Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1300 romancatholic
• Castle Ruin built-1200

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
gc » Kijov
jew » Héthárs
Kamenica_Sabinov_PV_Saros_Saris_Castle_Ruin_built-1200_ENC1_x1.jpg
| Castle | Ruin | built-1200 | [1] |
Kamenica_Sabinov_PV_Saros_Saris_Castle_x1.jpg
| Castle |
Kamenica

OLD NAMES of the village(town):
1773 Tarkeő, Kamenicza, 1786 Tarkő, Kamenicza, 1808 Tarkő, Kamenica, 1863 Tarkeö, Kamenyica, 1873–1913 Tarkő, 1920– Kamenica

POPULATION of Kamenica in 2005: 1868 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andraščík Andrascik Andrascsik Andraščíková Andrascikova Andrascsikova Bakoň Bakon Bakony Bakoňová Bakonova Bakonyova Baňasová Banasova Banyaszova Beliš Belis Belis Belišová Belisova Belisova Benc Benc Bencz Bencová Bencova Benczova Blaško Blasko Blasko Blašková Blaskova Blaskova Bujňák Bujnak Bujnyak Čuba Cuba Csuba Čubová Cubova Csubova Dinis Dinis Dinisz Dinisová Dinisova Diniszova Dráb Drab Drab Drábová Drabova Drabova Drobňák Drobnak Drobnyak Drobňáková Drobnakova
... above surnames continue below the google map

Kamenica bordering the villages(towns): Andrejovka | Bajerovce | Bodovce | Bogliarka | Brezovica | Brezovicka | Cervena Voda | Cervenica pri Sabinove | Chmelnica | Cipkes | Circ | Dacov | Drienica | Dubovica | Durkova | Hajtovka | Hanigovce | Hervartov | Hromos | Jakovany | Jakubova Vola | Jakubovany | Kozelec | Krasna Luka | Krivany | Krive | Krize | Kruzlov | Kyjov | Lipany | Livov | Livovska Huta | Lubotin | Lucka | Lukov | Lutina | Malcov | Milpos | Nizny Slavkov | Obrucne | Olejnikov | Olsov | Orlov | Pecovska Nova Ves | Petrovenec | Plavec | Plavnica | Poloma | Puste Pole | Ratvaj | Rencisov | Richvald | Rozkovany | Ruska Vola nad Popradom | Sabinov | Sambron | Sarisske Dravce | Sarisske Jastrabie | Sarisske Sokolovce | Tichy Potok | Torysa | Udol | Uzovsky Salgov | Venecia | Vislanka | Vysoka | Zavada

