Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Kruzslyo
jew » Bártfa
luth » Bártf
(Slovak parish)
rc » Richwald
Šiba

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1863–1902 Siba, 1786 Schiba, 1808 Siba, Ssiba, 1907–1913 Szekcsőalja, 1920– Šiba

POPULATION of Siba in 2005: 563 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamčík Adamcik Adamcsik Adamčíková Adamcikova Adamcsikova Balaž Balaz Balazs Balažová Balazova Balazsova Banas Banas Banasz Banás Banas Banasz Banasová Banasova Banaszova Banásová Banasova Banaszova Blažejčík Blazejcik Blazsejcsik Blažejčíková Blazejcikova Blazsejcsikova Choma Choma Homa Chomová Chomova Homova Chytráček Chytracek Hytracsek Chytráčková Chytrackova Hytracskova Cigľariková Ciglarikova Cziglyarikova Čorňaková Cornakova Csornyakova Durkáč Durkac Durkacs
... above surnames continue below the google map

Siba bordering the villages(towns): Abrahamovce | Andrejova | Bardejov | Bardejovska Nova Ves | Bartosovce | Beloveza | Bogliarka | Brezovka | Buclovany | Cervena Voda | Cervenica pri Sabinove | Dlha Luka | Drienica | Dubinne | Frickovce | Geraltov | Gerlachov | Hanigovce | Hankovce | Harhaj | Hazlin | Hertnik | Hervartov | Hrabovec | Hrabske | Hradisko | Jakovany | Jakubova Vola | Janovce | Klusov | Kobyly | Kochanovce | Komarov | Koprivnica | Krive | Krize | Kruzlov | Kucin | Kurima | Kurimka | Kurov | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lopuchov | Lukavica | Lukov | Lutina | Malcov | Marhan | Milpos | Mokroluh | Nemcovce | Nizna Vola | Nizne Raslavice | Olejnikov | Olsavce | Ortutova | Osikov | Pecovska Nova Ves | Poliakovce | Porubka | Raslavice | Resov | Richvald | Rokytov | Sasova | Snakov | Stulany | Sverzov | Tarnov | Trocany | Vaniskovce | Venecia | Vysna Vola | Vysne Raslavice | Vysny Krucov | Zatkovce | Zavadka | Zlate

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fertaľ Fertal Fertaly Fertaľová Fertalova Fertalyova Foriš Foris Foris Forišová Forisova Forisova Gbur Gbur Gbur Gburová Gburova Gburova Gluvňa Gluvna Gluvnya Gluvňová Gluvnova Gluvnyova Grobárová Grobarova Grobarova Gruľová Grulova Grulyova Hajtol Hajtol Hajtol Hajtolová Hajtolova Hajtolova Haniš Hanis Hanis Hanišová Hanisova Hanisova Hudáková Hudakova Hudakova Jackaninová Jackaninova Jaczkaninova Jurišin Jurisin Jurisin Jurišinová Jurisinova Jurisinova Kapcová Kapcova Kapczova Kapec Kapec Kapecz Kapecová Kapecova Kapeczova Kaščák Kascak Kascsak Kaščáková Kascakova Kascsakova Kašper Kasper Kasper Kašperová Kasperova Kasperova Kašprík Kasprik Kasprik Kašpríková Kasprikova Kasprikova Kovaľ Koval Kovaly Kovaľová Kovalova Kovalyova Krajňák Krajnak Krajnyak Krajňáková Krajnakova Krajnyakova Kravčik Kravcik Kravcsik Kudelásová Kudelasova Kudelaszova Lenart Lenart Lenart Lenárt Lenart Lenart Lenartová Lenartova Lenartova Lipovská Lipovska Lipovszka Lipovský Lipovsky Lipovszky Macek Macek Maczek Maceková Macekova Maczekova Mačušová Macusova Macsusova Majkuth Majkuth Majkuth Majkuthová Majkuthova Majkuthova Marcin Marcin Marczin Marcinová Marcinova Marczinova Maťaš Matas Matyas Maťašová Matasova Matyasova Micheľ Michel Mihely Mucha Mucha Muha Muchová Muchova Muhova Nováková Novakova Novakova Pacher Pacher Paher Pacherová Pacherova Paherova Paľuv Paluv Palyuv Pavel Pavel Pavel Pavelová Pavelova Pavelova Počurek Pocurek Pocsurek Počureková Pocurekova Pocsurekova Polčinová Polcinova Polcsinova Rančík Rancik Rancsik Rohaľ Rohal Rohaly Rohaľová Rohalova Rohalyova Šima Sima Sima Šimová Simova Simova Starinská Starinska Sztarinszka Starinský Starinsky Sztarinszky Terlecký Terlecky Terleczky Tilická Tilicka Tiliczka Tilický Tilicky Tiliczky Uhrin Uhrin Uhrin Uhrinová Uhrinova Uhrinova Vaňo Vano Vanyo Vaňová Vanova Vanyova Vaško Vasko Vasko Vašková Vaskova Vaskova Vozarská Vozarska Vozarszka Vozarský Vozarsky Vozarszky Zubrik Zubrik Zubrik Zubrík Zubrik Zubrik Zubríková Zubrikova Zubrikova Zuščik Zuscik Zuscsik

