Genealogy - Tourist Guide - Slovakia - Kosice - Bratislava - Guide to Travel Trip Hotel Info Roots Forum Church Birth Records of Slovakia complete marriage records of Eastern Slovakia send e-mail to us see services of author of this website index of villages with surnames see content of the genealogy book

(surnames, villages, etc...)

• MINI-SCHEMATIZMUS• index of all byzanth-church reverends in Slovakia in the period 1674 - 1948

click on first letters of the priest or the village-parish: abc def ghi jkl mno prq stu vxyz

MINI SCHEMATIZMUS 1674 -1948

• more then 20.000 manually written down facts by • viac ako 20.000 faktov ručne prepísaných • Ing.Juraj Čisárik, e-mail: jurajcisarik@hotmail.com

used the literature - použitá literatúra:

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Fragopolitanae seu Prešovensis. Administraturae Apostolicae Mukačensis et Hajdudorogensis, Prešov 1948

MINI

SCHEMATIZMUS

• prq •

 

• prq •

• reverends selected by NAMES •

• kňazi zoradení podľa MENA •

(P) Prešov - (M) Mukačevo - (H) Hajdudorog

eparchies in 1948 in CzechoSlovakia

eparchie v roku 1948 v Československu

• • •

Pahy Gregorius 1927 - 1929 (M) Rakovec nad Ondavou

Páhy Gregorius 1936 - 1945 (M) Poša

Páhy Gregorius 1947 - 1948 (M) Slavkovce

Pajkossy Emmanuel 1897 - 1904 (M) Poša

Pajkossy Josephus 1849 - 1866 (M) Rakovec nad Ondavou

Pajkossy Josephus 1840 - 1849 (M) Slavkovce

Pajkossy Julius 1924 - 1934 (M) Poša

Pajkossy Julius 1897 - 1900 (M) Rakovec nad Ondavou

Pajkossy Julius 1899 - 1907 (M) Stankovce

Pajkoši Antonius 1871 - 1879 (M) Markovce

Pajkoši Antonius 1874 - 1878 (M) Petrikovce

Pajkošij Antonius 1879 - 1897 (M) Falkušovce

Pajkošij Julius 1904 - 1924 (M) Dvorianky

Pajkošši Basilius 1813 - 1845 (P) Havaj

Palaščak Josephus 1944 - 1948 (P) Renčišov

Palaščák Josephus 1937 - 1945 (P) Valkov

Palčik Michael 1787 - 1788 (M) Kerestúr

Palicskay Joannes 1919 - 1926 (P) Hačava

Palicskay Joannes 1910 - 1926 (P) Horváty

Palkovič Andreas 1774 - 1777 (M) Strážske

Palkovič Joannes 1795 - 1805 (H) Malá Dobrá

Pankovič Antonius 1869 - 1913 (P) Ruská Poruba

Pankovič Antonius 1837 - 1870 (P) Vyšné Čabiny

Pankovič Antonius 1832 - 1837 (P) Prešov

Pankovič Antonius 1865 - 1869 (P) Porúbka

Pankovič Damianus 1758 - 1804 (P) Ruská Poruba

Pankovič Georgius 1802 - 1805 (P) Výrava

Pankovič Georgius 1844 - 1845 (P) Šumiac

Pankovič Georgius 1844 (P) Kráľovce

Pankovič Joannes 1842 - 1886 (P) Fuľanka

Pankovič Joannes 1807 - 1833 (P) Borov

Pankovič Joannes 1843 (P) Lutina

Pankovič Petrus 1807 - 1813 (M) Pusté Čemerné

Pankovič Petrus 1813 - 1823 (M) Veľaty

Pankovič Theodorus 1800 - 1901 (P) Mergeška

Pankovič Theodorus 1869 - 1897 (P) Humenský Rokytov

Pankovič Theodorus 1868 - 1869 (P) Hostovice

Papp Alexander 1917 - 1934 (M) Maťovce

Papp Stephanus 1948 (M) Nižná Rybnica

Papp Stephanus 1944 - 1948 (M) Veľké Slemence

Parkani Alexius 1925 - 1936 (M) Dvorianky

Parkányi Alexius 1936 - 1948 (M) Kolbaš

Parnahaj Georgius 1938 - 1944 (P) Hostovice

Parnahaj Georgius 1931 - 1938 (P) Vyšná Jablonka

Parnahaj Georgius 1945 - 1948 (P) Vyšná Oľka

Pastor Stephanus 1813 - 1863 (H) Malá Dobrá

Pásztelyi Basilius 1862 - 1867 (M) Poša

Pásztelyi Julius 1926 - 1929 (M) Čeľovce

Pásztélyi Basilius 1867 - 1888 (M) Bačkov

Pásztélyi Julius 1889 (M) Bačkov

Pásztelyi-Kovač Andreas 1876 - 1885 (M) Porostov

Pásztelyi-Kovač Joannes 1823 - 1832 (M) Veľaty

Pásztelyi-Kovač Theodorus 1885 - 1896 (M) Porostov

Paulovič Alexander 1851 - 1864 (P) Beloveža

Paulovič Alexander 1864 - 1900 (P) Svidník

Paulovič Alexander 1846 - 1855 (M) Pusté Čemerné

Paulovič Andreas 1832 - 1835 (M) Trhovište

Paulovič Andreas 1836 (M) Jovsa

Paulovič Georgius 1798 - 1822 (P) Nové Mesto

Paulovič Georgius 1805 - 1825 (M) Voľa

Paulovič Joannes 1815 - 1826 (P) Čarnov

Paulovič Joannes 1800 - 1830 (P) Horváty

Paulovič Joannes 1802 - 1812 (M) Kerestúr

Paulovič Joannes 1811 - 1830 (M) Trebišov

Paulovič Josephus 1826 - 1827 (P) Renčišov

Paulovič Josephus 1834 - 1884 (P) Komloša

Paulovič Michael 1813 - 1846 (M) Pusté Čemerné

