Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1939 romancatholic
• Bell-Tower built-1750

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


luth ť Rozsnyó
rc ť Rozsnyó
Čučma

OLD NAMES of the village(town):
1773 Csucsom, Cžucžom, 1786 Cschucschom, 1808 Csucsom, Cžučma, 1863 Csúcsom, 1873–1913, 1938–1945 Csucsom, 1920 Čučma, 1927–1938, 1945–1948 Čučma, Csucsom, 1948–1960, 1990– Čučma

POPULATION of Cucma in 2005: 586 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Ádámová Adamova Adamova Bastyúrová Bastyurova Basztyurova Bende Bende Bende Bendeová Bendeova Bendeova Bernáth Bernath Bernath Bernáthová Bernathova Bernathova Brunaczki Brunaczki Brunaczki Caban Caban Czaban Cabanová Cabanova Czabanova Čapóová Capoova Csapoova Cintel Cintel Czintel Danko Danko Danko Danková Dankova Dankova Domik Domik Domik Domiková Domikova Domikova Erdödi Erdodi Erdödi Grundza Grundza Grundza Grundzová Grundzova Grundzova Gyenes Gyenes Gyenesz Gyenesová
... above surnames continue below the google map

Cucma bordering the villages(towns): Betliar | Borka | Brdarka | Brzotin | Drnava | Gemerska Poloma | Gemersky Sad | Gocaltovo | Gocovo | Hankova | Henckovce | Honce | Hrhov | Hrusov | Jablonov nad Turnou | Jovice | Kobeliarovo | Kocelovce | Kovacova | Krasnohorska Dlha Luka | Krasnohorske Podhradie | Kruzna | Kunova Teplica | Lipovnik | Lucka | Mala Poloma | Markuska | Mikolcany | Nadabula | Nizna Slana | Novacany | Ochtina | Paca | Paskova | Petrovo | Rakovnica | Rostar | Rozlozna | Roznava | Roznavske Bystre | Rudna | Slavec | Slavoska | Smolnicka Huta | Smolnik | Stitnik | Stos | Uhorna | Velka Poloma | Vlachovo | Vysna Slana

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gyenesova Gyeneszova Hačková Hackova Hacskova Hacsko Hacsko Haczszko Hacsková Hacskova Haczszkova Hagovská Hagovska Hagovszka Hagovský Hagovsky Hagovszky Hajdu Hajdu Hajdu Hajduová Hajduova Hajduova Hajdúová Hajduova Hajduova Hroncová Hroncova Hronczova Hronec Hronec Hronecz Kálman Kalman Kalman Kálmanová Kalmanova Kalmanova Kardoš Kardos Kardos Kardošová Kardosova Kardosova Kassai Kassai Kaszszai Kassaiová Kassaiova Kaszszaiova Kelemen Kelemen Kelemen Kelemenová Kelemenova Kelemenova Kerekeš Kerekes Kerekes Kerekešová Kerekesova Kerekesova Klinčák Klincak Klincsak Kluska Kluska Kluszka Kosár Kosar Koszar Kosárová Kosarova Koszarova Kotlárčiková Kotlarcikova Kotlarcsikova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krasnovský Krasnovsky Krasznovszky Kvasnička Kvasnicka Kvasznicska Letanovská Letanovska Letanovszka Letanovský Letanovsky Letanovszky Majornyiová Majornyiova Majornyiova Matejko Matejko Matejko Matejková Matejkova Matejkova Máziková Mazikova Mazikova Miškovič Miskovic Miskovics Miškovičová Miskovicova Miskovicsova Mráz Mraz Mraz Mrázová Mrazova Mrazova Nagyová Nagyova Nagyova Németh Nemeth Nemeth Némethová Nemethova Nemethova Nyíri Nyiri Nyiri Olejník Olejnik Olejnik Olejníková Olejnikova Olejnikova Ondrej Ondrej Ondrej Ondrejová Ondrejova Ondrejova Palečko Palecko Palecsko Pásztorová Pasztorova Pasztorova PuškᚠPuskas Puskas Rosiar Rosiar Rosziar Rosiarová Rosiarova Rosziarova Rusnák Rusnak Rusznak Rusňák Rusnak Rusznyak Rusnáková Rusnakova Rusznakova Rusňáková Rusnakova Rusznyakova Šiška Siska Siska Šišková Siskova Siskova Sklenka Sklenka Szklenka Smutná Smutna Szmutna Smutný Smutny Szmutny Szánto Szanto Szanto Szántó Szanto Szanto Szántóová Szantoova Szantoova Szilágyiová Szilagyiova Szilagyiova Szöllös Szollos Szöllösz Szőllős Szollos Szőllősz Szöllösová Szollosova Szöllöszova Szöllöšová Szollosova Szöllösova Szőllősová Szollosova Szőllőszova Tóbis Tobis Tobisz Tóbisová Tobisova Tobiszova Tóthová Tothova Tothova Ulicai Ulicai Uliczai Uliczaiová Uliczaiova Uliczaiova Wrubel Wrubel Wrubel Wrubelová Wrubelova Wrubelova Zajačko Zajacko Zajacsko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adam Adam Adam Belak Belak Belak Bende Bende Bende Berats Beratsz Beratsz Bernath Bernath Bernath Bernathova Bernathova Bernathova Capoova Czapoova Csapoova Cintel Czintel Csintel Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Dankova Dankova Gyankova Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domik Domik Gyomik Domikova Domikova Gyomikova Domikova Domikova Gyomikova Domikova Domikova Gyomikova Domikova Domikova Gyomikova Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabian Fabianova Fabianova Fabianova Grundzova Grundzova Grundzova Hacsko Haczszko Haczszko Hacsko Haczszko Haczszko Hacsko Haczszko Haczszko Hacsko Haczszko Haczszko Hagovska Hagovszka Hagovszka Hagovsky Hagovszky Hagovszky Hagovsky Hagovszky Hagovszky Hagovsky Hagovszky Hagovszky Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Herich Herih Hericzh Herichova Herihova Hericzhova Hronec Hronecz Hronecz Hronec Hronecz Hronecz Hronec Hronecz Hronecz Hronec Hronecz Hronecz Hronecova Hroneczova Hroneczova Jan Jan Jan Jozef Jozef Jozef Kalman Kalman Kalman Kardos Kardosz Kardosz Kardosova Kardoszova Kardoszova Kardosova Kardoszova Kardoszova Katarina Katarina Katarina Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemen Kelemenova Kelemenova Kelemenova Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Klincak Klinczak Klinczak Kluska Kluszka Kluszka Lamentova Lamentova Lyamentova Letanovska Letanovszka Lyetanovszka Macak Maczak Maczak Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejko Matejkova Matejkova Matejkova Mazik Mazik Mazik Mihok Mihok Mihok Miskovic Miszkovicz Miszkovicz Miskovic Miszkovicz Miszkovicz Nagy Nagy Nyagy Nemeth Nemeth Nyemeth Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Olejnik Olejnik Olejnik Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Ondrejova Prokaj Prokaj Prokaj Puskas Puszkasz Puszkasz Rosiar Rosziar Rosziar Rosiarova Rosziarova Rosziarova Rusnak Rusznak Rusznak Rusznyak Rusznyak Ruszznyak Sasvari Szaszvari Saszvari Somajova Szomajova Somajova Szanto Szanto Szanto Szollos Szollosz Szollosz Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Tobis Tobisz Tyobisz Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tozser Tozszer Tyozszer

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.