Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_21_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1589 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Bazin
Chorvátsky Grob

OLD NAMES of the village(town):
1773 Horvath-Gurab, Crabat-Veiszgrob, Horv[atsky] Veisgrob, 1786 Krabatisch-Weisgrab, Horwath-Gurab, 1808 Horváth-Gurab, Kroatisch-Grub, Kroatisch-Eisgrub, Horwátský Grob, 1863–1913 Horvátgurab, 1920–1948 Horvatský Grob, 1948– Chorvátsky Grob

POPULATION of Chorvatsky Grob in 2005: 1787 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Angyal Angyal Angyal Angyalová Angyalova Angyalova Bašková Baskova Baskova Belzár Belzar Belzar Belzárová Belzarova Belzarova Boršová Borsova Borsova Cedula Cedula Czedula Cedulová Cedulova Czedulova Černay Cernay Csernay Černayová Cernayova Csernayova Cisár Cisar Cziszar Dudáš Dudas Dudas Dudášová Dudasova Dudasova Fekete Fekete Fekete Feketová Feketova Feketova Filipovičová Filipovicova Filipovicsova Gál Gal Gal Gálik Galik Galik Galovič Galovic Galovics Galovičová
... above surnames continue below the google map

Chorvatsky Grob bordering the villages(towns): Bahon | Bernolakovo | Blatne | Boldog | Borinka | Bratislava | Bustelek | Cajla | Cataj | Cifer | Dedinka pri Dunaji | Devin | Devinska Nova Ves | Dolne Janiky | Dubravka | Farna | Horne Janiky | Hruba Borsa | Hruby Sur | Hrusov | Hurbanova Ves | Igram | Ivanka pri Dunaji | Jablonec | Janiky | Janovce | Jarna | Jelka | Kaplna | Karlova Ves | Komarov | Kostolna pri Dunaji | Kralova | Kralova pri Senci | Krmes | Limbach | Madaras | Mala Borsa | Male Canikovce | Male Trnie | Malinovo | Maly Biel | Maly Sur | Marianka | Modra | Most pri Bratislave | Myslenice | Nestich | Nova Dedinka | Nova Jelka | Nova Ves pri Dunaji | Opatsky Krmes | Pac | Petrzalka | Pezinok | Podunajske Biskupice | Prievoz | Raca | Reca | Senec | Senkvice | Slovenska Nova Ves | Slovensky Grob | Stredna Borsa | Studene | Svaty Jur | Tomasov | Turen | Turen | Vajnory | Velke Canikovce | Velke Trnie | Velky Biel | Velky Grob | Vinicne | Vinosady | Vistuk | Vlky | Vrakuna | Zalesie | Zonc

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Galovicova Galovicsova Gažík Gazik Gazsik Gažíková Gazikova Gazsikova Grancová Grancova Granczova Granec Granec Granecz Grofič Grofic Grofics Grofičová Groficova Groficsova Hatala Hatala Hatala Hatalová Hatalova Hatalova Horinek Horinek Horinek Horinková Horinkova Horinkova Hržič Hrzic Hrzsics Hržičová Hrzicova Hrzsicsova Jajcayová Jajcayova Jajczayova Jánošík Janosik Janosik Jánošíková Janosikova Janosikova Janžetičová Janzeticova Janzseticsova Jarábková Jarabkova Jarabkova Javorka Javorka Javorka Javorková Javorkova Javorkova Jendek Jendek Jendek Jendeková Jendekova Jendekova Juhás Juhas Juhasz Juhásová Juhasova Juhaszova Jureníková Jurenikova Jurenikova Jurkovič Jurkovic Jurkovics Kebleš Kebles Kebles Keblešová Keblesova Keblesova Kocák Kocak Koczak Kocáková Kocakova Koczakova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krajčovič Krajcovic Krajcsovics Krištofič Kristofic Kristofics Krištofičová Kristoficova Kristoficsova Kurincová Kurincova Kurinczova Kurinec Kurinec Kurinecz Liďák Lidak Ligyak Mezei Mezei Mezei Mezeiová Mezeiova Mezeiova Miklenčičová Miklencicova Miklencsicsova Molnár Molnar Molnar Molnárová Molnarova Molnarova Navara Navara Navara Nemčovič Nemcovic Nemcsovics Nemčovičová Nemcovicova Nemcsovicsova Noskovič Noskovic