Genealogy - Tourist Guide - Slovakia - Kosice - Bratislava - Guide to Travel Trip Hotel Info Roots Forum Church Birth Records of Slovakia complete marriage records of Eastern Slovakia send e-mail to us see services of author of this website index of villages with surnames see content of the genealogy book

(surnames, villages, etc...)

• MINI-SCHEMATIZMUS• index of all byzanth-church reverends in Slovakia in the period 1674 - 1948

click on first letters of the priest or the village-parish: abc def ghi jkl mno prq stu vxyz

MINI SCHEMATIZMUS 1674 -1948

• more then 20.000 manually written down facts by • viac ako 20.000 faktov ručne prepísaných • Ing.Juraj Čisárik, e-mail: jurajcisarik@hotmail.com

used the literature - použitá literatúra:

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Fragopolitanae seu Prešovensis. Administraturae Apostolicae Mukačensis et Hajdudorogensis, Prešov 1948

 

MINI

SCHEMATIZMUS

• abc •

• abc •

• reverends selected by NAMES •

• kňazi zoradení podľa MENA •

(P) Prešov - (M) Mukačevo - (H) Hajdudorog

eparchies in 1948 in CzechoSlovakia

eparchie v roku 1948 v Československu

• • •

Adamkovič Antonius 1920 - 1930 (P) Osturňa

Adamkovič Antonius 1888 - 1897 (P) Maťaška

Adamkovič Antonius 1930 - 1948 (P) Šťavník

Adamkovič Antonius 1897 - 1933 (P) Zubné

Adamkovič Georgius 1857 - 1858 (P) Humenné

Adamkovič Georgius 1814 - 1825 (P) Miňovce

Adamkovič Georgius 1857 - 1886 (P) Pucák

Adamkovič Georgius 1826 - 1838 (P) Vyšná Oľka

Adamkovič Stephanus 1906 - 1912 (P) Petkovce

Adamkovič Stephanus 1897 - 1901 (P) Petkovce

Adamkovič Stephanus 1865 - 1881 (P) Ďurďoš

Adamkovič Stephanus 1902 (P) Petkovce

Adamkovič Stephanus 1881 - 1912 (P) Hlinné

Adaškievič Elias 1772 - 1773 (P) Jarabina

Adaškievič Elias 1760 - 1800 (P) Kamionka

Adzima Andreas 1869 - 1895 (P) Klembarok

Adzima Andreas 1853 - 1860 (P) Kráľovce

Alexa Michael 1896 - 1897 (M) Porostov

Alexevič Michael 1828 - 1832 (M) Dvorianky

Alexijevič Michael 1832 - 1852 (M) Veľaty

Alexovič Michael 1834 - 1840 (M) Lastovce

Alexovič Michael 1852 - 1868 (M) Ujlak

Anďal Josephus 1946 - 1948 (P) Bodružaľ

Andor Andreas 1916 - 1948 (H) Zemplín

Andraško Cornel 1945 - 1948 (P) Pčoliné

Andraško Cornelius 1919 - 1920 (P) Matysová

Andraško Cornelius 1936 - 1946 (P) Miňovce

Andraško Cornelius 1902 - 1920 (P) Renčišov

Andraško Cornelius 1929 - 1936 (P) Valkov

Andraško Stephanus 1894 - 1903 (P) Ruský Kazimír

Andraško Stephanus 1904 - 1911 (P) Šoma

Andraško Stephanus 1905 (P) Varhaňovce

Andrejco Alexius 1752 - 1764 (P) Andrejová

Andrejco Joannes 1850 - 1861 (P) Ľubovec

Andrejco Joannes 1824 - 1833 (P) Sukov

Andrejco Joannes 1849 - 1877 (P) Nové Mesto

Andrejco Joannes 1822 - 1824 (P) Pucák

Andrejco Joannes 1847 - 1850 (P) Telgárt

Andrejco Joannes 1903 - 1922 (M) Choňkovce

Andrejco Joannes 1888 - 1903 (M) Pusté Čemerné

Andrejco Joannes 1922 - 1925 (M) Ubľa

Andrejco Josephus 1829 - 1833 (P) Štefanovce

Andrejco Josephus 1778 - 1948 (P) Ortutova

Andrejco Nicolaus 1885 - 1888 (P) Čukalovce

Andrejco Petrus 1799 - 1829 (P) Telepovce

Andrejkovič Andreas 1761 - 1776 (P) Torysky

Andrejkovič Antonius 1818 - 1823 (P) Závadka

Andrejkovič Antonius 1814 - 1821 (P) Krempach

Andrejkovič Basilius 1812 - 1818 (P) Livov (Ľvov)

