Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1868 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Héthárs
rc » Tarkő
Kyjov_Stara_Lubovna_PV_Saros_Saris_Church_built-1868_greekcatholic_ENC1_x1.jpg
| Church | built-1868 | greekcatholic | [1] |
Kyjov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kijo, Kijó, Kijow, 1786 Kijo, 1808 Kijó, Kió, Kyow, 1863–1913 Kijó, 1920– Kyjov

POPULATION of Kyjov in 2005: 767 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Angelovič Angelovic Angelovics Angelovičová Angelovicova Angelovicsova Baňas Banas Banyasz Baňasová Banasova Banyaszova Červeňák Cervenak Cservenyak Červeňáková Cervenakova Cservenyakova Chamila Chamila Hamila Chamilová Chamilova Hamilova Chovancová Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Čuba Cuba Csuba Čubová Cubova Csubova Diňová Dinova Dinyova Dirga Dirga Dirga Dirgová Dirgova Dirgova Dunková Dunkova Dunkova Farkaš Farkas Farkas Farkašová Farkasova Farkasova
... above surnames continue below the google map

Kyjov bordering the villages(towns): Andrejovka | Bajerovce | Bogliarka | Brezovica | Brezovicka | Cervena Voda | Cervenica pri Sabinove | Chmelnica | Cipkes | Circ | Dacov | Drienica | Dubovica | Durkova | Gerlachov | Hajtovka | Hanigovce | Hromos | Jakovany | Jakubany | Jakubova Vola | Jakubovany | Kamenica | Kozelec | Krasna Luka | Krivany | Krive | Krize | Kruzlov | Lenartov | Lipany | Livov | Livovska Huta | Lubotin | Lubovniansky Zamok | Lucka | Lukov | Lutina | Malcov | Matysova | Milpos | Obrucne | Olejnikov | Olsov | Orlov | Pecovska Nova Ves | Petrovenec | Plavec | Plavnica | Podsadek | Poloma | Puste Pole | Rozkovany | Ruska Vola nad Popradom | Sambron | Sarisske Dravce | Sarisske Jastrabie | Sarisske Sokolovce | Snakov | Stara Lubovna | Starina | Tarnov | Tichy Potok | Torysa | Udol | Venecia | Vislanka | Vysoka | Zavada

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fedorková Fedorkova Fedorkova Fialkovič Fialkovic Fialkovics Fialkovičová Fialkovicova Fialkovicsova Filičko Filicko Filicsko Filičková Filickova Filicskova Gernát Gernat Gernat Gernátová Gernatova Gernatova Gladišová Gladisova Gladisova Guľáš Gulas Gulyas Guľášová Gulasova Gulyasova Halčišák Halcisak Halcsisak Hodoši Hodosi Hodosi Hodošiová Hodosiova Hodosiova Hovancová Hovancova Hovanczova Hovanec Hovanec Hovanecz Hric Hric Hricz Hricová Hricova Hriczova Hricuš Hricus Hriczus Kalejová Kalejova Kalejova Karahutová Karahutova Karahutova Kiseľa Kisela Kiszelya Kiseľová Kiselova Kiszelyova Kopčík Kopcik Kopcsik Kopčíková Kopcikova Kopcsikova Kováčová-peštová Kovacova-pestova Kovacsova-pestova Kováč-pešta Kovac-pesta Kovacs-pesta Krajňák Krajnak Krajnyak Krajňaková Krajnakova Krajnyakova Krajňáková Krajnakova Krajnyakova Kravcová Kravcova Kravczova Kravec Kravec Kravecz Kysela Kysela Kyszela Kyseľa Kysela Kyszelya Kyseľová Kyselova Kyszelyova Lizák Lizak Lizak Lizáková Lizakova Lizakova Macura Macura Maczura Macurová Macurova Maczurova Majdák Majdak Majdak Mikita Mikita Mikita Mikitová Mikitova Mikitova Molnár Molnar Molnar Molnárová Molnarova Molnarova Moudrá Moudra Moudra Pavlovská Pavlovska Pavlovszka Pavlovský Pavlovsky Pavlovszky Pešta Pesta Pesta Peštová Pestova Pestova Petrík Petrik Petrik Petriková Petrikova Petrikova Petríková Petrikova Petrikova Petruš Petrus Petrus Petrušová Petrusova Petrusova Plavčan Plavcan Plavcsan Plavčanová Plavcanova Plavcsanova Polaščin Polascin Polascsin Polaščín Polascin Polascsin Polaščinová Polascinova Polascsinova Polaščínová Polascinova Polascsinova Prevužňak Prevuznak Prevuzsnyak Prevužňák Prevuznak Prevuzsnyak Prevužňáková Prevuznakova Prevuzsnyakova Semančík Semancik Szemancsik Semančíková Semancikova Szemancsikova Šoltys Soltys Soltysz Šoltýs Soltys Soltysz Šoltysová Soltysova Soltyszova Šoltýsová Soltysova Soltyszova Šomská Somska Somszka Šomský Somsky Somszky Staviarský Staviarsky Sztaviarszky Strič Stric Sztrics Stričová Stricova Sztricsova Šuťák Sutak Sutyak Šuťáková Sutakova Sutyakova Urda Urda Urda Urdová Urdova Urdova Vacová Vacova Vaczova Valek Valek Valek Verešpej Verespej Verespej

