Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1822 greekcatholic
• Chapel built-1900

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Bártfa
luth » Bártfa
(Slovak parish)
rc » Richwald
Kružlov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kruslyó, Kruzsló, Kružlow, 1786 Kruschlyo, 1808 Krusló, Krusslowá, 1863 Krusló, 1873–1902 Kruzslyó, 1907–1913 Kőtelep, 1920 Kružľová, 1927– Kružlov

POPULATION of Kruzlov in 2005: 1006 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baňas Banas Banyasz Baňasová Banasova Banyaszova Barlog Barlog Barlog Barlogová Barlogova Barlogova Berecká Berecka Bereczka Berecký Berecky Bereczky Bilá Bila Bila Billá Billa Billa Billý Billy Billy Brulja Brulja Brulja Bruljová Bruljova Bruljova Choma Choma Homa Chomová Chomova Homova Dutko Dutko Dutko Dutková Dutkova Dutkova Džunda Dzunda Dzsunda Džundová Dzundova Dzsundova Gaľanová Galanova Galyanova Grošaft Grosaft Grosaft Harom Harom Harom Hažlinský Hazlinsky
... above surnames continue below the google map

Kruzlov bordering the villages(towns): Andrejova | Andrejovka | Bardejov | Bardejovska Nova Ves | Bartosovce | Beloveza | Bogliarka | Chmelova | Circ | Dlha Luka | Fricka | Gaboltov | Gerlachov | Hertnik | Hervartov | Hrabske | Janovce | Jedlinka | Kamenica | Klusov | Kobyly | Komarov | Krive | Krize | Kurov | Kyjov | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lukavica | Lukov | Malcov | Mokroluh | Nizna Vola | Nizny Tvarozec | Obrucne | Petrova | Puste Pole | Resov | Richvald | Rokytov | Ruska Vola nad Popradom | Sarisske Jastrabie | Siba | Smilno | Snakov | Stebnik | Sverzov | Tarnov | Venecia | Vysna Vola | Vysny Tvarozec | Zborov | Zlate

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hazslinszky Hnát Hnat Hnat Hnatová Hnatova Hnatova Hudák Hudak Hudak Hudáková Hudakova Hudakova Jurec Jurec Jurecz Kačmárová Kacmarova Kacsmarova Kakalec Kakalec Kakalecz Kalist Kalist Kaliszt Kalistová Kalistova Kalisztova Kantor Kantor Kantor Kantorová Kantorova Kantorova Kaščák Kascak Kascsak Kaščáková Kascakova Kascsakova Knap Knap Knap Knapová Knapova Knapova Krinická Krinicka Kriniczka Labaš Labas Labas Labašová Labasova Labasova Laura Laura Laura Lazor Lazor Lazor Lazorová Lazorova Lazorova Lindner Lindner Lindner Loziňák Lozinak Lozinyak Luščak Luscak Luscsak Luščák Luscak Luscsak Maňko Manko Manyko Maňková Mankova Manykova Mašlar Maslar Maslar Mihalik Mihalik Mihalik Mihaliková Mihalikova Mihalikova Miženko Mizenko Mizsenko Miženková Mizenkova Mizsenkova Mochnacký Mochnacky Mohnaczky Molčan Molcan Molcsan Molčanová Molcanova Molcsanova Nimás Nimas Nimasz Nimásová Nimasova Nimaszova Nirka Nirka Nirka Nirková Nirkova Nirkova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Onufer Onufer Onufer Onuferová Onuferova Onuferova Pangrác Pangrac Pangracz Pangrácová Pangracova Pangraczova Patlevičová Patlevicova Patlevicsova Petričová Petricova Petricsova Pituch Pituch Pituh Pituchová Pituchova Pituhova Pšenčík Psencik Psencsik Rohaľ Rohal Rohaly Rohaľová Rohalova Rohalyova Roman Roman Roman Šandala Sandala Sandala Šandalová Sandalova Sandalova Sidimáková Sidimakova Szidimakova Sivák Sivak Szivak Siváková Sivakova Szivakova Štefanov Stefanov Stefanov Štefanovová Stefanovova Stefanovova Steranka Steranka Szteranka Steranková Sterankova Szterankova Štofko Stofko Stofko Štofková Stofkova Stofkova Štraus Straus Strausz Štrausová Strausova Strauszova