Paulovič Michael 1836 - 1837 (M) Slavkovce

Paulovič Michael 1788 - 1804 (P) Košický Klečenov

Paulovič Stephanus 1802 - 1806 (M) Trhovište

Paulovič Stephanus 1806 - 1812 (M) Čeľovce

Paulus Stephanus 1786 - 1804 (M) Falkušovce

Pavlovič Andreas 1829 - 1834 (M) Klokočov

Pavlovič Joannes 1827 - 1828 (P) Nechváľova Poľanka

Pavlovič Joannes 1819 - 1842 (P) Pichne

Pavlovič Joannes 1810 - 1821 (M) Kolbaš

Pavlovič Josephus 1779 - 1948 (P) Ortutova

Pavlovič Josephus 1855 - 1856 (M) Kolbaš

Pavlovič Michael 1802 - 1813 (P) Štefanovce

Pavlovič Michael 1821 - 1842 (M) Kolbaš

Pavlovič Michael 1805 - 1807 (M) Pusté Čemerné

Peja Joannes 1933 - 1935 (M) Ladomirov

Peja Joannes 1935 - 1948 (M) Lastomír

Peja Michael 1945 - 1948 (M) Cabov

Peja Michael 1940 - 1945 (M) Klokočov

Peja Michael 1935 - 1937 (M) Ladomirov

Peregrini Nicolaus 1779 (M) Kerestúr

Petach Aemilius 1904 - 1909 (M) Banské

Petach Aemilius 1907 - 1943 (M) Cabov

Petach Aemilius 1912 - 1915 (M) Stankovce

Petrassy Andreas 1863 - 1870 (P) Maťaška

Petraševič Adalbertus 1800 - 1901 (P) Mergeška

Petraševič Alexius 1886 (P) Fuľanka

Petraševič Miron 1901 - 1930 (P) Stročín

Petraši Joannes 1833 - 1856 (P) Borov

Petraši Joannes 1826 - 1834 (P) Maťaška

Petraško Andreas 1916 - 1948 (M) Cejkov

Petraško Vladimirus 1939 - 1945 (M) Iňačovce

Petrašovič Adalbertus 1903 - 1906 (P) Medvedzie

Petrašovič Alexander 1843 - 1845 (P) Vyšná Jablonka

Petrašovič Alexander 1838 - 1839 (P) Valkov

Petrašovič Alexander 1832 - 1838 (P) Mikova

Petrašovič Alexius 1856 - 1866 (P) Poráč

Petrašovič Alexius 1891 - 1903 (P) Breznička

Petrašovič Alexius 1837 - 1840 (P) Čičava

Petrašovič Alexius 1815 - 1832 (P) Mikova

Petrašovič Alexius 1912 - 1918 (P) Habura

Petrašovič Alexius 1812 - 1813 (P) Havaj

Petrašovič Alexius 1888 - 1900 (P) Čukalovce

Petrašovič Alexius 1887 - 1892 (P) Medvedzie

Petrašovič Alexius 1832 - 1833 (P) Ľubovec

Petrašovič Alexius 1857 - 1870 (P) Ladomírová

Petrašovič Alexius 1903 - 1926 (P) Stakčín

Petrašovič Andreas 1825 - 1877 (P) Vydraň

Petrašovič Antonius 1861 - 1870 (P) Bukovce

Petrašovič Antonius 1872 - 1903 (P) Čabalovce

Petrašovič Antonius 1883 - 1901 (P) Starina

Petrašovič Antonius 1868 - 1869 (P) Humenský Rokytov

Petrašovič Antonius 1872 - 1877 (P) Hostovice

Petrašovič Antonius 1881 - 1884 (P) Sopkovce

Petrašovič Basilius 1811 - 1826 (P) Hostovice

Petrašovič Basilius 1826 - 1846 (P) Starina

Petrašovič Joannes 1860 - 1866 (M) Markovce

Petrašovič Joannes 1789 - 1817 (M) Čičarovce

Petrašovič Josephus 1942 - 1948 (M) Sačurov

Petrašovič Josephus 1926 - 1931 (P) Starina

Petrašovič Josephus 1865 - 1883 (P) Starina

Petrašovič Josephus 1841 - 1846 (P) Štefanovce

Petrašovič Matthaeus 1905 - 1918 (P) Čukalovce

Petrašovič Michael 1800 - 1870 (P) Valaškovce

Petrašovič Miron 1928 - 1948 (P) Prešov

Petrašovič Miron 1926 - 1927 (P) Svidník

Petrašovič Nicolaus 1882 - 1929 (P) Ruské

Petrašovič Nicolaus 1879 (P) Čertižné

Petrašovič Nicolaus 1881 (P) Krásny Brod

Petrašovič Paulus 1903 - 1906 (P) Čabalovce

Petrašovič Petrus 1890 - 1901 (P) Miklušovce

Petrašovič Petrus 1868 - 1884 (P) Ľubovec

Petrašovič Petrus 1884 - 1890 (P) Komloša

Petrašovič Petrus 1866 - 1867 (P) Kráľovce

Petrašovič Stephanus 1850 - 1878 (P) Ruské

Petrašovič Stephanus 1820 - 1851 (P) Veľká Poľana

Petrašovič Thomas 1819 - 1825 (P) Zubné

Petrášovič Josephus 1931 - 1942 (P) Osturňa

Petrašovsky Andreas 1869 - 1872 (P) Čabalovce

Petrašovsky Andreas 1872 - 1873 (P) Veľká Poľana

Petrašovsky Andreas 1870 - 1871 (P) Porúbka

Petrašovsky Josephus 1857 - 1878 (P) Čukalovce

Petrašovsky Josephus 1878 - 1905 (P) Hostovice

Petrašovsky Leo 1894 - 1900 (P) Valkov

Petrašovsky Leo 1899 - 1909 (P) Világy

Petrašševič Nicephorus 1946 - 1948 (P) Jarabina

Petrašy Andreas 1861 - 1862 (P) Andrejová

Petrašy Andreas 1870 - 1888 (P) Rudľov

Petrenko Demetrius 1924 - 1940 (P) Blažov

Petrenko Demetrius 1940 - 1948 (P) Levoča

Petrenko Demetrius 1913 - 1924 (P) Olšavica

Petričko Elias 1900 - 1917 (P) Kurov

Petričko Michael 1846 - 1847 (P) Livov (Ľvov)

