Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_04_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Chapel built-1400
• Manor-House built-1850
• Mausoleum Park built-1903
• Monument

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
gc ť Falucska
luth ť Rozsnyó
Krasnohorske_Podhradie_Roznava_KI_Gomor_Gemer_Mausoleum_x1.jpg Krasnohorske_Podhradie_Roznava_KI_Gomor_Gemer_Castle_built-1200_ENC1_x1.jpg
| Castle | built-1200 | [1] |
Krásnohorské Podhradie

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kraszna-Horka-Várallya, Podhragy, 1786 Krasznahorka-Wárallya, Podhragy, 1808 Krásznahorka-Várallya, Krásnohorské Podhradí, 1863 Krasznahorkaváralya, 1873–1913, 1938–1945 Krasznahorkaváralja, 1920 Krásna Horka-Podhradie, Krásnohorské Podhradie, 1927–1938, 1945–1948 Krásnohorské Podhradie, Krászna-Horka-Váralja, 1948– Krásnohorské Podhradie

POPULATION of Krasnohorske Podhradie in 2005: 2476 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baffi Baffi Baffi Baffiová Baffiova Baffiova BalហBalaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Bernáth Bernath Bernath Bernáthová Bernathova Bernathova Bollo Bollo Bollo Bollová Bollova Bollova Breznay Breznay Breznay Breznayová Breznayova Breznayova Cintel Cintel Czintel Cintelová Cintelova Czintelova Darvas Darvas Darvasz Darvaš Darvas Darvas Darvašová Darvasova Darvasova DudᚠDudas Dudas Emödiová Emodiova Emödiova Fábri Fabri Fabri Fábriová Fabriova Fabriova Fogaš Fogas
... above surnames continue below the google map

Krasnohorske Podhradie bordering the villages(towns): Betliar | Borka | Brzotin | Cucma | Drnava | Dvorniky | Dvorniky-Vcelare | Gemerska Poloma | Hacava | Henckovce | Honce | Hrhov | Hrusov | Jablonov nad Turnou | Jovice | Kobeliarovo | Kovacova | Krasnohorska Dlha Luka | Kruzna | Kunova Teplica | Lipovnik | Lucka | Mala Poloma | Nadabula | Nizna Slana | Paca | Paskova | Petrovo | Plesivec | Rakovnica | Roznava | Roznavske Bystre | Rudna | Silica | Silicka Jablonica | Slavec | Smolnicka Huta | Smolnik | Stitnik | Stos | Uhorna | Vcelare | Velka Poloma | Vidova | Zadiel | Zadielske Dvorniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fogas Fogašová Fogasova Fogasova Gášpár Gaspar Gaspar Gášpárová Gasparova Gasparova Gružo Grulo Grulyo Gružová Grulova Grulyova Grulyo Grulyo Grulyo Grulyová Grulyova Grulyova Gulykás Gulykas Gulykasz GulykᚠGulykas Gulykas Gulykášová Gulykasova Gulykasova Gunár Gunar Gunar Gunárová Gunarova Gunarova Harhovský Harhovsky Harhovszky Hatvanská Hatvanska Hatvanszka Herczner Herczner Herczner Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hroncová Hroncova Hronczova Kocsis Kocsis Koczszisz Kocsisová Kocsisova Koczsziszova Korintuš Korintus Korintus Korintušová Korintusova Korintusova Krapka Krapka Krapka Krištof Kristof Kristof Krištóf Kristof Kristof Krištofová Kristofova Kristofova Krištófová Kristofova Kristofova Kún Kun Kun Kúnová Kunova Kunova Kuruová Kuruova Kuruova Lázár Lazar Lazar Lázárová Lazarova Lazarova Lehotská Lehotska Lehotszka Lévai Levai Levai Lévaiová Levaiova Levaiova Lükö Lüko Lükö Lüköová Lükoova Lüköova Magyar Magyar Magyar Manko Manko Manko Manková Mankova Mankova Mészner Meszner Meszner Mésznerová Mesznerova Mesznerova Mišura Misura Misura Mišurová Misurova Misurova Molnárová Molnarova Molnarova Orbán Orban Orban Orbánová Orbanova Orbanova Plošnica Plosnica Plosnicza Polyák Polyak Polyak Polyáková Polyakova Polyakova Prékop Prekop Prekop Prékopová Prekopova Prekopova Repaská