Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_16_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Ipolyság
luth » Kürtös (Kis-)
Dolné Plachtince

OLD NAMES of the village(town):
1773 Alsó-Palojtha, Unter-Plachtintz, Dolne Plachtince, 1786 Alschó-Pallojtha, Dolné Plachtincze, 1808 Alsó-Palojta, Dolní Plachtince, 1863–1913 Alsópalojta, 1920– Dolné Plachtince

POPULATION of Dolne Plachtince in 2005: 599 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adam Adam Adam Adamov Adamov Adamov Adamová Adamova Adamova Adamovová Adamovova Adamovova Baráneková Baranekova Baranekova Bartók Bartok Bartok Bartóková Bartokova Bartokova Beňo Beno Benyo Beňová Benova Benyova Bulla Bulla Bulla Bullová Bullova Bullova Černák Cernak Csernak Černáková Cernakova Csernakova Cesnaková Cesnakova Czesznakova Chrapka Chrapka Hrapka Chrapková Chrapkova Hrapkova Cibuľová Cibulova Czibulyova Ďurčo Durco Gyurcso Ďurčová Durcova Gyurcsova Ďuriš
... above surnames continue below the google map

Dolne Plachtince bordering the villages(towns): Batorova | Brusnik | Busince | Cabradsky Vrbovok | Cebovce | Celare | Celovce | Cerovo | Chrastince | Chrtany | Dolinka | Dolna Strehova | Dolne Nekyje | Dolne Pribelce | Dolne Selany | Dolne Strhare | Dolny Jalsovik | Durkovce | Glabusovce | Horna Strehova | Horne Nekyje | Horne Plachtince | Horne Pribelce | Horne Selany | Horne Strhare | Horny Badin | Hrusov | Jalsovik | Kamenne Kosihy | Kiarov | Kosihovce | Kostolne Nenince | Kovacovce | Kozi Vrbovok | Lesenice | Litava | Luboriecka | Male Straciny | Male Zlievce | Maly Krtis | Modry Kamen | Mula | Nenince | Nova Ves | Nova Ves | Obeckov | Olovary | Opatovce | Opatovska Nova Ves | Opava | Petov | Potor | Pribelce | Priklak | Secianky | Selany | Selce | Selestany | Sirakov | Sklabina | Slovenske Darmoty | Slovenske Klacany | Stredne Plachtince | Trebusovce | Trpin | Velke Straciny | Velke Zlievce | Velky Krtis | Vieska | Vinica | Zahorce | Zavada | Zelovce | Zihlava | Zombor