Noszkovics Noskovičová Noskovicova Noszkovicsova Pažitná Pazitna Pazsitna Pažitný Pazitny Pazsitny Sandtner Sandtner Szandtner Sandtnerová Sandtnerova Szandtnerova Šefčík Sefcik Sefcsik Šefčíková Sefcikova Sefcsikova Ševčík Sevcik Sevcsik Ševčíková Sevcikova Sevcsikova Šikula Sikula Sikula Šimončič Simoncic Simoncsics Šimončičová Simoncicova Simoncsicsova Škríp Skrip Skrip Soboličová Sobolicova Szobolicsova Štefanovič Stefanovic Stefanovics Štefanovičová Stefanovicova Stefanovicsova Šteruská Steruska Steruszka Šteruský Sterusky Steruszky Švrčič Svrcic Svrcsics Turinič Turinic Turinics Turiničová Turinicova Turinicsova Valent Valent Valent Valentová Valentova Valentova Vargová Vargova Vargova Vlčková Vlckova Vlcskova Vorlíček Vorlicek Vorlicsek Vorlíčková Vorlickova Vorlicskova Zápražná Zaprazna Zaprazsna Zápražný Zaprazny Zaprazsny Zeman Zeman Zeman Zemanová Zemanova Zemanova Zemeš Zemes Zemes

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Achberger Ahberger Aczhberger Achberger Ahberger Aczhberger Achberger Ahberger Aczhberger Achberger Ahberger Aczhberger Achberger Ahberger Aczhberger Achberger Ahberger Aczhberger Adriana Adriana Adriana Aksamit Akszamit Akszamit Aksamitova Akszamitova Akszamitova Antalic Antalicz Antalicz Antalicova Antaliczova Antaliczova Antalicova Antaliczova Antaliczova Antalicova Antaliczova Antaliczova Augustinovic Augusztinovicz Augusztinovicz Augustinovicova Augusztinoviczova Augusztinoviczova Bablakov Bablakov Bablakov Bablakov Bablakov Bablakov Bagin Bagin Bagin Baginova Baginova Baginova Bakaova Bakaova Bakaova Balasko Balaszko Balaszko Balaskova Balaszkova Balaszkova Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Balogh Balogh Balogh Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barkol Barkol Barkol Barkol Barkol Barkol Barkol Barkol Barkol Barkolova Barkolova Barkolova Baska Baszka Baszka Baska Baszka Baszka Baskova Baszkova Baszkova Baskova Baszkova Baszkova Bavlsik Bavlszik Bavlszik Bebjak Bebjak Bebjak Belajova Belajova Belajova Belzak Belzak Belzak Belzar Belzar Belzar Belzar Belzar Belzar Belzar Belzar Belzar Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Belzarova Benckova Benczkova Benczkova Bencsikova Benczszikova Benczszikova Bencsikova Benczszikova Benczszikova Bendzela Bendzela Bendzela Bendzela Bendzela Bendzela Bendzelova Bendzelova Bendzelova Bendzelova Bendzelova Bendzelova Benko Benko Benko Benkova Benkova Benkova Benkovicova Benkoviczova Benkoviczova Beranek Beranek Beranek Berenova Berenova Berenova Beresova Bereszova Bereszova Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihal Bihalova Bihalova Bihalova Blahut Blahut Blahut Blahutova Blahutova Blahutova Blahutova Blahutova Blahutova Blasko Blaszko Blaszko Borov Borov Borov Borovsky Borovszky Borovszky Borovsky Borovszky Borovszky Borovsky Borovszky Borovszky Botko Botko Botko Bozikova Bozikova Bozikova Buda Buda Buda Bures Buresz Buresz Bures Buresz Buresz Buresova Bureszova Bureszova Butko Butko Butko Butko Butko Butko Cedula Czedula Csedula Cedula Czedula Csedula Cedula Czedula Csedula Cedula Czedula Csedula Cedula Czedula Csedula Cedula Czedula Csedula Cedula Czedula Csedula Cedulova Czedulova Csedulova Cernay Czernay Csernay Cernay Czernay Csernay Cernay Czernay Csernay Cernay Czernay Csernay Cernayova Czernayova Csernayova Cernayova Czernayova Csernayova Cernega Czernega Csernega Cernega Czernega Csernega Cervienkova