Repaska Repaszka Rusňák Rusnak Rusznyak Skokan Skokan Szkokan Šoltés Soltes Soltesz Šoltésová Soltesova Solteszova Szaniszlóová Szaniszloova Szaniszloova Szarka Szarka Szarka Szarková Szarkova Szarkova Sztahonová Sztahonova Sztahonova Tolvaj Tolvaj Tolvaj Tolvajová Tolvajova Tolvajova Tóthová Tothova Tothova Ulbrik Ulbrik Ulbrik Ulbriková Ulbrikova Ulbrikova Vanyo Vanyo Vanyo Varga Varga Varga Vlčáková Vlcakova Vlcsakova Zagiba Zagiba Zagiba Zán Zan Zan Zánová Zanova Zanova Žiga Ziga Zsiga Žigová Zigova Zsigova Zsiga Zsiga Zsziga Zsigová Zsigova Zszigova Zubatá Zubata Zubata Zubatí Zubati Zubati

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Albert Albert Albert Albertova Albertova Albertova Albertova Albertova Albertova Alena Alena Alena Babeta Babeta Babeta Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffi Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffiova Baffy Baffy Baffy Baffy Baffy Baffy Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balalova Balalova Balalova Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazsova Balazszova Balazszova Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bekeova Bekeova Bekeova Bekeova Bekeova Bekeova Bendzuchova Bendzuhova Bendzuczhova Bendzuchova Bendzuhova Bendzuczhova Berceliova Berczeliova Berczeliova Beresova Bereszova Bereszova Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernath Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bernathova Bero Bero Bero Bero Bero Bero Bero Bero Bero Berova Berova Berova Bezeg Bezeg Bezeg Blaskova Blaszkova Blaszkova Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bodnar Bodnar Bodnar Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bokosova Bokoszova Bokoszova Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollo Bollova Bollova Bollova Bollova Bollova Bollova Bollova Bollova Bollova Bradac Bradacz Bradacz Bradac Bradacz Bradacz Bradac Bradacz Bradacz Bradac Bradacz Bradacz Bradac Bradacz Bradacz Bradac Bradacz Bradacz Bradacova Bradaczova Bradaczova Brdac Brdacz Brdacz Brdac Brdacz Brdacz Breznay Breznay Breznay Breznay Breznay Breznay Brutovska Brutovszka Brutovszka Brutovsky Brutovszky Brutovszky Bukovic Bukovicz Bukovicz Burcik Burczik Burczik Burcikova Burczikova Burczikova Cakova Czakova Csakova Catlosova Czatloszova Csatloszova Cintel Czintel Csintel Cintel Czintel Csintel Cintel Czintel Csintel Cintel Czintel Csintel Cintel Czintel Csintel Cintel Czintel Csintel Cintelova Czintelova Csintelova Cmorik Czmorik Csmorik Compel Czompel Csompel Compel Czompel Csompel Compel Czompel Csompel Compelova Czompelova Csompelova Csako Czszako Csszako Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Czakoi Czakoi Cszakoi Czmorik Czmorik Cszmorik Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvas Darvasz Gyarvasz Darvasova Darvaszova Gyarvaszova Darvasova Darvaszova Gyarvaszova Darvasova Darvaszova Gyarvaszova Darvasova Darvaszova Gyarvaszova Demkova Demkova Gyemkova Dlugosova Dlugoszova Gylugoszova Dobosova Doboszova Gyoboszova Dobosova Doboszova Gyoboszova Dobosova Doboszova Gyoboszova Dono Dono Gyono Dono Dono Gyono Dovec Dovecz Gyovecz Dovec Dovecz Gyovecz Dovec Dovecz Gyovecz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dzubak Dzubak Gyzubak Emodi Emodi Emodi Emodi Emodi Emodi Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabri Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherek Feherekova Feherekova Feherekova Filcak Filczak Filczak Filcak Filczak Filczak