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Duris Gyuris Fojtíková Fojtikova Fojtikova Holecová Holecova Holeczova Hrubčo Hrubco Hrubcso Hrubčová Hrubcova Hrubcsova Husárová Husarova Huszarova Ivic Ivic Ivicz Ivicová Ivicova Iviczova Jardek Jardek Jardek Jardeková Jardekova Jardekova Juchová Juchova Juhova Káder Kader Kader Káderová Kaderova Kaderova Katolín Katolin Katolin Katolínová Katolinova Katolinova Koči Koci Kocsi Kočiová Kociova Kocsiova Korbeľová Korbelova Korbelyova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kremničan Kremnican Kremnicsan Krnáč Krnac Krnacs Krnáčová Krnacova Krnacsova Kučik Kucik Kucsik Kučík Kucik Kucsik Kučíková Kucikova Kucsikova Kuvik Kuvik Kuvik Kuzma Kuzma Kuzma Kuzmová Kuzmova Kuzmova Kvaček Kvacek Kvacsek Kvietik Kvietik Kvietik Kvietiková Kvietikova Kvietikova Lacko Lacko Laczko Ľaučoková Laucokova Lyaucsokova Lupová Lupova Lupova Lupták Luptak Luptak Marák Marak Marak Mazán Mazan Mazan Miháľ Mihal Mihaly Miháľová Mihalova Mihalyova Mlynár Mlynar Mlynar Mlynárová Mlynarova Mlynarova Moravíková Moravikova Moravikova Nekvasilová Nekvasilova Nekvaszilova Očko Ocko Ocsko Očková Ockova Ocskova Omastová Omastova Omasztova Pástor Pastor Pasztor Pástorová Pastorova Pasztorova Pavlov Pavlov Pavlov Samson Samson Szamszon Samsonová Samsonova Szamszonova Schedo Schedo Szhedo Schedová Schedova Szhedova Sedlačko Sedlacko Szedlacsko Šimon Simon Simon Šimonová Simonova Simonova Šimun Simun Simun Šimún Simun Simun Šimunová Simunova Simunova Šimúnová Simunova Simunova Sivek Sivek Szivek Šoltésová Soltesova Solteszova Strungová Strungova Sztrungova Suchánská Suchanska Szuhanszka Suchánsky Suchansky Szuhanszky Šút Sut Sut Šútová Sutova Sutova Tibenská Tibenska Tibenszka Toldy Toldy Toldy Toldyová Toldyova Toldyova Tóthová Tothova Tothova Tuhársky Tuharsky Tuharszky Turčáni Turcani Turcsani Turčániová Turcaniova Turcsaniova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vetrák Vetrak Vetrak Vetráková Vetrakova Vetrakova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adam Adam Adam Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Adamova Andok Andok Andok Andok Andok Andok Andok Andok Andok Andok Andok Andok Andokova Andokova Andokova Antolov Antolov Antolov Balik Balik Balik Balikova Balikova Balikova Balikova Balikova Balikova Ban Ban Ban Ban Ban Ban Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Belicova Beliczova Beliczova Belicova Beliczova Beliczova Benko Benko Benko Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Berecka Bereczka Bereczka Blahusiakova Blahusziakova Blahusziakova Blahusiakova Blahusziakova Blahusziakova Bobak Bobak Bobak Boldogova Boldogova Boldogova Bucekova Buczekova Buczekova Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bulla Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Bullova Cernak Czernak Csernak Cernakova Czernakova Csernakova Cernakova Czernakova Csernakova Cernakova Czernakova Csernakova Cernakova Czernakova Csernakova Cervocova Czervoczova Cservoczova Cervocova Czervoczova Cservoczova Cesnak Czesznak Csesznak Cesnak Czesznak Csesznak Chrapka Hrapka Cshrapka Chrapka Hrapka Cshrapka Chrapkova Hrapkova Cshrapkova Chrapkova Hrapkova Cshrapkova Chrapkova Hrapkova Cshrapkova Chrapkova Hrapkova Cshrapkova Chrapkova Hrapkova Cshrapkova Chrapkova Hrapkova Cshrapkova Chrapkova Hrapkova Cshrapkova Cierny Czierny Csierny Czabocky Czaboczky Cszaboczky Dado Dado Gyado Danicova Daniczova Gyaniczova Delicova Deliczova Gyeliczova Dobrovodsky Dobrovodszky Gyobrovodszky Donc Doncz Gyoncz Doncova Donczova Gyonczova Dubravicka Dubraviczka Gyubraviczka Dubravicky Dubraviczky Gyubraviczky Dubravicky Dubraviczky Gyubraviczky Durisova Duriszova Gyuriszova Fabik Fabik Fabik Fedes Fedesz Fedesz Fedes Fedesz Fedesz Fedes Fedesz Fedesz Fedesova Fedeszova Fedeszova Feranc Ferancz Ferancz Feranc Ferancz Ferancz Feranc Ferancz Ferancz Feranc Ferancz Ferancz Ferancova Feranczova Feranczova Ferov Ferov Ferov Fojtik Fojtik Fojtik Franikova Franikova Franikova Franikova Franikova Franikova Gagyor Gagyor Gagyor Gaspar Gaszpar Gaszpar Gasparova Gaszparova Gaszparova Gibala Gibala Gibala Gibala Gibala Gibala Gibalova Gibalova Gibalova Gullerova Gullerova Gullerova Hamari Hamari Hamari Hamari Hamari Hamari Hantak Hantak Hantak Hauk Hauk Hauk Hauk Hauk Hauk Haukova Haukova Haukova Holec Holecz Holecz Hrubco Hrubczo Hrubczo Hrubcova Hrubczova Hrubczova Hrubcova Hrubczova Hrubczova Hrubcova Hrubczova Hrubczova Husarova Huszarova Huszarova Ivic Ivicz Ivicz Ivic Ivicz Ivicz Ivic Ivicz Ivicz Ivicova Iviczova Iviczova Jambrich Jambrih Jambriczh Jan Jan Jan Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardek Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jardekova Jucha Juha Juczha Jucha Juha Juczha Kader Kader Kader Katolin Katolin Katolin Katolinova Katolinova Katolinova Katolinova Katolinova Katolinova Katolinova Katolinova Katolinova Kelemenova Kelemenova Kelemenova Ketkova Ketkova Ketkova Knapekova Knapekova Knapekova Koci Koczi Koczi Koci Koczi Koczi Koci Koczi Koczi Koci Koczi Koczi Koci Koczi Koczi Koci Koczi Koczi Koci Koczi Koczi Koci Koczi Koczi Kociova