Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Andrejovka
Andrejovka is joined to the village (town): Orlov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Orló, Orlow, 1786 Orló, 1808 Orló, Orlow, Orluw, 1863–1913 Orló, 1920– Orlov
Andrejovka: 1873 Andrejufka

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamov Adamov Adamov Adamová Adamova Adamova Argalassyová Argalassyova Argalaszszyova Bajzecer Bajzecer Bajzeczer Biroščíková Biroscikova Biroscsikova Bušek Busek Busek Bušeková Busekova Busekova Čižik Cizik Csizsik Čižiková Cizikova Csizsikova Čižíková Cizikova Csizsikova Dopirák Dopirak Dopirak Dopiráková Dopirakova Dopirakova Drobňak Drobnak Drobnyak Drobňák Drobnak Drobnyak Drobňaková Drobnakova Drobnyakova Drobňáková Drobnakova Drobnyakova Dvorožňák Dvoroznak Dvorozsnyak
... above surnames continue below the google map

Andrejovka bordering the villages(towns): Bajerovce | Chmelnica | Circ | Durkova | Gerlachov | Hajtovka | Hanigovce | Hrabske | Hranicne | Hromos | Jakubany | Jarabina | Kamenica | Kozelec | Krasna Luka | Kremna | Krendzelovka | Kruzlov | Kurov | Kyjov | Legnava | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lubotin | Lubovniansky Zamok | Lucka | Lukov | Malcov | Maly Lipnik | Maly Sulin | Matysova | Milpos | Nova Lubovna | Obrucne | Olejnikov | Olsov | Orlov | Petrova | Plavec | Plavnica | Podsadek | Puste Pole | Ruska Vola nad Popradom | Sambron | Sarisske Jastrabie | Snakov | Stara Lubovna | Starina | Sulin | Udol | Velky Sulin | Venecia | Vislanka | Zavada

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dvorožňáková Dvoroznakova Dvorozsnyakova Fecko Fecko Feczko Fenďa Fenda Fengya Fenďová Fendova Fengyova Gergelčík Gergelcik Gergelcsik Gočmanovská Gocmanovska Gocsmanovszka Grajzinger Grajzinger Grajzinger Harčarik Harcarik Harcsarik Harčarík Harcarik Harcsarik Harčaríková Harcarikova Harcsarikova Hašková Haskova Haskova Havrila Havrila Havrila Havrilla Havrilla Havrilla Havrillová Havrillova Havrillova Helemčin Helemcin Helemcsin Helemčinová Helemcinova Helemcsinova Helemiková Helemikova Helemikova Hnat Hnat Hnat Hnatová Hnatova Hnatova Janoško Janosko Janosko Janošková Janoskova Janoskova Keda Keda Keda Kedová Kedova Kedova Knapik Knapik Knapik Knapík Knapik Knapik Knapiková Knapikova Knapikova Knapíková Knapikova Knapikova Kolcunová Kolcunova Kolczunova Korduliaková Korduliakova Korduliakova Kovalčík Kovalcik Kovalcsik Kovaľčík Kovalcik Kovalycsik Kovalčíková Kovalcikova Kovalcsikova Kovaľčíková Kovalcikova Kovalycsikova Kuruc Kuruc Kurucz Kurucová Kurucova Kuruczova Lipčák Lipcak Lipcsak Majerčák Majercak Majercsak Majerčáková Majercakova Majercsakova Matisko Matisko Matiszko Maxinčáková Maxincakova Maxincsakova Michalov Michalov Mihalov Michalová Michalova Mihalova Mikita Mikita Mikita Mikitová Mikitova Mikitova Mucha Mucha Muha Muchová Muchova Muhova Plavčan Plavcan Plavcsan Plavčanová Plavcanova Plavcsanova Plučinská Plucinska Plucsinszka Plučinský Plucinsky Plucsinszky Poľanská Polanska Polyanszka Polician Polician Policzian Popadičová Popadicova Popadicsova Pribišová Pribisova Pribisova