Czervienkova Cservienkova Cervienkova Czervienkova Cservienkova Chribik Hribik Cshribik Chuda Huda Cshuda Chvostek Hvosztek Cshvosztek Chvostek Hvosztek Cshvosztek Chvostek Hvosztek Cshvosztek Cifer Czifer Csifer Cingelova Czingelova Csingelova Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisar Cziszar Csiszar Cisarova Cziszarova Csiszarova Cisik Cziszik Csiszik Cisik Cziszik Csiszik Cisik Cziszik Csiszik Cserpes Czszerpesz Csszerpesz Cserpesova Czszerpeszova Csszerpeszova Cupajova Czupajova Csupajova Daniel Daniel Gyaniel Datari Datari Gyatari Dedicova Dediczova Gyediczova Dedinsky Dedinszky Gyedinszky Demova Demova Gyemova Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Duhova Duhova Gyuhova Ebert Ebert Ebert Ebert Ebert Ebert Ebert Ebert Ebert Erben Erben Erben Farkas Farkasz Farkasz Fasung Faszung Faszung Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Feketeova Feketeova Feketeova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Feketova Fider Fider Fider Filipovic Filipovicz Filipovicz Filipovic Filipovicz Filipovicz Filipovicova Filipoviczova Filipoviczova Fordos Fordosz Fordosz Fordos Fordosz Fordosz Fordos Fordosz Fordosz Fordos Fordosz Fordosz Fordos Fordosz Fordosz Fordos Fordosz Fordosz Fordosova Fordoszova Fordoszova Fordosova Fordoszova Fordoszova Forro Forro Forro Frastia Frasztia Frasztia Frastia Frasztia Frasztia Frco Frczo Frczo Frcova Frczova Frczova Frtesova Frteszova Frteszova Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Galik Galik Galik Galik Galik Galik Galikova Galikova Galikova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galova Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovic Galovicz Galovicz Galovicova Galoviczova Galoviczova Galovicova Galoviczova Galoviczova Galovicova Galoviczova Galoviczova Galovicova Galoviczova Galoviczova Galovicova Galoviczova Galoviczova Gaman Gaman Gaman Gaman Gaman Gaman Gamanova Gamanova Gamanova Garaj Garaj Garaj Gasparovi Gaszparovi Gaszparovi Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazik Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Gazikova Glasnak Glasznak Glasznak Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Granec Granecz Granecz Groachmidtova Groahmidtova Groaczhmidtova Grofic Groficz Groficz Grofic Groficz Groficz Grofic Groficz Groficz Grofic Groficz Groficz Groficova Groficzova Groficzova Groficova Groficzova Groficzova Groficova Groficzova Groficzova Groficova Groficzova Groficzova Grosschmidt Groszszhmidt Groszszczhmidt Grosschmidt Groszszhmidt Groszszczhmidt Gura Gura Gura Hadvig Hadvig Hadvig Hadvig Hadvig Hadvig Hagan Hagan Hagan Hagan Hagan Hagan Haganova Haganova Haganova Hajtmanek Hajtmanek Hajtmanek Hajtmanek Hajtmanek Hajtmanek Hajtmanek Hajtmanek Hajtmanek Hajtmankova Hajtmankova Hajtmankova Hamzova Hamzova Hamzova Hana Hana Hana Hanus Hanusz Hanusz Harcsa Harczsza Harczsza Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatala Hatalova Hatalova Hatalova Henrich Henrih Henriczh Herakova Herakova Herakova Hlavinova Hlavinova Hlavinova Hlucha Hluha Hluczha Hluzin Hluzin Hluzin Holicka Holiczka Holiczka Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinek Horinkova Horinkova Horinkova Horinkova Horinkova Horinkova Hrzcova Hrzczova Hrzczova Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzic Hrzicz Hrzicz Hrzicova Hrziczova Hrziczova Hrzicova Hrziczova Hrziczova Hrzicova Hrziczova Hrziczova Hrzicova