Petričko Nicolaus 1871 - 1877 (P) Valkov

Petričko Nicolaus 1877 - 1888 (P) Štefanovce

Petričko Nicolaus 1897 (P) Prešov

Petričko Victor 1912 - 1914 (P) Petkovce

Petričko Victor 1908 - 1913 (P) Remeniny

Petričko Victor 1916 - 1934 (M) Lekárt

Petričko Victor 1933 - 1939 (M) Porostov

Petričko Viktor 1913 - 1917 (P) Hlinné

Petričkov Michael 1848 - 1885 (P) Čirč

Petrik Andreas 1764 - 1778 (P) Andrejova

Petrik Andreas 1824 - 1829 (P) Sobos

Petrik Andreas 1759 - 1804 (P) Beloveza

Petrik Andreas 1825 (P) Nizna Pisana

Petrik Augustinus 1858 - 1890 (P) Nizny Tvarozec

Petrik Augustinus 1851 - 1858 (P) Durdos

Petrik Augustinus 1850 - 1851 (P) Kurov

Petrik Aurelius 1886 - 1891 (P) Kurov

Petrik Aurelius 1913 - 1916 (P) Medvedzie

Petrik Aurelius 1877 - 1879 (P) Petkovce

Petrik Aurelius 1915 - 1920 (P) Mlynarovce

Petrik Aurelius 1879 - 1887 (P) Stefurov

Petrik Aurelius 1891 - 1909 (P) Nizny Tvarozec

Petrik Joannes 1750 - 1754 (P) Beloveza

Petrik Joannes 1823 - 1834 (P) Beloveza

Petrik Joannes 1773 - 1948 (P) Ortutova

Petrik Joannes 1833 - 1858 (P) Nizny Tvarozec

Petrik Michael 1754 - 1759 (P) Beloveza

Petrik Nicolaus 1901 - 1902 (P) Miklusovce

Petrik Nicolaus 1901 - 1910 (P) Klembarok

Petrik Nicolaus 1909 - 1932 (P) Nizny Tvarozec

Petrikovič Arsenius 1806 - 1813 (P) Čirč

Petrikovič Arsenius 1830 - 1831 (P) Lomné

Petrikovič Joannes 1809 - 1819 (M) Lekárt

Petrikovič Joannes 1794 - 1802 (P) Veľký Lipník

Petrikovič Lucas 1760 - 1765 (P) Malcov

Petrikovič Lucas 1767 - 1802 (P) Malcov

Pipas Jacobus 1796 - 1806 (P) Ruský Kazimír

Podanyi Petrus 1819 - 1842 (P) Humenský Rokytov

Podhajeckij Adamus 1730 - 1764 (P) Svidník

Podhajeckij Andreas 1821 (P) Varadka

Podhajeckij Andreas 1700 - 1730 (P) Svidník

Podhajeckij Antonius 1933 - 1934 (P) Niklová

Podhajeckij Antonius 1801 - 1826 (P) Niklová

Podhajeckij Georgius 1938 - 1948 (P) Košický Klečenov

Podhajeckij Georgius 1928 - 1938 (P) Repejov

Podhajeckij Joannes 1798 - 1801 (P) Niklová

Podhajeckij Joannes 1813 - 1820 (P) Svidník

Podhajeckij Miron 1939 (P) Medzilaborce

Podhajeckij Nicolaus 1902 - 1906 (P) Pichne

Podhajeckij Petrus 1764 - 1793 (P) Svidník

Podhajeckij Stephanus 1921 - 1923 (P) Kečkovce

Podhajeckij Theodorus 1677 - 1700 (P) Svidník

Podhajecky Alexander 1841 - 1842 (P) Andrejová

Podhajecky Alexander 1839 - 1848 (P) Beloveža

Podhajecky Antonius 1945 - 1948 (P) Šapinec

Podhajecky Antonius 1879 - 1899 (P) Világy

Podhajecky Antonius 1873 - 1880 (P) Valaškovce

Podhajecky Antonius 1939 - 1944 (P) Čertižné

Podhajecky Augustinus 1906 - 1920 (P) Čarnov

Podhajecky Augustinus 1881 (P) Horváty

Podhajecky Augustinus 1921 - 1923 (P) Medvedzie

Podhajecky Augustinus 1882 - 1906 (P) Osturňa

Podhajecky Edmundus 1922 - 1924 (P) Krempach

Podhajecky Edmundus 1905 - 1910 (P) Krempach

Podhajecky Edmundus 1903 - 1930 (P) Veľký Sulín

Podhajecky Edmundus 1930 - 1938 (P) Šapinec

Podhajecky Joannes 1755 - 1806 (P) Vyšná Jedlová

Podhajecky Joannes 1795 - 1842 (P) Rešov

Podhajecky Michael 1827 - 1850 (P) Kurov

Podhajecky Michael 1850 - 1851 (P) Krásny Brod

Podhajecky Michael 1857 (P) Čukalovce

Podhajecky Michael 1851 - 1857 (P) Pucák

Podhajecky Michael 1822 - 1828 (P) Vyšný Mirošov

Podhajecky Myron 1935 - 1936 (P) Praha (czech)

