Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_21_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Chapel built-1847

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew ť Jóka
luth ť Gurab (Német-)
rc ť Egyházfalva
ref ť Jóka
Hrubý Šúr

OLD NAMES of the village(town):
1773 Hegy-Suur, 1786 Hegyesch-Schur, 1808 Hegy-Súr, 1863–1913, 1938–1945 Hegysúr, 1920 Šúr, 1927–1938, 1945–1948 Hrubý Šúr, Hegy-Súr, 1948– Hrubý Šúr

POPULATION of Hruby Sur in 2005: 647 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Ajpek Ajpek Ajpek Andrássy Andrassy Andraszszy Andrássyová Andrassyova Andraszszyova Bacsfai Bacsfai Baczszfai Balczáreková Balczarekova Balczarekova Baráth Barath Barath Baráthová Barathova Barathova Baricza Baricza Baricza Bariczová Bariczova Bariczova Borš Bors Bors Borsová Borsova Borszova Boršová Borsova Borsova Botló Botlo Botlo Botlóová Botloova Botloova Botlová Botlova Botlova Bretko Bretko Bretko Brnová Brnova Brnova Budaj Budaj Budaj Ferenci Ferenci Ferenczi
... above surnames continue below the google map

Hruby Sur bordering the villages(towns): Abraham | Bellova Ves | Bernolakovo | Blahova | Blatne | Boldog | Bustelek | Cakany | Cataj | Cenkovce | Cenkovce | Chorvatsky Grob | Dedinka pri Dunaji | Dolna Cela | Dolne Janiky | Dunajska Luzna | Eliasovce | Farna | Horna Cela | Horne Janiky | Hoste | Hruba Borsa | Hubice | Hurbanova Ves | Hviezdoslavov | Ivanka pri Dunaji | Janiky | Janosikova | Janovce | Jelka | Kalinkovo | Komarov | Kostolna pri Dunaji | Kralova pri Senci | Krmes | Madaras | Mala Borsa | Mala Maca | Malinovo | Maly Biel | Maly Diosek | Maly Mager | Maly Sur | Maslovce | Mierovo | Miloslavov | Most pri Bratislave | Myslenice | Nestich | Nova Dedinka | Nova Jelka | Nova Lipnica | Nova Ves pri Dunaji | Nove Kosariska | Nove Osady | Novy Zivot | Oldza | Opatsky Krmes | Pavlice | Podunajske Biskupice | Prievoz | Puste Ulany | Rastice | Reca | Rovinka | Sasa | Senec | Sladkovicovo | Slovensky Grob | Stredna Borsa | Studene | Stvrtok na Ostrove | Svaty Jur | Tomasov | Tonkovce | Turen | Turen | Velke Ulany | Velky Biel | Velky Diosek | Velky Grob | Vinicne | Vlky | Vojtechovce | Vrakuna | Zalesie | Zlate Klasy | Zonc