Suchá Sucha Szuha Suchý Suchy Szuhy Šuťak Sutak Sutyak Šveda Sveda Sveda Švedová Svedova Svedova Trojanovičová Trojanovicova Trojanovicsova Vaľková Valkova Valykova Vojtaško Vojtasko Vojtasko Vojtašková Vojtaskova Vojtaskova Voška Voska Voska Vošková Voskova Voskova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Babcak Babczak Babczak Babcak Babczak Babczak Balazova Balazova Balazova Banas Banasz Banasz Banasoova Banaszoova Banaszoova Barlogova Barlogova Barlogova Berecky Bereczky Bereczky Berecky Bereczky Bereczky Berescak Bereszczak Bereszczak Berescak Bereszczak Bereszczak Berescak Bereszczak Bereszczak Berescak Bereszczak Bereszczak Berescak Bereszczak Bereszczak Berescakova Bereszczakova Bereszczakova Bila Bila Bila Billy Billy Billy Billy Billy Billy Billy Billy Billy Bily Bily Bily Bily Bily Bily Blanak Blanak Blanak Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanar Blanarova Blanarova Blanarova Blanarova Blanarova Blanarova Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Bobalikova Bobalikova Bobalikova Bosak Boszak Boszak Bosakova Boszakova Boszakova Brincekova Brinczekova Brinczekova Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Buckova Buczkova Buczkova Bujda Bujda Bujda Bujdova Bujdova Bujdova Bujdova Bujdova Bujdova Bylly Bylly Bylly Capova Czapova Csapova Ceginova Czeginova Cseginova Celuch Czeluh Cseluczh Celuchova Czeluhova Cseluczhova Cerkala Czerkala Cserkala Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Choma Homa Cshoma Choma Homa Cshoma Choma Homa Cshoma Choma Homa Cshoma Choma Homa Cshoma Choma Homa Cshoma Chomjakova Homjakova Cshomjakova Chomjakova Homjakova Cshomjakova Chomova Homova Cshomova Chomova Homova Cshomova Chudik Hudik Cshudik Dancak Danczak Gyanczak Dancak Danczak Gyanczak Dinova Dinova Gyinova Dinova Dinova Gyinova Dlmura Dlmura Gylmura Dlunda Dlunda Gylunda Dlunda Dlunda Gylunda Dlunda Dlunda Gylunda Dlundova Dlundova Gylundova Dlupina Dlupina Gylupina Dorin Dorin Gyorin Dorin Dorin Gyorin Dorin Dorin Gyorin Dorin Dorin Gyorin Dorin Dorin Gyorin Dorin Dorin Gyorin Dorin Dorin Gyorin Dorinova Dorinova Gyorinova Dozak Dozak Gyozak Drotar Drotar Gyrotar Dubovecky Duboveczky Gyuboveczky Dudlik Dudlik Gyudlik Dudzikova Dudzikova Gyudzikova Dudzikova Dudzikova Gyudzikova Dudzikova Dudzikova Gyudzikova Dudzikova Dudzikova Gyudzikova Dutko Dutko Gyutko Dutko Dutko Gyutko Dutkova Dutkova Gyutkova Dutkova Dutkova Gyutkova Dzambova Dzambova Gyzambova Dzambova Dzambova Gyzambova Dzmura Dzmura Gyzmura Dzmurova Dzmurova Gyzmurova Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Falat Falat Falat Falat Falat Falat Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Feledikova Feledikova Feledikova Fercak Ferczak Ferczak Ferencova Ferenczova Ferenczova Fignar Fignar Fignar Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabrova Gabrova Gabrova Galanova Galanova Galanova Gazdic Gazdicz Gazdicz Gogol Gogol Gogol Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gress Greszsz Greszsz Gress Greszsz Greszsz Gress Greszsz Greszsz Gress Greszsz Greszsz Gressova Greszszova Greszszova Gressova Greszszova Greszszova Grosaft Groszaft Groszaft Grosaft Groszaft Groszaft Grosaftova Groszaftova Groszaftova Hanuscak Hanuszczak Hanuszczak Hanuscak Hanuszczak Hanuszczak Hanuscak Hanuszczak Hanuszczak Hanuscak Hanuszczak Hanuszczak Hanuscak Hanuszczak Hanuszczak Hanuscakova Hanuszczakova Hanuszczakova Hanuscakova