Podhajecky Nicolaus 1906 - 1945 (P) Brusnica

Podhajecky Stephanus 1927 - 1948 (P) Beloveža

Podhajecky Stephanus 1912 - 1921 (P) Vyšná Jedlová

Podhajecky Stephanus 1921 - 1928 (P) Vyšný Mirošov

Polansky Julius 1895 - 1903 (M) Dvorianky

Poľansky Julius 1904 - 1914 (M) Veľký Ruskov

Polivčak Ignatius 1754 - 1780 (P) Breznička

Popik Joannes 1760 - 1804 (P) Čertižné

Popovič Gabriel 1933 - 1936 (P) Kečkovce

Popovič Gabriel 1935 - 1940 (P) Vyšný Orlík

Popovič Julianus 1876 - 1877 (M) Topoľany

Popovič Petrus 1667 (H) Poľany

Popovič Simeon 1788 - 1792 (P) Čabalovce

Popovič Victor 1927 - 1931 (M) Zboj

Popovič Victor 1935 - 1948 (M) Maťovce

Porempovič Joannes 1818 (M) Uhorský Žipov

Pramer Ambrosius 1859 - 1861 (M) Jovsa

Pramer Ambrosius 1853 - 1864 (M) Vyšná Rybnica

Precechtely Eugenius 1878 - 1880 (M) Rakovec nad Ondavou

Pregun Joannes 1848 - 1850 (P) Krásny Brod

Pregun Joannes 1865 - 1891 (P) Malý Lipník

Pregun Joannes 1859 - 1864 (P) Pakastov

Preščak Michael 1820 - 1826 (M) Maťovce

Preščak Michael 1825 - 1846 (M) Šamudovce

Pribič Josephus 1887 - 1888 (M) Lekárt

Priputen Petrus 1933 - 1948 (P) Maťaška

Prišlak Theodorus 1923 - 1947 (P) Krajná Bystrá

Prodán Petrus 1811 - 1853 (H) Poľany

Prokipčak Basilius 1944 - 1945 (P) Nižná Písaná

Prokipčak Basilius 1946 - 1948 (P) Svidník

Prokipčak Basilius 1940 - 1944 (P) Šemetkovce

Pryšlak Theodorus 1923 - 1928 (P) Medvedzie

Pukan Antonius 1945 - 1948 (M) Ruský Hrabovec

Pukan Julius 1945 - 1948 (M) Ladomirov

Puza Basilius 1811 - 1827 (P) Nechváľova Poľanka

Puza Constantinus 1869 - 1874 (M) Banské

Puza Michael 1803 - 1829 (M) Klenova

Puza Michael 1789 - 1803 (M) Ulič

Puza Stephanus 1805 - 1842 (P) Výrava

Puza Stephanus 1924 - 1938 (M) Davidov

Puza Stephanus 1938 - 1948 (M) Zbehňov

Quidam Petrus 1769 (P) Vyslanka

Rac Petrus 1913 - 1920 (M) Blatné Revištia

Rakoczy Ferdinandus 1892 - 1900 (M) Markovce

Rákóczy Franciscus 1929 - 1948 (H) Poľany

Rakovsky Joannes 1838 - 1843 (M) Jesenov

Rakovsky Joannes 1839 - 1844 (M) Vyšná Rybnica

Rakovsky Mestorius 1910 - 1914 (M) Ladomirov

Rakovsky Nestor 1916 - 1926 (M) Jovsa

Regéci Joannes 1777 - 1795 (M) Vojčice

Regecky Georgius 1800 - 1812 (P) Belža

Regeczy Michael 1807 - 1836 (P) Malcov

Repak Michael 1870 (P) Krajná Bystrá

Repak Michael 1871 - 1879 (P) Maťaška

Repak Michael 1879 - 1902 (P) Šoma

Repassy Andreas 1812 - 1833 (M) Kerestúr

Repassy Andreas 1808 - 1834 (P) Medvedzie

Repassy N. 1800 - 1821 (P) Bajerovce

Repássy Georgius 1892 - 1897 (P) Prešov

Repássy Joannes 1838 - 1855 (P) Horváty

Répássy Joannes 1800 - 1803 (P) Šambron

Repaši Andreas 1835 - 1851 (P) Maťaška

Repašy Joannes 1794 - 1797 (P) Ďačov

Repašy Joannes 1799 - 1801 (M) Zbehňov

Rogovsky Julius 1936 (M) Poša-Nižný Hrabovec

Rogovsky Julius 1938 - 1939 (M) Pusté Čemerné

Rogovsky Julius 1932 - 1948 (M) Strážske

Rogovsky Julius 1924 - 1931 (M) Topoľa

Rogovsky Julius 1928 - 1932 (M) Ulič

Rogovsky Julius 1922 - 1932 (M) Ulič-Krivá

Rojkovič Alexander 1859 - 1860 (P) Mlynárovce

Rojkovič Alexander 1873 - 1879 (P) Prešov

Rojkovič Alexander 1840 - 1847 (P) Telgárt

Rojkovič Alexander 1835 - 1840 (P) Krajná Bystrá

Rojkovič Alexander 1860 - 1865 (P) Ďurďoš

Rojkovič Andreas 1796 - 1843 (P) Lutina

Rojkovič Andreas 1826 - 1843 (P) Hostovice

Rojkovič Antonius 1863 - 1892 (P) Blažov

Rojkovič Antonius 1843 - 1863 (P) Hostovice

Rojkovič Antonius 1853 - 1863 (P) Kyjov

Rojkovič Antonius 1843 - 1849 (P) Štefurov

Rojkovič Antonius 1920 - 1933 (P) Vyšná Oľka

Rojkovič Antonius 1901 - 1920 (P) Krajná Bystrá

Rojkovič Antonius 1840 - 1843 (P) Lutina

Rojkovič Antonius 1857 - 1905 (P) Lutina

Rojkovič Antonius 1921 - 1922 (P) Repejov

Rojkovič Antonius 1827 - 1841 (P) Repejov

Rojkovič Antonius 1902 (P) Bodružaľ

Rojkovič Antonius 1849 - 1857 (P) Nižné Zbojné

Rojkovič Antonius 1912 - 1914 (P) Medvedzie

Rojkovič Antonius 1900 - 1903 (P) Medvedzie

Rojkovič Eduardus 1865 - 1867 (P) Kobylnice

Rojkovič Eduardus 1867 - 1911 (P) Olšavica

Rojkovič Michael 1769 - 1800 (P) Šoma

Rojkovič Michael 1799 (M) Ladomirov

Rojkovič Michael 1819 (P) Humenský Rokytov

Rojkovič Nicolaus 1940 - 1948 (P) Blažov

Rojkovič Nicolaus 1910 - 1918 (P) Maťaška

Rojkovič Nicolaus 1934 - 1940 (P) Matysová

Rojkovič Nicolaus 1887 - 1910 (P) Nechváľova Poľanka

Rojkovič Nicolaus 1883 - 1887 (P) Valaškovce

Rojkovič Petrus 1827 - 1833 (P) Nižný Tvarožec

Rojkovič Petrus 1783 - 1784 (P) Lukov n.Topľou

Rojkovič Petrus 1812 - 1827 (P) Kurov

Rojkovič Petrus 1807 - 1812 (P) Cigelka

Rojkovič Simeon 1771 - 1948 (P) Ortutova

Rojkovič Simeon 1785 - 1801 (M) Šamudovce

Rojkovič Stephanus 1879 - 1887 (P) Prešov

Rojkovič Stephanus 1843 - 1854 (P) Lutina

Rojkovič Stephanus 1835 - 1842 (P) Fuľanka

Rojkovič Stephanus 1854 - 1879 (P) Šoma

Rojkovič Theodorus 1905 - 1930 (P) Lutina

Rojkovič Theodorus 1901 - 1906 (P) Ďačov

Rojkovič Vladimirus 1895 - 1896 (P) Vydraň

Rojkovič Vladimirus 1890 - 1927 (P) Medzilaborce

Rokicky Antonius 1855 - 1865 (P) Porúbka

Rokicky Cornelius 1931 - 1944 (P) Sukov

Rokicky Cornelius 1914 - 1921 (P) Snakov

Rokicky Cornelius 1921 - 1931 (P) Pitrova

Rokicky Dionys 1945 - 1948 (P) Bukovce

Rokicky Dionysius 1941 - 1945 (P) Vyšný Orlík

Rokicky Joannes 1857 - 1870 (P) Ladomírová

Rokicky Joannes 1871 - 1898 (P) Vyšné Čabiny

Rokicky Joannes 1858 - 1869 (P) Šemetkovce

Rokicky Paulus 1922 - 1948 (P) Košice

Rokicky Petrus 1825 - 1826 (P) Cestice

Rokicky Stephanus 1897 - 1934 (P) Humenský Rokytov

Rokicky Stephanus 1918 (P) Nižné Zbojné

Romanec Joannes 1890 - 1904 (M) Ulič-Krivá

Romanovič Andreas 1856 - 1869 (H) Zemplín

Romoňak Joannes 1870 - 1877 (P) Veľká Driečna

Romoňak Joannes 1878 - 1884 (P) Havaj

Romoňak Lucas 1812 - 1814 (P) Krempach

Romoňak Lucas 1814 - 1822 (P) Petkovce

Romoňak Lucas 1807 - 1812 (P) Ujak

Romoňak Stephanus 1837 - 1838 (P) Hodermark

Romoňak Stephanus 1844 - 1851 (P) Pucák

Romoňak Stephanus 1804 - 1948 (P) Sedliská

Romoňak Stephanus 1839 - 1840 (P) Štelbach

Romoňak Stephanus 1851 - 1884 (P) Zvala

Romža Stephanus 1873 - 1889 (M) Koromľa

Roškovič Ignatius 1849 - 1857 (M) Slavkovce

Rubij Michael 1820 - 1821 (P) Svidník

Ruby Michael 1826 - 1841 (P) Andrejová

Ruby Michael 1823 - 1829 (P) Geralt

Ruby Petrus 1811 - 1823 (P) Becherov

Runtag Eugenius 1909 - 1921 (P) Jastreb

Runtág Eugenius 1901 - 1930 (P) Stročín

Runtágh Eugenius 1917 - 1929 (P) Bukovce

Rusinko Joannes 1852 - 1867 (P) Štefanovce

Rusinko Joannes 1801 - 1825 (M) Šamudovce

Rusinko Joannes 1822 - 1824 (M) Stankovce

Rusinko Joannes 1798 - 1802 (M) Trhovište

Rusinko Lucas 1801 - 1948 (P) Sedliská

Rusinko Michael 1846 - 1852 (P) Olšavica

Rusinko Michael 1802 - 1948 (P) Sedliská

Rusinko Michael 1826 - 1828 (P) Ruský Kazimír

Rusinko Michael 1819 - 1825 (P) Porúbka

Rusinkovič Michael 1826 - 1835 (M) Iňačovce

Rusinkovič Michael 1802 - 1817 (M) Krášok

Rusnak Paulus 1881 - 1921 (P) Ďurďoš

Rusnak Paulus 1906 - 1908 (P) Remeniny

Rusnak Paulus 1877 - 1881 (P) Sopkovce

Russnák Nicolaus 1928 - 1945 (P) Závadka

Russnák Paulus 1904 - 1934 (P) Ľubovec

Russnák Paulus 1931 - 1946 (P) Poráč

Ružicky Alexander 1832 - 1850 (P) Belža

Ružicky Alexander 1858 - 1875 (P) Belža

Ružicky Alexander 1826 - 1832 (P) Varhaňovce

Ružicky Julius 1857 - 1898 (P) Belža

 

