Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1828 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Kuro
jew » Bártfa
luth » Bártfa
(Slovak parish)
rc » Gáboltó
Sveržov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Sverszo, Swerszow, 1786 Schwerszo, 1808 Sverzsó, Szverzsó, Swiržow, Sswiržow, Zweržow, 1863–1902 Sverzsó, 1907–1913 Ferzsó, 1920– Sveržov

POPULATION of Sverzov in 2005: 511 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Banas Banas Banasz Banás Banas Banasz Banasová Banasova Banaszova Banásová Banasova Banaszova Beňa Bena Benya Benka Benka Benka Benková Benkova Benkova Beňová Benova Benyova Biath Biath Biath Biathová Biathova Biathova Bobovčák Bobovcak Bobovcsak Bobovčáková Bobovcakova Bobovcsakova Bor Bor Bor Buranovská Buranovska Buranovszka Buranovský Buranovsky Buranovszky Ceľuch Celuch Czelyuh Ceľuchová Celuchova Czelyuhova Češek Cesek Csesek Češeková Cesekova Csesekova Chovancová
... above surnames continue below the google map

Sverzov bordering the villages(towns): Andrejova | Bardejov | Bardejovska Nova Ves | Becherov | Beloveza | Bogliarka | Chmelova | Cigelka | Cigla | Dlha Luka | Fricka | Gaboltov | Gerlachov | Hervartov | Hrabovec | Hrabske | Jedlinka | Klusov | Komarov | Krive | Krize | Kruzlov | Kurov | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lukavica | Lukov | Malcov | Mikulasova | Mokroluh | Nizna Polianka | Nizny Tvarozec | Obrucne | Ondavka | Petrova | Regetovka | Resov | Richvald | Rokytov | Ruska Vola nad Popradom | Sarisske Cierne | Siba | Smilno | Snakov | Stebnicka Huta | Stebnik | Tarnov | Varadka | Venecia | Vysna Polianka | Vysna Vola | Vysny Tvarozec | Zborov | Zlate

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Duračinská Duracinska Duracsinszka Folta Folta Folta Foľta Folta Folyta Foľtová Foltova Folytova Gaľan Galan Galyan Gaľanová Galanova Galyanova Gažíková Gazikova Gazsikova Górka Gorka Gorka Greššák Gressak Gressak Greššáková Gressakova Gressakova Hankovská Hankovska Hankovszka Hankovský Hankovsky Hankovszky Hiščar Hiscar Hiscsar Hiščár Hiscar Hiscsar Hiščarová Hiscarova Hiscsarova Hiščárová Hiscarova Hiscsarova Hoffej Hoffej Hoffej Hoffejová Hoffejova Hoffejova Hovanec Hovanec Hovanecz Juriček Juricek Juricsek Kalist Kalist Kaliszt Kalistová Kalistova Kalisztova Kasarda Kasarda Kaszarda Kasardová Kasardova Kaszardova Kaščák Kascak Kascsak Kaščáková Kascakova Kascsakova Knap Knap Knap Knapová Knapova Knapova Maťaš Matas Matyas Maťašová Matasova Matyasova Medoň Medon Medony Medoňová Medonova Medonyova Miko Miko Miko Mirga Mirga Mirga Mirgová Mirgova Mirgova Moravcová Moravcova Moravczova Nimas Nimas Nimasz Nimás Nimas Nimasz Nimasová Nimasova Nimaszova Nimásová Nimasova Nimaszova Olejár Olejar Olejar Olejárová Olejarova Olejarova Pangrác Pangrac Pangracz Pangrácová Pangracova Pangraczova Plec Plec Plecz Plecová Plecova Pleczova Pribula Pribula Pribula Pribulová Pribulova Pribulova Radvanská Radvanska Radvanszka Radvanský Radvansky Radvanszky Radvánsky Radvansky Radvanszky Richvalská Richvalska Rihvalszka Richvalský Richvalsky Rihvalszky Roman Roman Roman Romanová Romanova Romanova Rožeková Rozekova Rozsekova Sivák Sivak Szivak Siváková Sivakova Szivakova Slamka Slamka Szlamka Slamková Slamkova Szlamkova Šrojta Srojta Srojta Šrojtová Srojtova Srojtova Tipul Tipul Tipul Tipulová Tipulova Tipulova Tomčik Tomcik Tomcsik Tomčík Tomcik Tomcsik Tomčiková Tomcikova Tomcsikova Varchol Varchol Varhol Varcholová Varcholova Varholova Voľanská Volanska Volyanszka Voľanský Volansky Volyanszky Zamborská Zamborska Zamborszka Zamborský Zamborsky Zamborszky Ždiňák Zdinak Zsdinyak Ždiňáková Zdinakova Zsdinyakova Zuščin Zuscin Zuscsin

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Banasova Banaszova Banaszova Banasova Banaszova Banaszova Benka Benka Benka Celuch Czeluh Cseluczh Celuch Czeluh Cseluczh Celuch Czeluh Cseluczh Celuch Czeluh Cseluczh Celuch Czeluh Cseluczh Celuch Czeluh Cseluczh Celuchova Czeluhova Cseluczhova Celuchova Czeluhova Cseluczhova Cesek Czeszek Cseszek Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Folta Foltova Foltova Foltova Geci Geczi Geczi Gressak Greszszak Greszszak Hankovska Hankovszka Hankovszka Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hankovsky Hankovszky Hankovszky Hiscar Hiszczar Hiszczar Hiscar Hiszczar Hiszczar Hiscar Hiszczar Hiszczar Hoffej Hoffej Hoffej Jednota Jednota Jednota Kalist Kaliszt Kaliszt Kasarda Kaszarda Kaszarda Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Medon Medon Medon Medonova Medonova Medonova Nimas Nimasz Nyimasz Nimas Nimasz Nyimasz Olejarova Olejarova Olejarova Pangac Pangacz Pangacz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangrac Pangracz Pangracz Pangracova Pangraczova Pangraczova Plecova Pleczova Pleczova Pribula Pribula Pribula Radvansky Radvanszky Radvanszky Richvalska Rihvalszka Riczhvalszka Richvalsky Rihvalszky Riczhvalszky Richvalsky Rihvalszky Riczhvalszky Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipul Tipul Tyipul Tipulova Tipulova Tyipulova Tipulova Tipulova Tyipulova Zdinak Zdinak Zsdinak Zuscin Zuszczin Zsuszczin Zuscin Zuszczin Zsuszczin Zuscin Zuszczin Zsuszczin

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Selanik Petrus Penzák Joannes Tipuly Georgius Chovanyecz Mathias Tokarsky Joannes Pollyák Petrus Tokarszky Joannes Jakubecz Paulus Chovanyecz Joannes Tokárszky Georgius Radvansky Petrus Tokarsky

n78_06_120 n78_06_121 n78_06_307

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.