Kocziova Kocziova Kormoczi Kormoczi Kormoczzi Kormoczi Kormoczi Kormoczzi Kormoczi Kormoczi Kormoczzi Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kozar Kozar Kozar Kremnican Kremniczan Kremniczan Kremnican Kremniczan Kremniczan Kremnicanova Kremniczanova Kremniczanova Kremnicanova Kremniczanova Kremniczanova Krnac Krnacz Krnacz Krnacova Krnaczova Krnaczova Krnacova Krnaczova Krnaczova Kucik Kuczik Kuczik Kucik Kuczik Kuczik Kuvikova Kuvikova Kuvikova Kuvikova Kuvikova Kuvikova Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzma Kuzmova Kuzmova Kuzmova Kvietikova Kvietikova Kvietikova Kvietikova Kvietikova Kvietikova Kysel Kyszel Kyszel Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Laucok Lauczok Lyauczok Laucokova Lauczokova Lyauczokova Laucokova Lauczokova Lyauczokova Lipovska Lipovszka Lyipovszka Lipovska Lipovszka Lyipovszka Liska Liszka Lyiszka Lupa Lupa Lyupa Luptak Luptak Lyuptak Mackov Maczkov Maczkov Mackov Maczkov Maczkov Malik Malik Malik Marak Marak Marak Marak Marak Marak Marakova Marakova Marakova Marakova Marakova Marakova Marcinek Marczinek Marczinek Markovicova Markoviczova Markoviczova Markovicova Markoviczova Markoviczova Marton Marton Marton Masiar Masziar Masziar Matuskova Matuszkova Matuszkova Mazanova Mazanova Mazanova Melisova Meliszova Meliszova Mestekova Mesztekova Mesztekova Mesterova Meszterova Meszterova Mesterova Meszterova Meszterova Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihalik Mihalik Mihalik Mihalova Mihalova Mihalova Mikus Mikusz Mikusz Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynar Mlynarova Mlynarova Mlynarova Moravik Moravik Moravik Muransky Muranszky Muranszky Nad Nad Nyad Nekvasil Nekvaszil Nyekvaszil Nekvasil Nekvaszil Nyekvaszil Nozdrovicka Nozdroviczka Nyozdroviczka Ockova Oczkova Oczkova Omasta Omaszta Omaszta Omasta Omaszta Omaszta Omasta Omaszta Omaszta Omasta Omaszta Omaszta Omasta Omaszta Omaszta Omasta Omaszta Omaszta Omasta Omaszta Omaszta Omastova Omasztova Omasztova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Paal Paal Paal Paalova Paalova Paalova Padejova Padejova Padejova Pastor Pasztor Pasztor Pastor Pasztor Pasztor Pastorova Pasztorova Pasztorova Pastorova Pasztorova Pasztorova Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlov Pavlovova Pavlovova Pavlovova Pavlovova Pavlovova Pavlovova Pecho Peho Peczho Pecho Peho Peczho Pecho Peho Peczho Pechova Pehova Peczhova Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovicova Petroviczova Petroviczova Prochazka Prohazka Proczhazka Prochazkova Prohazkova Proczhazkova Roman Roman Roman Roman Roman Roman Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Samson Szamszon Samszon Samson Szamszon Samszon Samson Szamszon Samszon Samsonova Szamszonova Samszonova Samsonova Szamszonova Samszonova Samsonova Szamszonova Samszonova Samsonova Szamszonova Samszonova Samsonova Szamszonova Samszonova Samsonova Szamszonova Samszonova Schedo Szhedo Sczhedo Schedo Szhedo Sczhedo Schedo Szhedo Sczhedo Schedo Szhedo Sczhedo Schedo Szhedo Sczhedo Schedova Szhedova Sczhedova Sebian Szebian Sebian Sebian Szebian Sebian Sedlacko Szedlaczko Sedlaczko Sedlacko Szedlaczko Sedlaczko Sedlacko Szedlaczko Sedlaczko Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Simon Szimon Simon Simon Szimon Simon Simon Szimon Simon Simon Szimon Simon Simun Szimun Simun Simunova Szimunova Simunova Simunova Szimunova Simunova Simunova Szimunova Simunova Simunova Szimunova Simunova Sivekova Szivekova Sivekova Skreno Szkreno Skreno Slavikova Szlavikova Slavikova Slezak Szlezak Slezak Solsky Szolszky Solszky Solsky Szolszky Solszky Solsky Szolszky Solszky Soltes Szoltesz Soltesz Soltes Szoltesz Soltesz Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Strungova Sztrungova Strungova Suchanska Szuhanszka Suczhanszka Suchansky Szuhanszky Suczhanszky Suchansky Szuhanszky Suczhanszky Suchansky Szuhanszky Suczhanszky Sut Szut Sut Sut Szut Sut Sutova Szutova Sutova Svakusova Szvakuszova Svakuszova Tarata Tarata Tyarata Tasary Taszary Tyaszary Terek Terek Tyerek Terek Terek Tyerek Tibenska Tibenszka Tyibenszka Tibensky Tibenszky Tyibenszky Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Toldy Toldy Tyoldy Toldy Toldy Tyoldy Toldy Toldy Tyoldy Toldy Toldy Tyoldy Toldy Toldy Tyoldy Toldyova Toldyova Tyoldyova Toldyova Toldyova Tyoldyova Tuharsky Tuharszky Tyuharszky Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcani Turczani Tyurczani Turcanova Turczanova Tyurczanova Uhliarova Uhliarova Uhliarova Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Uhrin Vargova Vargova Vargova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vetrakova Visniarova Viszniarova Viszniarova Visniarova Viszniarova Viszniarova Vladimir Vladimir Vladimir Zachensky Zahenszky Zsaczhenszky Zachensky Zahenszky Zsaczhenszky Zaleha Zaleha Zsaleha Zapletal Zapletal Zsapletal Zaraska Zaraszka Zsaraszka Zarasky Zaraszky Zsaraszky Zarasky Zaraszky Zsaraszky Zarska Zarszka Zsarszka Zatkova Zatkova Zsatkova Zdechovan Zdehovan Zsdeczhovan Zemcak Zemczak Zsemczak Ziakova Ziakova Zsiakova Ziakova Ziakova Zsiakova Zlatko Zlatko Zslatko Zvara Zvara Zsvara