 

 

 

 

 

 

 

• prq •

• reverends selected by VILAGES •

• kňazi zoradení podľa OBCÍ •

(P) Prešov - (M) Mukačevo - (H) Hajdudorog

eparchies in 1948 in CzechoSlovakia

eparchie v roku 1948 v Československu

• • •

PREŠOV eparchy

Gerzanič Basilius 1820 - 1826 (P) Pakastov

Dzubay Stephanus 1826 - 1839 (P) Pakastov

Tanács Joannes 1840 - 1844 (P) Pakastov

Janovič Sylvester 1844 - 1847 (P) Pakastov

Štefančik Joannes 1847 - 1849 (P) Pakastov

Pregun Joannes 1859 - 1864 (P) Pakastov

Sekerak Alexander 1864 - 1878 (P) Pakastov

Mackov Josephus 1878 - 1890 (P) Pakastov

Karafanda Paulus 1890 - 1896 (P) Pakastov

???? Basilius 1640 - 1671 (P) Pčoliné

???? Jacobus 1736 - 1772 (P) Pčoliné

Haladay Josephus 1771 - 1810 (P) Pčoliné

Husnaj Joannes 1810 - 1853 (P) Pčoliné

Sekerak Stephanus 1853 - 1855 (P) Pčoliné

Gojdič Michael 1855 - 1896 (P) Pčoliné

Bihary Emmanuel 1896 - 1911 (P) Pčoliné

Bihary Alexius 1911 - 1922 (P) Pčoliné

Marťak Alexius 1923 - 1945 (P) Pčoliné

Andraško Cornel 1945 - 1948 (P) Pčoliné

Kovač Joannes 1807 - 1812 (P) Petkovce

Belovič Theodorus 1812 - 1814 (P) Petkovce

Romoňak Lucas 1814 - 1822 (P) Petkovce

Tarasovič Joannes 1822 - 1832 (P) Petkovce

Stempak Joannes 1832 - 1834 (P) Petkovce

Zima Nicolaus 1832 - 1897 (P) Petkovce

Lukač Basilius 1834 - 1839 (P) Petkovce

Stempak Joannes 1839 - 1841 (P) Petkovce

Bojčik Joannes 1841 - 1877 (P) Petkovce

Petrik Aurelius 1877 - 1879 (P) Petkovce

Nevicky Antonius 1879 - 1885 (P) Petkovce

Šemetkovskij Michael 1885 - 1891 (P) Petkovce

Daňko Nicolaus 1891 - 1892 (P) Petkovce

Adamkovič Stephanus 1897 - 1901 (P) Petkovce

Tóth Victor 1901 - 1902 (P) Petkovce

Adamkovič Stephanus 1902 (P) Petkovce

Kokinčák Joannes 1902 - 1906 (P) Petkovce

Adamkovič Stephanus 1906 - 1912 (P) Petkovce

Petričko Victor 1912 - 1914 (P) Petkovce

Artim Andreas 1914 - 1922 (P) Petkovce

Šmilňak Eduardus 1922 - 1923 (P) Petkovce

Hricišak Julius 1933 (P) Petkovce

Ladižinsky Nicolaus 1933 - 1935 (P) Petkovce

Veliky Michael 1935 - 1948 (P) Petkovce

Voľanskij Joannes 1689 (P) Pichne

Habina Basilius 1773 - 1785 (P) Pichne

Habina Petrus 1785 - 1819 (P) Pichne

Pavlovič Joannes 1819 - 1842 (P) Pichne

Habina Antonius 1842 - 1854 (P) Pichne

Dzubaj Josephus 1854 - 1859 (P) Pichne

Bihary Emmanuel 1859 - 1873 (P) Pichne

Timko Joannes 1873 - 1891 (P) Pichne

Kelly Alexander 1891 - 1902 (P) Pichne

Podhajeckij Nicolaus 1902 - 1906 (P) Pichne

Bihary Alexius 1906 - 1914 (P) Pichne

Čabiňak Alexius 1914 - 1921 (P) Pichne

Špilka Panteleimon 1923 - 1944 (P) Pichne

Sabo Joannes 1945 - 1948 (P) Pichne

Hodobay Stephanus 1781 - 1829 (P) Pitrova

Kocakovič Adamus 1829 - 1831 (P) Pitrova

Čisarik Michael 1831 - 1866 (P) Pitrova

Hauriš Joannes 1867 - 1904 (P) Pitrova

Dudinsky Josephus 1904 - 1912 (P) Pitrova

Dojčak Eugenius 1913 - 1921 (P) Pitrova

Rokicky Cornelius 1921 - 1931 (P) Pitrova

Haluška Franciscus 1931 - 1941 (P) Pitrova

Desatnik Alexius 1941 - 1943 (P) Pitrova

Čabiňák Alexander 1943 - 1948 (P) Pitrova

???? Alexius 1669 (P) Poráč

???? Theodorus 1669 - 1682 (P) Poráč

Nemirovsky Joannes 1682 - 1704 (P) Poráč

Juskovič Joannes 1704 - 1710 (P) Poráč

Mikitovič Elias 1710 - 1758 (P) Poráč

Smrekovsky Michael 1758 - 1777 (P) Poráč

Gulovič Basilius 1777 - 1807 (P) Poráč

Gulovič Michael 1807 - 1833 (P) Poráč

Iľkovič Josephus 1833 - 1856 (P) Poráč

Petrašovič Alexius 1856 - 1866 (P) Poráč

Demko Stephanus 1866 - 1867 (P) Poráč

Valkovsky Antonius 1867 - 1891 (P) Poráč

Zubricky Stephanus 1891 - 1894 (P) Poráč

Čisarik Alexander 1894 - 1895 (P) Poráč

Bačinsky Alexander 1895 - 1930 (P) Poráč

Russnák Paulus 1931 - 1946 (P) Poráč

Franko Joannes 1946 - 1948 (P) Poráč

Jakovič Andreas 1817 - 1819 (P) Porúbka

Rusinko Michael 1819 - 1825 (P) Porúbka

Valkovsky Antonius 1825 - 1833 (P) Porúbka

Korolovič Ignatius 1833 - 1835 (P) Porúbka

Lukač Josephus 1835 - 1838 (P) Porúbka

Gumman Andreas 1838 - 1855 (P) Porúbka

Rokicky Antonius 1855 - 1865 (P) Porúbka

Pankovič Antonius 1865 - 1869 (P) Porúbka

Petrašovsky Andreas 1870 - 1871 (P) Porúbka

Zapotocky Joannes 1871 - 1874 (P) Porúbka

Majoroš Michael 1874 - 1876 (P) Porúbka

Mižičko Josephus 1876 - 1882 (P) Porúbka

Mackov Georgius 1882 - 1887 (P) Porúbka

Gerbery Alexander 1887 - 1892 (P) Porúbka

Beskid Nicolaus 1892 - 1893 (P) Porúbka

Vaškovič Antonius 1893 - 1897 (P) Porúbka

Schirilla Stephanus 1897 - 1902 (P) Porúbka

Bihary Alexius 1903 - 1906 (P) Porúbka

Ivančo Stephanus 1913 - 1920 (P) Porúbka

Kobulnicky Cyrillus 1913 - 1920 (P) Porúbka

Bihary Alexius 1922 - 1940 (P) Porúbka

Hricišak Julius 1940 - 1945 (P) Porúbka

Marťak Alexius 1945 - 1948 (P) Porúbka

Mydlik Aemilius 1926 - 1929 (P) Praha (czech)