Hrziczova Hrziczova Hrzicova Hrziczova Hrziczova Hu´anova Hu´anova Hu´anova Hudec Hudecz Hudecz Hvozdvanskyy Hvozdvanszkyy Hvozdvanszkyy Hvozdyanskyy Hvozdyanszkyy Hvozdyanszkyy Hvozdyanskyy Hvozdyanszkyy Hvozdyanszkyy Idan Idan Idan Igor Igor Igor Ing Ing Ing Iuhanyak Iuhanyak Iuhanyak Jajcaiova Jajczaiova Jajczaiova Jajcaj Jajczaj Jajczaj Jajcajova Jajczajova Jajczajova Jajcay Jajczay Jajczay Jajcay Jajczay Jajczay Jajcay Jajczay Jajczay Jajcay Jajczay Jajczay Jajcayova Jajczayova Jajczayova Jajcayova Jajczayova Jajczayova Jakubcikova Jakubczikova Jakubczikova Jakubcova Jakubczova Jakubczova Jakubcova Jakubczova Jakubczova Jana Jana Jana Jana Jana Jana Janak Janak Janak Jandik Jandik Jandik Jandik Jandik Jandik Jandikova Jandikova Jandikova Janeta Janeta Janeta Janeta Janeta Janeta Janka Janka Janka Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosikova Janoszikova Janoszikova Janosikova Janoszikova Janoszikova Janzetic Janzeticz Janzeticz Janzetic Janzeticz Janzeticz Janzetic Janzeticz Janzeticz Janzetic Janzeticz Janzeticz Janzeticova Janzeticzova Janzeticzova Jarabek Jarabek Jarabek Jarabek Jarabek Jarabek Jarabkova Jarabkova Jarabkova Jarmila Jarmila Jarmila Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Javorkova Javorkova Javorkova Jelusova Jeluszova Jeluszova Jendek Jendek Jendek Jendek Jendek Jendek Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Juhas Juhasz Juhasz Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Jurenik Jurenik Jurenik Jurenik Jurenik Jurenik Jurenikova Jurenikova Jurenikova Jurenikova Jurenikova Jurenikova Jurenikova Jurenikova Jurenikova Juriga Juriga Juriga Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovicova Jurkoviczova Jurkoviczova Jurkovicova Jurkoviczova Jurkoviczova Jurkovicova Jurkoviczova Jurkoviczova Kamil Kamil Kamil Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Kebles Keblesz Keblesz Kebles Keblesz Keblesz Kebles Keblesz Keblesz Kebles Keblesz Keblesz Keblesova Kebleszova Kebleszova Keblesova Kebleszova Kebleszova Keblesova Kebleszova Kebleszova Keblesova Kebleszova Kebleszova Kinces Kinczesz Kinczesz Kinces Kinczesz Kinczesz Kincesova Kinczeszova Kinczeszova Klauz Klauz Klauz Klinka Klinka Klinka Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocak Koczak Koczak Kocakova Koczakova Koczakova Kocakova Koczakova Koczakova Kocakova Koczakova Koczakova Kocakova Koczakova Koczakova Kocakova Koczakova Koczakova Kocakova Koczakova Koczakova Kocakova Koczakova Koczakova Kocka Koczka Koczka Kollegova Kollegova Kollegova Komzikova Komzikova Komzikova Kormancikova Kormanczikova Kormanczikova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovarova Kovarova Kovarova Krablik Krablik Krablik Krahulcova Krahulczova Krahulczova Krahulcova Krahulczova Krahulczova Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krajcovicova Krajczoviczova Krajczoviczova Krajcovicova Krajczoviczova Krajczoviczova Krajcovicova Krajczoviczova Krajczoviczova Krchova Krhova Krczhova Krchova Krhova Krczhova Krchova Krhova Krczhova Kristofic Krisztoficz Krisztoficz Kristofic Krisztoficz Krisztoficz Kristofic Krisztoficz Krisztoficz Kristofic Krisztoficz Krisztoficz Kristoficova Krisztoficzova Krisztoficzova Kristofik Krisztofik Krisztofik Kristofik Krisztofik Krisztofik Kristofik Krisztofik Krisztofik Krizan Krizan Krizan Krublova Krublova Krublova Kubacka Kubaczka Kubaczka Kubacka Kubaczka Kubaczka Kupermannova