Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1841 romancatholic
• Church built-1884 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Bártfa
rc » Gáboltó
Kurov_Bardejov_PV_Saros_Saris_Church_greekcatholic_ENC1_x1.jpg
| Church | greekcatholic | [1] |
Kurov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kurova, Kurow, 1786 Kurowa, 1808 Kurová, 1863–1913 Kuró, 1920– Kurov

POPULATION of Kurov in 2005: 559 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andrejko Andrejko Andrejko Bartoš Bartos Bartos Bilá Bila Bila Bilý Bily Bily Blaňár Blanar Blanyar Blaňárová Blanarova Blanyarova Bujda Bujda Bujda Bujdová Bujdova Bujdova Čabiňak Cabinak Csabinyak Čačo Caco Csacso Čačová Cacova Csacsova Červeňáková Cervenakova Cservenyakova Dubovecký Dubovecky Duboveczky Dzamba Dzamba Dzamba Dzambová Dzambova Dzambova Frišničová Frisnicova Frisnicsova Grohoľ Grohol Groholy Grohoľová Groholova Groholyova Hajmacherová Hajmacherova Hajmaherova
... above surnames continue below the google map

Kurov bordering the villages(towns): Andrejova | Andrejovka | Bardejov | Bardejovska Nova Ves | Becherov | Beloveza | Bogliarka | Chmelova | Cigelka | Circ | Dlha Luka | Fricka | Gaboltov | Gerlachov | Hervartov | Hrabske | Jedlinka | Klusov | Komarov | Krive | Krize | Kruzlov | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lukavica | Lukov | Malcov | Mokroluh | Nizny Tvarozec | Obrucne | Ondavka | Petrova | Regetovka | Resov | Richvald | Rokytov | Ruska Vola nad Popradom | Sarisske Jastrabie | Siba | Smilno | Snakov | Stebnicka Huta | Stebnik | Sverzov | Tarnov | Venecia | Vysna Polianka | Vysna Vola | Vysny Tvarozec | Zborov | Zlate

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hirčák Hircak Hircsak Host Host Hoszt Hostová Hostova Hosztova Hostováujacká Hostovaujacka Hosztovaujaczka Hostová-ujacká Hostova-ujacka Hosztova-ujaczka Hostujacký Hostujacky Hosztujaczky Host-ujacký Host-ujacky Hoszt-ujaczky Hrabčák Hrabcak Hrabcsak Hrabčáková Hrabcakova Hrabcsakova Jajková Jajkova Jajkova Jeleňovská Jelenovska Jelenyovszka Jeleňovský Jelenovsky Jelenyovszky Jendrej Jendrej Jendrej Jendrejová Jendrejova Jendrejova Jura Jura Jura Jurová Jurova Jurova Klinkovská Klinkovska Klinkovszka Kočár Kocar Kocsar Kočarová Kocarova Kocsarova Kočárová Kocarova Kocsarova Kost Kost Koszt Kostová Kostova Kosztova Kovaľ Koval Kovaly Kováľ Koval Kovaly Kovaľová Kovalova Kovalyova Kováľová Kovalova Kovalyova Kravčik Kravcik Kravcsik Kravčiková Kravcikova Kravcsikova Kravčíková Kravcikova Kravcsikova Labovská Labovska Labovszka Labovský Labovsky Labovszky Lišivka Lisivka Lisivka Lišivková Lisivkova Lisivkova Macková Mackova Maczkova Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdaliková Mirdalikova Mirdalikova Molčan Molcan Molcsan Molčanová Molcanova Molcsanova Mušinka Musinka Musinka Mušinková Musinkova Musinkova Nagrant Nagrant Nagrant Nagrantová Nagrantova Nagrantova Pangrác Pangrac Pangracz Pangrácová Pangracova Pangraczova Pavúk Pavuk Pavuk Pavúková Pavukova Pavukova Pituch Pituch Pituh Pituchová Pituchova Pituhova Popovcová Popovcova Popovczova Popovec Popovec Popovecz Prokop Prokop Prokop Prokopová Prokopova Prokopova Repová Repova Repova Rojko Rojko Rojko Rojková Rojkova Rojkova Sivák Sivak Szivak Šivák Sivak Sivak Siváková Sivakova Szivakova Šiváková Sivakova Sivakova Škovranová Skovranova Skovranova Smoleň Smolen Szmoleny Smoleňová Smolenova Szmolenyova Šoltys Soltys Soltysz Šoltysová Soltysova Soltyszova Špirko Spirko Spirko Špirková Spirkova Spirkova Šuľa Sula Sulya Šuľová Sulova Sulyova Trucka Trucka Truczka Trucková Truckova Truczkova Trudič Trudic Trudics Trudičová Trudicova Trudicsova Ujacká Ujacka Ujaczka Ujacký Ujacky Ujaczky Virgala Virgala Virgala Virgalová Virgalova Virgalova Vojtaško Vojtasko Vojtasko Zakuťanská Zakutanska Zakutyanszka Zakuťanský Zakutansky Zakutyanszky

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Billy Billy Billy Blanar Blanar Blanar Bujda Bujda Bujda Caco Czaczo Csaczo Dubovecky Duboveczky Gyuboveczky Dzambova Dzambova Gyzambova Dzambova Dzambova Gyzambova Groholova Groholova Groholova Hircak Hirczak Hirczak Hircak Hirczak Hirczak Hircakova Hirczakova Hirczakova Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Host Hoszt Hoszt Hostova Hosztova Hosztova Hostova Hosztova Hosztova Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Inlinierske Inlinierszke Inlinierszke Jajko Jajko Jajko Jelenovsky Jelenovszky Jelenovszky Jurkova Jurkova Jurkova Kendra Kendra Kendra Kocar Koczar Koczar Labovska Labovszka Lyabovszka Labovsky Labovszky Lyabovszky Labovsky Labovszky Lyabovszky Labovsky Labovszky Lyabovszky Lisnikova Lisznikova Lyisznikova Lisnikova Lisznikova Lyisznikova Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Mirdalik Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Musinkova Muszinkova Muszinkova Nagrant Nagrant Nyagrant Nagrant Nagrant Nyagrant Ondos Ondosz Ondosz Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Pituch Pituh Pituczh Prokop Prokop Prokop Repova Repova Repova Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Rojko Smolen Szmolen Smolen Smolen Szmolen Smolen Smolen Szmolen Smolen Trojanovic Trojanovicz Tyrojanovicz Truckova Truczkova Tyruczkova Trudic Trudicz Tyrudicz Trudic Trudicz Tyrudicz Ujacka Ujaczka Ujaczka Ujacky Ujaczky Ujaczky Zakutansky Zakutanszky Zsakutanszky Zidisinova Zidiszinova Zsidiszinova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Daniel Mateyko Joannes Popovecz Hanusa Szevcsicha Regesicska Lucas Vurliovsky Nicolaus Svecz Joannes Pallur Consctantinus Timko Lazarus Gallyur Stephanus Gallyo Sztascsicha Michael Kutika Terenczova Lucas Popovecz Paulus Popovecz Michael Popovecz Adamus Galayda Simeon Pusztyák Petrus Guliuv Joannes Palyuv Faczanka Michael Hudak Joannes Soltis Joannes Jakubuly Daniel Rusznák Lukanya Lucas Tomis Michael Kohút Elias Lilko Joannes Hosty Alexius Pastir Michael Pasnik Lucas Lazarik Ladislaus Soltis

n78_06_121 n78_06_122 n78_06_123 n78_06_307

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.