Andrejkovič Basilius 1800 - 1901 (P) Mergeška

Andrejkovič Basilius 1812 - 1817 (P) Závadka

Andrejkovič Georgius 1793 - 1807 (P) Veľký Sulín

Andrejkovič Georgius 1807 - 1812 (P) Litmanová

Andrejkovič Georgius 1815 - 1822 (P) Litmanová

Andrejkovič Georgius 1788 - 1793 (P) Veľký Lipník

Andrejkovič Georgius 1869 - 1906 (P) Ujak

Andrejkovič Joannes 1822 - 1830 (P) Krempach

Andrejkovič Joannes 1814 - 1817 (P) Ďačov

Andrejkovič Michael 1863 - 1897 (P) Telgárt

Andrejkovič Michael 1852 - 1869 (P) Ďačov

Andrejkovič Michael 1896 - 1911 (P) Orlov

Andrejkovič Michael 1771 - 1777 (P) Hodermark

Andrejkovič Michael 1757 - 1760 (P) Komloša

Andrejkovič Michael 1832 - 1884 (P) Krempach

Andrejkovič Petrus 1750 - 1761 (P) Helcmanovce

Andrejkovič Stephanus 1777 - 1783 (P) Torysky

Andrejkovič Stephanus 1783 - 1812 (P) Závadka

Antalócy Andreas 1853 - 1872 (H) Poľany

Antalócy Cornelius 1899 - 1913 (H) Poľany

Antalócy Emericus 1873 - 1899 (H) Poľany

Antaloczy Andreas 1823 - 1834 (M) Zbehňov

Antalóczy Cornelius 1894 - 1899 (M) Stankovce

Artim ??? 1876 - 1877 (P) Zdoba

Artim Andreas 1904 - 1906 (P) Remeniny

Artim Andreas 1855 - 1884 (P) Dubová

Artim Andreas 1900 - 1903 (P) Kobylnice

Artim Andreas 1886 - 1890 (P) Pucák

Artim Andreas 1881 - 1887 (P) Litmanová

Artim Andreas 1903 - 1909 (P) Maťaška

Artim Andreas 1897 - 1899 (P) Medvedzie

Artim Andreas 1847 - 1851 (P) Niklová

Artim Andreas 1914 - 1922 (P) Petkovce

Artim Andreas 1850 - 1854 (P) Šemetkovce

Artim Antonius 1886 - 1920 (P) Bokša

Artim Antonius 1921 - 1930 (P) Šapinec

Artim Antonius 1921 - 1925 (P) Štefurov

Artim Joannes 1854 (P) Šemetkovce

Artim Joannes 1820 - 1869 (P) Kružľová

Artim Joannes 1808 - 1817 (P) Vapeník

Artim Michael 1877 - 1918 (P) Becherov

Artimovič Aemilius 1897 - 1904 (M) Porostov

Artimovič Andreas 1796 - 1808 (M) Davidov

Artimovič Gabriel 1864 - 1881 (M) Trhovište

Artimovič Joannes 1797 - 1798 (M) Dúbravka

Artimovič Michael 1806 - 1825 (M) Trhovište

Artimovič Michael 1825 - 1831 (M) Voľa

Azary Andreas 1929 - 1939 (P) Havaj

Azary Andreas 1928 - 1929 (P) Medvedzie

Azary Andreas 1886 - 1901 (M) Čičarovce

Azary Andreas 1833 - 1849 (M) Falkušovce

Azary Andreas 1901 - 1910 (M) Lastomír

Azary Andreas 1866 - 1871 (M) Markovce

Azary Andreas 1870 - 1886 (M) Slavkovce

Azary Antonius 1872 - 1878 (M) Kolonica

Azary Antonius 1887 - 1894 (M) Stankovce

Azary Antonius 1894 - 1904 (M) Ujlak

Babjak Adalbertus 1942 - 1948 (P) Osturňa

Babjak Adalbertus 1931 - 1942 (P) Veľký Sulín

Babjak Joannes 1742 - 1812 (P) Vydraň

Bačinskij Basilius 1817 (P) Šapinec

Bačinsky Alexander 1889 - 1891 (P) Ďačov

Bačinsky Alexander 1891 - 1895 (P) Malý Lipník

Bačinsky Alexander 1895 - 1930 (P) Poráč

Bačinsky Andreas 1872 - 1896 (P) Vyšná Oľšava

Bačinsky Andreas 1896 - 1905 (P) Vydraň

Bačinsky Andreas 1867 - 1872 (P) Ruský Kazimír

Bačinsky Augustinus 1857 - 1859 (P) Nižné Zbojné

Bačinsky Augustinus 1859 - 1873 (P) Vyšná Radvaň

Bačinsky Augustinus 1856 - 1857 (P) Világy

Bačinsky Basilius 1821 - 1842 (P) Štefurov

Bačinsky Constantinus 1915 - 1935 (M) Veľký Ruskov

Bačinsky Georgius 1792 - 1803 (M) Choňkovce

Bačinsky Irenaeus 1930 - 1948 (P) Lutina

Bačinsky Joannes 1831 - 1859 (P) Vyšná Radvaň

Bačinsky Joannes 1811 - 1826 (M) Iňačovce

Bačinsky Joannes 1826 - 1831 (P) Zubné

Bačinsky Michael 1880 - 1884 (M) Kolonica

Bačinsky Michael 1804 - 1823 (M) Úbrež

Bačinsky Nicolaus 1781 - 1831 (P) Vyšná Radvaň

Bačinsky Nicolaus 1811 - 1834 (M) Jovsa

Bačinsky Nicolaus 1809 - 1817 (M) Klokočov

Bačinsky Petrus 1873 - 1893 (P) Vyšná Radvaň

Bačinsky Petrus 1832 - 1833 (P) Zubné

Bačinsky Petrus 1815 - 1829 (P) Maškovce

Bačinsky Stephanus 1860 - 1872 (P) Vyšná Oľšava

Bačinsky Stephanus 1825 (P) Rafajovce

Bačinsky Theodorus 1885 - 1894 (M) Čeľovce

Bačkay Alexander 1858 - 1868 (M) Kalná Roztoka

Bačkay Antonius 1875 - 1907 (M) Cejkov

Bačkay Augustinus 1852 - 1854 (M) Nižná Rybnica

Bačkovsky Halaction 1812 (P) Havaj

Bačovsky Basilius 1868 - 1882 (M) Strážske

Badoczy Joannes 1810 (M) Petrikovce

Bajcura Joannes 1923 - 1927 (P) Ladomírová

Bajcura Joannes 1925 - 1928 (P) Repejov

Bajcura Joannes 1929 - 1935 (P) Ruský Kazimír

Bajcura Joannes 1924 - 1929 (P) Sukov

Bajcura Joannes 1896 - 1906 (P) Veľká Poľana

Bajcura Joannes 1902 - 1924 (P) Zvala

Bakajsa Alexius 1907 - 1913 (P) Matysová

Balaščak Pantaleimon 1826 - 1847 (P) Niklová

Balaž Elias 1943 - 1948 (P) Nižný Tvarožec

Balaž Michael 1923 - 1948 (P) Mlynárovce

Balaž Michael 1914 - 1923 (P) Ruský Kazimír

Baláž Elias 1948 (P) Šemetkovce

Baláž Michael 1919 - 1920 (P) Čičava

Balog Basilius 1864 - 1874 (M) Vyšná Rybnica

Balog Josephus 1862 - 1867 (M) Bačkov

Balogh Basilius 1831 - 1856 (M) Čeľovce

Balogh Basilius 1825 - 1830 (M) Slavkovce

Balogh Joannes 1878 - 1879 (M) Kolonica

Balogh Josephus 1867 - 1876 (M) Rakovec nad Ondavou

Balogh Michael 1835 - 1847 (M) Čičarovce

Balogh Nicolaus 1829 - 1834 (M) Klokočov

Balogh Nicolaus 1839 - 1887 (M) Klokočov

Balogh Nicolaus 1889 - 1900 (M) Klokočov

Balogh Nicolaus 1854 - 1870 (M) Sačurov

Baltovič Josephus 1850 - 1886 (M) Lastovce

Baltovič Josephus 1886 - 1895 (M) Šamudovce

Baluďanskij Petrus 1750 - 1770 (P) Humenné

Baluďansky Andreas 1788 - 1821 (P) Vyšná Oľšava

Baluďansky Antonius 1826 - 1827 (M) Maťovce

Baluďansky Joannes 1810 - 1837 (M) Vojčice

Baluďansky Joannes 1802 - 1810 (M) Hardište

Baluďansky Michael 1760 - 1795 (P) Komloša

Baluďansky Petrus 1801 - 1831 (M) Veľký Ruskov

Baluďansky Stephanus 1836 - 1848 (M) Hlivište

Baluďanský Andreas 1784 - 1813 (M) Veľaty

Balutnyánsky Petrus 1770 - 1772 (P) Belža

Baraňay Michael 1813 - 1821 (M) Tarnava

Barankovič Alexander 1840 - 1846 (P) Ďurďoš

Barankovič Andreas 1832 - 1836 (M) Ulič-Krivá

Barankovič Joannes 1810 - 1820 (M) Sačurov

Barankovič Joannes 1806 - 1810 (M) Dúbravka

Barankovič Michael 1813 - 1817 (P) Ľubovec

Barankovič Theodorus 1851 - 1863 (P) Maťaška

Barankovič Theodorus 1846 - 1851 (P) Ďurďoš

Barankovič Theodorus 1862 - 1884 (P) Andrejová

Bárdossy Adalbertus 1908 - 1911 (P) Nižné Repaše

Bárdossy Adalbertus 1892 - 1935 (P) Torysky

Bárdossy Bartholomaeus 1889 - 1891 (P) Soboš

Barna Andreas 1884 - 1886 (M) Hardište

Barna Antonius 1852 - 1859 (M) Dvorianky

Barna Nicolaus 1946 (P) Svidník

Barna Nicolaus 1914 - 1917 (M) Čičarovce

Barna Nicolaus 1944 - 1948 (P) Čukalovce

Barna Nicolaus 1945 - 1948 (M) Šmigovce

Barvirovič Petrus 1821 - 1846 (P) Livov (Ľvov)

Barvirovič Petrus 1820 - 1821 (P) Šambron

Bavlovič Joannes 1780 - 1814 (P) Zvala

Bellovič Julius 1905 - 1913 (M) Čičarovce

Bellovič Theodorus 1803 - 1826 (P) Remeniny

Belovič Joannes 1877 - 1896 (M) Zboj

Belovič Michael 1778 - 1822 (P) Vyšná Jablonka

Belovič Theodorus 1802 - 1808 (P) Medzilaborce

Belovič Theodorus 1812 - 1814 (P) Petkovce

Bendič Andreas 1740 - 1775 (P) Čabalovce

Beneš Michael 1812 - 1822 (P) Kereštvej

Beneš Michael 1823 - 1839 (P) Mlynárovce

Beňovsky Marcus 1781 - 1794 (P) Humenné

Beňovsky Marius 1803 - 1809 (M) Lekárt

Berč Andreas 1948 (P) Liberec (Czech)

