Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_01_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1250 calvinist
• Church built-1800 romancatholic
• Manor-House built-1800

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC, REF
gc » Szesta
jew » Ida (Nagy-)
luth » Kassa
Cecejovce_Kosice_okolie_KI_AbaujTorna_AbovTurna_Church_built-1250_calvinist_ENC1_x1.jpg
| Church | built-1250 | calvinist | [1] |
Cecejovce_Kosice_okolie_KI_AbaujTorna_AbovTurna_Manor-House_x1.jpg
Čečejovce

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1863–1913, 1938–1945 Csécs, 1786 Cschécsch, 1808 Nagy-Csécs, Cžeč, 1920 Čečejovce, 1927–1938, 1945–1948 Čečejovce, Csécs, 1948– Čečejovce

POPULATION of Cecejovce in 2005: 1946 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bačo Baco Bacso Bačová Bacova Bacsova Bartko Bartko Bartko Bartková Bartkova Bartkova Bimbo Bimbo Bimbo Bimbóová Bimboova Bimboova Bimbová Bimbova Bimbova Bodnár Bodnar Bodnar Bodnárová Bodnarova Bodnarova Budai Budai Budai Budaiová Budaiova Budaiova Dančo Danco Dancso Dienešová Dienesova Dienesova Dorák Dorak Dorak Doráková Dorakova Dorakova Dringuš Dringus Dringus Dringušová Dringusova Dringusova Ďurčo Durco Gyurcso Ďurčová Durcova Gyurcsova Fatľa Fatla Fatlya Godoč
... above surnames continue below the google map

Cecejovce bordering the villages(towns): Baska | Belza | Bernatovce | Bociar | Budulov | Bukovec | Buzica | Buzice | Buzinka | Cestice | Chorvaty | Chym | Debrad | Drienovec | Dvorniky | Dvorniky-Vcelare | Gynov | Hacava | Haj | Haniska | Hodkovce | Hostovce | Hranicna pri Hornade | Hranicna pri Hornade | Hutniky | Hutniky | Janik | Jasov | Jasovsky Podzamok | Kechnec | Komarovce | Kostany | Lorincik | Mala Ida | Maly Budulov | Medzev | Milhost | Mokrance | Moldava nad Bodvou | Myslava | Nizny Lanec | Nizny Medzev | Nova Bodva | Nova Bodva | Nova Bodva | Novacany | Panovce | Peder | Perin | Perin-Chym | Polov | Resica | Rudnik | Saca | Sandorova Belza | Sebastovce | Semsa | Sena | Sokolany | Stredna Belza | Tahanovce | Turna nad Bodvou | Turnianska Nova Ves | Turnianske Podhradie | Turnianske Podhradie | Valaliky | Velka Ida | Velky Budulov | Vsechsvatych | Vysna Belza | Vysne Opatske | Vysny Lanec | Zadiel | Zadielske Dvorniky | Zarnov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Godoc Godocs Godočová Godocova Godocsova Gyurcso Gyurcso Gyurczszo Hegedűš Hegedűs Hegedűs Hegedűsová Hegedűsova Hegedűszova Hegedűšová Hegedűsova Hegedűsova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Jaklovská Jaklovska Jaklovszka Jaklovský Jaklovsky Jaklovszky Jakša Jaksa Jaksa Jakšová Jaksova Jaksova Juhás Juhas Juhasz Kapitánová Kapitanova Kapitanova Kappanová Kappanova Kappanova Kiss Kiss Kiszsz Kišš Kiss Kiss Kiššová Kissova Kissova Kolesár Kolesar Koleszar Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kovács Kovacs Kovaczsz Kovácsová Kovacsova Kovaczszova Krajňák Krajnak Krajnyak Kuba Kuba Kuba Kuzder Kuzder Kuzder Kuzderová Kuzderova Kuzderova Lacko Lacko Laczko Lacková Lackova Laczkova Laczkó Laczko Laczko Laczková Laczkova Laczkova Lőrincová Lorincova Lőrinczova Magoči Magoci Magocsi Matesz Matesz Matesz Mateszová Mateszova Mateszova Mida Mida Mida Midová Midova Midova Mikloš Miklos Miklos Miklošová Miklosova Miklosova Németh Nemeth Nemeth Némethová Nemethova Nemethova Onda Onda Onda Ondová Ondova Ondova Pakesová Pakesova Pakeszova Palenčárová Palencarova Palencsarova Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrín Pelegrin Pelegrin Pelegrinová Pelegrinova Pelegrinova Refor Refor Refor Ronto Ronto Ronto Rybár Rybar Rybar Rybárová Rybarova Rybarova Sanislo Sanislo Szaniszlo Sanislová Sanislova Szaniszlova Sekereš Sekeres