Hanuszczakova Hanuszczakova Hanuscakova Hanuszczakova Hanuszczakova Harom Harom Harom Hazlinksy Hazlinkszy Hazlinkszy Hazlinsky Hazlinszky Hazlinszky Hircik Hirczik Hirczik Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnatko Hnatko Hnatko Hnatko Hnatko Hnatko Hnatkova Hnatkova Hnatkova Hnatkova Hnatkova Hnatkova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Holcanova Holczanova Holczanova Holcanova Holczanova Holczanova Homa Homa Homa Homova Homova Homova Hornak Hornak Hornak Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Hostova Hosztova Hosztova Hovanec Hovanecz Hovanecz Hovanec Hovanecz Hovanecz Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcakova Hrabczakova Hrabczakova Hritzova Hritzova Hritzova Hritzova Hritzova Hritzova Hruz Hruz Hruz Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Ignacikova Ignaczikova Ignaczikova Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Intwood Ivan Ivan Ivan Jagersky Jagerszky Jagerszky Jajko Jajko Jajko Jakubov Jakubov Jakubov Jakubov Jakubov Jakubov Jakubov Jakubov Jakubov Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jandrejova Jandrejova Jandrejova Jascur Jaszczur Jaszczur Jascurova Jaszczurova Jaszczurova Jelenovska Jelenovszka Jelenovszka Jelenovska Jelenovszka Jelenovszka Jencopalova Jenczopalova Jenczopalova Jencopalova Jenczopalova Jenczopalova Jendrejova Jendrejova Jendrejova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jurisin Juriszin Juriszin Jurkanin Jurkanin Jurkanin Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kakalcova Kakalczova Kakalczova Kakalcova Kakalczova Kakalczova Kakalec Kakalecz Kakalecz Kalist Kaliszt Kaliszt Kalist Kaliszt Kaliszt Kalist Kaliszt Kaliszt Kalist Kaliszt Kaliszt Kalist Kaliszt Kaliszt Kalist Kaliszt Kaliszt Kalist Kaliszt Kaliszt Kalist Kaliszt Kaliszt Kalistova Kalisztova Kalisztova Kantok Kantok Kantok Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantorova Kantorova Kantorova Kantorova Kantorova Kantorova Kantorova Kantorova Kantorova Karaffa Karaffa Karaffa Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Kicka Kiczka Kiczka Kilvady Kilvady Kilvady Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Kmecova Kmeczova Kmeczova Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Knapova Kocarova Koczarova Koczarova Kocarova Koczarova Koczarova Kocerha Koczerha Koczerha Kocerha Koczerha Koczerha Kocerha Koczerha Koczerha Kocerha Koczerha Koczerha Kocerha Koczerha Koczerha Kocerha Koczerha Koczerha Kocerhova Koczerhova Koczerhova Kocurova Koczurova Koczurova Kost Koszt Koszt Kost Koszt Koszt Kost Koszt Koszt Kostecky Koszteczky Koszteczky Kostecky Koszteczky Koszteczky Kostova Kosztova Kosztova Kostova Kosztova Kosztova Kostova Kosztova Kosztova Kozeny Kozeny Kozeny Kravcova Kravczova Kravczova Krinicka Kriniczka Kriniczka Krinicka Kriniczka Kriniczka Krinicka Kriniczka Kriniczka Krinicka Kriniczka Kriniczka Kulka Kulka Kulka Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Kurkin Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labasova Labaszova Lyabaszova Labasova Labaszova Lyabaszova Lamancova Lamanczova Lyamanczova Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laura Laura Lyaura Laurova Laurova Lyaurova Laurova Laurova Lyaurova Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazorova Lazorova Lyazorova Lazorova Lazorova Lyazorova Lesko Leszko Lyeszko Lidner Lidner Lyidner Lindner Lindner