Berec Basilius 1904 - 1910 (M) Veľká Toroňa

Berec Georgius 1849 - 1857 (M) Maťovce

Bereckij Emmanuel 1887 - 1904 (P) Čarnov

Berecky Joannes 1864 - 1867 (P) Beloveža

Berecky Joannes 1855 - 1859 (P) Legnava

Berecky Joannes 1853 - 1854 (P) Matysová

Berecky Joannes 1867 - 1882 (P) Pstrina

Bereghy Michael 1830 - 1835 (P) Hačava

Bernaťak Antonius 1865 (P) Malý Lipník

Bernaťak Antonius 1848 - 1868 (P) Ujak

Beskid Alexander 1898 - 1923 (P) Legnava

Beskid Eugenius 1927 - 1948 (P) Legnava

Beskid Gregorius 1856 - 1859 (P) Jastreb

Beskid Gregorius 1859 - 1897 (P) Legnava

Beskid Gregorius 1855 - 1857 (P) Lutina

Beskid Michael 1884 - 1885 (P) Jarabina

Beskid Michael 1830 - 1879 (P) Čertižné

Beskid Michael 1822 - 1829 (P) Kobylnice

Beskid Michael 1887 - 1928 (P) Lukov n.Topľou

Beskid Michael 1885 - 1887 (P) Medvedzie

Beskid Michael 1755 - 1891 (P) Zbudská Belá

Beskid Nicolaus 1923 - 1927 (P) Legnava

Beskid Nicolaus 1897 - 1898 (P) Legnava

Beskid Nicolaus 1892 - 1893 (P) Porúbka

Beskid Nicolaus 1893 - 1897 (P) Zubné

Beskid Stephanus 1921 - 1927 (P) Snakov

Beskid Stephanus 1927 - 1948 (P) Orlov

Bezeghy Michael 1835 - 1851 (P) Bukovce

Bezeghy Michael 1851 - 1881 (P) Krásny Brod

Bihany Desiderius 1906 - 1911 (P) Veľká Poľana

Bihany Emmanuel 1879 - 1896 (P) Veľká Poľana

Bihary Adalbertus 1914 - 1920 (P) Hodermark

Bihary Adalbertus 1910 - 1914 (P) Repejov

Bihary Adalbertus 1920 (P) Štefurov

Bihary Alexius 1906 - 1914 (P) Pichne

Bihary Alexius 1911 - 1922 (P) Pčoliné

Bihary Alexius 1920 (P) Krajná Bystrá

Bihary Alexius 1903 - 1906 (P) Porúbka

Bihary Alexius 1922 - 1940 (P) Porúbka

Bihary Desiderius 1909 - 1912 (P) Hačava

Bihary Desiderius 1905 - 1948 (P) Sedliská

Bihary Emmanuel 1859 - 1873 (P) Pichne

Bihary Emmanuel 1896 - 1911 (P) Pčoliné

Bihary Emmanuel 1872 - 1877 (P) Hostovice

Bihary Emmanuel 1896 - 1897 (P) Bukovce

Bihary Emmanuel 1883 - 1900 (P) Pstrina

Bihary Emmanuel 1911 - 1920 (P) Bardejov

Bihary Emmanuel 1800 - 1870 (P) Valaškovce

Bihary Josephus 1856 - 1863 (P) Telgárt

Bilanyi Georgius 1776 - 1778 (P) Čukalovce

Bilovič Stephanus 1753 - 1811 (M) Cabov

Bilovič Theodorus 1804 - 1807 (P) Borov

Bisaha Michael 1892 - 1897 (P) Čičava

Bisaha Michael 1887 - 1893 (P) Ruský Kazimír

Bisaha Michael 1896 - 1905 (P) Šťavník

Bistej Joannes 1847 - 1884 (P) Telepovce

Bistey Joannes 1804 - 1822 (P) Humenné

Bistey Joannes 1822 - 1850 (P) Jakubiany

Bistey Joannes 1756 - 1891 (P) Zbudská Belá

Bistey Stephanus 1835 - 1856 (P) Kojšov

Bistey Stephanus 1831 - 1832 (P) Veľký Lipník

Bistey Stephanus 1800 - 1900 (P) Vyslanka

Blašovsky Antonius 1781 - 1787 (H) Malá Dobrá

Blažovsky Joannes 1705 - 1735 (P) Humenné

Blažovsky Joannes 1775 - 1791 (M) Trhovište

Bobák Joannes 1902 - 1904 (P) Hačava

Bobalik Paulus 1947 - 1948 (P) Hrabovčík

Bobik Josephus 1816 - 1842 (P) Pstrina

Bodnik Vladimirus 1921 (P) Komloša

Bogdaň Theodorus 1903 - 1948 (P) Sedliská

Bogdanyi Theodorus 1902 - 1926 (P) Starina

Bogdányi Theodorus 1926 - 1931 (P) Hačava

Bogdányi Theodorus 1926 - 1938 (P) Horváty

Bojčik A. 1813 - 1820 (P) Krásny Brod

Bojčik Joannes 1841 - 1877 (P) Petkovce

Bojčik Joannes 1877 - 1884 (P) Remeniny

Bojčik Michael 1808 - 1830 (P) Medzilaborce

Bokšaj Theodorus 1824 - 1837 (M) Stankovce

Bokšay Andreas 1800 - 1803 (M) Lekárt

Bokšay Andreas 1808 - 1822 (M) Cejkov

Bokšay Joannes 1798 - 1805 (M) Dúbravka

Bokšay Joannes 1804 (M) Falkušovce

Bokšay Joannes 1819 - 1858 (M) Lekárt

Bokšay Theodorus 1818 - 1823 (M) Cabov

Bokšay Theodorus 1837 - 1838 (M) Petrikovce

Bolog Valentinus 1865 - 1872 (M) Zboj

Boronkay Michael 1779 - 1803 (P) Fuľanka

Borovský Josephus 1945 - 1948 (M) Stankovce

Bovankovič Gregorius 1721 - 1751 (M) Trhovište

Bovankovič Joannes 1801 - 1813 (P) Krásny Brod

Bovankovič Joannes 1799 - 1801 (P) Nižné Zbojné

Bovankovič Joannes 1832 - 1837 (M) Cabov

Bovankovič Joannes 1833 - 1834 (M) Sačurov

Bovankovič Joannes 1837 - 1883 (M) Sečovce

Bovankovič Josephus 1856 - 1864 (M) Veľká Toroňa

Bovankovič Paulus 1814 - 1820 (P) Varhaňovce

Bovankovič Paulus 1813 - 1822 (M) Stankovce

Bradač Adalbertus 1860 - 1868 (P) Bodružaľ

Bradač Adalbertus 1847 - 1850 (P) Rudľov

Bradač Albertus 1868 - 1871 (P) Valkov

Bradač Joannes 1788 - 1797 (P) Krempach

Bradač Joannes 1783 - 1786 (P) Osturňa

Bradáč Adalbertus 1849 - 1859 (P) Hlinné

Bradáč Michael 1793 - 1820 (P) Prešov

Brauer Mathias 1852 - 1878 (P) Košice

Breuer Mathias 1850 - 1851 (P) Štefanovce

Brinsky Antonius 1888 - 1922 (P) Rudľov

Brinsky Antonius 1878 (P) Nižné Zbojné

Brinsky Antonius 1878 - 1879 (P) Košice

Brinsky Antonius 1880 - 1888 (P) Maťaška

Brinsky Mathias 1832 (P) Belža