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ferenczi Ferenczi Ferenczi Ferencziová Ferencziova Ferencziova Filkász Filkasz Filkasz Grošková Groskova Groskova Gujberová Gujberova Gujberova Hamerlík Hamerlik Hamerlik Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Irová Irova Irova Jarošová Jarosova Jarosova Jasenovcová Jasenovcova Jaszenovczova Jasenovec Jasenovec Jaszenovecz Karácsony Karacsony Karaczszony Karácsonyiová Karacsonyiova Karaczszonyiova Karácsonyová Karacsonyova Karaczszonyova Karkeszová Karkeszova Karkeszova Kása Kasa Kasza Káša Kasa Kasa Kášová Kasova Kasova Katona Katona Katona Katonová Katonova Katonova Kevežda Kevezda Kevezsda Keveždová Kevezdova Kevezsdova Kiss Kiss Kiszsz Kišš Kiss Kiss Kissová Kissova Kiszszova Kiššová Kissova Kissova Klúčik Klucik Klucsik Klúčiková Klucikova Klucsikova Klúcsiková Klucsikova Kluczszikova Kocian Kocian Koczian Kocianová Kocianova Koczianova Koiš Kois Kois Kovács Kovacs Kovaczsz Kovácsová Kovacsova Kovaczszova Lovaš Lovas Lovas Lovašová Lovasova Lovasova Matuš Matus Matus Matušová Matusova Matusova Méri Meri Meri Mériová Meriova Meriova Mezei Mezei Mezei Mezeiová Mezeiova Mezeiova Molnár Molnar Molnar Molnárová Molnarova Molnarova Nagy Nagy Nagy Nagyová Nagyova Nagyova Olgyai Olgyai Olgyai Pápay Papay Papay Pápayová Papayova Papayova Ploczek Ploczek Ploczek Ploczeková Ploczekova Ploczekova Polláková Pollakova Pollakova Putz Putz Putz Putzová Putzova Putzova Rablanská Rablanska Rablanszka Rablanský Rablansky Rablanszky Rablánsky Rablansky Rablanszky Ruman Ruman Ruman Rumanová Rumanova Rumanova Sátor Sator Szator Schiffer Schiffer Szhiffer Schifferová Schifferova Szhifferova Schubert Schubert Szhubert Schubertová Schubertova Szhubertova Szakáll Szakall Szakall Szakállová Szakallova Szakallova Szalay Szalay Szalay Szimeth Szimeth Szimeth Takáčová Takacova Takacsova Takács Takacs Takaczsz Takácsová Takacsova Takaczszova Tanková Tankova Tankova Tóthová Tothova Tothova Vagenfál Vagenfal Vagenfal Vágenfal Vagenfal Vagenfal Vágenfalová Vagenfalova Vagenfalova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Agh Agh Agh Ajpek Ajpek Ajpek Ajpekova Ajpekova Ajpekova Ajpekova Ajpekova Ajpekova Ajpekova Ajpekova Ajpekova Andrassy Andraszszy Andraszszy Andrassy Andraszszy Andraszszy Andrassy Andraszszy Andraszszy Andrassy Andraszszy Andraszszy Andrassy Andraszszy Andraszszy Andrassyova Andraszszyova Andraszszyova Andrassyova Andraszszyova Andraszszyova Andrassyova Andraszszyova Andraszszyova Andrassyova Andraszszyova Andraszszyova Arva Arva Arva Balczarek Balczarek Balczzarek Balczarekova Balczarekova Balczzarekova Barath Barath Barath Barbora Barbora Barbora Barica Baricza Baricza Baricza Baricza Bariczza Baricza Baricza Bariczza Baricza Baricza Bariczza Baricza Baricza Bariczza Bariczova Bariczova Bariczzova Basnar Basznar Basznar Benicka Beniczka Beniczka Bodisova Bodiszova Bodiszova Bodisova Bodiszova Bodiszova Bognar Bognar Bognar Bognarova Bognarova Bognarova Bors Borsz Borsz Bors Borsz Borsz Bors Borsz Borsz Bors Borsz Borsz Bors Borsz Borsz Boskovic Boszkovicz Boszkovicz Botlo Botlo Botlo Botlo Botlo Botlo Botloova Botloova Botloova Brna Brna Brna Budaj Budaj Budaj Budaj Budaj Budaj Budaj Budaj Budaj Budajova Budajova Budajova Budajova Budajova Budajova Csefalvay Czszefalvay Csszefalvay Csenkey Czszenkey Csszenkey Csenkeyova Czszenkeyova Csszenkeyova Csicsola Czsziczszola Cssziczszola Dobis Dobisz Gyobisz Domanicky Domaniczky Gyomaniczky Domanicky Domaniczky Gyomaniczky Duray Duray Gyuray Durayova Durayova Gyurayova Englart Englart Englart Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Fatika Fatika Fatika Fejes Fejesz Fejesz Fejesova Fejeszova Fejeszova Ferenci Ferenczi Ferenczi Ferenci Ferenczi Ferenczi Ferenciova Ferencziova Ferencziova Ferenczi Ferenczi Ferenczzi Ferenczi Ferenczi Ferenczzi Figurova Figurova Figurova Figurova Figurova Figurova Filkasz Filkasz Filkaszz Filkasz Filkasz Filkaszz Filkasz Filkasz Filkaszz Fojtikova Fojtikova Fojtikova Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Groska Groszka Groszka Gujber Gujber Gujber Gujber Gujber Gujber Gujber Gujber Gujber Hamerlik Hamerlik Hamerlik Helena Helena Helena Hideghety Hideghety Hideghety Horvath Horvath