Saffa Šaffová Saffova Saffova Semová Semova Szemova Sinai Sinai Szinai Sinaiová Sinaiova Szinaiova Sinay Sinay Szinay Sinayová Sinayova Szinayova Sinčák Sincak Szincsak Šponták Spontak Spontak Špontáková Spontakova Spontakova Staško Stasko Sztasko Stašková Staskova Sztaskova Titák Titak Titak Titaková Titakova Titakova Titáková Titakova Titakova Tkáč Tkac Tkacs Vadas Vadas Vadasz Vadasová Vadasova Vadaszova Vaľko Valko Valyko Vaľo Valo Valyo Vaľová Valova Valyova Varadzin Varadzin Varadzin

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adam Adam Adam Bartosek Bartoszek Bartoszek Bobik Bobik Bobik Cilmar Czilmar Csilmar Cilmarova Czilmarova Csilmarova Fekete Fekete Fekete Gajan Gajan Gajan Girman Girman Girman Haburcak Haburczak Haburczak Haburcak Haburczak Haburczak Horvat Horvat Horvat Horvath Horvath Horvath Hreno Hreno Hreno Hrenova Hrenova Hrenova Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hujdic Hujdicz Hujdicz Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ihnatova Jan Jan Jan Kistoth Kisztoth Kisztoth Kistothova Kisztothova Kisztothova Klemova Klemova Klemova Koval Koval Koval Kovalik Kovalik Kovalik Krskova Krszkova Krszkova Lobo Lobo Lyobo Lobo Lobo Lyobo Lobo Lobo Lyobo Lukac Lukacz Lyukacz Makula Makula Makula Marcin Marczin Marczin Martakova Martakova Martakova Maskal Maszkal Maszkal Maskalova Maszkalova Maszkalova Milo Milo Milo Milo Milo Milo Mizik Mizik Mizik Mizik Mizik Mizik Mizikova Mizikova Mizikova Ondikova Ondikova Ondikova Palinska Palinszka Palinszka Pejova Pejova Pejova Prascak Praszczak Praszczak Prascakova Praszczakova Praszczakova Prascakova Praszczakova Praszczakova Raskyova Raszkyova Raszkyova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Safova Szafova Safova Titak Titak Tyitak Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Vadas Vadasz Vadasz

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Lubo Mathias Falatka

n78_12_182 n78_12_345

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.