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Adamcik Adamczik Adamczik Balal Balal Balal Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Blalejcik Blalejczik Blalejczik Blalejcik Blalejczik Blalejczik Choma Homa Cshoma Chomova Homova Cshomova Ciglarik Cziglarik Csiglarik Cilmar Czilmar Csilmar Durkac Durkacz Gyurkacz Durkac Durkacz Gyurkacz Durkac Durkacz Gyurkacz Durkac Durkacz Gyurkacz Durkac Durkacz Gyurkacz Fertal Fertal Fertal Foris Forisz Forisz Foris Forisz Forisz Foris Forisz Forisz Foris Forisz Forisz Forisova Foriszova Foriszova Gburova Gburova Gburova Gluvna Gluvna Gluvna Grobar Grobar Grobar Grula Grula Grula Grulova Grulova Grulova Hajtolova Hajtolova Hajtolova Hajtolova Hajtolova Hajtolova Hanis Hanisz Hanisz Hanis Hanisz Hanisz Hanis Hanisz Hanisz Hanis Hanisz Hanisz Hanisova Haniszova Haniszova Hanisova Haniszova Haniszova Hanisova Haniszova Haniszova Hanisova Haniszova Haniszova Holeva Holeva Holeva Hudakova Hudakova Hudakova Jackanin Jaczkanin Jaczkanin Kaderavek Kaderavek Kaderavek Kapec Kapecz Kapecz Kapec Kapecz Kapecz Kascak Kaszczak Kaszczak Kasper Kaszper Kaszper Kasper Kaszper Kaszper Kasperova Kaszperova Kaszperova Kasperova Kaszperova Kaszperova Kasprik Kaszprik Kaszprik Kasprik Kaszprik Kaszprik Keramos Keramosz Keramosz Lenart Lenart Lyenart Lipovska Lipovszka Lyipovszka Lipovska Lipovszka Lyipovszka Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macusova Maczuszova Maczuszova Majkuth Majkuth Majkuth Majkuth Majkuth Majkuth Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcinova Marczinova Marczinova Marcinova Marczinova Marczinova Matas Matasz Matasz Mauer Mauer Mauer Michel Mihel Miczhel Mucha Muha Muczha Novakova Novakova Nyovakova Pacher Paher Paczher Pacherova Paherova Paczherova Paluv Paluv Paluv Pavel Pavel Pavel Pavelova Pavelova Pavelova Pavurova Pavurova Pavurova Pocurek Poczurek Poczurek Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rohal Rohal Rohal Soltys Szoltysz Soltysz Terlecky Terleczky Tyerleczky Tilicky Tiliczky Tyiliczky Uhrinova Uhrinova Uhrinova Vanova Vanova Vanova Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Zakutna Zakutna Zsakutna Zubrik Zubrik Zsubrik Zubrik Zubrik Zsubrik Zubrikova Zubrikova Zsubrikova Zuscich Zuszczih Zsuszcziczh Zuscik Zuszczik Zsuszczik

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.