Pružinská Pruzinska Pruzsinszka Purschová Purschova Purszhova Redaj Redaj Redaj Redajová Redajova Redajova Rinkovská Rinkovska Rinkovszka Rinkovský Rinkovsky Rinkovszky Šašala Sasala Sasala Ščerbák Scerbak Scserbak Ščerbáková Scerbakova Scserbakova Šimčáková Simcakova Simcsakova Šimová Simova Simova Snaková Snakova Sznakova Sopko Sopko Szopko Šugová Sugova Sugova Šujeta Sujeta Sujeta Šujetová Sujetova Sujetova Timko Timko Timko Timková Timkova Timkova Timočko Timocko Timocsko Timočková Timockova Timocskova Troščák Troscak Troscsak Troščáková Troscakova Troscsakova Urda Urda Urda Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Adamov Argalassy Argalaszszy Argalaszszy Argalassyova Argalaszszyova Argalaszszyova Argalassyova Argalaszszyova Argalaszszyova Argalassyova Argalaszszyova Argalaszszyova Bajzecer Bajzeczer Bajzeczer Baranovska Baranovszka Baranovszka Baranovska Baranovszka Baranovszka Baranovska Baranovszka Baranovszka Baranovsky Baranovszky Baranovszky Barnasova Barnaszova Barnaszova Biroscikova Biroszczikova Biroszczikova Buk Buk Buk Buk Buk Buk Busek Buszek Buszek Cabinak Czabinak Csabinak Cilik Czilik Csilik Cilik Czilik Csilik Cilik Czilik Csilik Cilikova Czilikova Csilikova Cizik Czizik Csizik Cizik Czizik Csizik Cizik Czizik Csizik Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirak Dopirak Gyopirak Dopirakova Dopirakova Gyopirakova Dopirakova Dopirakova Gyopirakova Dopirakova Dopirakova Gyopirakova Dopirakova Dopirakova Gyopirakova Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnak Drobnak Gyrobnak Drobnakova Drobnakova Gyrobnakova Drobnakova Drobnakova Gyrobnakova Drobnakova Drobnakova Gyrobnakova Drobnakova Drobnakova Gyrobnakova Duch Duh Gyuczh Dufala Dufala Gyufala Dvorolnak Dvorolnak Gyvorolnak Dvorolnak Dvorolnak Gyvorolnak Dvorolnakova Dvorolnakova Gyvorolnakova Dvoroznak Dvoroznak Gyvoroznak Dvoroznak Dvoroznak Gyvoroznak Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fendova Fendova Fendova Filicko Filiczko Filiczko Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Gergelcik Gergelczik Gergelczik Gergelcik Gergelczik Gergelczik Gocmanovsky Goczmanovszky Goczmanovszky Grajzinger Grajzinger Grajzinger Grajzinger Grajzinger Grajzinger Harcarik Harczarik Harczarik Harcarik Harczarik Harczarik Harcarikova Harczarikova Harczarikova Hasko Haszko Haszko Hasko Haszko Haszko Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrilla Havrilla Havrilla Havrilla Havrilla Havrilla Havrillova Havrillova Havrillova Havrillova Havrillova Havrillova Helemcikova Helemczikova Helemczikova Helemcin Helemczin Helemczin Helemcinova Helemczinova Helemczinova Helemcinova Helemczinova Helemczinova Helemcinova Helemczinova Helemczinova Helemik Helemik Helemik Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hovanec Hovanecz Hovanecz Hovanec Hovanecz Hovanecz Hrebik Hrebik Hrebik Hrebikova Hrebikova Hrebikova Hunady Hunady Hunady Hunady Hunady Hunady Hunady Hunady Hunady Hunadyova Hunadyova Hunadyova Janoskova Janoszkova Janoszkova Janoskova Janoszkova Janoszkova Janoskova Janoszkova Janoszkova Jozef Jozef Jozef Katucka Katuczka Katuczka