Kupermannova Kupermannova Kurinec Kurinecz Kurinecz Kymak Kymak Kymak Larsky Larszky Lyarszky Lauro Lauro Lyauro Lauro Lauro Lyauro Lauro Lauro Lyauro Lauro Lauro Lyauro Laurova Laurova Lyaurova Lengyelova Lengyelova Lyengyelova Lernay Lernay Lyernay Lernayova Lernayova Lyernayova Lernayova Lernayova Lyernayova Lernayova Lernayova Lyernayova Lervienkova Lervienkova Lyervienkova Leska Leszka Lyeszka Leska Leszka Lyeszka Linska Linszka Lyinszka Lipovska Lipovszka Lyipovszka Lisik Liszik Lyiszik Lisik Liszik Lyiszik Lisinovic Liszinovicz Lyiszinovicz Lopusny Lopuszny Lyopuszny Luhickova Luhiczkova Lyuhiczkova Mach Mah Maczh Mach Mah Maczh Macko Maczko Maczko Mackova Maczkova Maczkova Maderic Madericz Madericz Madericova Madericzova Madericzova Magal Magal Magal Magal Magal Magal Magal Magal Magal Magal Magal Magal Majdlen Majdlen Majdlen Malacky Malaczky Malaczky Malacky Malaczky Malaczky Mates Matesz Matesz Mayer Mayer Mayer Medovicova Medoviczova Medoviczova Melotik Melotik Melotik Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszarosova Meszaroszova Meszzaroszova Mezei Mezei Mezei Mezei Mezei Mezei Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Miklencic Miklenczicz Miklenczicz Milecz Milecz Mileczz Mileczova Mileczova Mileczzova Mileczova Mileczova Mileczzova Miler Miler Miler Minarovic Minarovicz Minarovicz Mizera Mizera Mizera Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Mondec Mondecz Mondecz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mrazova Mrazova Mrazova Mucka Muczka Muczka Muckova Muczkova Muczkova Muckova Muczkova Muczkova Mucskova Muczszkova Muczszkova Navara Navara Nyavara Navara Navara Nyavara Navara Navara Nyavara Navara Navara Nyavara Navara Navara Nyavara Navarova Navarova Nyavarova Navarova Navarova Nyavarova Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovic Nemczovicz Nyemczovicz Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Nemcovicova Nemczoviczova Nyemczoviczova Niznanska Niznanszka Nyiznanszka Niznansky Niznanszky Nyiznanszky Nobova Nobova Nyobova Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Noga Noga Nyoga Nogova Nogova Nyogova Nogova Nogova Nyogova Nogova Nogova Nyogova Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovic Noszkovicz Nyoszkovicz Noskovicova Noszkoviczova Nyoszkoviczova Noskovicova Noszkoviczova Nyoszkoviczova Noskovicova Noszkoviczova Nyoszkoviczova Noskovicova Noszkoviczova Nyoszkoviczova Noskovicova Noszkoviczova Nyoszkoviczova Noskovicova Noszkoviczova Nyoszkoviczova Noskovicova Noszkoviczova Nyoszkoviczova Okenica Okenicza Okenicza Olleova Olleova Olleova Ondrejkovic Ondrejkovicz Ondrejkovicz Orsaghova Orszaghova Orszaghova Orsagova Orszagova Orszagova Ozvald Ozvald Ozvald Panak Panak Panak Panak Panak Panak Parajkova Parajkova Parajkova Patoprsta Patoprszta Patoprszta Patoprsta Patoprszta Patoprszta Paulovicova Pauloviczova Pauloviczova Pavlakova Pavlakova Pavlakova Pavlova Pavlova Pavlova Payer Payer Payer Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitna Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Peleska Peleszka Peleszka Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petrasova Petraszova Petraszova Petrasova Petraszova Petraszova Piala Piala Piala Pilnan Pilnan Pilnan Pilnanova Pilnanova Pilnanova Pinterova Pinterova Pinterova Pinterova Pinterova Pinterova Piontek Piontek Piontek Piontek Piontek