Filicka Filiczka Filiczka Filicky Filiczky Filiczky Freivolt Freivolt Freivolt Fulekova Fulekova Fulekova Gabor Gabor Gabor Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Garbas Garbasz Garbasz Garbas Garbasz Garbasz Garbas Garbasz Garbasz Garbas Garbasz Garbasz Garbasova Garbaszova Garbaszova Garbasova Garbaszova Garbaszova Garbasova Garbaszova Garbaszova Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gasparova Gaszparova Gaszparova Gasparova Gaszparova Gaszparova Genci Genczi Genczi Genci Genczi Genczi Genci Genczi Genczi Gengy Gengy Gengy Gompelova Gompelova Gompelova Gorgei Gorgei Gorgei Gorgei Gorgei Gorgei Gorgeiova Gorgeiova Gorgeiova Grego Grego Grego Grego Grego Grego Gregova Gregova Gregova Grulyo Grulyo Grulyo Grulyo Grulyo Grulyo Grulyova Grulyova Grulyova Gulykas Gulykasz Gulykasz Gunar Gunar Gunar Harhovska Harhovszka Harhovszka Harhovska Harhovszka Harhovszka Harhovska Harhovszka Harhovszka Harhovski Harhovszki Harhovszki Harhovski Harhovszki Harhovszki Harhovski Harhovszki Harhovszki Harhovski Harhovszki Harhovszki Harhovsky Harhovszky Harhovszky Harhovsky Harhovszky Harhovszky Hatala Hatala Hatala Hatvanska Hatvanszka Hatvanszka Hatvanska Hatvanszka Hatvanszka Hatvansky Hatvanszky Hatvanszky Hatvansky Hatvanszky Hatvanszky Hatvansky Hatvanszky Hatvanszky Hatvansky Hatvanszky Hatvanszky Hedviga Hedviga Hedviga Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Helcman Helczman Helczman Helcman Helczman Helczman Helcman Helczman Helczman Helcmanova Helczmanova Helczmanova Helczman Helczman Helczzman Herczmer Herczmer Herczzmer Herczmer Herczmer Herczzmer Herczner Herczner Herczzner Herczner Herczner Herczzner Herczner Herczner Herczzner Herczner Herczner Herczzner Herczner Herczner Herczzner Hlivak Hlivak Hlivak Hlivak Hlivak Hlivak Hlivak Hlivak Hlivak Hlivakova Hlivakova Hlivakova Hodermarska Hodermarszka Hodermarszka Honzarova Honzarova Honzarova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Houzar Houzar Houzar Houzar Houzar Houzar Houzar Houzar Houzar Houzarova Houzarova Houzarova Houzarova Houzarova Houzarova Houzarova Houzarova Houzarova Hrinakova Hrinakova Hrinakova Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnakova Hrivnakova Hrivnakova Hroncova Hronczova Hronczova Hronec Hronecz Hronecz Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Ilona Ilona Ilona Imrichova Imrihova Imriczhova Imrichova Imrihova Imriczhova Istvanik Isztvanik Isztvanik Istvanikova Isztvanikova Isztvanikova Istvonikova Isztvonikova Isztvonikova Ivan Ivan Ivan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Janosdcah Janoszdczah Janoszdczah Janosdeak Janoszdeak Janoszdeak Janosdeak Janoszdeak Janoszdeak Janosdeak Janoszdeak Janoszdeak Janosdeak Janoszdeak Janoszdeak Janosdeak Janoszdeak Janoszdeak Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jarosova Jaroszova Jaroszova Jaross Jaroszsz Jaroszsz Jarossova Jaroszszova Jaroszszova Jendrek Jendrek Jendrek Jobbagy Jobbagy Jobbagy Jobbagy Jobbagy Jobbagy Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Junga Junga Junga Jurini Jurini Jurini Kapinos Kapinosz Kapinosz Kardinandova Kardinandova Kardinandova Karol Karol Karol Katona Katona Katona Katonova Katonova Katonova Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekes Kerekesz Kerekesz Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Kerekesova Kerekeszova Kerekeszova Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Klembala Klembala Klembala Klembala Klembala Klembala