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Drobnyakova Duch Duch Duh Džačovská Dzacovska Dzsacsovszka Džačovský Dzacovsky Dzsacsovszky Figura Figura Figura Figurová Figurova Figurova Futej Futej Futej Gladiš Gladis Gladis Gladišová Gladisova Gladisova Haboráková Haborakova Haborakova Halčišák Halcisak Halcsisak Halčišaková Halcisakova Halcsisakova Halčišáková Halcisakova Halcsisakova Homišan Homisan Homisan Homišanová Homisanova Homisanova Hovancová Hovancova Hovanczova Hovanec Hovanec Hovanecz Jabcon Jabcon Jabczon Jabconová Jabconova Jabczonova Jeleň Jelen Jeleny Kaščák Kascak Kascsak Kaščáková Kascakova Kascsakova Kaža Kaza Kazsa Kažová Kazova Kazsova Korba Korba Korba Krajčová Krajcova Krajcsova Kušlita Kuslita Kuslita Kušlitová Kuslitova Kuslitova Mačeková Macekova Macsekova Majná Majna Majna Majný Majny Majny Michnovič Michnovic Mihnovics Mikita Mikita Mikita Mikitová Mikitova Mikitova Mizerák Mizerak Mizerak Mizeráková Mizerakova Mizerakova Molnár Molnar Molnar Molnárová Molnarova Molnarova Pavlinská Pavlinska Pavlinszka Pavlinský Pavlinsky Pavlinszky Pella Pella Pella Pellová Pellova Pellova Petňuch Petnuch Petnyuh Petňuchová Petnuchova Petnyuhova Pinka Pinka Pinka Piskura Piskura Piszkura Piskurová Piskurova Piszkurova Poremba Poremba Poremba Porembová Porembova Porembova Prevužňák Prevuznak Prevuzsnyak Prevužňaková Prevuznakova Prevuzsnyakova Prevužňáková Prevuznakova Prevuzsnyakova Pribula Pribula Pribula Pribulová Pribulova Pribulova Repková Repkova Repkova Sabatula Sabatula Szabatula Sabatulová Sabatulova Szabatulova Šalamon Salamon Salamon Ščecina Scecina Scseczina Ščecinová Scecinova Scseczinova Smrek Smrek Szmrek Smreková Smrekova Szmrekova Šoltys Soltys Soltysz Šoltysová Soltysova Soltyszova Šomják Somjak Somjak Šomjaková Somjakova Somjakova Tarasovič Tarasovic Taraszovics Tarasovičová Tarasovicova Taraszovicsova Timura Timura Timura Turák Turak Turak Turáková Turakova Turakova Urda Urda Urda Urdová Urdova Urdova Vandžura Vandzura Vandzsura Vandžurová Vandzurova Vandzsurova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vrabľová Vrablova Vrablyova Vranka Vranka Vranka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcak Adamczak Adamczak Adamko Adamko Adamko Adamko Adamko Adamko Adamkovic Adamkovicz Adamkovicz Adamkovic Adamkovicz Adamkovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Alena Alena Alena Andranscik Andranszczik Andranszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascik Andraszczik Andraszczik Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Andrascikova Andraszczikova Andraszczikova Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovicova Angeloviczova Angeloviczova Angelovicova Angeloviczova Angeloviczova Babjak Babjak Babjak Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakon Bakonova Bakonova Bakonova Bakonova Bakonova Bakonova Balog Balog Balog Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banasova Banaszova Banaszova Bekon Bekon Bekon Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belis Belisz Belisz Belisova Beliszova Beliszova Belisova Beliszova Beliszova Belisova Beliszova Beliszova Belisova Beliszova Beliszova Benc Bencz Bencz Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blahova Blahova Blahova Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blizmanova Blizmanova Blizmanova Blizmanova Blizmanova Blizmanova Bucekova Buczekova Buczekova Bujnakova Bujnakova Bujnakova Burdova Burdova Burdova Cabala Czabala Csabala Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cubova Czubova Csubova Cubova Czubova Csubova Cubova Czubova Csubova Dacovska Daczovszka Gyaczovszka Dancisakova Dancziszakova Gyancziszakova Dancisakova Dancziszakova Gyancziszakova Darak Darak Gyarak Darak Darak Gyarak Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinis Dinisz Gyinisz Dinisova Diniszova Gyiniszova Dinisova Diniszova Gyiniszova Dinisova Diniszova Gyiniszova Dinova Dinova Gyinova Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Dlacovsky Dlaczovszky Gylaczovszky Dlubak Dlubak