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Andras Andrasz Andrasz Andras Andrasz Andrasz Andras Andrasz Andrasz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovic Angelovicz Angelovicz Angelovicova Angeloviczova Angeloviczova Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Chamila Hamila Cshamila Chamila Hamila Cshamila Chamilova Hamilova Cshamilova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cubova Czubova Csubova Cubova Czubova Csubova Cubova Czubova Csubova Dinova Dinova Gyinova Dirga Dirga Gyirga Dirga Dirga Gyirga Dirga Dirga Gyirga Dirgova Dirgova Gyirgova Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlugos Dlugosz Gylugosz Fanclik Fanczlik Fanczlik Farkasova Farkaszova Farkaszova Fedorkova Fedorkova Fedorkova Fialkovic Fialkovicz Fialkovicz Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Filipek Filipek Filipek Gernat Gernat Gernat Gernatova Gernatova Gernatova Gladis Gladisz Gladisz Gresko Greszko Greszko Gresko Greszko Greszko Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulasova Gulaszova Gulaszova Gulasova Gulaszova Gulaszova Havrilla Havrilla Havrilla Hideghety Hideghety Hideghety Hodosi Hodoszi Hodoszi Hovancova Hovanczova Hovanczova Hovanec Hovanecz Hovanecz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Igor Igor Igor Kisela Kiszela Kiszela Kisela Kiszela Kiszela Kopcikova Kopczikova Kopczikova Kozak Kozak Kozak Krist Kriszt Kriszt Kysela Kyszela Kyszela Kysela Kyszela Kyszela Kyselova Kyszelova Kyszelova Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macurova Maczurova Maczurova Majdak Majdak Majdak Majdak Majdak Majdak Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikita Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Mikitova Misa Misza Misza Mojzis Mojzisz Mojzisz Mojzis Mojzisz Mojzisz Molnar Molnar Molnar Monova Monova Monova Pavlovsky Pavlovszky Pavlovszky Pesta Peszta Peszta Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrus Petrusz Petrusz Plavcan Plavczan Plavczan Plavcan Plavczan Plavczan Plavcan Plavczan Plavczan Plavcanova Plavczanova Plavczanova Polascin Polaszczin Polaszczin Polascin Polaszczin Polaszczin Polascin Polaszczin Polaszczin Polascinova Polaszczinova Polaszczinova Polascinova Polaszczinova Polaszczinova Prevuznakova Prevuznakova Prevuznakova Scislak Szcziszlak Scziszlak Scislak Szcziszlak Scziszlak Semancik Szemanczik Semanczik Semancik Szemanczik Semanczik Semancik Szemanczik Semanczik Semancik Szemanczik Semanczik Semancik Szemanczik Semanczik Semancikova Szemanczikova Semanczikova Smak Szmak Smak Stric Sztricz Stricz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Torokova Torokova Tyorokova Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Urda Valek Valek Valek

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.