Klincak Klinczak Klinczak Klincak Klinczak Klinczak Klincakova Klinczakova Klinczakova Kocsis Koczszisz Koczszisz Kocsisova Koczsziszova Koczsziszova Korcsmarosova Korczszmaroszova Korczszmaroszova Korintus Korintusz Korintusz Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Krapka Krapka Krapka Krapkova Krapkova Krapkova Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupcikova Krupczikova Krupczikova Kuchtova Kuhtova Kuczhtova Kun Kun Kun Kun Kun Kun Kunda Kunda Kunda Kundova Kundova Kundova Kustvan Kusztvan Kusztvan Kuzma Kuzma Kuzma Kuzmova Kuzmova Kuzmova Langer Langer Lyanger Langer Langer Lyanger Langer Langer Lyanger Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazarova Lazarova Lyazarova Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehotsky Lehotszky Lyehotszky Lenkai Lenkai Lyenkai Lenkeiova Lenkeiova Lyenkeiova Lesko Leszko Lyeszko Lesko Leszko Lyeszko Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levaiova Levaiova Lyevaiova Levaiova Levaiova Lyevaiova Levaiova Levaiova Lyevaiova Levaiova Levaiova Lyevaiova Levaiova Levaiova Lyevaiova Levay Levay Lyevay Liptakova Liptakova Lyiptakova Luko Luko Lyuko Luko Luko Lyuko Luko Luko Lyuko Luko Luko Lyuko Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar Majtanyi Majtanyi Majtanyi Majtanyi Majtanyi Majtanyi Malatinsky Malatinszky Malatinszky Malatinsky Malatinszky Malatinszky Manko Manko Manko Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Matas Matasz Matasz Mate Mate Mate Mate Mate Mate Mesnor Mesznor Mesznor Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Meszner Meszner Meszzner Meszner Meszner Meszzner Meszner Meszner Meszzner Meszner Meszner Meszzner Meszner Meszner Meszzner Meszner Meszner Meszzner Meszner Meszner Meszzner Mesznerova Mesznerova Meszznerova Mesznerova Mesznerova Meszznerova Mesznerova Mesznerova Meszznerova Mikolaj Mikolaj Mikolaj Mikula Mikula Mikula Mikulas Mikulasz Mikulasz Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misura Miszura Miszura Misurova Miszurova Miszurova Mlynarik Mlynarik Mlynarik Modorosi Modoroszi Modoroszi Mogyorosi Mogyoroszi Mogyoroszi Mogyorosi Mogyoroszi Mogyoroszi Mogyorosi Mogyoroszi Mogyoroszi Mogyorosi Mogyoroszi Mogyoroszi Mogyorosiova Mogyorosziova Mogyorosziova Moko Moko Moko Moko Moko Moko Moko Moko Moko Moko Moko Moko Mokoova Mokoova Mokoova Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Mosny Moszny Moszny Mosny Moszny Moszny Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nezbeda Nezbeda Nyezbeda Nezbedova Nezbedova Nyezbedova Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orban Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Orbanova Pajtaiova Pajtaiova Pajtaiova Pakes Pakesz Pakesz Pakes Pakesz Pakesz Palider Palider Palider Palider Palider Palider Paliderova Paliderova Paliderova Paljusz Paljusz Paljuszz Paljuszova Paljuszova Paljuszzova Paljuszova Paljuszova Paljuszzova Pardonova Pardonova Pardonova Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pelionis Pelionisz Pelionisz Pelionis Pelionisz Pelionisz Pelionis Pelionisz Pelionisz Pisar Piszar Piszar Pisarova Piszarova Piszarova Plichtova Plihtova Pliczhtova Plisko Pliszko Pliszko Plosnica Plosznicza Plosznicza Plosnica Plosznicza Plosznicza Plosnicova Ploszniczova Ploszniczova Podracky Podraczky Podraczky Pogany Pogany Pogany Polyak Polyak Polyak Potoczky Potoczky Potoczzky Prekop Prekop Prekop Prekopova Prekopova Prekopova Prekopova Prekopova Prekopova Presselova Preszszelova