Lyindner Lindner Lindner Lyindner Lindner Lindner Lyindner Lisifka Liszifka Lyiszifka Lisivka Liszivka Lyiszivka Lisivka Liszivka Lyiszivka Lisivka Liszivka Lyiszivka Lisivka Liszivka Lyiszivka Litarec Litarecz Lyitarecz Lozinak Lozinak Lyozinak Lozinak Lozinak Lyozinak Lozinakova Lozinakova Lyozinakova Luscak Luszczak Lyuszczak Luscak Luszczak Lyuszczak Mackanic Maczkanicz Maczkanicz Mackanicova Maczkaniczova Maczkaniczova Mackanicova Maczkaniczova Maczkaniczova Manik Manik Manik Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Manko Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Mankova Marinak Marinak Marinak Maslar Maszlar Maszlar Maslar Maszlar Maszlar Maslarova Maszlarova Maszlarova Maslarova Maszlarova Maszlarova Matejka Matejka Matejka Matejova Matejova Matejova Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Matijka Michalco Mihalczo Miczhalczo Michalko Mihalko Miczhalko Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michel Mihel Miczhel Michelova Mihelova Miczhelova Michelova Mihelova Miczhelova Michelova Mihelova Miczhelova Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalikova Mihalikova Mihalikova Mihalikova Mihalikova Mihalikova Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Mihalov Milenko Milenko Milenko Milenko Milenko Milenko Milenko Milenko Milenko Mircak Mirczak Mirczak Mirdala Mirdala Mirdala Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizenko Mizik Mizik Mizik Mochnacky Mohnaczky Moczhnaczky Mochnacky Mohnaczky Moczhnaczky Mochnacky Mohnaczky Moczhnaczky Mochnacky Mohnaczky Moczhnaczky Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Mokris Mokrisz Mokrisz Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcanova Molczanova Molczanova Molcanova Molczanova Molczanova Molcanova Molczanova Molczanova Musinka Muszinka Muszinka Nedoroscik Nedoroszczik Nyedoroszczik Nedoroscik Nedoroszczik Nyedoroszczik Nemsak Nemszak Nyemszak Nemsakova Nemszakova Nyemszakova Nimas Nimasz Nyimasz Nimas Nimasz Nyimasz Nimasova Nimaszova Nyimaszova Nirka Nirka Nyirka Nirka Nirka Nyirka Nirka Nirka Nyirka Nirka Nirka Nyirka Nirka Nirka Nyirka Nirkova Nirkova Nyirkova Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Olejar Ontek Ontek Ontek Ontek Ontek Ontek Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onufer Onuferova Onuferova Onuferova Onuferova Onuferova Onuferova Orsanik Orszanik Orszanik Oslacka Oszlaczka Oszlaczka Oslacky Oszlaczky Oszlaczky Oslacky Oszlaczky Oszlaczky Oslacky Oszlaczky Oszlaczky Oslacky Oszlaczky Oszlaczky Oslacky Oszlaczky Oszlaczky Oslacky Oszlaczky Oszlaczky Pajkosova Pajkoszova Pajkoszova Pajkosova Pajkoszova Pajkoszova Pajkosova Pajkoszova Pajkoszova Pajkosova Pajkoszova Pajkoszova Pajkosova Pajkoszova Pajkoszova Paluvova Paluvova Paluvova Paluvova Paluvova Paluvova Paluvova Paluvova Paluvova Pangrac Pangracz Pangracz Patlevicova Patleviczova Patleviczova Pavlicko Pavliczko Pavliczko Pavlicko Pavliczko Pavliczko Pavlicko Pavliczko Pavliczko Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavukova Pavukova Pavukova Petnuch Petnuh Petnuczh Petric Petricz Petricz Petric Petricz Petricz Petricova Petriczova Petriczova Petrisak Petriszak Petriszak Petrisakova Petriszakova Petriszakova Petriskova Petriszkova Petriszkova Petrovicova Petroviczova Petroviczova Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituchova Pituhova Pituczhova Pituchova Pituhova Pituczhova Pivovarnik