Szekeres Sekerešová Sekeresova Szekeresova Sokolovská Sokolovska Szokolovszka Sopková Sopkova Szopkova Špišáková Spisakova Spisakova Šváb Svab Svab Švábová Svabova Svabova Szabóbartko Szabobartko Szabobartko Szekeresová Szekeresova Szekereszova Szepesi Szepesi Szepeszi Szepesiová Szepesiova Szepesziova Téglášová Teglasova Teglasova Urbán Urban Urban Vaňo Vano Vanyo Vaňová Vanova Vanyova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vavrek Vavrek Vavrek Vavreková Vavrekova Vavrekova Vranai Vranai Vranai Vranaiová Vranaiova Vranaiova Weiser Weiser Weiszer Weiserová Weiserova Weiszerova Weiszer Weiszer Weiszer

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abosi Aboszi Aboszi Abosi Aboszi Aboszi Abosi Aboszi Aboszi Abosiova Abosziova Abosziova Acai Aczai Aczai Acai Aczai Aczai Acai Aczai Aczai Acai Aczai Aczai Adamova Adamova Adamova Albertova Albertova Albertova Alena Alena Alena Alezar Alezar Alezar Alezarova Alezarova Alezarova Ambrisko Ambriszko Ambriszko Ambrisko Ambriszko Ambriszko Ambrus Ambrusz Ambrusz Ambrusova Ambruszova Ambruszova Ambrusova Ambruszova Ambruszova Ambrusova Ambruszova Ambruszova Andrejko Andrejko Andrejko Andrusic Andruszicz Andruszicz Arvai Arvai Arvai Arvai Arvai Arvai Arvaiova Arvaiova Arvaiova Babarcsikova Babarczszikova Babarczszikova Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Baco Baczo Baczo Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Balal Balal Balal Balaz Balaz Balaz Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Ballok Balogacova Balogaczova Balogaczova Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banyasz Banyasz Banyaszz Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartkoova Bartkoova Bartkoova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartkova Bartok Bartok Bartok Bartokova Bartokova Bartokova Baskova Baszkova Baszkova Baskova Baszkova Baszkova Baskova Baszkova Baszkova Benco Benczo Benczo Benco Benczo Benczo Bencova Benczova Benczova Benicka Beniczka Beniczka Beno Beno Beno Beno Beno Beno Benoova Benoova Benoova Benoova Benoova Benoova Benovska Benovszka Benovszka Benovsky Benovszky Benovszky Benovsky Benovszky Benovszky Benzej Benzej Benzej Bialko Bialko Bialko Bilek Bilek Bilek Bilekova Bilekova Bilekova Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo Bimbova Bimbova Bimbova Bimbova Bimbova Bimbova Bimbova Bimbova Bimbova Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bokar Bokar Bokar Bokor Bokor Bokor Bokor Bokor Bokor Bokor Bokor Bokor Borsodi Borszodi Borszodi Brecko Breczko Breczko Breckova Breczkova Breczkova Budai Budai Budai Budai Budai Budai Budai Budai Budai Budai Budai Budai Budaiova Budaiova Budaiova Budaiova Budaiova Budaiova Budaiova Budaiova Budaiova Budi Budi Budi Budi Budi Budi Budi Budi Budi Budi Budi Budi Budik Budik Budik Budik Budik Budik Budik Budik Budik Budikova Budikova Budikova Bujansky Bujanszky Bujanszky Bujansky Bujanszky Bujanszky Bujansky Bujanszky Bujanszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Bukovsky Bukovszky Bukovszky Buvala Buvala Buvala Buvala Buvala Buvala Caji Czaji Csaji Cajiova Czajiova Csajiova Cako Czako Csako Canik Czanik Csanik Carnoky Czarnoky Csarnoky Carnoky Czarnoky Csarnoky Cech Czeh Cseczh Cech Czeh Cseczh Cech Czeh Cseczh Ceniga Czeniga Cseniga Cerno Czerno Cserno Cerno Czerno Cserno Cernova Czernova Csernova Cesticka Czeszticzka Cseszticzka Cesticka Czeszticzka Cseszticzka Cesticka Czeszticzka Cseszticzka Cesticka Czeszticzka Cseszticzka Cesticka Czeszticzka Cseszticzka Cesticka Czeszticzka Cseszticzka Cesticka Czeszticzka Cseszticzka Cirjak Czirjak Csirjak Copova Czopova Csopova Csaji Czszaji Csszaji Csajiova Czszajiova Csszajiova Csakova Czszakova