Piontek Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Pokorny Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgar Polgarova Polgarova Polgarova Polkorabova Polkorabova Polkorabova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Popluharova Pridena Pridena Pridena Pridena Pridena Pridena Prideny Prideny Prideny Privrel Privrel Privrel Privrel Privrel Privrel Privrel Privrel Privrel Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Privrelova Pukanova Pukanova Pukanova Rajcani Rajczani Rajczani Reisinger Reiszinger Reiszinger Reisinger Reiszinger Reiszinger Reisingerova Reiszingerova Reiszingerova Reisingerova Reiszingerova Reiszingerova Reisingerova Reiszingerova Reiszingerova Renata Renata Renata Ribarova Ribarova Ribarova Riho Riho Riho Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Robert Roman Roman Roman Sabo Szabo Sabo Sabo Szabo Sabo Sabova Szabova Sabova Sajben Szajben Sajben Sajben Szajben Sajben Samuel Szamuel Samuel Samuelova Szamuelova Samuelova Sandtenr Szandtenr Sandtenr Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Sandtnerova Szandtnerova Sandtnerova Sandtnerova Szandtnerova Sandtnerova Sandtnerova Szandtnerova Sandtnerova Sandtnerova Szandtnerova Sandtnerova Sandtnerova Szandtnerova Sandtnerova Satko Szatko Satko Scehovic Szczehovicz Sczehovicz Scharinger Szharinger Sczharinger Schwarzerova Szhwarzerova Sczhwarzerova Sedilek Szedilek Sedilek Sefcik Szefczik Sefczik Sefcikova Szefczikova Sefczikova Sefrankova Szefrankova Sefrankova Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sikula Szikula Sikula Siller Sziller Siller Silvia Szilvia Silvia Simoncic Szimonczicz Simonczicz Simoncic Szimonczicz Simonczicz Simoncic Szimonczicz Simonczicz Simoncic Szimonczicz Simonczicz Simoncic Szimonczicz Simonczicz Simoncicova Szimoncziczova Simoncziczova Skodackova Szkodaczkova Skodaczkova Skrabak Szkrabak Skrabak Skrip Szkrip Skrip Skrip Szkrip Skrip Skripova Szkripova Skripova Skripova Szkripova Skripova Slamkova Szlamkova Slamkova Smetana Szmetana Smetana Sobolic Szobolicz Sobolicz Sobolic Szobolicz Sobolicz Stach Sztah Staczh Stanikova Sztanikova Stanikova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stefancovic Sztefanczovicz Stefanczovicz Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stefanovic Sztefanovicz Stefanovicz Stefanovicova Sztefanoviczova Stefanoviczova Stefek Sztefek Stefek Stefekova Sztefekova Stefekova Sterucky Szteruczky Steruczky Steruska Szteruszka Steruszka Sterusky Szteruszky Steruszky Sterusky Szteruszky Steruszky Sterusky Szteruszky Steruszky Sterusky Szteruszky Steruszky Stiak Sztiak Stiak Struhar Sztruhar Struhar Struhar Sztruhar Struhar Supicova Szupiczova Supiczova Sutta Szutta Sutta Svrcic Szvrczicz Svrczicz Svrcic Szvrczicz Svrczicz Svrcic Szvrczicz Svrczicz Svrcicova Szvrcziczova Svrcziczova Szeman Szeman Szeman Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takach Takah Tyakaczh Talajka Talajka Tyalajka Talajka Talajka Tyalajka Talajka Talajka Tyalajka Talajka Talajka Tyalajka Tasbirec Taszbirecz Tyaszbirecz Tasbirec Taszbirecz Tyaszbirecz Tesarova Teszarova Tyeszarova Tichy Tihy Tyiczhy Timkovicova Timkoviczova Tyimkoviczova Timkovicova Timkoviczova Tyimkoviczova Toman Toman Tyoman Toman Toman Tyoman Tomanova Tomanova Tyomanova Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomasovic Tomaszovicz Tyomaszovicz Tomasovic Tomaszovicz Tyomaszovicz Tomasovic Tomaszovicz Tyomaszovicz Tomasovicova Tomaszoviczova