Brinsky Mathias 1832 - 1872 (P) Varhaňovce

Brinsky Sigismund 1910 - 1911 (P) Bardejov

Brinsky Zigmundus 1908 - 1912 (P) Rešov

Bryla Basilius 1775 - 1782 (P) Ďurďoš

Bryla Joannes 1782 - 1792 (P) Ďurďoš

Bučov Jacobus 1500 (P) Šambron

Buchovecky Andreas 1827 - 1832 (P) Bodružaľ

Buchovecky Joannes 1780 - 1800 (P) Šambron

Buchovecky Josephus 1784 - 1786 (P) Lukov n.Topľou

Bujňak Georgius 1941 - 1945 (P) Jastreb

Bujňak Georgius 1946 - 1948 (M) Davidov

Bukósky Joannes 1783 - 1806 (M) Ujlak

Bukovecky Andreas 1728 - 1786 (P) Šumiac

Bukovecky Demetrius 1819 - 1821 (P) Čertižné

Bukovecky Simeon 1786 - 1810 (P) Šumiac

Bukovecky Simeon 1812 (P) Závadka

Bukovinsky Joannes 1788 (P) Pucák

Bukovsky Joannes 1800 - 1870 (P) Valaškovce

Bukovsky Martyrius 1813 - 1814 (P) Ďačov

Bulik Polycarpus 1941 (M) Banské

Bulyk Polycarpus 1941 - 1942 (P) Kurov

Bulyk Polycarpus 1942 - 1944 (P) Torysky

Bumbera Georgius 1946 - 1947 (P) Šemetkovce

Bundcak Joannes 1792 - 1796 (M) Trhovište

Bundzak Joannes 1795 - 1801 (M) Veľký Ruskov

Bunganič Joannes 1905 - 1909 (P) Hodermark

Bunganič Joannes 1907 - 1908 (P) Jakubiany

Bunganič Joannes 1909 - 1911 (P) Vapeník

Bunganič Petrus 1913 - 1915 (P) Šemetkovce

Bunganič Petrus 1915 - 1920 (P) Šapinec

Bunganič Petrus 1920 - 1948 (P) Zbudská Belá

Bunzak Joannes 1801 - 1812 (M) Sečovce

Burik Aemilius 1898 - 1901 (P) Maťaška

Burik Augustinus 1891 (P) Vyšný Orlík

Burik Augustinus 1878 - 1879 (P) Ruské

Burik Augustinus 1888 - 1894 (P) Kečkovce

Burik Augustinus 1879 - 1888 (P) Šemetkovce

Burik Augustinus 1878 - 1879 (P) Veľká Poľana

Burik Emmanuel 1800 - 1901 (P) Mergeška

Burik Igor 1901 - 1906 (P) Matysová

Burik Joannes 1802 - 1828 (P) Veľký Lipník

Burik Joannes 1838 - 1839 (P) Čarnov

Burik Joannes 1841 - 1848 (P) Geralt

Burik Joannes 1828 - 1838 (P) Sopkovce

Burik Joannes 1797 - 1802 (P) Krempach

Burik Nicolaus 1920 - 1922 (P) Becherov

Burik Nicolaus 1905 - 1906 (P) Štefanovce

Burik Nicolaus 1927 - 1948 (P) Varadka

Burik Nicolaus 1904 - 1906 (P) Sopkovce

Burik Nicolaus 1908 - 1912 (P) Kružľová

Burik Nicolaus 1922 - 1927 (P) Beloveža

Byss Ervinus 1916 - 1920 (P) Jarabina

Byss Ervinus 1918 - 1919 (P) Krempach

Byss Ervinus 1908 - 1917 (P) Osturňa

Cilly Paulus 1947 - 1948 (P) Nižná Písaná

Cilly Stephanus 1904 - 1905 (P) Hodermark

Cilly Stephanus 1908 - 1948 (P) Nové Mesto

Cisenko Joannes 1773 - 1795 (P) Zdoba

Compeľ Eduardus 1914 - 1926 (P) Ruská Poruba

Csanda Petrus 1867 - 1885 (P) Hačava

Curko Alexander 1931 - 1938 (P) Hačava

Curko Alexander 1938 - 1941 (P) Horváty

Cyberey Michael 1937 - 1941 (M) Markovce

Čabiňak Alexander 1930 - 1932 (P) Maťaška

Čabiňak Alexander 1932 - 1943 (P) Nižný Tvarožec

Čabiňak Alexius 1930 - 1948 (P) Vyslanka

Čabiňak Alexius 1921 - 1930 (P) Veľká Poľana

Čabiňak Alexius 1914 - 1921 (P) Pichne

Čabiňak Antonius 1895 - 1901 (P) Klembarok

Čabiňak Antonius 1888 - 1895 (P) Šemetkovce

Čabiňak Michael 1928 - 1930 (P) Maťaška

Čabiňák Alexander 1943 - 1948 (P) Pitrova

Čabiňák Michael 1930 - 1948 (P) Štelbach

Čanda Joannes 1927 - 1945 (P) Geralt

Čanda Joannes 1782 - 1948 (P) Ortutova

Čanda Joannes 1926 - 1928 (P) Litmanová

Čanda Joannes 1891 - 1896 (P) Sopkovce

Čanda Joannes 1921 - 1925 (P) Vyšná Jedlová

Čanda Joannes 1896 - 1913 (P) Vyšná Oľšava

Čanda Petrus 1891 - 1892 (M) Hlivište

Čanda Petrus 1888 - 1889 (P) Šumiac

Čanda Stephanus 1934 - 1941 (P) Jastreb

Čanda Stephanus 1941 - 1944 (P) Niklová

Čanda Stephanus 1945 - 1948 (P) Geralt

Čanda Stephanus 1929 - 1934 (P) Krempach

Čapjak Domianus 1825 - 1848 (P) Ujak

Čarny Michael 1939 - 1948 (M) Veľaty

Čekan Joannes 1935 - 1939 (P) Čertižné

Čekan Joannes 1939 (P) Nižné Repaše

Čekan Joannes 1939 - 1940 (M) Klokočov

Čekan Joannes 1940 - 1945 (M) Úbrež

Černek Joannes 1882 - 1884 (M) Markovce

Červeňak Andreas 1837 - 1848 (P) Nižné Zbojné

Červeňak Joannes 1812 - 1829 (M) Čeľovce

Červeňak Joannes 1831 - 1844 (M) Hardište

Čintala Michael 1945 - 1948 (M) Iňačovce

Čisarik Alexander 1904 - 1916 (P) Jarabina

Čisarik Alexander 1929 - 1930 (P) Šťavník

Čisarik Alexander 1899 - 1905 (P) Andrejová

Čisarik Alexander 1916 - 1936 (P) Bajerovce

Čisarik Alexander 1894 - 1895 (P) Poráč

Čisarik Alexander 1895 - 1900 (P) Šemetkovce

Čisarik Andreas 1823 - 1824 (P) Becherov

Čisarik Andreas 1821 - 1826 (P) Renčišov

Čisarik Damianus 1779 - 1800 (P) Andrejová

Čisarik Ignatius 1800 - 1826 (P) Andrejová

Čisarik Joannes 1868 - 1876 (P) Závadka

Čisarik Joannes 1939 - 1944 (P) Ďurďoš

Čisarik Joannes 1945 - 1948 (P) Torysky

Čisarik Joannes 1862 - 1868 (P) Osturňa

Čisarik Joannes 1934 - 1935 (P) Krempach

Čisarik Joannes 1936 - 1939 (P) Praha (czech)