Csszakova Csaro Czszaro Csszaro Csecsi Czszeczszi Csszeczszi Csomor Czszomor Csszomor Csomor Czszomor Csszomor Czako Czako Cszako Czakova Czakova Cszakova Danco Danczo Gyanczo Danco Danczo Gyanczo Danco Danczo Gyanczo Dedinska Dedinszka Gyedinszka Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Demo Demo Gyemo Detters Dettersz Gyettersz Dienes Dienesz Gyienesz Dienes Dienesz Gyienesz Dienes Dienesz Gyienesz Dienes Dienesz Gyienesz Dienes Dienesz Gyienesz Dienesova Dieneszova Gyieneszova Dienesova Dieneszova Gyieneszova Dienesova Dieneszova Gyieneszova Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlurny Dlurny Gylurny Dobos Dobosz Gyobosz Dobosova Doboszova Gyoboszova Dobosova Doboszova Gyoboszova Dobosova Doboszova Gyoboszova Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkosova Domonkoszova Gyomonkoszova Domonkosova Domonkoszova Gyomonkoszova Domonkosova Domonkoszova Gyomonkoszova Donakova Donakova Gyonakova Dorak Dorak Gyorak Dorak Dorak Gyorak Dorak Dorak Gyorak Dorak Dorak Gyorak Dorak Dorak Gyorak Dorak Dorak Gyorak Dorak Dorak Gyorak Dorakova Dorakova Gyorakova Dorakova Dorakova Gyorakova Dorakova Dorakova Gyorakova Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringus Dringusz Gyringusz Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Dringusova Dringuszova Gyringuszova Drotar Drotar Gyrotar Ducsay Duczszay Gyuczszay Dudas Dudasz Gyudasz Dugasova Dugaszova Gyugaszova Dugasova Dugaszova Gyugaszova Durco Durczo Gyurczo Durco Durczo Gyurczo Dusinska Duszinszka Gyuszinszka Dusinska Duszinszka Gyuszinszka Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dusinsky Duszinszky Gyuszinszky Dzurna Dzurna Gyzurna Erdely Erdely Erdely Fatla Fatla Fatla Fatla Fatla Fatla Fatlova Fatlova Fatlova Fatlova Fatlova Fatlova Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Feco Feczo Feczo Feco Feczo Feczo Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Feterik Feterik Feterik Feterikova Feterikova Feterikova Ficeri Ficzeri Ficzeri Fiedler Fiedler Fiedler Filakovsky Filakovszky Filakovszky Filakovsky Filakovszky Filakovszky Fucila Fuczila Fuczila Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gali Gali Gali Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Galko Garajova Garajova Garajova Gazi Gazi Gazi Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gaziova Gazsi Gazszi Gazszi Gerenda Gerenda Gerenda Geresi Gereszi Gereszi Gergelova Gergelova Gergelova Godoc Godocz Godocz Godoc Godocz Godocz Godoc Godocz Godocz Godoc Godocz Godocz Godoc Godocz Godocz Godoc Godocz Godocz Godocova Godoczova Godoczova Godocova Godoczova Godoczova Goliasova Goliaszova Goliaszova Gorcos Gorczosz Gorczosz Gorcos Gorczosz Gorczosz Gorcsosova Gorczszoszova Gorczszoszova Gorcsosova Gorczszoszova Gorczszoszova Greso Greszo Greszo Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gyurcso Gyurczszo Gyurczszo Gyurcso Gyurczszo Gyurczszo Gyurcso Gyurczszo Gyurczszo Gyure Gyure Gyure Gyure Gyure Gyure Halasova Halaszova Halaszova Halasz Halasz Halaszz Halasz Halasz Halaszz Halasz Halasz Halaszz Halasz Halasz Halaszz Halasz Halasz Halaszz Halasz Halasz Halaszz Halasz Halasz Halaszz Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Harbulyak Harbulyak Harbulyak Harsangiova Harszangiova Harszangiova Harsanyi Harszanyi Harszanyi Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hiblar Hintos Hintosz Hintosz Hintos Hintosz Hintosz Hodermarsky Hodermarszky Hodermarszky Holecko Holeczko Holeczko Holecko Holeczko Holeczko Holecko Holeczko Holeczko Holeckova Holeczkova Holeczkova Homza Homza Homza Homza Homza Homza Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hornak Hornak Hornak Hornakova Hornakova