Preszszelova Presselova Preszszelova Preszszelova Presselova Preszszelova Preszszelova Presselova Preszszelova Preszszelova Presselova Preszszelova Preszszelova Priamova Priamova Priamova Radovan Radovan Radovan Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Rejdovjan Repaska Repaszka Repaszka Repaska Repaszka Repaszka Repassy Repaszszy Repaszszy Repaszka Repaszka Repaszzka Repaszka Repaszka Repaszzka Richard Rihard Riczhard Rigo Rigo Rigo Ronald Ronald Ronald Roxer Roxer Roxer Rumansky Rumanszky Rumanszky Semeradova Szemeradova Semeradova Simko Szimko Simko Soltes Szoltesz Soltesz Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stupak Sztupak Stupak Szabados Szabadosz Szabadosz Szabados Szabadosz Szabadosz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szaraz Szarka Szarka Szarka Szarka Szarka Szarka Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szolga Szolga Szolga Szollos Szollosz Szollosz Sztahonova Sztahonova Sztahonova Tamas Tamasz Tyamasz Tamas Tamasz Tyamasz Tatarova Tatarova Tyatarova Tatarova Tatarova Tyatarova Temesi Temeszi Tyemeszi Temesi Temeszi Tyemeszi Temesiova Temesziova Tyemesziova Temesiova Temesziova Tyemesziova Temesiova Temesziova Tyemesziova Temesiova Temesziova Tyemesziova Tengelyova Tengelyova Tyengelyova Than Than Tyhan Tibor Tibor Tyibor Timar Timar Tyimar Timar Timar Tyimar Timar Timar Tyimar Tindur Tindur Tyindur Tisza Tisza Tyiszza Tomaskovic Tomaszkovicz Tyomaszkovicz Toplansky Toplanszky Tyoplanszky Torok Torok Tyorok Torok Torok Tyorok Torok Torok Tyorok Torokova Torokova Tyorokova Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothpeti Tothpeti Tyothpeti Ulbrik Ulbrik Ulbrik Ulbrikova Ulbrikova Ulbrikova Ulbrikova Ulbrikova Ulbrikova Ulrikova Ulrikova Ulrikova Urbancik Urbanczik Urbanczik Vanyo Vanyo Vanyo Vanyo Vanyo Vanyo Vanyova Vanyova Vanyova Varady Varady Varady Varga Varga Varga Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Vavrek Veldakova Veldakova Veldakova Veneny Veneny Veneny Viera Viera Viera Vlasic Vlaszicz Vlaszicz Vlasic Vlaszicz Vlaszicz Vlcak Vlczak Vlczak Vlcakova Vlczakova Vlczakova Voldak Voldak Voldak Volgyak Volgyak Volgyak Vozar Vozar Vozar Vranec Vranecz Vranecz Zagiba Zagiba Zsagiba Zagiba Zagiba Zsagiba Zagiba Zagiba Zsagiba Zagiba Zagiba Zsagiba Zagibova Zagibova Zsagibova Zagibova Zagibova Zsagibova Zagibova Zagibova Zsagibova Zagibova Zagibova Zsagibova Zah Zah Zsah Zan Zan Zsan Zan Zan Zsan Zan Zan Zsan Zan Zan Zsan Zanova Zanova Zsanova Zanova Zanova Zsanova Zarova Zarova Zsarova Zatrochova Zatrohova Zsatroczhova Zsiga Zsziga Zssziga Zsiga Zsziga Zssziga Zsigova Zszigova Zsszigova Zsoldos Zszoldosz Zsszoldosz Zsoldosova Zszoldoszova Zsszoldoszova Zubata Zubata Zsubata Zubaty Zubaty Zsubaty Zubaty Zubaty Zsubaty Zubaty Zubaty Zsubaty Zubaty Zubaty Zsubaty Zubaty Zubaty Zsubaty Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Márton Petrus Zotrop Joannes Torsa Joannes Kun Martinus Torsa Georgius Kapus Andreas Szakál Georgius Haidu Martinus Bernárd Joannes Gáspár Stephanus Vámor Stephanus Hegedűs Joannes Modos Michael Bufa Andreas Szűcs Andreas Pattantyus Joannes Zubán Casparus Lakatos

n78_04_139 n78_04_140 n78_04_250 n78_04_251 n78_04_272
n78_04_273
Krasnohorske_Podhradie_Roznava_KI_Gomor_Gemer_Castle_built-1200_ENC1_x1.jpg Krasnohorske_Podhradie_Roznava_KI_Gomor_Gemer_Castle_built-1200_ENC1_x2.jpg
| Castle | built-1200 | [1] |
| Castle | built-1200 | [1] |

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.