Horvath Irova Irova Irova Irsova Irszova Irszova Janette Janette Janette Janosikova Janoszikova Janoszikova Janosovitsova Janoszovitszova Janoszovitszova Jaras Jarasz Jarasz Jaros Jarosz Jarosz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Jasenovec Jaszenovecz Jaszenovecz Javorkova Javorkova Javorkova Jemo Jemo Jemo Juraj Juraj Juraj Kadvolt Kadvolt Kadvolt Kadvolt Kadvolt Kadvolt Kamarashki Kamaraszhki Kamaraszhki Karacsony Karaczszony Karaczszony Karacsony Karaczszony Karaczszony Karacsony Karaczszony Karaczszony Karacsony Karaczszony Karaczszony Karkesz Karkesz Karkeszz Karkesz Karkesz Karkeszz Karkeszova Karkeszova Karkeszzova Kasa Kasza Kasza Kasa Kasza Kasza Kasova Kaszova Kaszova Katona Katona Katona Katona Katona Katona Katona Katona Katona Katonova Katonova Katonova Katonova Katonova Katonova Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezda Kevezdova Kevezdova Kevezdova Kevezdova Kevezdova Kevezdova Kevezdova Kevezdova Kevezdova Kevezova Kevezova Kevezova Kevezsda Kevezszda Kevezszda Kirsch Kirszh Kirszczh Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Klucik Kluczik Kluczik Klucik Kluczik Kluczik Klucik Kluczik Kluczik Koi ova Koi ova Koi ova Koi ova Koi ova Koi ova Kois Koisz Koisz Kois Koisz Koisz Kois Koisz Koisz Kois Koisz Koisz Kolarikova Kolarikova Kolarikova Kolibelova Kolibelova Kolibelova Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Krivosik Krivoszik Krivoszik Krivosik Krivoszik Krivoszik Krivosik Krivoszik Krivoszik Laczkova Laczkova Lyaczzkova Laczkova Laczkova Lyaczzkova Laczkova Laczkova Lyaczzkova Laczkova Laczkova Lyaczzkova Lancaricova Lanczariczova Lyanczariczova Lengyel Lengyel Lyengyel Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lovas Lovasz Lyovasz Lukacovicova Lukaczoviczova Lyukaczoviczova Lukovic Lukovicz Lyukovicz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matusova Matuszova Matuszova Medovarska Medovarszka Medovarszka Medovarska Medovarszka Medovarszka Medovarsky Medovarszky Medovarszky Medovarsky Medovarszky Medovarszky Meri Meri Meri Meri Meri Meri Meri Meri Meri Meriova Meriova Meriova Mezei Mezei Mezei Mezei Mezei Mezei Mikseche Mikszehe Mikszeczhe Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mlynarova Mlynarova Mlynarova Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Novotova Novotova Nyovotova Peter Peter Peter Petovsky Petovszky Petovszky Petro Petro Petro Petrova Petrova Petrova Ploczek Ploczek Ploczzek Pozsonyi Pozszonyi Pozszonyi Pulz Pulz Pulz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putz Putzova Putzova Putzova Rablanska Rablanszka Rablanszka Rablanska Rablanszka Rablanszka Rablansky Rablanszky Rablanszky Rablansky Rablanszky Rablanszky Rablansky Rablanszky Rablanszky Rablanszka Rablanszka Rablanszzka Rablanszka Rablanszka Rablanszzka Rablanszka Rablanszka Rablanszzka Rackova Raczkova Raczkova Rackova Raczkova Raczkova Racskoova Raczszkoova Raczszkoova Ruman Ruman Ruman Ruman Ruman Ruman Rumanova Rumanova Rumanova Sadlon Szadlon Sadlon Safranka Szafranka Safranka Saksa Szaksza Saksza Saksa Szaksza Saksza Saksa Szaksza Saksza Saksa Szaksza Saksza Saksa Szaksza Saksza Schifeerova Szhifeerova Sczhifeerova Schiffer Szhiffer Sczhiffer Schiffer Szhiffer Sczhiffer Schiffer Szhiffer Sczhiffer Schiffer Szhiffer Sczhiffer Schiffer Szhiffer Sczhiffer Schiffer Szhiffer Sczhiffer Schubert Szhubert Sczhubert Silvester Szilveszter Silveszter Stefan Sztefan Stefan Szalay Szalay Szalay Szalayova Szalayova Szalayova Szikhart Szikhart Szikhart Szikhartova Szikhartova Szikhartova Szkurak Szkurak Szkurak Takac Takacz Tyakacz Tamova Tamova Tyamova Tibor Tibor Tyibor Ujhelyi Ujhelyi Ujhelyi Ujhelyi Ujhelyi Ujhelyi Vagenfal Vagenfal Vagenfal Vagenfal Vagenfal Vagenfal Vagenfal Vagenfal Vagenfal Vanda Vanda Vanda Vanko Vanko Vanko Vanko Vanko Vanko Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vincze Vincze Vinczze Zavodna Zavodna Zsavodna Zeman Zeman Zseman

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Paulus Fekete Georgius Fekete Franciscus Kis Franciscus Karacson Nicolaus Vég Georgius Azó Joannes Szabó Martinus Agoston Martinus Demeter Laurentius Iméll Andreas Nagy

n78_21_281 n78_21_282

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.