Pivovarnik Pivovarnik Pletzova Pletzova Pletzova Pletzova Pletzova Pletzova Popik Popik Popik Popovic Popovicz Popovicz Pritokova Pritokova Pritokova Pritokova Pritokova Pritokova Prokop Prokop Prokop Prokopova Prokopova Prokopova Prokopova Prokopova Prokopova Proskovec Proszkovecz Proszkovecz Psencik Pszenczik Pszenczik Psencik Pszenczik Pszenczik Psencik Pszenczik Pszenczik Rabik Rabik Rabik Rabik Rabik Rabik Rabin Rabin Rabin Remisovska Remiszovszka Remiszovszka Remisovsky Remiszovszky Remiszovszky Revilak Revilak Revilak Ristvej Risztvej Risztvej Ristvej Risztvej Risztvej Ristvej Risztvej Risztvej Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohal Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rohalova Rojko Rojko Rojko Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Rojkova Roman Roman Roman Rybovic Rybovicz Rybovicz Rybovicova Ryboviczova Ryboviczova Sandala Szandala Sandala Sandala Szandala Sandala Sandalova Szandalova Sandalova Sandalova Szandalova Sandalova Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Seman Szeman Seman Semicer Szemiczer Semiczer Semicer Szemiczer Semiczer Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sevcov Szevczov Sevczov Sevcov Szevczov Sevczov Sevcov Szevczov Sevczov Sevcova Szevczova Sevczova Sevcovova Szevczovova Sevczovova Sevcovova Szevczovova Sevczovova Sevcovova Szevczovova Sevczovova Sidimak Szidimak Sidimak Simco Szimczo Simczo Simco Szimczo Simczo Smolen Szmolen Smolen Sobek Szobek Sobek Soltis Szoltisz Soltisz Stefanov Sztefanov Stefanov Stefonovova Sztefonovova Stefonovova Stibrichova Sztibrihova Stibriczhova Stofko Sztofko Stofko Straus Sztrausz Strausz Suchy Szuhy Suczhy Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Tej Tej Tyej Tej Tej Tyej Tej Tej Tyej Tejova Tejova Tyejova Tomasovic Tomaszovicz Tyomaszovicz Tomcik Tomczik Tyomczik Trojanovic Trojanovicz Tyrojanovicz Trucka Truczka Tyruczka Trucka Truczka Tyruczka Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenko Tulenko Tyulenko Tulenkova Tulenkova Tyulenkova Tulenkova Tulenkova Tyulenkova Tulenkova Tulenkova Tyulenkova Tulenkova Tulenkova Tyulenkova Uchal Uhal Uczhal Uchal Uhal Uczhal Uchal Uhal Uczhal Uchal Uhal Uczhal Ujacky Ujaczky Ujaczky Virgalova Virgalova Virgalova Vladimir Vladimir Vladimir Vladislav Vladiszlav Vladiszlav Vojtasko Vojtaszko Vojtaszko Vojtek Vojtek Vojtek Volcko Volczko Volczko Volcko Volczko Volczko Volk Volk Volk Zachar Zahar Zsaczhar Zahradnikova Zahradnikova Zsahradnikova Zakopal Zakopal Zsakopal Zakopal Zakopal Zsakopal Zapach Zapah Zsapaczh Zapachova Zapahova Zsapaczhova Zdinak Zdinak Zsdinak Zdinak Zdinak Zsdinak Zidovska Zidovszka Zsidovszka Zidovska Zidovszka Zsidovszka Zidovska Zidovszka Zsidovszka Zidovska Zidovszka Zsidovszka Zidovsky Zidovszky Zsidovszky Zidovsky Zidovszky Zsidovszky Zolak Zolak Zsolak Zolak Zolak Zsolak Zolak Zolak Zsolak Zolak Zolak Zsolak Zolak Zolak Zsolak Zolak Zolak Zsolak Zolakova Zolakova Zsolakova Zolakova Zolakova Zsolakova Zubricky Zubriczky Zsubriczky Zubricky Zubriczky Zsubriczky

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Venceslaus Krizlansky Mathias Szidenak Georgius Kovály Joannes Czandra Michael Krizlánsky Lucas Macela Simeon Petriczko Stephanus Selep Joannes Schanko Andreas Sefranko Ladislaus Manko Mamcuva Joannes Polycsák Joannes Hura

n78_06_152 n78_06_153 n78_06_308

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.