Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_16_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1892 lutheran
• Church Ruin built-unknown

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Ipolyság
luth » Csall
rc » Csabrág
Opava

OLD NAMES of the village(town):
1786 Apowa, 1808 Apova, Opawa, 1863–1888 Apova, 1892–1913 Apafalva, 1920– Opava

POPULATION of Opava in 2005: 120 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Alakšová Alaksova Alaksova Antolová Antolova Antolova Badinka Badinka Badinka Badinková Badinkova Badinkova Balážová Balazova Balazsova Balázs Balazs Balazsz Balázsová Balazsova Balazszova Balga Balga Balga Balgová Balgova Balgova Bartko Bartko Bartko Bartková Bartkova Bartkova Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Beňo Beno Benyo Bieleková Bielekova Bielekova Bohovic Bohovic Bohovicz Bohovicová Bohovicova Bohoviczova Budáč Budac Budacs Budáčová Budacova
... above surnames continue below the google map

Opava bordering the villages(towns): Batorova | Brusnik | Cabradsky Vrbovok | Cebovce | Celovce | Cerovo | Chrastince | Dolinka | Dolne Nekyje | Dolne Plachtince | Dolne Pribelce | Dolne Rykyncice | Dolne Selany | Dolne Strhare | Dolne Turovce | Dolny Badin | Dolny Jalsovik | Domaniky | Drienovo | Durkovce | Hontianske Nemce | Horne Nekyje | Horne Plachtince | Horne Pribelce | Horne Rykyncice | Horne Selany | Horne Strhare | Horne Turovce | Horny Badin | Hrusov | Ipelske Ulany | Jalsovik | Kamenne Kosihy | Kiarov | Klenany | Kosihovce | Kostolne Nenince | Kozi Vrbovok | Lesenice | Litava | Male Straciny | Maly Krtis | Medovarce | Modry Kamen | Nenince | Nova Ves | Nova Ves | Obeckov | Olovary | Opatovce | Opatovska Nova Ves | Plastovce | Pribelce | Priklak | Rakovec | Rykyncice | Sebechleby | Secianky | Selany | Selce | Selce | Selestany | Sirakov | Sklabina | Slovenske Darmoty | Stredne Plachtince | Stredne Turovce | Trebusovce | Trpin | Unatin | Velke Straciny | Velke Turovce | Velky Krtis | Vinica | Zahorce | Zelovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Budacsova Bukov Bukov Bukov Bukovová Bukovova Bukovova Chovanová Chovanova Hovanova Ďurovkin Durovkin Gyurovkin Ďurovkinová Durovkinova Gyurovkinova Franko Franko Franko Franková Frankova Frankova Gabuľ Gabul Gabuly Gabúľ Gabul Gabuly Gabuľová Gabulova Gabulyova Gabúľová Gabulova Gabulyova Holec Holec Holecz Holecová Holecova Holeczova Holecz Holecz Holecz Holeczová Holeczova Holeczova Jankovová Jankovova Jankovova Jombík Jombik Jombik Jombíková Jombikova Jombikova Keťko Ketko Ketyko Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krajč Krajc Krajcs Krajčík Krajcik Krajcsik Krajčíková Krajcikova Krajcsikova Krajčová Krajcova Krajcsova Krištof Kristof Kristof Krištofová Kristofova Kristofova Krnáč Krnac Krnacs Krnáčová Krnacova Krnacsova Kurtík Kurtik Kurtik Kurtíková Kurtikova Kurtikova Labáth Labath Labath Labáthová Labathova Labathova Labátová Labatova Labatova Lekér Leker Leker Lekérová Lekerova Lekerova Lekýr Lekyr Lekyr Lekýrová Lekyrova Lekyrova Magátová Magatova Magatova Martinka Martinka Martinka Martinková Martinkova Martinkova Martinovic