Čisarik Joannes 1876 - 1886 (P) Slovinky

Čisarik Joannes 1939 (P) Medzilaborce

Čisarik Joannes 1808 - 1831 (P) Miklušovce

Čisarik Joannes 1931 - 1936 (P) Jarabina

Čisarik Michael 1900 - 1920 (P) Hrabské

Čisarik Michael 1889 - 1900 (P) Krajná Bystrá

Čisarik Michael 1869 - 1873 (P) Kobylnice

Čisarik Michael 1819 - 1823 (P) Kráľovce

Čisarik Michael 1869 - 1901 (P) Matysová

Čisarik Michael 1831 - 1866 (P) Pitrova

Čisarik Michael 1822 - 1846 (P) Nové Mesto

Čisarik Michael 1873 - 1889 (P) Šapinec

Čisarik Michael 1869 (P) Šemetkovce

Čisarik Nicolaus 1938 - 1945 (P) Šambron

Čisarik Nicolaus 1938 (P) Torysky

Čisarik Nicolaus 1867 - 1871 (P) Kráľovce

Čisarik Nicolaus 1867 - 1868 (P) Závadka

Čisarik Nicolaus 1945 - 1948 (P) Becherov

Čisarik Victor 1907 - 1908 (P) Štefanovce

Čisarik Victor 1920 - 1923 (P) Valkov

Čisarik Victor 1907 - 1921 (P) Rafajovce

Čisarik Viktor 1922 - 1948 (P) Lomné

Čišenko Joannes 1795 - 1810 (M) Vojčice

Čizmár Stephanus 1946 - 1948 (H) Malá Dobrá

Čiženko Joannes 1797 - 1812 (P) Osturňa

Čoma Nicolaus 1907 - 1922 (P) Košice

Čonka Julius 1947 - 1948 (M) Dúbravka

Čonka Julius 1938 - 1947 (M) Slavkovce

Čopey Antonius 1876 - 1879 (H) Malá Dobrá

Čopiak Domianus 1815 - 1823 (P) Kyjov

Čopjak Domianus 1832 (P) Orlov

Čorňak Joannes 1781 - 1948 (P) Ortutova

Čorňak Orestes 1906 - 1908 (P) Osturňa

Čudaki Nicolaus 1906 - 1910 (M) Markovce

Čudáky Nicolaus 1905 - 1947 (M) Falkušovce

Čudáky Nicolaus 1934 - 1945 (M) Tarnava

Čudáky Nicolaus 1901 - 1905 (M) Úbrež

Čurgovič Georgius 1906 - 1936 (M) Šamudovce

Čurgovič Georgius 1900 - 1906 (M) Markovce

Čurgovič Joannes 1882 - 1886 (M) Čičarovce

Čurgovič Joannes 1886 - 1892 (M) Slavkovce

Čurpak Petrus 1787 - 1802 (H) Streda nad Bodrogom

Čurpek Joannes 1754 - 1774 (P) Šemetkovce

 