Katucka Katuczka Katuczka Katucky Katuczky Katuczky Keda Keda Keda Kedova Kedova Kedova Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapik Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Knapikova Korduliak Korduliak Korduliak Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kunak Kunak Kunak Kunak Kunak Kunak Kuruc Kurucz Kurucz Kuruc Kurucz Kurucz Kuruc Kurucz Kurucz Kuzar Kuzar Kuzar Lazorcakova Lazorczakova Lyazorczakova Lescinsky Leszczinszky Lyeszczinszky Lipcak Lipczak Lyipczak Lipcak Lipczak Lyipczak Lipcak Lipczak Lyipczak Lipcak Lipczak Lyipczak Macek Maczek Maczek Macekova Maczekova Maczekova Matisko Matiszko Matiszko Matiskova Matiszkova Matiszkova Matiskova Matiszkova Matiszkova Maxincak Maxinczak Maxinczak Maxincak Maxinczak Maxinczak Maxincak Maxinczak Maxinczak Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Michalova Mihalova Miczhalova Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Misenko Miszenko Miszenko Misenkova Miszenkova Miszenkova Misenkova Miszenkova Miszenkova Misenkova Miszenkova Miszenkova Mucha Muha Muczha Mucha Muha Muczha Mucha Muha Muczha Mucha Muha Muczha Nemergut Nemergut Nyemergut Opina Opina Opina Opina Opina Opina Opina Opina Opina Opina Opina Opina Pekar Pekar Pekar Pekarcikova Pekarczikova Pekarczikova Petrus Petrusz Petrusz Petrus Petrusz Petrusz Pistej Pisztej Pisztej Pitkova Pitkova Pitkova Plavcan Plavczan Plavczan Plavcan Plavczan Plavczan Plavnicky Plavniczky Plavniczky Plavnicky Plavniczky Plavniczky Pliska Pliszka Pliszka Plucinska Pluczinszka Pluczinszka Plucinsky Pluczinszky Pluczinszky Plucinsky Pluczinszky Pluczinszky Plucinsky Pluczinszky Pluczinszky Plucinsky Pluczinszky Pluczinszky Plucinsky Pluczinszky Pluczinszky Polician Policzian Policzian Pribis Pribisz Pribisz Prulinsky Prulinszky Prulinszky Redaj Redaj Redaj Redajova Redajova Redajova Rindosova Rindoszova Rindoszova Rindosova Rindoszova Rindoszova Salamon Szalamon Salamon Salamonova Szalamonova Salamonova Sasalova Szaszalova Saszalova Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbak Szczerbak Sczerbak Scerbam Szczerbam Sczerbam Simcak Szimczak Simczak Simova Szimova Simova Smindak Szmindak Smindak Sujeta Szujeta Sujeta Sujeta Szujeta Sujeta Sujeta Szujeta Sujeta Sujeta Szujeta Sujeta Sujeta Szujeta Sujeta Sutak Szutak Sutak Timko Timko Tyimko Timockova Timoczkova Tyimoczkova Timockova Timoczkova Tyimoczkova Tinath Tinath Tyinath Tinath Tinath Tyinath Tinath Tinath Tyinath Tinathova Tinathova Tyinathova Tinathova Tinathova Tyinathova Troscak Troszczak Tyroszczak Troscakova Troszczakova Tyroszczakova Turek Turek Tyurek Turlik Turlik Tyurlik Turlik Turlik Tyurlik Turlik Turlik Tyurlik Turlik Turlik Tyurlik Urda Urda Urda Urdova Urdova Urdova Varchola Varhola Varczhola Varchola Varhola Varczhola Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Zelonka Zelonka Zselonka Zelonka Zelonka Zselonka Zelonka Zelonka Zselonka Zelonka Zelonka Zselonka Zelonka Zelonka Zselonka Zilak Zilak Zsilak Zilakova Zilakova Zsilakova Zrelak Zrelak Zsrelak Zrelak Zrelak Zsrelak

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.