Martinovic Martinovicz Martinovicová Martinovicova Martinoviczova Matečka Matecka Matecska Matečková Mateckova Matecskova Matis Matis Matisz Medveďová Medvedova Medvegyova Miškov Miskov Miskov Miškovová Miskovova Miskovova Molnárová Molnarova Molnarova Mozoľa Mozola Mozolya Mozoľová Mozolova Mozolyova Ňáriová Nariova Nyariova Pavlov Pavlov Pavlov Pavlovová Pavlovova Pavlovova Pešková Peskova Peskova Pivarček Pivarcek Pivarcsek Pivarčeková Pivarcekova Pivarcsekova Šebeň Seben Sebeny Šebeňová Sebenova Sebenyova Šimkovic Simkovic Simkovicz Šimkovicová Simkovicova Simkoviczova Šinkoch Sinkoch Sinkoh Šinkochová Sinkochova Sinkohova Slováčeková Slovacekova Szlovacsekova Števková Stevkova Stevkova Tóth Toth Toth Tóthová Tothova Tothova Ušiak Usiak Usiak Vozárová Vozarova Vozarova Vrška Vrska Vrska Vršková Vrskova Vrskova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bartko Bartko Bartko Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartova Bartova Bartova Filipek Filipek Filipek Gabul Gabul Gabul Gabul Gabul Gabul Galdia Galdia Galdia Galdia Galdia Galdia Gavenda Gavenda Gavenda Gresek Greszek Greszek Habarta Habarta Habarta Habarta Habarta Habarta Hajek Hajek Hajek Hajek Hajek Hajek Haluska Haluszka Haluszka Hellebrand Hellebrand Hellebrand Hendrych Hendryh Hendryczh Hruskova Hruszkova Hruszkova Janiga Janiga Janiga Jaros Jarosz Jarosz Javorska Javorszka Javorszka Jombik Jombik Jombik Kachlik Kahlik Kaczhlik Kamenska Kamenszka Kamenszka Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Kocvelda Koczvelda Koczvelda Kolar Kolar Kolar Kostal Kosztal Kosztal Kovac Kovacz Kovacz Kovacova Kovaczova Kovaczova Krajcik Krajczik Krajczik Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Krnac Krnacz Krnacz Kubny Kubny Kubny Kucata Kuczata Kuczata Kurtik Kurtik Kurtik Kuznik Kuznik Kuznik Labath Labath Lyabath Labath Labath Lyabath Lekyr Lekyr Lyekyr Lipa Lipa Lyipa Londak Londak Lyondak Martinka Martinka Martinka Matis Matisz Matisz Matis Matisz Matisz Matis Matisz Matisz Mazuch Mazuh Mazuczh Medvedova Medvedova Medvedova Minks Minksz Minksz Minks Minksz Minksz Mozola Mozola Mozola Mozola Mozola Mozola Mozolova Mozolova Mozolova Olejar Olejar Olejar Ondrasek Ondraszek Ondraszek Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Peskova Peszkova Peszkova Peskova Peszkova Peszkova Pohlova Pohlova Pohlova Remelka Remelka Remelka Sebenova Szebenova Sebenova Spratek Szpratek Spratek Statni Sztatni Statni Vrska Vrszka Vrszka Wittek Wittek Wittek Zounek Zounek Zsounek

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Barthos Andreas Fabu Mathias Medved Georgius Barthos Joannes Sinko Georgius Kovacs Petrus Barthos Andreas Barthos Stephanus Medved Michael Medved Joannes Medved Andreas Mesziar Jacobus Valentino Andreas Seben Jacobus Valencsak Mathias Gregoro Paulus Versko Georgius Versko Joannes Paulo Jacobus Thomas Joannes Medved ifj. Joannes Valentik Jacobus Medved Joannes Liptak Georgius Varga Paulus Varga Andreas Gyuro Joannes Liptak Georgius Medved Mathias Kovacs

n78_16_052 n78_16_053 n78_16_054 n78_16_471 n78_16_472

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.