Hornakova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hoza Hoza Hoza Hrutkai Hrutkai Hrutkai Hrutkai Hrutkai Hrutkai Humenansky Humenanszky Humenanszky Hurajova Hurajova Hurajova Ignat Ignat Ignat Ignath Ignath Ignath Ignath Ignath Ignath Imrich Imrih Imriczh Imrich Imrih Imriczh Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Ivankova Jahas Jahasz Jahasz Jakabova Jakabova Jakabova Jaklovska Jaklovszka Jaklovszka Jaklovska Jaklovszka Jaklovszka Jaklovska Jaklovszka Jaklovszka Jaklovska Jaklovszka Jaklovszka Jaklovska Jaklovszka Jaklovszka Jaksa Jaksza Jaksza Jaksa Jaksza Jaksza Jaksa Jaksza Jaksza Jaksa Jaksza Jaksza Jambor Jambor Jambor Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jasanova Jaszanova Jaszanova Jasko Jaszko Jaszko Jasko Jaszko Jaszko Jencik Jenczik Jenczik Jencik Jenczik Jenczik Jenco Jenczo Jenczo Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasz Juhasz Juhaszz Juhaszova Juhaszova Juhaszzova Juhaszova Juhaszova Juhaszzova Julius Juliusz Juliusz Juraj Juraj Juraj Jusko Juszko Juszko Juskova Juszkova Juszkova Juskova Juszkova Juszkova Kababik Kababik Kababik Kababikova Kababikova Kababikova Kalias Kaliasz Kaliasz Kalias Kaliasz Kaliasz Kaliasova Kaliaszova Kaliaszova Kaliasova Kaliaszova Kaliaszova Kapitan Kapitan Kapitan Kapitan Kapitan Kapitan Kapitan Kapitan Kapitan Kapitanova Kapitanova Kapitanova Kapitanova Kapitanova Kapitanova Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kappan Kascsak Kaszczszak Kaszczszak Katarina Katarina Katarina Keller Keller Keller Kellerova Kellerova Kellerova Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Kereles Kerelesz Kerelesz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Klajber Klajber Klajber Klajber Klajber Klajber Kocai Koczai Koczai Kocai Koczai Koczai Kocai Koczai Koczai Kocai Koczai Koczai Kokolik Kokolik Kokolik Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Kolesarova Koleszarova Koleszarova Komjaty Komjaty Komjaty Komjatyova Komjatyova Komjatyova Koncz Koncz Konczz Koncz Koncz Konczz Koncz Koncz Konczz Konkoly Konkoly Konkoly Konkolyova Konkolyova Konkolyova Kosisanska Kosziszanszka Kosziszanszka Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kozak Kozak Kozak Kozej Kozej Kozej Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Krajnak Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kuba Kundrat Kundrat Kundrat Kuspalova Kuszpalova Kuszpalova Kusztvan Kusztvan Kuszztvan Kuva Kuva Kuva Kuzder Kuzder Kuzder Kuzder Kuzder Kuzder Kuzderova Kuzderova Kuzderova Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lackova Laczkova Lyaczkova Lacza Lacza Lyaczza Lacza Lacza Lyaczza Laczko Laczko Lyaczzko Laczko Laczko Lyaczzko Laczko Laczko Lyaczzko Laczkoova Laczkoova Lyaczzkoova Laczkova Laczkova Lyaczzkova Laczova Laczova Lyaczzova Laczova Laczova Lyaczzova Laki Laki Lyaki Laki Laki Lyaki Laki Laki Lyaki Lakiova Lakiova Lyakiova Lehoczka Lehoczka Lyehoczzka Lehoczki Lehoczki Lyehoczzki Libova Libova Lyibova Licakova Liczakova Lyiczakova Licakova Liczakova Lyiczakova Licakova Liczakova Lyiczakova Licakova Liczakova Lyiczakova Licakova Liczakova Lyiczakova Litvakova Litvakova Lyitvakova Lorinc Lorincz Lyorincz Lorinc Lorincz Lyorincz Lucskajova Luczszkajova Lyuczszkajova Lucskay Luczszkay Lyuczszkay Lucskayova Luczszkayova Lyuczszkayova Luni Luni Lyuni Luptak Luptak Lyuptak Macak Maczak Maczak Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Magoci Magoczi Magoczi Magoci Magoczi Magoczi Magoci Magoczi Magoczi Magoci Magoczi Magoczi Magoci Magoczi Magoczi Magoci Magoczi Magoczi Magoci Magoczi Magoczi Magociova Magocziova Magocziova Magyar Magyar Magyar Majdan Majdan Majdan Majdanova Majdanova Majdanova Mandryk