Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_16_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


LUTH
jew » Ipolyság
rc » Badin (Alsó-)
Drienovo

OLD NAMES of the village(town):
1773 Drenó, Drienowo, 1786 Dreno, Drienowe, 1808 Drenó, Drjenowó, Dřínowé, Drýnowé, 1863 Dreno, 1873 Drenó, 1877–1888 Drénó, 1892–1907 Hontsomos, 1913 Csabrágsomos, 1920 Drieňovo, 1927– Drienovo

POPULATION of Drienovo in 2005: 128 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balážová Balazova Balazsova Bartoš Bartos Bartos Buzalka Buzalka Buzalka Cekovec Cekovec Czekovecz Cerovský Cerovsky Czerovszky Chreňo Chreno Hrenyo Chreňová Chrenova Hrenyova Chudík Chudik Hudik Chudý Chudy Hudy Cúthová Cuthova Czuthova Cútová Cutova Czutova Danková Dankova Dankova Drígeľ Drigel Drigely Drígeľová Drigelova Drigelyova Drozdík Drozdik Drozdik Drozdíková Drozdikova Drozdikova Ďurkov Durkov Gyurkov Ďurkova Durkova Gyurkova Ďurkovic Durkovic Gyurkovicz Ďurkovicová
... above surnames continue below the google map

Drienovo bordering the villages(towns): Bacovce | Badan | Batorova | Bzovik | Cabradsky Vrbovok | Cebovce | Celovce | Cerovo | Dacov Lom | Devicie | Dolne Mladonice | Dolne Pribelce | Dolne Rykyncice | Dolne Selany | Dolne Sipice | Dolne Terany | Dolny Badin | Dolny Dacov Lom | Dolny Jalsovik | Domaniky | Drazovce | Dudince | Durkovce | Dvorniky | Hokovce | Hontianske Moravce | Hontianske Nemce | Hontianske Tesare | Horne Plachtince | Horne Pribelce | Horne Rykyncice | Horne Selany | Horne Semerovce | Horne Sipice | Horne Terany | Horne Turovce | Horny Badin | Horny Dacov Lom | Horny Jalsovik | Hrusov | Ipelske Ulany | Jalsovik | Kamenne Kosihy | Klastava | Kosihovce | Kostolne Moravce | Kostolne Nenince | Kozi Vrbovok | Lackov | Ladzany | Lisov | Litava | Medovarce | Merovce | Nenince | Opatove Moravce | Opava | Plastovce | Pribelce | Priklak | Rakovec | Rykyncice | Sebechleby | Selany | Selce | Sipice | Sirakov | Sitnianska Lehotka | Slatina | Stredne Plachtince | Suchan | Sudince | Sudovce | Terany | Trpin | Unatin | Zemiansky Vrbovok

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Durkovicova Gyurkoviczova Ďurkovová Durkovova Gyurkovova Fabian Fabian Fabian Fabianová Fabianova Fabianova Futák Futak Futak Futáková Futakova Futakova Gabúlová Gabulova Gabulova Gajdoš Gajdos Gajdos Gajdošová Gajdosova Gajdosova Greško Gresko Gresko Grešková Greskova Greskova Grófik Grofik Grofik Hellenbart Hellenbart Hellenbart Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hukel Hukel Hukel Hukelová Hukelova Hukelova Jambrich Jambrich Jambrih Jambrichová Jambrichova Jambrihova Jambriškin Jambriskin Jambriskin Jambriškinová Jambriskinova Jambriskinova Janotová Janotova Janotova Klinko Klinko Klinko Klinková Klinkova Klinkova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krajan Krajan Krajan Krajanová Krajanova Krajanova Kršiak Krsiak Krsiak Kršiaková Krsiakova Krsiakova Lukáč Lukac Lukacs Lukáčová Lukacova Lukacsova Madera Madera Madera Mesiarová Mesiarova Mesziarova Mihalovič Mihalovic Mihalovics Mihalovičová Mihalovicova Mihalovicsova Miklian Miklian Miklian Miklianová Miklianova Miklianova Mikuš Mikus Mikus Mikušová Mikusova Mikusova Nemec Nemec Nemecz Nováková Novakova Novakova Ondriska Ondriska Ondriszka Ondrisková Ondriskova Ondriszkova Páleník Palenik Palenik Paleníková Palenikova Palenikova Páleníková Palenikova Palenikova Palkovič Palkovic Palkovics Paška Paska Paska Pašková Paskova Paskova Pásnik Pasnik Pasznik Pásniková Pasnikova Pasznikova Paulov Paulov Paulov Paulová Paulova Paulova Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Pavlínyová Pavlinyova Pavlinyova Pavlis Pavlis Pavlisz Pavlisová Pavlisova Pavliszova Pekaríková Pekarikova Pekarikova Peško Pesko Pesko Pešková Peskova Peskova Petrochová Petrochova Petrohova Priška Priska Priska Šebeň Seben Sebeny Šebeňová Sebenova Sebenyova Šimun Simun Simun Šimún Simun Simun Šimúnová Simunova Simunova Šmondrková Smondrkova Smondrkova Spodniak Spodniak Szpodniak Štefanická Stefanicka Stefaniczka Šulek Sulek Sulek Valachová Valachova Valahova Valent Valent Valent Valentová Valentova Valentova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vician Vician Viczian

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Chudy Hudy Cshudy Drozdik Drozdik Gyrozdik Drozdik Drozdik Gyrozdik Gajdos Gajdosz Gajdosz Horvat Horvat Horvat Hukel Hukel Hukel Hukelova Hukelova Hukelova Jambrich Jambrih Jambriczh Jambrichova Jambrihova Jambriczhova Krsiak Krsziak Krsziak Lukac Lukacz Lyukacz Madera Madera Madera Malis Malisz Malisz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Paska Paszka Paszka Paska Paszka Paszka Pasnikova Pasznikova Pasznikova Pasnikova Pasznikova Pasznikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlisova Pavliszova Pavliszova Pavlisova Pavliszova Pavliszova Simun Szimun Simun

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Vallah Martinus Valah Martinus Andranszko Paulus Kollosné Martinus Kollosné Mathias Kollosné Mathias Valent Georgius Adam Petrus Adamo Georgius Gregor Paulus Klinko Georgius Klinko Paulus Mathé Joannes Ribar Mathias Rebar

n78_16_056 n78_16_057 n78_16_058 n78_16_471 n78_16_472

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.