Tyomaszoviczova Tomasovicova Tomaszoviczova Tyomaszoviczova Tomikova Tomikova Tyomikova Tomikova Tomikova Tyomikova Tomikova Tomikova Tyomikova Tomikova Tomikova Tyomikova Toppl Toppl Tyoppl Toppl Toppl Tyoppl Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tranova Tranova Tyranova Tullner Tullner Tyullner Tullner Tullner Tyullner Turimicova Turimiczova Tyurimiczova Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinic Turinicz Tyurinicz Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Turinicova Turiniczova Tyuriniczova Tvorikova Tvorikova Tyvorikova Tvorikova Tvorikova Tyvorikova Tvorikova Tvorikova Tyvorikova Valent Valent Valent Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Vandriak Vandriak Vandriak Vandriak Vandriak Vandriak Vargova Vargova Vargova Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Vavrik Veresova Vereszova Vereszova Veronika Veronika Veronika Veselska Veszelszka Veszelszka Veselsky Veszelszky Veszelszky Viera Viera Viera Vladimir Vladimir Vladimir Vlasek Vlaszek Vlaszek Vlasek Vlaszek Vlaszek Vlasek Vlaszek Vlaszek Vlaskova Vlaszkova Vlaszkova Vlcek Vlczek Vlczek Vlcek Vlczek Vlczek Vlckova Vlczkova Vlczkova Vlckova Vlczkova Vlczkova Vlckova Vlczkova Vlczkova Vlckova Vlczkova Vlczkova Vlckova Vlczkova Vlczkova Vorlicek Vorliczek Vorliczek Vorlickova Vorliczkova Vorliczkova Vorlickova Vorliczkova Vorliczkova Vrablanska Vrablanszka Vrablanszka Vrablikova Vrablikova Vrablikova Vrablikova Vrablikova Vrablikova Vybostok Vybosztok Vybosztok Vyhnalik Vyhnalik Vyhnalik Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zamocka Zamoczka Zsamoczka Zaprazna Zaprazna Zsaprazna Zarecka Zareczka Zsareczka Zarecka Zareczka Zsareczka Zarvanova Zarvanova Zsarvanova Zdenka Zdenka Zsdenka Zdenko Zdenko Zsdenko Zdeno Zdeno Zsdeno Zeman Zeman Zseman Zeman Zeman Zseman Zeman Zeman Zseman Zemanova Zemanova Zsemanova Zemanova Zemanova Zsemanova Zemes Zemesz Zsemesz Zemes Zemesz Zsemesz Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zemesova Zemeszova Zsemeszova Zervanova Zervanova Zservanova Zervanova Zervanova Zservanova Ziak Ziak Zsiak Zora Zora Zsora Zora Zora Zsora Zovak Zovak Zsovak Zovak Zovak Zsovak Zuniga Zuniga Zsuniga Zuniga Zuniga Zsuniga Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Kur Mathias Jendek Martinus Vesovics Andreas Jendek Martinus Sturinics Joannes Gramjecz Georgius Grostics Georgius Vesovics Paulus Gramjecz Thomas Gramjecz Paulus Gramjecz Blasius Galinovics Martinus Turnicz Georgius Granecz Joannes Droxel Martinus Jendek Michael Sgalinovics Mathias Grancsics Joannes Galovics Martinus Droszel Georgius Jendek Granczova Martinus Jendek Joannes Herzics Laurentius Skrecsko Stephanus Turinics Mathias Aranyar Slovencsicka Gregorius Miklencsics Joannes Turinics Georgius Galovics Michael Droxer Michael Turinics Michael Miklencsics Georgius Kőbles Joannes Granicz Georgius Farkas Georgius Turinics Nicolaus Farkas Georgius Miklencsics Georgius Bellay Michael Simacsics Joannes Farkas Martinus Grosics Stephanus Kincses Joannes Kincses Stephanus Benke Martinus Demetrovics Paulus Zavoczky Georgius Ziska Paulus Bajbar Joannes Tőrők Thomas Antalovics Andreas Majtejovics Paulus Antalovics Stephanus Maszarics Joannes Sevczik Georgius Fassink Georgius Jurkovics Mathias Szerna Joannes Sefcsik Jurkovics Stephanus Kerhula

n78_21_036 n78_21_037 n78_21_038 n78_21_039

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.