• abc •

• reverends selected by VILAGES •

• kňazi zoradení podľa OBCÍ •

(P) Prešov - (M) Mukačevo - (H) Hajdudorog

eparchies in 1948 in CzechoSlovakia

eparchie v roku 1948 v Československu

• • •

PREŠOV eparchy

Šalamon Joannes 1751 - 1752 (P) Andrejová

Andrejco Alexius 1752 - 1764 (P) Andrejová

Petrik Andreas 1764 - 1778 (P) Andrejová

Čisarik Damianus 1779 - 1800 (P) Andrejová

Čisarik Ignatius 1800 - 1826 (P) Andrejová

Ruby Michael 1826 - 1841 (P) Andrejová

Podhajecky Alexander 1841 - 1842 (P) Andrejová

Stavrovsky Andreas 1842 - 1851 (P) Andrejová

Vislocky Antonius 1851 - 1852 (P) Andrejová

Marťak Bazilius 1852 - 1861 (P) Andrejová

Petrašy Andreas 1861 - 1862 (P) Andrejová

Barankovič Theodorus 1862 - 1884 (P) Andrejová

Mihalič Georgius 1885 - 1898 (P) Andrejová

Čisarik Alexander 1899 - 1905 (P) Andrejová

Marťak Gabriel 1905 - 1908 (P) Andrejová

Šemetkovsky Aemilius 1908 - 1919 (P) Andrejová

Košč Antonius 1919 - 1948 (P) Andrejová

Repassy N. 1800 - 1821 (P) Bajerovce

Mankovič Georgius 1821 (P) Bajerovce

Molčanyi Michael 1821 - 1878 (P) Bajerovce

Lukač Michael 1878 - 1902 (P) Bajerovce

Čisarik Alexander 1916 - 1936 (P) Bajerovce

Vojtovič Stephanus 1937 - 1948 (P) Bajerovce

Hanuľa Josephus 1900 - 1903 (P) Bardejov

Marťák Gabriel 1903 - 1910 (P) Bardejov

Brinsky Sigismund 1910 - 1911 (P) Bardejov

Bihary Emmanuel 1911 - 1920 (P) Bardejov

Kendrovsky Aloysius 1920 - 1946 (P) Bardejov

Vislocky Julius 1947 - 1948 (P) Bardejov

Šalamon Bazilius 1785 - 1810 (P) Becherov

Hvozdovič Joannes 1810 - 1811 (P) Becherov

Ruby Petrus 1811 - 1823 (P) Becherov

Čisarik Andreas 1823 - 1824 (P) Becherov

Hvozdovič Petrus 1824 (P) Becherov

Kovalicky Andreas 1824 - 1842 (P) Becherov

Stavrovsky Andreas 1835 - 1838 (P) Becherov

Kovalicky Andreas 1842 - 1876 (P) Becherov

Hučko Michael 1876 - 1877 (P) Becherov

Artim Michael 1877 - 1918 (P) Becherov

Šemetkovsky Aemilius 1918 - 1920 (P) Becherov

Burik Nicolaus 1920 - 1922 (P) Becherov

Midlik Georgius 1922 - 1944 (P) Becherov

Čisarik Nicolaus 1945 - 1948 (P) Becherov

Petrik Joannes 1750 - 1754 (P) Beloveža

Petrik Michael 1754 - 1759 (P) Beloveža

Petrik Andreas 1759 - 1804 (P) Beloveža

Zachariaš Nestor 1804 - 1813 (P) Beloveža

Kehyra Hyacintus 1813 - 1816 (P) Beloveža

Jurista Michael 1816 - 1823 (P) Beloveža

Petrik Joannes 1823 - 1834 (P) Beloveža

Duchnovič Alexander 1834 - 1838 (P) Beloveža

Smoligovič Josephus 1838 - 1839 (P) Beloveža

Podhajecky Alexander 1839 - 1848 (P) Beloveža

Šeregelly Antonius 1848 - 1851 (P) Beloveža

Paulovič Alexander 1851 - 1864 (P) Beloveža

Berecky Joannes 1864 - 1867 (P) Beloveža

Karafanda Petrus 1867 - 1874 (P) Beloveža

Toronsky Ludovicus 1874 - 1892 (P) Beloveža

Koman Andreas 1892 - 1905 (P) Beloveža

Marťak Gabriel 1905 - 1906 (P) Beloveža

Turčani Nicolaus 1906 - 1921 (P) Beloveža

Burik Nicolaus 1922 - 1927 (P) Beloveža

Podhajecky Stephanus 1927 - 1948 (P) Beloveža

Kozma Joannes 1761 - 1770 (P) Belža

Balutnyánsky Petrus 1770 - 1772 (P) Belža

Hodermarsky Georgius 1772 - 1795 (P) Belža

Ujhelyi Adamus 1795 - 1800 (P) Belža

Regecky Georgius 1800 - 1812 (P) Belža

Ujhelyi Joannes 1812 - 1828 (P) Belža

Veľký Michael 1828 - 1832 (P) Belža

Brinsky Mathias 1832 (P) Belža

Ružicky Alexander 1832 - 1850 (P) Belža

Farkas Michael 1850 - 1857 (P) Belža

Ružicky Julius 1857 - 1898 (P) Belža

Ružicky Alexander 1858 - 1875 (P) Belža

Habina Petrus 1875 - 1916 (P) Belža

Sobota Josephus 1916 - 1945 (P) Belža

Skorodensky Victor 1945 - 1948 (P) Belža

???? Bazilius 1730 - 1735 (P) Blažov

Jaromis Antonius 1735 - 1737 (P) Blažov

Mankovič Joannes 1737 - 1757 (P) Blažov

Mankovič Michael 1757 - 1796 (P) Blažov

Mankovič Andreas 1796 - 1852 (P) Blažov

Samovolsky Andreas 1852 - 1863 (P) Blažov

Rojkovič Antonius 1863 - 1892 (P) Blažov

Mankovič Emmanuel 1892 - 1924 (P) Blažov

Petrenko Demetrius 1924 - 1940 (P) Blažov

Rojkovič Nicolaus 1940 - 1948 (P) Blažov

Buchovecky Andreas 1827 - 1832 (P) Bodružaľ

Zavadsky Antonius 1832 - 1859 (P) Bodružaľ

Bradač Adalbertus 1860 - 1868 (P) Bodružaľ

Smoligovič Julius 1868 - 1883 (P) Bodružaľ

Mankovič Emmanuel 1883 - 1892 (P) Bodružaľ

Kubek Alexius 1892 - 1895 (P) Bodružaľ

Hauriš Constantinus 1895 - 1901 (P) Bodružaľ

Rojkovič Antonius 1902 (P) Bodružaľ

Mihalič Vladimirus 1902 - 1920 (P) Bodružaľ

Kendrovsky Nicolaus 1921 - 1928 (P) Bodružaľ

Turkiňak Boris 1928 - 1931 (P) Bodružaľ

Maďar Nicolaus 1932 - 1934 (P) Bodružaľ

Gerbery Eduardus 1935 - 1941 (P) Bodružaľ

Kibalčič Valentinus 1941 - 1944 (P) Bodružaľ

Anďal Josephus 1946 - 1948 (P) Bodružaľ

Žatkovič Ipôgnatius 1817 - 1844 (P) Bokša

Nasenovič Joannes 1844 - 1851 (P) Bokša

Demjanovič Alexander 1846 (P) Bokša

Mihalič Michael 1846 - 1851 (P) Bokša

Katrenič Nicolaus 1851 - 1880 (P) Bokša

Toronsky Augustinus 1880 - 1886 (P) Bokša

Artim Antonius 1886 - 1920 (P) Bokša

Volosinovič Desiderius 1921 - 1930 (P) Bokša

Hodermarsky Andreas 1930 - 1933 (P) Bokša

Kovač Georgius 1933 - 1937 (P) Bokša

Marťak Paulus 1937 - 1948 (P) Bokša

Felenkovič Theodorus 1794 - 1804 (P) Borov

Bilovič Theodorus 1804 - 1807 (P) Borov

Pankovič Joannes 1807 - 1833 (P) Borov

Petraši Joannes 1833 - 1856 (P) Borov

Leukanič Andreas 1856 - 1867 (P) Borov

Deak Bernardus 1870 - 1896 (P) Borov

Stavrovskij Paulus 1896 - 1903 (P) Borov

Deak Alexius 1903 - 1909 (P) Borov

Zapotocky Julius 1909 - 1934 (P) Borov

Nemeš Georgius 1936 - 1945 (P) Borov

Nevicky Basilius 1945 - 1948 (P) Borov

Haľko Josephus 1934 - 1948 (P) Bratislava

Polivčak Ignatius 1754 - 1780 (P) Breznička

Gulovič Basilius 1780 - 1809 (P) Breznička

Gulovič Petrus 1809 - 1850 (P) Breznička

Kovalicky Alexander 1850 - 1866 (P) Breznička

Farkaš Michael 1866 - 1870 (P) Breznička

Kovalicky Alexander 1870 - 1877 (P) Breznička

Hodobay Antonius 1877 - 1883 (P) Breznička

Molčanyi Vladimirus 1883 - 1891 (P) Breznička

Petrašovič Alexius 1891 - 1903 (P) Breznička

Žedeni Aemilius 1903 - 1917 (P) Breznička

Lacko Joannes 1917 - 1948 (P) Breznička

Gula Basilius 1647 - 1680 (P) Brusnica

Gula Ignatius 1680 - 1700 (P) Brusnica

Gula Gregorius 1700 - 1720 (P) Brusnica

Gulovič Basilius 1720 - 1741 (P) Brusnica

Gulovič Prokopius 1741 - 1765 (P) Brusnica

Gulovič Joannes 1765 - 1814 (P) Brusnica

Gulovič Joannes 1814 - 1843 (P) Brusnica

Gulovič Ignatius 1843 - 1857 (P) Brusnica

Zubricky Stephanus 1857 - 1891 (P) Brusnica

Hodobay Antonius 1891 - 1896 (P) Brusnica

Kapišinsky Aemilius 1896 - 1906 (P) Brusnica

Podhajecky Nicolaus 1906 - 1945 (P) Brusnica

Jesensky Emericus 1947 - 1948 (P) Brusnica

Jakovič Simeon 1815 - 1831 (P) Bukovce

Masnik Joannes 1831 (P) Bukovce

Gomboš Gabriel 1831 (P) Bukovce

Chanas Jacobus 1831 - 1835 (P) Bukovce

Masnik Joannes 1835 (P) Bukovce

Bezeghy Michael 1835 - 1851 (P) Bukovce

