Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1810 calvinist
• Church built-1833 romancatholic
• Manor-House built-1822

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


REF
gc ť Horváti
jew ť Torna
rc ť Ujfalu (Torna -)
Žarnov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Zsarno, Zarnow, 1786 Zscharnó, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Zsarnó, 1920 Žarnov, 1927–1938, 1945–1948 Žarnov, Zsarnó, 1948– Žarnov

POPULATION of Zarnov in 2005: 419 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andó Ando Ando Bérešová Beresova Beresova Briškár Briskar Briskar Čík Cik Csik Čipka Cipka Csipka Csík Csik Czszik Csíková Csikova Czszikova Csokujová Csokujova Czszokujova Daniel Daniel Daniel Dobos Dobos Dobosz Dobosová Dobosova Doboszova Dobošová Dobosova Dobosova Domonkošová Domonkosova Domonkosova Farkas Farkas Farkasz Farkaš Farkas Farkas Farkasová Farkasova Farkaszova Farkašová Farkasova Farkasova Fazekas Fazekas Fazekasz Fazekaš Fazekas Fazekas Fazekasová Fazekasova
... above surnames continue below the google map

Zarnov bordering the villages(towns): Borka | Budulov | Buzica | Cecejovce | Cestice | Chorvaty | Debrad | Drienovec | Dvorniky | Dvorniky-Vcelare | Hacava | Haj | Hodkovce | Hostovce | Hrhov | Janik | Jasov | Jasovsky Podzamok | Komarovce | Kovacova | Lucka | Mala Ida | Maly Budulov | Mokrance | Moldava nad Bodvou | Nizny Lanec | Nova Bodva | Nova Bodva | Nova Bodva | Novacany | Panovce | Peder | Resica | Rudnik | Saca | Semsa | Turna nad Bodvou | Turnianska Nova Ves | Turnianske Podhradie | Turnianske Podhradie | Vcelare | Velka Ida | Velky Budulov | Vysny Lanec | Zadiel | Zadielske Dvorniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fazekaszova Fazekašová Fazekasova Fazekasova Fecskeová Fecskeova Feczszkeova Fűzy Fűzy Fűzy Fűzyová Fűzyova Fűzyova Gaži Gazi Gazsi Gazsi Gazsi Gazszi Görcsös Gorcsos Görczszösz Gőrcsös Gorcsos Gőrczszösz Gőrcsős Gorcsos Gőrczszősz Gőrcsösová Gorcsosova Gőrczszöszova Gőrcsősová Gorcsosova Gőrczszőszova Gulya Gulya Gulya Halász Halasz Halasz Halászová Halaszova Halaszova Havranko Havranko Havranko Havrankó Havranko Havranko Havrankóová Havrankoova Havrankoova Havranková Havrankova Havrankova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Jačman Jacman Jacsman Jačmanová Jacmanova Jacsmanova Kerekes Kerekes Kerekesz Kerekesová Kerekesova Kerekeszova Királyová Kiralyova Kiralyova Kiš Kis Kis Kišová Kisova Kisova Kiss Kiss Kiszsz Kissová Kissova Kiszszova Klotnya Klotnya Klotnya Klotnyová Klotnyova Klotnyova Kocsík Kocsik Koczszik Kollár Kollar Kollar Kollárová Kollarova Kollarova Konkož Konkol Konkoly Konkožová Konkolova Konkolyova Korož Korol Koroly Korožová Korolova Korolyova Köteleš Koteles Köteles Kulcsár Kulcsar Kulczszar Kulcsárová Kulcsarova Kulczszarova Lipták Liptak Liptak Liptáková Liptakova Liptakova Macorlíková Macorlikova Maczorlikova Mártha Martha Martha Márthová Marthova Marthova Mogyorosi Mogyorosi Mogyoroszi Nehéz Nehez Nehez Nehézová Nehezova Nehezova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Olajosová Olajosova Olajoszova Ongyik Ongyik Ongyik Ongyiková Ongyikova Ongyikova Počatko Pocatko Pocsatko Rémiás Remias Remiasz Rémiásová Remiasova Remiaszova Sabó Sabo Szabo Šándor Sandor Sandor Sánta Santa Szanta Sántová Santova Szantova Sivák Sivak Szivak Siváková Sivakova Szivakova Škovrunský Skovrunsky Skovrunszky Sokolovský Sokolovsky Szokolovszky Šoltesová Soltesova Solteszova Spišák Spisak Szpisak Spišáková Spisakova Szpisakova Špišáková Spisakova Spisakova Szabo Szabo Szabo Szabó Szabo Szabo Szabóová Szaboova Szaboova Szabová Szabova Szabova Vidricko Vidricko Vidriczko Vidricková Vidrickova Vidriczkova Žigrai Zigrai Zsigrai Žigraiová Zigraiova Zsigraiova Zsarnai Zsarnai Zszarnai