Gylubak Dobda Dobda Gyobda Dolezi Dolezi Gyolezi Dolezi Dolezi Gyolezi Dolezi Dolezi Gyolezi Drab Drab Gyrab Drab Drab Gyrab Drab Drab Gyrab Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnakova Drobnakova Gyrobnakova Duda Duda Gyuda Dzacovsky Dzaczovszky Gyzaczovszky Dzacovsky Dzaczovszky Gyzaczovszky Dzacovsky Dzaczovszky Gyzaczovszky Dzacovsky Dzaczovszky Gyzaczovszky Dzadzovsky Dzadzovszky Gyzadzovszky Edrosova Edroszova Edroszova Felcan Felczan Felczan Felcan Felczan Felczan Felcan Felczan Felczan Felcan Felczan Felczan Ferencko Ferenczko Ferenczko Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figurova Figurova Figurova Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filickova Filiczkova Filiczkova Futej Futej Futej Futej Futej Futej Futej Futej Futej Galkova Galkova Galkova Gazdov Gazdov Gazdov Gernat Gernat Gernat Gernat Gernat Gernat Gernatova Gernatova Gernatova Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladisova Gladiszova Gladiszova Gladisova Gladiszova Gladiszova Gladisova Gladiszova Gladiszova Gladisova Gladiszova Gladiszova Goliasova Goliaszova Goliaszova Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gornek Gorol Gorol Gorol Grecova Greczova Greczova Gromanova Gromanova Gromanova Gulas Gulasz Gulasz Halaj Halaj Halaj Halajova Halajova Halajova Halajova Halajova Halajova Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisak Halcziszak Halcziszak Halcisakova Halcziszakova Halcziszakova Halcisakova Halcziszakova Halcziszakova Halcisakova Halcziszakova Halcziszakova Harcarik Harczarik Harczarik Harcarik Harczarik Harczarik Harcarik Harczarik Harczarik Harcarik Harczarik Harczarik Harcarik Harczarik Harczarik Harvanik Harvanik Harvanik Havrilak Havrilak Havrilak Homisan Homiszan Homiszan Homisan Homiszan Homiszan Hovancova Hovanczova Hovanczova Hovancova Hovanczova Hovanczova Hovanec Hovanecz Hovanecz Hovanec Hovanecz Hovanecz Hovanec Hovanecz Hovanecz Hrdec Hrdecz Hrdecz Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Hunady Hunady Hunady Ihnat Ihnat Ihnat Jabcon Jabczon Jabczon Jabcon Jabczon Jabczon Jabcon Jabczon Jabczon Jabcon Jabczon Jabczon Jabcon Jabczon Jabczon Jabcon Jabczon Jabczon Jabcon Jabczon Jabczon Jabcon Jabczon Jabczon Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jelen Jelen Jelen Jelen Jelen Jelen Jelen Jelen Jelen Jelenova Jelenova Jelenova Jelenova Jelenova Jelenova Jelinek Jelinek Jelinek Jozef Jozef Jozef Jozefcikova Jozefczikova Jozefczikova Kacmarikova Kaczmarikova Kaczmarikova Kacmarikova Kaczmarikova Kaczmarikova Kacmarikova Kaczmarikova Kaczmarikova Kahanek Kahanek Kahanek Kahanek Kahanek Kahanek Kala Kala Kala Kalova Kalova Kalova Kaminsky Kaminszky Kaminszky Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Kazova Kazova Kazova Klima Klima Klima Kocurek Koczurek Koczurek Kocurek Koczurek Koczurek Kocurko Koczurko Koczurko Kolackovska Kolaczkovszka Kolaczkovszka Kolackovsky Kolaczkovszky Kolaczkovszky Kopilec Kopilecz Kopilecz Kopilec Kopilecz Kopilecz Korba Korba Korba Korba Korba Korba Korba Korba Korba Korba Korba Korba Korej Korej Korej Krajcova Krajczova Krajczova Krajcova Krajczova Krajczova Lacekova Laczekova Lyaczekova Leckova Leczkova Lyeczkova Lencisova Lencziszova Lyencziszova Lencisova Lencziszova Lyencziszova Lencisova Lencziszova Lyencziszova Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Macekova Maczekova Maczekova Madar Madar Madar Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Majny Malcisakova Malcziszakova Malcziszakova Marakol Marakol Marakol Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Martonak Masny Maszny Maszny Mastilakova Masztilakova Masztilakova Matia Matia Matia Matia Matia Matia Matiova Matiova Matiova Matiova Matiova Matiova Mazerikova Mazerikova Mazerikova Mesaros Meszarosz Meszarosz Michnovic Mihnovicz Miczhnovicz Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerakova Mizerakova Mizerakova Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Nagy Nagy Nyagy Olsiak Olsziak Olsziak Olsiak Olsziak Olsziak Olsiakova Olsziakova Olsziakova