Mandryk Mandryk Mankos Mankosz Mankosz Marek Marek Marek Markovicova Markoviczova Markoviczova Marsovszka Marszovszka Marszovszzka Maruscak Maruszczak Maruszczak Matesz Matesz Mateszz Matesz Matesz Mateszz Mateszova Mateszova Mateszzova Mateszova Mateszova Mateszzova Mateszova Mateszova Mateszzova Mateszova Mateszova Mateszzova Mateszova Mateszova Mateszzova Megyesi Megyeszi Megyeszi Megyesi Megyeszi Megyeszi Melega Melega Melega Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Mida Midova Midova Midova Mihalko Mihalko Mihalko Mihalko Mihalko Mihalko Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mintos Mintosz Mintosz Mitro Mitro Mitro Mitroova Mitroova Mitroova Mitrova Mitrova Mitrova Mitruk Mitruk Mitruk Moklos Moklosz Moklosz Moklos Moklosz Moklosz Moklos Moklosz Moklosz Moklos Moklosz Moklosz Mucha Muha Muczha Mucha Muha Muczha Mucha Muha Muczha Muchova Muhova Muczhova Myca Mycza Mycza Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Niznikova Niznikova Nyiznikova Noeova Noeova Nyoeova Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novotny Novotny Nyovotny Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olejnik Olisar Oliszar Oliszar Olisarova Oliszarova Oliszarova Olisarova Oliszarova Oliszarova Olisarova Oliszarova Oliszarova Onda Onda Onda Onda Onda Onda Onda Onda Onda Onda Onda Onda Ondova Ondova Ondova Ondova Ondova Ondova Opalka Opalka Opalka Opalka Opalka Opalka Opalka Opalka Opalka Opalkova Opalkova Opalkova Opalkova Opalkova Opalkova Oros Orosz Orosz Oros Orosz Orosz Oros Orosz Orosz Oros Orosz Orosz Oros Orosz Orosz Orosz Orosz Oroszz Oroszova Oroszova Oroszzova Oroszova Oroszova Oroszzova Oroszova Oroszova Oroszzova Pakes Pakesz Pakesz Pakes Pakesz Pakesz Palencar Palenczar Palenczar Palencar Palenczar Palenczar Palencsar Palenczszar Palenczszar Palencsar Palenczszar Palenczszar Palencsar Palenczszar Palenczszar Palova Palova Palova Palova Palova Palova Palova Palova Palova Panesova Paneszova Paneszova Pappova Pappova Pappova Pappova Pappova Pappova Pappova Pappova Pappova Parobecek Parobeczek Parobeczek Parobecekova Parobeczekova Parobeczekova Parobecekova Parobeczekova Parobeczekova Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pasztorova Pasztorova Paszztorova Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Peko Peko Peko Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrin Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrinova Pelegrynova Pelegrynova Pelegrynova Pelegyinova Pelegyinova Pelegyinova Peli Peli Peli Peliova Peliova Peliova Peregrin Peregrin Peregrin Peregrin Peregrin Peregrin Peterik Peterik Peterik Peterova Peterova Peterova Petka Petka Petka Petka Petka Petka Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrova Petrova Petrova Poda Poda Poda Poda Poda Poda Poda Poda Poda Poda Poda Poda Polcic Polczicz Polczicz Polcik Polczik Polczik Poprocka Poproczka Poproczka Poprocka Poproczka Poproczka Poprocka Poproczka Poproczka Pribula Pribula Pribula Rac Racz Racz Refor Refor Refor Refor Refor Refor Refor Refor Refor Reforova Reforova Reforova Ricin Riczin Riczin Ricinova Riczinova Riczinova Ronto Ronto Ronto Ronto Ronto Ronto Rontova Rontova Rontova Rontova Rontova Rontova Rudolf Rudolf Rudolf Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rudy Rusznyak Rusznyak Ruszznyak Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Sabadko Szabadko Sabadko Sakali Szakali Sakali Sakali Szakali Sakali Sakali Szakali Sakali Sakali Szakali Sakali Sandala Szandala Sandala Sandala Szandala Sandala Sandala Szandala Sandala Sandala Szandala Sandala Sandalova Szandalova Sandalova Sandorova Szandorova Sandorova Sanisko Szaniszko Saniszko Sanislo Szaniszlo Saniszlo