Hopko Basilius 1929 - 1936 (P) Praha (czech)

Podhajecky Myron 1935 - 1936 (P) Praha (czech)

Čisarik Joannes 1936 - 1939 (P) Praha (czech)

Lár Basilius 1939 - 1944 (P) Praha (czech)

Hradil Jacobus 1939 - 1944 (P) Praha (czech)

Hradil Jacobus 1944 - 1945 (P) Praha (czech)

Hlavač Emmanuel 1944 - 1947 (P) Praha (czech)

Hučko P. 1945 - 1947 (P) Praha (czech)

Krett Nicodemus 1947 - 1948 (P) Praha (czech)

Hlavač Emmanuel 1947 - 1948 (P) Praha (czech)

Bradáč Michael 1793 - 1820 (P) Prešov

Hodobay Basilius 1820 - 1823 (P) Prešov

Vislocky Michael 1823 - 1829 (P) Prešov

Jaromis Athanasius 1829 - 1832 (P) Prešov

Pankovič Antonius 1832 - 1837 (P) Prešov

Šoltés Josephus 1837 - 1851 (P) Prešov

Hučko Basilius 1851 - 1858 (P) Prešov

Starecky Michael 1858 - 1861 (P) Prešov

Gulovič Joannes 1861 - 1864 (P) Prešov

Šoltés Georgius 1864 - 1865 (P) Prešov

Ladomérsky Victor 1865 - 1866 (P) Prešov

Mihalič Michael 1866 - 1872 (P) Prešov

Stempák Ignatius 1872 - 1873 (P) Prešov

Rojkovič Alexander 1873 - 1879 (P) Prešov

Rojkovič Stephanus 1879 - 1887 (P) Prešov

Sass Bartholomaeus 1887 (P) Prešov

Dzubay Josephus 1888 - 1890 (P) Prešov

Kovalicky Cornelius 1890 - 1892 (P) Prešov

Repássy Georgius 1892 - 1897 (P) Prešov

Petričko Nicolaus 1897 (P) Prešov

Janicky Bartholomaeus 1897 (P) Prešov

Sass Bartholomaeus 1897 (P) Prešov

Zima Nicolaus 1898 - 1901 (P) Prešov

Gerbery Alexander 1901 - 1921 (P) Prešov

Suchy Aemilius 1921 (P) Prešov

Kizák Joannes 1921 - 1928 (P) Prešov

Petrašovič Miron 1928 - 1948 (P) Prešov

Bobik Josephus 1816 - 1842 (P) Pstrina

Leukanič Andreas 1842 - 1855 (P) Pstrina

Guman Andreas 1856 - 1859 (P) Pstrina

Dzubaj Georgius 1859 - 1863 (P) Pstrina

Hvozdovič Augustinus 1864 - 1867 (P) Pstrina

Berecky Joannes 1867 - 1882 (P) Pstrina

Bihary Emmanuel 1883 - 1900 (P) Pstrina

Hauriš Hilarius 1900 (P) Pstrina

Šostek Joannes 1901 - 1903 (P) Pstrina

Mihalič Vladimirus 1903 - 1914 (P) Pstrina

Krenickij Josephus 1915 - 1917 (P) Pstrina

Volosinovič Desiderius 1918 - 1921 (P) Pstrina

Kotič Joannes 1786 - 1806 (P) Pucák

Bukovinsky Joannes 1788 (P) Pucák

Hamara Joannes 1806 - 1822 (P) Pucák

Andrejco Joannes 1822 - 1824 (P) Pucák

Zatvornicky Elias 1824 - 1826 (P) Pucák

Gulovič Ignatius 1826 - 1841 (P) Pucák

Toronsky Andreas 1841 - 1844 (P) Pucák

Romoňak Stephanus 1844 - 1851 (P) Pucák

Podhajecky Michael 1851 - 1857 (P) Pucák

Adamkovič Georgius 1857 - 1886 (P) Pucák

Artim Andreas 1886 - 1890 (P) Pucák

Marťák Victor 1891 - 1893 (P) Pucák

Kitľan Andreas 1935 - 1948 (P) Pucák

Bačinsky Stephanus 1825 (P) Rafajovce

Fejo Josephus 1825 - 1828 (P) Rafajovce

Gerbery Joannes 1828 - 1847 (P) Rafajovce

Gerbery Joannes 1847 - 1863 (P) Rafajovce

Dzubay Georgius 1863 - 1887 (P) Rafajovce

Vislocky Gabriel 1887 - 1890 (P) Rafajovce

Krištof Andreas 1891 - 1907 (P) Rafajovce

Čisarik Victor 1907 - 1921 (P) Rafajovce

Schudich Augustinus 1921 - 1948 (P) Rafajovce

Mihalič Stephanus 1776 - 1803 (P) Remeniny

Bellovič Theodorus 1803 - 1826 (P) Remeniny

Takač Georgius 1826 - 1835 (P) Remeniny

Samovolsky Andreas 1836 - 1841 (P) Remeniny

Kovalicky Andreas 1841 - 1845 (P) Remeniny

Dudlak Stephanus 1846 - 1874 (P) Remeniny

Lukač Michael 1874 - 1876 (P) Remeniny

Bojčik Joannes 1877 - 1884 (P) Remeniny

Toronsky Joannes 1884 - 1891 (P) Remeniny

Homičko Joannes 1891 - 1897 (P) Remeniny

Zima Nicolaus 1897 (P) Remeniny

Molčanij Michael 1897 - 1900 (P) Remeniny

Lisoňak Michael 1900 - 1904 (P) Remeniny

Artim Andreas 1904 - 1906 (P) Remeniny

Rusnak Paulus 1906 - 1908 (P) Remeniny

Petričko Victor 1908 - 1913 (P) Remeniny

Knapik Antonius 1913 - 1920 (P) Remeniny

Kovač Georgius 1920 - 1933 (P) Remeniny

Takač Nicolaus 1933 - 1948 (P) Remeniny

Iľkovič Josephus 1810 - 1821 (P) Renčišov

Čisarik Andreas 1821 - 1826 (P) Renčišov

Paulovič Josephus 1826 - 1827 (P) Renčišov

Mraz Petrus 1827 - 1838 (P) Renčišov

Mraz Antonius 1838 - 1882 (P) Renčišov

Leukanič Aemilius 1882 - 1902 (P) Renčišov

Andraško Cornelius 1902 - 1920 (P) Renčišov

Molčan Theodorus 1920 - 1944 (P) Renčišov