Leukanič Andreas 1851 - 1861 (P) Bukovce

Petrašovič Antonius 1861 - 1870 (P) Bukovce

Janovič Joannes 1870 - 1886 (P) Bukovce

Kizak Joannes 1886 - 1893 (P) Bukovce

Vislocky Gabriel 1893 - 1895 (P) Bukovce

Bihary Emmanuel 1896 - 1897 (P) Bukovce

Šostek Joannes 1897 - 1917 (P) Bukovce

Runtágh Eugenius 1917 - 1929 (P) Bukovce

Kapišinsky Jaroslav 1920 - 1931 (P) Bukovce

Turkiňak Boris 1931 - 1938 (P) Bukovce

Tressa Viktor Gejza 1938 - 1945 (P) Bukovce

Rokicky Dionys 1945 - 1948 (P) Bukovce

Kurimsky Joannes 1752 - 1778 (P) Cernina

Masnik Michael 1778 - 1780 (P) Cernina

Masica Joannes 1778 - 1780 (P) Cernina

Hvozdovič Petrus 1780 - 1816 (P) Cernina

Hvozdovič Michael 1816 - 1868 (P) Cernina

Hvozdovič Michael 1868 - 1889 (P) Cernina

Hvozdovič Michael 1889 - 1917 (P) Cernina

Žedeni Aemilius 1917 - 1922 (P) Cernina

Haľko Joannes 1922 - 1923 (P) Cernina

Kelly Aemilius 1922 - 1923 (P) Cernina

Kelly Nicolaus 1923 - 1946 (P) Cernina

Hricov Nicolaus 1946 - 1948 (P) Cernina

Hodermarsky Michael 1788 - 1800 (P) Cestice

Ternei ??? 1800 - 1801 (P) Cestice

Gulovits Michael 1802 - 1803 (P) Cestice

Simonič Joannes 1804 - 1824 (P) Cestice

Rokicky Petrus 1825 - 1826 (P) Cestice

Hodobay Alexander 1826 - 1866 (P) Cestice

Kovalicky Dionysius 1866 - 1867 (P) Cestice

Ujhelyi Antonius 1867 (P) Cestice

Hvozdovits ??? 1868 (P) Cestice

Maczkovits ??? 1868 - 1869 (P) Cestice

Michalovič ??? 1869 - 1878 (P) Cestice

Hučko Joannes 1878 - 1919 (P) Cestice

Stulákovič Michael 1919 - 1933 (P) Cestice

Sedlák Theodorus 1933 - 1939 (P) Cestice

Sabadoš Joannes 1939 - 1945 (P) Cestice

Kostecký Adalbertus 1945 - 1948 (P) Cestice

Dudrovič Joannes 1781 - 1805 (P) Cigelka

Rojkovič Petrus 1807 - 1812 (P) Cigelka

Smoligovič Gervasius 1812 - 1829 (P) Cigelka

Kovalicky Andreas 1829 - 1842 (P) Cigelka

Smoligovič Michael 1842 - 1873 (P) Cigelka

Karafanda Petrus 1874 - 1888 (P) Cigelka

Kerekeš Antonius 1888 - 1890 (P) Cigelka

Gojdič Stephanus 1890 - 1929 (P) Cigelka

Vislocky Julius 1929 - 1947 (P) Cigelka

Sedlák Theodorus 1947 - 1948 (P) Cigelka

Bendič Andreas 1740 - 1775 (P) Čabalovce

Kochina Basilius 1775 - 1788 (P) Čabalovce

Popovič Simeon 1788 - 1792 (P) Čabalovce

Kostarovič Joannes 1792 - 1803 (P) Čabalovce

Lipčej Joannes 1803 - 1828 (P) Čabalovce

Fejo Josephus 1829 - 1848 (P) Čabalovce

Žatkovič Ignatius 1848 (P) Čabalovce

Kutka Joannes 1848 - 1868 (P) Čabalovce

Petrašovsky Andreas 1869 - 1872 (P) Čabalovce

Petrašovič Antonius 1872 - 1903 (P) Čabalovce

Petrašovič Paulus 1903 - 1906 (P) Čabalovce

Molčanyi Alexius 1906 - 1946 (P) Čabalovce

Kopčay Gabriel 1947 - 1948 (P) Čabalovce

Paulovič Joannes 1815 - 1826 (P) Čarnov

Širilla Joannes 1826 - 1838 (P) Čarnov

Burik Joannes 1838 - 1839 (P) Čarnov

Hvozdovič Petrus 1839 - 1873 (P) Čarnov

Hvozdovič Antonius 1874 - 1885 (P) Čarnov

Hvozdovič Michael 1885 - 1887 (P) Čarnov

Bereckij Emmanuel 1887 - 1904 (P) Čarnov

Toronsky Augustinus 1904 - 1906 (P) Čarnov

Podhajecky Augustinus 1906 - 1920 (P) Čarnov

Košč Antonius 1921 - 1931 (P) Čarnov

Midlik Alexius 1931 - 1933 (P) Čarnov

Kačur Elias 1933 - 1934 (P) Čarnov

Dubaj Desiedrius 1935 - 1936 (P) Čarnov

Zorvan Aemilius 1936 - 1946 (P) Čarnov

Michalič Aurelius 1946 - 1948 (P) Čarnov

Tutkovič Daniel 1797 - 1810 (P) Čemerné

Tutkovič Michael 1810 - 1830 (P) Čemerné

Žatkovsky Joannes 1830 - 1841 (P) Čemerné

Mankovič Antonius 1841 - 1842 (P) Čemerné

Samovolsky Andreas 1842 - 1845 (P) Čemerné

Kovalicky Andreas 1845 - 1849 (P) Čemerné

Grajcary Joannes 1849 - 1869 (P) Čemerné

Vislocky Adolphus 1869 - 1918 (P) Čemerné

Vojtovič Josephus 1918 (P) Čemerné

Dobránsky Joannes 1918 - 1948 (P) Čemerné

Markovič Basilius 1700 - 1730 (P) Čertižné

Markovič Stephanus 1730 - 1760 (P) Čertižné

Popik Joannes 1760 - 1804 (P) Čertižné

Kozak Hilarion 1804 - 1805 (P) Čertižné

Chila Alexius 1805 - 1806 (P) Čertižné

Dobransky Josephus 1806 - 1808 (P) Čertižné

Toronsky Georgius 1808 - 1819 (P) Čertižné

Bukovecky Demetrius 1819 - 1821 (P) Čertižné

Zatvornicky Elias 1821 - 1822 (P) Čertižné

Hodobay Alexander 1822 - 1826 (P) Čertižné

Gerbery Gabriel 1826 - 1829 (P) Čertižné

Gojdič Theodorus 1829 - 1830 (P) Čertižné

Beskid Michael 1830 - 1879 (P) Čertižné

Petrašovič Nicolaus 1879 (P) Čertižné

Stavrovsky Julius 1879 - 1899 (P) Čertižné

Chanath Irenaeus 1900 - 1930 (P) Čertižné

Greš Andreas 1930 (P) Čertižné

Hricišák Julius 1931 - 1932 (P) Čertižné

Szücs Carolus 1933 - 1934 (P) Čertižné

Kelly Nicolaus 1934 - 1935 (P) Čertižné

Čekan Joannes 1935 - 1939 (P) Čertižné

Podhajecky Antonius 1939 - 1944 (P) Čertižné

Hulva A. 1945 - 1946 (P) Čertižné

Szigeti Nicolaus 1946 (P) Čertižné

Tutkovič Daniel 1787 - 1824 (P) Čičava

Tutkovič Michael 1824 - 1825 (P) Čičava

Vaškovič Petrus 1825 - 1829 (P) Čičava

Mihályi Joannes 1831 - 1832 (P) Čičava

Krupa Hyacintthus 1834 - 1835 (P) Čičava

Kuliman Joannes 1835 - 1837 (P) Čičava

Petrašovič Alexius 1837 - 1840 (P) Čičava

Gojdič Josephus 1840 - 1842 (P) Čičava

Šalamon Josephus 1842 - 1853 (P) Čičava

Zubricky Aemilius 1853 - 1872 (P) Čičava

Leukanič Augustinus 1872 - 1878 (P) Čičava

Schirilla Stephanus 1878 - 1889 (P) Čičava

Viravec Alexius 1889 - 1891 (P) Čičava

Bisaha Michael 1892 - 1897 (P) Čičava

Deak Alexius 1900 - 1903 (P) Čičava

Nevicky Aemilius 1910 - 1914 (P) Čičava

Sedlák Emericus 1915 - 1916 (P) Čičava

Turkiňak Constantinus 1916 - 1919 (P) Čičava

Baláž Michael 1919 - 1920 (P) Čičava

Fedáš Theodorus 1920 - 1931 (P) Čičava

Ďurišin Michael 1932 - 1948 (P) Čičava

Janovič Daniel 1750 (P) Čirč

Janovič Isaias 1751 - 1772 (P) Čirč

Janovič Simeon 1782 - 1792 (P) Čirč

Janovič Petrus 1792 - 1806 (P) Čirč

Petrikovič Arsenius 1806 - 1813 (P) Čirč

Stempak Joannes 1814 - 1818 (P) Čirč

Kubek Joannes 1818 - 1839 (P) Čirč

Hodobay Andreas 1839 - 1847 (P) Čirč

Petričkov Michael 1848 - 1885 (P) Čirč

Janovič Joannes 1886 - 1900 (P) Čirč

Toronsky Ludovicus 1900 - 1913 (P) Čirč

Leukanič Aemilius 1913 - 1933 (P) Čirč

Greš Andreas 1933 - 1948 (P) Čirč

Sabadoš Michael 1770 - 1776 (P) Čukalovce

Bilanyi Georgius 1776 - 1778 (P) Čukalovce

Sabadoš Stephanus 1778 - 1813 (P) Čukalovce

Husnaj Joannes 1813 - 1815 (P) Čukalovce

Sabadoš Petrus 1815 - 1817 (P) Čukalovce

Markovič Basilius 1817 - 1822 (P) Čukalovce

Hauriš Josephus 1823 - 1857 (P) Čukalovce

Podhajecky Michael 1857 (P) Čukalovce

Petrašovsky Josephus 1857 - 1878 (P) Čukalovce

Dolhy Michael 1878 - 1885 (P) Čukalovce

Andrejco Nicolaus 1885 - 1888 (P) Čukalovce

Petrašovič Alexius 1888 - 1900 (P) Čukalovce

Marťak Viktor 1901 - 1905 (P) Čukalovce

Petrašovič Matthaeus 1905 - 1918 (P) Čukalovce

Simko Antonius 1918 - 1933 (P) Čukalovce

Sabat Michael 1934 - 1938 (P) Čukalovce

Krejer Nicolaus 1938 - 1944 (P) Čukalovce

Barna Nicolaus 1944 - 1948 (P) Čukalovce

 