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Kucsik Petrus Kucsik Martinus Velkin Andreas Velkin Joannes Danicz Blasius Matucz Martinus Ivocz Georgius Cserin Petrus Bata Martinus Babak Georgius Cserni Michael Krapka Joannes Molnar Michael Krapka Stephanus Cserin Georgius Kovacs Matheus Latzko Paulus Hrapko Georgius Bobak Gregorius Bobák Christophorus Bata Georgius Babak ifj. Paulus Banicz Georgius Ivicz Matheus Danicz Martinus Danicz Andreas Fodor Martinus Purgis Paulus Purgis Matheus Zagsosa Paulus Velki Albertus Fodor Ladislaus Urbán Joannes Eördőngh Petrus Eordongh Mathias Ivicz Mathias Iwicz ifj. Joannes Velki Petrus Hornak Paulus Oravecz Georgius Ivicz Mathias Simon Joannes Hrapko Matheus Mészar Petrus Jvicz Paulus Velki Paulus Treba Georgius Lenard Jacobus Gyuro Mathias Kovacs Petrus Misko Joannes Misko Paulus Misko Thomas Laczko Paulus Bobak Mathias Urban Ladislaus Urban Stephanus Iakobo Petrus Danicz Paulus Danicz Michael Misko Paulus Jvicz Mathias Kovacs Valentinus Laczko Stephanus Laczko Andreas Danicz Mathias Bobacz Martinus Jvicz Paulus Hrapka Georgius Kovacs Martinus Hrapko Martinus Meszar Mathias Mazar Georgius Mazar Georgius Georgik Petrus Hrapko

n78_16_001 n78_16_002 n78_16_003 n78_16_004 n78_16_005
n78_16_469 n78_16_470

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.