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ando Ando Ando Ando Ando Ando Balazs Balazsz Balazsz Bedova Bedova Bedova Bocej Boczej Boczej Bocej Boczej Boczej Cik Czik Csik Cipka Czipka Csipka Cipka Czipka Csipka Csik Czszik Csszik Csik Czszik Csszik Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Drevenak Drevenak Gyrevenak Fajcik Fajczik Fajczik Fajcikova Fajczikova Fajczikova Fakova Fakova Fakova Fakova Fakova Fakova Fakova Fakova Fakova Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Fazekasova Fazekaszova Fazekaszova Fuzy Fuzy Fuzy Gali Gali Gali Gazsi Gazszi Gazszi Gorcsos Gorczszosz Gorczszosz Gorcsos Gorczszosz Gorczszosz Gorcsos Gorczszosz Gorczszosz Gorcsos Gorczszosz Gorczszosz Gorcsosova Gorczszoszova Gorczszoszova Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Gulya Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havranko Havransky Havranszky Havranszky Hnyk Hnyk Hnyk Hnyk Hnyk Hnyk Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Jacmanova Jaczmanova Jaczmanova Jacsman Jaczszman Jaczszman Jacsmanova Jaczszmanova Jaczszmanova Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Kiraly Kiraly Kiraly Kiralyova Kiralyova Kiralyova Kis Kisz Kisz Kisova Kiszova Kiszova Kisova Kiszova Kiszova Kisova Kiszova Kiszova Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klotnya Klotnya Klotnya Klotnya Klotnya Klotnya Klotnya Klotnya Klotnya Klotnyova Klotnyova Klotnyova Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollarova Kollarova Kollarova Konkol Konkol Konkol Krisko Kriszko Kriszko Kulcsar Kulczszar Kulczszar Kulcsar Kulczszar Kulczszar Liptak Liptak Lyiptak Litvik Litvik Lyitvik Litvik Litvik Lyitvik Majercikova Majerczikova Majerczikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Manikova Marko Marko Marko Martha Martha Martha Martha Martha Martha Marthova Marthova Marthova Mate Mate Mate Matheova Matheova Matheova Mogyorosi Mogyoroszi Mogyoroszi Nehez Nehez Nyehez Nehezova Nehezova Nyehezova Novak Novak Nyovak Olajos Olajosz Olajosz Ongyik Ongyik Ongyik Onody Onody Onody Pocatko Poczatko Poczatko Recskyova Reczszkyova Reczszkyova Recskyova Reczszkyova Reczszkyova Remias Remiasz Remiasz Sabo Szabo Sabo Sibikova Szibikova Sibikova Spisak Szpiszak Spiszak Spisak Szpiszak Spiszak Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Suchy Szuhy Suczhy Szaboova Szaboova Szaboova Tobozova Tobozova Tyobozova Tobozova Tobozova Tyobozova Zarnay Zarnay Zsarnay Zarnovican Zarnoviczan Zsarnoviczan Zigrai Zigrai Zsigrai Zigraiova Zigraiova Zsigraiova

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.