Sanislo Szaniszlo Saniszlo Sanislo Szaniszlo Saniszlo Sanislo Szaniszlo Saniszlo Sanislova Szaniszlova Saniszlova Sanislova Szaniszlova Saniszlova Santor Szantor Santor Schwarczova Szhwarczova Sczhwarczzova Sedlak Szedlak Sedlak Sekeres Szekeresz Sekeresz Seleng Szeleng Seleng Seleng Szeleng Seleng Selengova Szelengova Selengova Selengova Szelengova Selengova Serfozo Szerfozo Serfozo Serfozo Szerfozo Serfozo Sidor Szidor Sidor Sirilo Szirilo Sirilo Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokolova Szokolova Sokolova Spisak Szpiszak Spiszak Spisak Szpiszak Spiszak Stark Sztark Stark Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Strmen Sztrmen Strmen Szekeres Szekeresz Szekeresz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Tamas Tamasz Tyamasz Tamas Tamasz Tyamasz Tamas Tamasz Tyamasz Tamas Tamasz Tyamasz Tamasova Tamaszova Tyamaszova Teglasova Teglaszova Tyeglaszova Teglasova Teglaszova Tyeglaszova Tibor Tibor Tyibor Timko Timko Tyimko Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Timkova Timkova Tyimkova Tirpak Tirpak Tyirpak Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Toplanska Toplanszka Tyoplanszka Toplanska Toplanszka Tyoplanszka Toplanska Toplanszka Tyoplanszka Toplansky Toplanszky Tyoplanszky Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Turoczy Turoczy Tyuroczzy Turoczy Turoczy Tyuroczzy Turoczyova Turoczyova Tyuroczzyova Turoczyova Turoczyova Tyuroczzyova Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtakova Turtakova Tyurtakova Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ujco Ujczo Ujczo Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Ulicny Uliczny Uliczny Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Uvegesova Uvegeszova Uvegeszova Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vano Vanova Vanova Vanova Vanu Vanu Vanu Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vaslavska Vaszlavszka Vaszlavszka Vaslavsky Vaszlavszky Vaszlavszky Vass Vaszsz Vaszsz Vastagova Vasztagova Vasztagova Vavrek Vavrek Vavrek Vavrekova Vavrekova Vavrekova Veseleni Veszeleni Veszeleni Vidriczko Vidriczko Vidriczzko Vidriczko Vidriczko Vidriczzko Viktorin Viktorin Viktorin Vilinska Vilinszka Vilinszka Vilinska Vilinszka Vilinszka Vilinsky Vilinszky Vilinszky Vilk Vilk Vilk Vladimir Vladimir Vladimir Vojacek Vojaczek Vojaczek Vojacek Vojaczek Vojaczek Vojtech Vojteh Vojteczh Vojtech Vojteh Vojteczh Vojtech Vojteh Vojteczh Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozarova Vozarova Vozarova Vrana Vrana Vrana Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranai Vranaiova Vranaiova Vranaiova Vranaiova Vranaiova Vranaiova Vrastiakova Vrasztiakova Vrasztiakova Warzybok Warzybok Warzybok Wawrek Wawrek Wawrek Weiser Weiszer Weiszer Weiser Weiszer Weiszer Weiser Weiszer Weiszer Weiser Weiszer Weiszer Weiser Weiszer Weiszer Weiser Weiszer Weiszer Weiserova Weiszerova Weiszerova Weiserova Weiszerova Weiszerova Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszer Weiszer Weiszzer Weiszerova Weiszerova Weiszzerova Weiszerova Weiszerova Weiszzerova Weiszerova Weiszerova Weiszzerova Weiszler Weiszler Weiszzler Zalacko Zalaczko Zsalaczko Zalcer Zalczer Zsalczer Zborai Zborai Zsborai Zborai Zborai Zsborai Zborai Zborai Zsborai Zborai Zborai Zsborai Zboraiova Zboraiova Zsboraiova Zbovai Zbovai Zsbovai Zeleny Zeleny Zseleny Zeleny Zeleny Zseleny Ziga Ziga Zsiga Zigrai Zigrai Zsigrai Zigrai Zigrai Zsigrai Zolner Zolner Zsolner Zolner Zolner Zsolner

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Michael Uri Matthias László Joannes Hegymegi Stephanus Thót

n78_01_021 n78_01_022 n78_01_247 n78_01_248

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.