Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Milpoš

OLD NAMES of the village(town):
1950– Milpoš

POPULATION of Milpos in 2005: 663 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baňas Banas Banyasz Baňasová Banasova Banyaszova Čekan Cekan Csekan Čekanová Cekanova Csekanova Cenker Cenker Czenker Cenkerová Cenkerova Czenkerova Červeňak Cervenak Cservenyak Červeňák Cervenak Cservenyak Červeňáková Cervenakova Cservenyakova Chovancová Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Drabiščák Drabiscak Drabiscsak Drabiščáková Drabiscakova Drabiscsakova Duchová Duchova Duhova Dužda Duzda Duzsda Džačovská Dzacovska Dzsacsovszka Džačovský Dzacovsky
... above surnames continue below the google map

Milpos bordering the villages(towns): Andrejovka | Babin Potok | Bajerovce | Bodovce | Bogliarka | Brezovica | Brezovicka | Brutovce | Cervena Voda | Cervenica pri Sabinove | Cipkes | Circ | Dacov | Drienica | Dubovica | Durkova | Frickovce | Hanigovce | Hertnik | Hervartov | Hradisko | Hromos | Hubosovce | Jakovany | Jakubova Vola | Jakubovany | Kamenica | Kozelec | Krasna Luka | Krivany | Krive | Krize | Kyjov | Lipany | Livov | Livovska Huta | Lubotin | Lucka | Lutina | Mosurov | Nizny Slavkov | Olejnikov | Olsov | Orkucany | Orlov | Pecovska Nova Ves | Petrovenec | Plavec | Plavnica | Poloma | Puste Pole | Ratvaj | Raznany | Rencisov | Richvald | Rozkovany | Sabinov | Sarisske Dravce | Sarisske Jastrabie | Sarisske Sokolovce | Siba | Svaty Dur | Terna | Tichy Potok | Torysa | Uzovce | Uzovske Peklany | Uzovsky Salgov | Venecia | Vislanka | Vysoka | Zavada

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dzsacsovszky Figura Figura Figura Figurová Figurova Figurova Gargalik Gargalik Gargalik Gargalík Gargalik Gargalik Gargalíková Gargalikova Gargalikova Hadzima Hadzima Hadzima Hadzimová Hadzimova Hadzimova Hegedűs Hegedűs Hegedűsz Hegedűš Hegedűs Hegedűs Herufková Herufkova Herufkova Hovanec Hovanec Hovanecz Hrabčák Hrabcak Hrabcsak Hrabčaková Hrabcakova Hrabcsakova Hrabčáková Hrabcakova Hrabcsakova Jachimovič Jachimovic Jahimovics Jachymovičová Jachymovicova Jahymovicsova Kandráč Kandrac Kandracs Kandračová Kandracova Kandracsova Kandráčová Kandracova Kandracsova Kapľavková Kaplavkova Kaplyavkova Kaža Kaza Kazsa Kažová Kazova Kazsova Kijovská Kijovska Kijovszka Kijovský Kijovsky Kijovszky Kokoruďa Kokoruda Kokorugya Kokoruďová Kokorudova Kokorugyova Kolcun Kolcun Kolczun Legnavská Legnavska Legnavszka Legnavský Legnavsky Legnavszky Lichvárová Lichvarova Lihvarova Lokaj Lokaj Lokaj Lokajová Lokajova Lokajova Lukačková Lukackova Lukacskova Maďar Madar Magyar Matvija Matvija Matvija Matvijová Matvijova Matvijova Miko Miko Miko Mizerák Mizerak Mizerak Mizeráková Mizerakova Mizerakova Molčan Molcan Molcsan Molčanová Molcanova Molcsanova Mráz Mraz Mraz Nosáľová Nosalova Noszalyova Oslovič Oslovic Oszlovics Oslovičová Oslovicova Oszlovicsova Petrik Petrik Petrik Petrík Petrik Petrik Petriková Petrikova Petrikova Petríková Petrikova Petrikova Petrufová Petrufova Petrufova Petruš Petrus Petrus Petruška Petruska Petruska Petrušková Petruskova Petruskova Petrušová Petrusova Petrusova Petrúšová Petrusova Petrusova Pilár Pilar Pilar Pilárová Pilarova Pilarova Pillár Pillar Pillar Pillárová Pillarova Pillarova Plata Plata Plata Podprocká Podprocka Podproczka Poráč Porac Poracs Poráčová Poracova Poracsova Požonská Pozonska Pozsonszka Rabatinová Rabatinova Rabatinova Reľovská Relovska Relyovszka Reľovský Relovsky Relyovszky Semaník Semanik Szemanik Semaníková Semanikova Szemanikova Siváková Sivakova Szivakova Straka Straka Sztraka Straková Strakova Sztrakova Šuťaková Sutakova Sutyakova Urda Urda Urda Urdová Urdova Urdova Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitková Urvinitkova Urvinitkova Varholíková Varholikova Varholikova Verbovská Verbovska Verbovszka Verbovský Verbovsky Verbovszky Žilka Zilka Zsilka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Banas Banasz Banasz Banasova Banaszova Banaszova Betricka Betriczka Betriczka Cekan Czekan Csekan Cekan Czekan Csekan Cekanova Czekanova Csekanova Cekanova Czekanova Csekanova Cenker Czenker Csenker Cenker Czenker Csenker Cenkner Czenkner Csenkner Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Chovanec Hovanecz Cshovanecz Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Drabiscak Drabiszczak Gyrabiszczak Drabiscak Drabiszczak Gyrabiszczak Drabiscak Drabiszczak Gyrabiszczak Drabiscakova Drabiszczakova Gyrabiszczakova Duchova Duhova Gyuczhova Dzacovsky Dzaczovszky Gyzaczovszky Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Gargalik Hadzima Hadzima Hadzima Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Herufek Herufek Herufek Hovanec Hovanecz Hovanecz Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcakova Hrabczakova Hrabczakova Jachimovicova Jahimoviczova Jaczhimoviczova Jednota Jednota Jednota Kala Kala Kala Kaplavkova Kaplavkova Kaplavkova Kijovsky Kijovszky Kijovszky Kohan Kohan Kohan Kokorudova Kokorudova Kokorudova Kokorudova Kokorudova Kokorudova Legnavska Legnavszka Lyegnavszka Legnavska Legnavszka Lyegnavszka Lichvarova Lihvarova Lyiczhvarova Lukackova Lukaczkova Lyukaczkova Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvija Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Matvijova Mizerak Mizerak Mizerak Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Oslovicova Oszloviczova Oszloviczova Oslovicova Oszloviczova Oszloviczova Oslovicova Oszloviczova Oszloviczova Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrus Petrusz Petrusz Petrus Petrusz Petrusz Petrus Petrusz Petrusz Petrus Petrusz Petrusz Petruskova Petruszkova Petruszkova Petrusova Petruszova Petruszova Petrusova Petruszova Petruszova Pilarova Pilarova Pilarova Pillar Pillar Pillar Pillar Pillar Pillar Polonska Polonszka Polonszka Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Rabatin Relovsky Relovszky Relovszky Semanik Szemanik Semanik Straka Sztraka Straka Straka Sztraka Straka Straka Sztraka Straka Strakova Sztrakova Strakova Strelec Sztrelecz Strelecz Strelec Sztrelecz Strelecz Sutak Szutak Sutak Urda Urda Urda Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Urvinitka Zilka Zilka Zsilka Zilka Zilka Zsilka Zilka Zilka Zsilka Zilkova Zilkova Zsilkova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.