MUKAČEVO eparchy

Kovečak Joannes 1808 - 1810 (M) Bačkov

Molnar Andreas 1811 - 1861 (M) Bačkov

Balog Josephus 1862 - 1867 (M) Bačkov

Pásztélyi Basilius 1867 - 1888 (M) Bačkov

Pásztélyi Julius 1889 (M) Bačkov

Oprič Georgius 1889 (M) Bačkov

Mackov Hilarion 1889 - 1890 (M) Bačkov

Soltész Eugenius 1890 (M) Bačkov

Maltcher Adalbertus 1891 - 1914 (M) Bačkov

Malcher Ludovicus 1915 - 1920 (M) Bačkov

Želtvay Joannes 1920 - 1921 (M) Bačkov

Németh Joannes 1921 - 1948 (M) Bačkov

Distey Jacobus 1817 - 1830 (M) Banské

Lichvarčik Basilius 1830 - 1837 (M) Banské

Jacenčak Joannes 1837 - 1838 (M) Banské

Segedy Hippolitus 1838 (M) Banské

Dumnický Vitalis 1838 - 1839 (M) Banské

Lukač Basilius 1839 - 1854 (M) Banské

Šimovič Michael 1854 - 1867 (M) Banské

Hegedüš Joannes 1867 - 1868 (M) Banské

Valkovský Joannes 1868 - 1869 (M) Banské

Puza Constantinus 1869 - 1874 (M) Banské

Jackovič Gabriel 1874 - 1875 (M) Banské

Makarovič Georgius 1875 - 1876 (M) Banské

Kovač Victor 1876 - 1877 (M) Banské

Mitro Georgius 1877 - 1881 (M) Banské

Maťačko Irenaeus 1881 - 1886 (M) Banské

Karcub Victor 1886 - 1891 (M) Banské

Hladonik Julius 1891 - 1893 (M) Banské

Ujhelyi Irenaeus 1893 - 1894 (M) Banské

Sabo Alexander 1894 - 1904 (M) Banské

Petach Aemilius 1904 - 1909 (M) Banské

Festory Julius 1909 - 1913 (M) Banské

Šeregélly Alexander 1913 (M) Banské

Lyachovič Basilius 1913 - 1941 (M) Banské

Bulik Polycarpus 1941 (M) Banské

Fazekaš Joannes 1941 - 1948 (M) Banské

Malcher Ludovicus 1948 (M) Bežovce

Varga Joannes 1826 - 1830 (M) Blatné Revištia

Kaminsky Michael 1830 - 1854 (M) Blatné Revištia

Markovič Josephus 1854 - 1893 (M) Blatné Revištia

Nehrebecky Andreas 1893 - 1913 (M) Blatné Revištia

Rac Petrus 1913 - 1920 (M) Blatné Revištia

Hladonik Alexander 1920 - 1931 (M) Blatné Revištia

Tomaš Joannes 1935 - 1948 (M) Blatné Revištia

Stefurovský Joannes 1750 - 1811 (M) Cabov

Stefurovský Joannes 1751 - 1811 (M) Cabov

Falicky Joannes 1752 - 1811 (M) Cabov

Bilovič Stephanus 1753 - 1811 (M) Cabov

Habina Paulus 1811 - 1818 (M) Cabov

Bokšay Theodorus 1818 - 1823 (M) Cabov

Šoltes Joannes 1824 - 1831 (M) Cabov

Bovankovič Joannes 1832 - 1837 (M) Cabov

Kiš Andreas 1838 - 1853 (M) Cabov

Valkovsky Joannes 1853 - 1889 (M) Cabov

Dudinsky Ervinus 1889 - 1896 (M) Cabov

Štefan Joannes 1896 - 1907 (M) Cabov

Petach Aemilius 1907 - 1943 (M) Cabov

Fitz Michael 1943 - 1945 (M) Cabov

Peja Michael 1945 - 1948 (M) Cabov

Krajnikovič Gregorius 1735 - 1772 (M) Cejkov

Saxun Basilius 1772 - 1782 (M) Cejkov

Ujhelyi Michael 1782 - 1793 (M) Cejkov

Lengyel Petrus 1793 - 1808 (M) Cejkov

Bokšay Andreas 1808 - 1822 (M) Cejkov

Festory Michael 1823 - 1856 (M) Cejkov

Bačkay Antonius 1875 - 1907 (M) Cejkov

Mehes Michael 1908 - 1916 (M) Cejkov

Petraško Andreas 1916 - 1948 (M) Cejkov

Urda Georgius 1764 - 1800 (M) Čeľovce

Jeronim Joannes 1800 - 1804 (M) Čeľovce

Tabakovič Joannes 1804 - 1806 (M) Čeľovce

Paulovič Stephanus 1806 - 1812 (M) Čeľovce

Červeňak Joannes 1812 - 1829 (M) Čeľovce

Lejko Georgius 1829 - 1831 (M) Čeľovce

Balogh Basilius 1831 - 1856 (M) Čeľovce

Hačkajlo Michael 1856 - 1885 (M) Čeľovce

Bačinsky Theodorus 1885 - 1894 (M) Čeľovce

Manajlo Theodorus 1894 - 1908 (M) Čeľovce

Festory Joannes 1908 - 1910 (M) Čeľovce

Ďurišin Michael 1910 - 1926 (M) Čeľovce

Pásztelyi Julius 1926 - 1929 (M) Čeľovce

Damjanovič Victor 1929 - 1930 (M) Čeľovce

Havrilla Antonius 1931 - 1938 (M) Čeľovce

Šereghy Josephus 1938 - 1939 (M) Čeľovce

Dudits Adalbertus 1939 - 1948 (M) Čeľovce

Petrašovič Joannes 1789 - 1817 (M) Čičarovce

Kečkócky Michael 1817 - 1829 (M) Čičarovce

Homičko Georgius 1830 - 1835 (M) Čičarovce

Balogh Michael 1835 - 1847 (M) Čičarovce

Kubek Josephus 1847 - 1881 (M) Čičarovce

Čurgovič Joannes 1882 - 1886 (M) Čičarovce

Azary Andreas 1886 - 1901 (M) Čičarovce

Dubay Stephanus 1901 - 1905 (M) Čičarovce

Bellovič Julius 1905 - 1913 (M) Čičarovce

Barna Nicolaus 1914 - 1917 (M) Čičarovce

Kiss Eugenius 1918 - 1940 (M) Čičarovce

Ihnát Michael 1940 (M) Čičarovce

Ďurkovič Andreas 1941 (M) Čičarovce

Kosťo Antonius 1941 - 1948 (M) Čičarovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrejova

 

 

Andrejova

 

 

Bajerovce

 

 

Bajerovce

 

 

(c) 2005 - www.cisarik.com - designed and made by Ing.Juraj Čisárik, e-mail: jurajcisarik@hotmail.com, address: Hlinkova 22, 040 01 Košice, SLOVAKIA