Palaščak Josephus 1944 - 1948 (P) Renčišov

Kocakovič Joannes 1827 (P) Repejov

Rojkovič Antonius 1827 - 1841 (P) Repejov

Komporday Carolus 1841 - 1852 (P) Repejov

Stavrovsky Andreas 1852 - 1854 (P) Repejov

Vislovsky Eugenius 1854 - 1901 (P) Repejov

Hodobay Antonius 1901 - 1909 (P) Repejov

Bihary Adalbertus 1910 - 1914 (P) Repejov

Simko Desiderius 1914 - 1921 (P) Repejov

Rojkovič Antonius 1921 - 1922 (P) Repejov

Krištof Nicolaus 1922 - 1925 (P) Repejov

Bajcura Joannes 1925 - 1928 (P) Repejov

Podhajeckij Georgius 1928 - 1938 (P) Repejov

Molčanij Josephus 1938 - 1948 (P) Repejov

Tarassovič Joannes 1761 - 1795 (P) Rešov

Podhajecky Joannes 1795 - 1842 (P) Rešov

Kiš Antonius 1842 - 1877 (P) Rešov

Hvozdovič Augustinus 1878 - 1902 (P) Rešov

Lisoňak Michael 1903 - 1908 (P) Rešov

Brinsky Zigmundus 1908 - 1912 (P) Rešov

Kendrovsky Aloysius 1914 - 1927 (P) Rešov

Židišin Andreas 1927 - 1945 (P) Rešov

Kellő Nicolaus 1946 - 1948 (P) Rešov

Ladižinsky Basilius 1796 - 1807 (P) Rudľov

Kmeť Georgius 1807 - 1817 (P) Rudľov

Dobransky Joannes 1817 - 1824 (P) Rudľov

Viravec Petrus 1824 - 1846 (P) Rudľov

Demjanovič Alexander 1846 - 1847 (P) Rudľov

Bradač Adalbertus 1847 - 1850 (P) Rudľov

Danielovič Josephus 1850 - 1870 (P) Rudľov

Petrašy Andreas 1870 - 1888 (P) Rudľov

Brinsky Antonius 1888 - 1922 (P) Rudľov

Takač Nicolaus 1922 - 1934 (P) Rudľov

Dudinsky Michael 1763 - 1806 (P) Ruská Nová Ves

Danielovič Andreas 1806 - 1855 (P) Ruská Nová Ves

Molčanyi Antonius 1856 (P) Ruská Nová Ves

Gaganec Michael 1856 - 1857 (P) Ruská Nová Ves

Hriňak Petrus 1857 - 1867 (P) Ruská Nová Ves

Sass Bartholomaeus 1867 - 1868 (P) Ruská Nová Ves

Schirilla Petrus 1868 - 1877 (P) Ruská Nová Ves

Lipcsay Michael 1877 - 1908 (P) Ruská Nová Ves

Homičko Joannes 1908 - 1927 (P) Ruská Nová Ves

Homičko Ernestus 1927 - 1934 (P) Ruská Nová Ves

Székely Michael 1934 - 1948 (P) Ruská Nová Ves

Pankovič Damianus 1758 - 1804 (P) Ruská Poruba

Jankovič Michael 1804 - 1835 (P) Ruská Poruba

Jankovič Andreas 1835 - 1869 (P) Ruská Poruba

Pankovič Antonius 1869 - 1913 (P) Ruská Poruba

Compeľ Eduardus 1914 - 1926 (P) Ruská Poruba

Krejer Nicolaus 1926 - 1939 (P) Ruská Poruba

Jobbágy Emericus 1939 - 1946 (P) Ruská Poruba

Malý Michael 1946 - 1948 (P) Ruská Poruba

Falicky Joannes 1798 - 1812 (P) Ruské

Gerzanič Gregorius 1812 - 1813 (P) Ruské

Šalamon Josephus 1813 - 1823 (P) Ruské

Toronsky Georgius 1823 - 1824 (P) Ruské

Gerzanič Basilius 1825 - 1850 (P) Ruské

Petrašovič Stephanus 1850 - 1878 (P) Ruské

Burik Augustinus 1878 - 1879 (P) Ruské

Kapišinsky Antonius 1879 - 1881 (P) Ruské

Petrašovič Nicolaus 1882 - 1929 (P) Ruské

Kavčák Stephanus 1931 - 1948 (P) Ruské

Pipas Jacobus 1796 - 1806 (P) Ruský Kazimír

Festory Athanasius 1806 - 1817 (P) Ruský Kazimír

Kotič Michael 1817 - 1824 (P) Ruský Kazimír

Toronsky Georgius 1824 - 1826 (P) Ruský Kazimír

Rusinko Michael 1826 - 1828 (P) Ruský Kazimír

Šalamon Georgius 1828 - 1839 (P) Ruský Kazimír

Gojdič Josephus 1839 - 1843 (P) Ruský Kazimír

Šalamon Josephus 1843 - 1846 (P) Ruský Kazimír

Danielovič Josephus 1846 - 1851 (P) Ruský Kazimír

Valkovsky Michael 1851 - 1852 (P) Ruský Kazimír

Schirilla Eduardus 1852 - 1858 (P) Ruský Kazimír

Sedlak Joannes 1858 - 1861 (P) Ruský Kazimír

Kiš Georgius 1861 - 1864 (P) Ruský Kazimír

Hučko Josephus 1864 - 1866 (P) Ruský Kazimír

Tutkovič Emericus 1866 - 1867 (P) Ruský Kazimír

Bačinsky Andreas 1867 - 1872 (P) Ruský Kazimír

Vojtovič Stephanus 1872 - 1875 (P) Ruský Kazimír

Michalič Georgius 1875 - 1885 (P) Ruský Kazimír

Zubricky Georgius 1886 - 1887 (P) Ruský Kazimír

Bisaha Michael 1887 - 1893 (P) Ruský Kazimír

Molčanyi Nicolaus 1893 - 1894 (P) Ruský Kazimír

Andraško Stephanus 1894 - 1903 (P) Ruský Kazimír

Nevicky Aemilius 1903 - 1909 (P) Ruský Kazimír

Šmilňak Eduardus 1909 - 1914 (P) Ruský Kazimír

Balaž Michael 1914 - 1923 (P) Ruský Kazimír

Fedaš Theodorus 1923 - 1929 (P) Ruský Kazimír

Bajcura Joannes 1929 - 1935 (P) Ruský Kazimír

Kellő Nicolaus 1935 - 1948 (P) Ruský Kazimír

 