Pastir Pasztir Pasztir Pastir Pasztir Pasztir Pavlinska Pavlinszka Pavlinszka Pavlinska Pavlinszka Pavlinszka Pavlinska Pavlinszka Pavlinszka Pavlinska Pavlinszka Pavlinszka Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pavlinsky Pavlinszky Pavlinszky Pcolka Pczolka Pczolka Pcolka Pczolka Pczolka Pcolka Pczolka Pczolka Pcolkova Pczolkova Pczolkova Pcorka Pczorka Pczorka Pcorka Pczorka Pczorka Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pekar Pela Pela Pela Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pella Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Pellova Petnuch Petnuh Petnuczh Petnuch Petnuh Petnuczh Petnuch Petnuh Petnuczh Petnuch Petnuh Petnuczh Petnuchova Petnuhova Petnuczhova Petrus Petrusz Petrusz Petrus Petrusz Petrusz Pinka Pinka Pinka Piskura Piszkura Piszkura Piskura Piszkura Piszkura Piskura Piszkura Piszkura Piskura Piszkura Piszkura Piskura Piszkura Piszkura Piskura Piszkura Piszkura Piskura Piszkura Piszkura Piskura Piszkura Piszkura Polak Polak Polak Polonsky Polonszky Polonszky Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Poremba Porembova Porembova Porembova Potas Potasz Potasz Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnak Prevulnakova Prevulnakova Prevulnakova Prevulnakova Prevulnakova Prevulnakova Prevuznak Prevuznak Prevuznak Prevuznak Prevuznak Prevuznak Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribula Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Pribulova Ptak Ptak Ptak Reistetter Reisztetter Reisztetter Repko Repko Repko Repko Repko Repko Rimsky Rimszky Rimszky Rozkos Rozkosz Rozkosz Rozkosova Rozkoszova Rozkoszova Sabatula Szabatula Sabatula Sabatula Szabatula Sabatula Sabatula Szabatula Sabatula Sabatula Szabatula Sabatula Sabatula Szabatula Sabatula Sabatula Szabatula Sabatula Sabatula Szabatula Sabatula Sabatula Szabatula Sabatula Salamon Szalamon Salamon Sasarak Szaszarak Saszarak Scecina Szczeczina Sczeczina Scecina Szczeczina Sczeczina Scecina Szczeczina Sczeczina Scecina Szczeczina Sczeczina Scecina Szczeczina Sczeczina Scecina Szczeczina Sczeczina Scecina Szczeczina Sczeczina Scecinova Szczeczinova Sczeczinova Scecinova Szczeczinova Sczeczinova Scecinova Szczeczinova Sczeczinova Sepela Szepela Sepela Sepela Szepela Sepela Sivco Szivczo Sivczo Sivco Szivczo Sivczo Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Smrek Szmrek Smrek Smrek Szmrek Smrek Smrekova Szmrekova Smrekova Sojcakova Szojczakova Sojczakova Somjak Szomjak Somjak Somjak Szomjak Somjak Stieberova Sztieberova Stieberova Strelec Sztrelecz Strelecz Stugelova Sztugelova Stugelova Stugelova Sztugelova Stugelova Tadial Tadial Tyadial Tadial Tadial Tyadial Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Tarasovicova Taraszoviczova Tyaraszoviczova Timko Timko Tyimko Timura Timura Tyimura Tkac Tkacz Tykacz Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova Triscik Triszczik Tyriszczik Trojanovic Trojanovicz Tyrojanovicz Trojanovicova Trojanoviczova Tyrojanoviczova Trojanovicova Trojanoviczova Tyrojanoviczova Trudicova Trudiczova Tyrudiczova Turak Turak Tyurak Turak Turak Tyurak Turak Turak Tyurak Turak Turak Tyurak Turak Turak Tyurak Turak Turak Tyurak Turak Turak Tyurak Turak Turak Tyurak Turakova Turakova Tyurakova Turakova Turakova Tyurakova Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Urdova Vandzura Vandzura Vandzura Vandzura Vandzura Vandzura Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vargova Vargova Vargova Vislocka Viszloczka Viszloczka Vislocka Viszloczka Viszloczka Vrablova Vrablova Vrablova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Kurila Joannes Polyak Martinus Krczmar Georgius Tkacs Andreas Drab Andreas Hriczik Michael Somjak Thomas Ondrejcsik Joannes Bartko Joannes Pastir Adamus Simola Joannes Vancsura Anna Havrilanka Thomas Bahony Thomas Divinala Georgius Hriczno Anna Tvardy Joannes Gerisz Pribulkiana Sebastianus Polyak Petrus Distela Demetrius Polyak Andreas Stislak

n78_06_192 n78_06_193 n78_06_313

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.