MUKAČEVO eparchy

Goga Michael 1771 (M) Petrikovce

Molnal Gregorius 1794 (M) Petrikovce

Badoczy Joannes 1810 (M) Petrikovce

Damjanovič Michael 1812 - 1821 (M) Petrikovce

Ternay Andreas 1821 - 1826 (M) Petrikovce

Chira Nicolaus 1826 - 1836 (M) Petrikovce

Bokšay Theodorus 1837 - 1838 (M) Petrikovce

Markovič Joannes 1839 - 1850 (M) Petrikovce

Kečkeš Antonius 1850 - 1873 (M) Petrikovce

Slavik Paulus 1873 (M) Petrikovce

Pajkoši Antonius 1874 - 1878 (M) Petrikovce

Vajda Joannes 1879 - 1883 (M) Petrikovce

Jackovič Michael 1884 - 1888 (M) Petrikovce

Dudinsky Acacius 1888 - 1889 (M) Petrikovce

Jackovič Paulus 1889 - 1900 (M) Petrikovce

Gulovič Augustinus 1901 - 1905 (M) Petrikovce

Grigaši Julius 1910 - 1915 (M) Petrikovce

Ivančo Basilius 1915 - 1921 (M) Petrikovce

Šuba Victor 1922 - 1927 (M) Petrikovce

Havrila Antonius 1927 - 1931 (M) Petrikovce

Šereghy Josephus 1931 - 1938 (M) Petrikovce

Kopčay Ladislaus 1938 - 1948 (M) Petrikovce

Volf Joannes 1817 - 1836 (M) Podhoroď

Hrabár Stephanus 1837 - 1842 (M) Podhoroď

Demjanovič Paulus 1843 - 1853 (M) Podhoroď

Dudinsky Basilius 1854 - 1860 (M) Podhoroď

Demjanovič Paulus 1860 - 1864 (M) Podhoroď

Ferenčik Joannes 1865 - 1897 (M) Podhoroď

Ferenčik Edmundus 1898 - 1929 (M) Podhoroď

Chanát Joannes 1929 - 1948 (M) Podhoroď

Pásztelyi-Kovač Andreas 1876 - 1885 (M) Porostov

Pásztelyi-Kovač Theodorus 1885 - 1896 (M) Porostov

Alexa Michael 1896 - 1897 (M) Porostov

Artimovič Aemilius 1897 - 1904 (M) Porostov

Dudinsky Theodorus 1904 - 1928 (M) Porostov

Fankovich Andreas 1928 - 1933 (M) Porostov

Karcub Paulus 1933 (M) Porostov

Petričko Victor 1933 - 1939 (M) Porostov

Gőcze Andreas 1939 (M) Porostov

Leiner Eugenius 1939 - 1948 (M) Porostov

Danielovič Antonius 1815 - 1821 (M) Poša

Simonyi Georgius 1821 - 1868 (M) Poša

Kečkeš Antonius 1849 - 1852 (M) Poša

Feja Josephus 1854 - 1857 (M) Poša

Pásztelyi Basilius 1862 - 1867 (M) Poša

Slavik Paulus 1867 - 1868 (M) Poša

Šimša Alexander 1868 - 1873 (M) Poša

Ihnatko Michael 1873 - 1877 (M) Poša

Gulovič Nicolaus 1877 - 1878 (M) Poša

Vajda Basilius 1878 - 1890 (M) Poša

Mosolygo Antonius 1890 - 1897 (M) Poša

Gebé Andreas 1897 (M) Poša

Pajkossy Emmanuel 1897 - 1904 (M) Poša

Mitro Desiderius 1904 - 1905 (M) Poša

Festory Julius 1905 - 1909 (M) Poša

Dudič Joannes 1909 (M) Poša

Kopčay Ladislaus 1909 - 1923 (M) Poša

Pajkossy Julius 1924 - 1934 (M) Poša

Mitro Desiderius 1934 - 1936 (M) Poša

Páhy Gregorius 1936 - 1945 (M) Poša

Sabov Josephus 1945 - 1948 (M) Poša

Rogovsky Julius 1936 (M) Poša-Nižný Hrabovec

Tink Antonius 1936 (M) Poša-Nižný Hrušov

Dobransky Lucas 1785 - 1798 (M) Pusté Čemerné

Dobransky Antonius 1798 - 1805 (M) Pusté Čemerné

Pavlovič Michael 1805 - 1807 (M) Pusté Čemerné

Pankovič Petrus 1807 - 1813 (M) Pusté Čemerné

Paulovič Michael 1813 - 1846 (M) Pusté Čemerné

Paulovič Alexander 1846 - 1855 (M) Pusté Čemerné

Gerbery Georgius 1855 - 1872 (M) Pusté Čemerné

Dudinsky Ludovicus 1872 - 1873 (M) Pusté Čemerné

Gulovič Nicolaus 1873 - 1880 (M) Pusté Čemerné

Dudič Joannes 1880 - 1888 (M) Pusté Čemerné

Andrejco Joannes 1888 - 1903 (M) Pusté Čemerné

Dudič Joannes 1903 - 1904 (M) Pusté Čemerné

Mitro Desiderius 1904 - 1938 (M) Pusté Čemerné

Rogovsky Julius 1938 - 1939 (M) Pusté Čemerné

Šereghy Josephus 1939 - 1948 (M) Pusté Čemerné

Danielovič Georgius 1800 - 1849 (M) Rakovec nad Ondavou

Pajkossy Josephus 1849 - 1866 (M) Rakovec nad Ondavou

Slavik Paulus 1866 (M) Rakovec nad Ondavou

Zabava Michael 1866 - 1867 (M) Rakovec nad Ondavou

Balogh Josephus 1867 - 1876 (M) Rakovec nad Ondavou

Starecky Nicolaus 1876 (M) Rakovec nad Ondavou

Novak Joannes 1876 - 1877 (M) Rakovec nad Ondavou

Kallók Paulus 1877 - 1878 (M) Rakovec nad Ondavou

Precechtely Eugenius 1878 - 1880 (M) Rakovec nad Ondavou

Gulovič Nicolaus 1887 - 1888 (M) Rakovec nad Ondavou

Dudič Joannes 1888 - 1932 (M) Rakovec nad Ondavou

Pajkossy Julius 1897 - 1900 (M) Rakovec nad Ondavou

Pahy Gregorius 1927 - 1929 (M) Rakovec nad Ondavou

Šereghy Josephus 1929 - 1931 (M) Rakovec nad Ondavou

Tink Antonius 1932 - 1948 (M) Rakovec nad Ondavou

Tink Desiderius 1940 - 1941 (M) Rakovec nad Ondavou

Seman Joannes 1941 - 1948 (M) Rakovec nad Ondavou

Pukan Antonius 1945 - 1948 (M) Ruský Hrabovec

 

HAJDUDOROG eparchy

Popovič Petrus 1667 (H) Poľany

Chira Andreas 1780 - 1810 (H) Poľany

Prodán Petrus 1811 - 1853 (H) Poľany

Antalócy Andreas 1853 - 1872 (H) Poľany

Antalócy Emericus 1873 - 1899 (H) Poľany

Antalócy Cornelius 1899 - 1913 (H) Poľany

Takáč Petrus 1914 - 1928 (H) Poľany

Rákóczy Franciscus 1929 - 1948 (H) Poľany

 

 

 

(c) 2005 - www.cisarik.com - designed and made by Ing.Juraj Čisárik, e-mail: jurajcisarik@hotmail.com, address: Hlinkova 22, 040 01 Košice, SLOVAKIA